SP organiseert debatavond over energie

Foto van auteur

De SP in Zwolle organiseert met steun van de Overijsselse SP fractie op woensdag 14 februari een debatavond over energie. Centraal staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen. Deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie zullen de voor- en nadelen uiteenzetten. Daarna komen politici van verschillende partijen aan het woord om hun politieke keuzes te motiveren.

Energie blijkt een actueel thema na de warmste januarimaand ooit. De meeste theorieën wijten de temperatuurstijging aan de toename van het broeikaseffect, dat op zijn beurt in hoofdzaak veroorzaakt wordt door de toename van koolstofdioxide door energiewinning uit fossiele brandstoffen. Al Gore schetste een scenario van de gevolgen hiervan voor de komende generatie in zijn film ‘An inconvenient truth’. Volgens Gore zal half Nederland mogelijk onder de waterspiegel verdwijnen.

We moeten af van energiewinning uit fossiele brandstoffen, maar wat zijn de alternatieven? Het energiegebruik verlagen is niet toereikend meer in de huidige tijd. Kunnen water-, zonne-, en windenergie ons van genoeg energie voorzien? Is energiewinning uit de bodem de toekomst? Of is eigenlijk kernenergie het enige echte alternatief?

Moeilijke vragen. Maar wel interessant! Iedereen heeft er een mening over, maar in hoeverre is die bepaald door vooroordelen? Is kernenergie wel zo gevaarlijk? Levert het wel zo veel radio-actief afval? En zijn de alternatieve energie-win-methoden rendabel zonder subsidie?

De SP heeft een aantal prominente deskundigen bereid gevonden antwoord te geven op deze vragen. Allereerst zullen Ir. Jan Wieman, natuurkundig ingenieur bij kerncentrale Borssele, en ing. Cees Th. R. Bakker, voorzitter Organisatie voor Duurzame Energie, met elkaar en met het publiek in debat gaan.

Na de pauze staan we stil bij de keuzes voor de politiek. Paulus Jansen (Tweede Kamerlid voor de SP) zal de standpunten van de SP toelichten, en René de Heer (gemeenteraadslid voor de VVD in Zwolle) zal de visie van de VVD voor het voetlicht brengen. Vanzelfsprekend is er ruim gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen en deel te nemen aan de discussie.

Het debat tussen de verschillende deskundigen, politici en publiek zal worden worden geleid door Henk Jan Karsten (werkzaam bij RTV Oost).

Wanneer:        Woensdag 14 februari vanaf 19.30 uur (zaal is open om 19.00 uur)

Waar:             Art In Motion Kunst Café, Sassenstraat 25 te Zwolle

U bent van harte welkom! De toegang is vrij.

Programma debatavond over energie

19.00 uur          Zaal open

19.30 uur          Opening door lijsttrekker fractievoorzitter SP Overijssel Düzgün Yildirim

19.35 uur          Presentatie ir. Jan Wieman, natuurkundig ingenieur bij Kerncentrale Borssele

19.45 uur          Presentatie ing. Cees Th. R. Bakker, voorzitter Organisatie voor Duurzame Energie

19.55 uur          Discussie tussen de deskundigen onder leiding van Henk Jan Karsten

20.05 uur          Discussie onder leiding van Henk Jan Karsten aan de hand van vragen uit het publiek

20.30 uur          Pauze

20.50 uur          Tweede-Kamerlid Paulus Jansen presenteert en verdedigt SP standpunten

21.00 uur          Zwols gemeenteraadslid René de Heer presenteert en verdedigt VVD standpunten

21.10 uur          Discussie tussen politici en deskundigen onder leiding van Henk Jan Karsten

21.30 uur          Discussie onder leiding van Henk Jan Karsten aan de hand van vragen uit het publiek

21.55 uur          Afsluiten en bedanken gasten door Düzgün Yildirim

2 gedachten over “SP organiseert debatavond over energie”

Reacties zijn gesloten.