SP tegen geheimhouden sponserplan FC Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De fractie van de SP wil niet dat het commerciële plan waarmee FC Zwolle aantoont hoe de club forse extra sponsoring gaat binnenhalen door de gemeenteraad geheim wordt verklaard. De partij wil dat het stuk openbaar wordt, omdat de Zwollenaren volgens de partij er recht op hebben om te weten hoe FC Zwolle de risico’s voor de gemeente zo minimaal mogelijk denkt te houden. Bovendien steekt het de partij dat dit plan voor de raadsleden niet beschikbaar was tijdens de besluitvorming over de garantiestelling van FC Zwolle.’ De gemeenteraad heeft met onvolledige informatie een besluit moeten nemen’, aldus SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius 

De SP vroeg al eerder, tijdens de behandeling van FC het verzoek van aan de gemeente voor een garantstelling, om het commercieel plan in te zien. De partij vond het vreemd om zonder duidelijkheid te hebben over waar de forse inkomstenstijgingen in sponsoring komende jaren vandaan moeten komen de garantiestelling te verlenen. Een meerderheid van de raad besloot – tegen de zin van de SP in- om toch over te gaan tot garantstelling. Na schriftelijke vragen van de SP bleek het commerciële plan ook nog niet beschikbaar ten tijde van de besluitvorming, onder andere omdat de raad van commissarissen van FC Zwolle het nog niet had goedgekeurd.  

Nu het college het plan eindelijk aan de raad wil voorleggen is het voor de SP onverteerbaar dat dit in het geheim zou gebeuren. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Wij vinden dat de gemeenteraad zo transparant mogelijk moet functioneren. De Zwolse burgers hebben er recht op te weten hoe FC Zwolle de risico’s voor de gemeente zo minimaal mogelijk denkt te houden. Door het plan geheim te houden legt de raad zichzelf aan banden, doordat er geen openbaar politiek debat over de zaak kan plaatsvinden. Zwolle, zowel de stad als de FC, verdienen beter.”De SP zal bij aanvang van de raadsvergadering op 8 maart voorstellen het commercieel plan niet geheim te verklaren. Aangezien verschillende Zwolse partijen in hun verkiezingsprogramma’s zich hebben uitgesproken voor een transparant gemeentebestuur, verwacht de partij hiervoor brede steun.

48 gedachten over “SP tegen geheimhouden sponserplan FC Zwolle”

 1. zeg Tjitske vraag eens aan ronald van vliet hoe het was dat er supporters bij hem aan de deur stonden

  loop toch niet zo te raaskalken en hou je bezig met de 2000 kinderen die in armoede leven in zwolle ipv steeds op fc zwolle te zaniken

  1 stem heb je ij elk geval niet en das de mijne en ik hoop dat er heel veel zo over denken!!!!

 2. In het geheime plan staat dat iedere FCZ-supporter minimaal 1000 euro moet bijdragen. Daarom zijn ze zo pissed allemaal!:P
  Moet wel een geniaal plan zijn, dat de concurrentie er nog niks van mag weten.
  Ben benieuwd welk konijn er uit de hoed wordt getoverd.

 3. Natuurlijk heeft de SP het recht hiertoe, maar wil de SP dan ook zelf duidelijk en helder antwoord geven op vragen?

  Ik heb nog steeds van de SP niet gehoord waar de armoedegrens wordt neergelegd als 2215 kinderen in armoede opgroeien?

  Ook is mij nog steeds niet duidelijk of elke alleenstaande moeder in de bijstand 36 meter papier moet invullen?

 4. We zijn ook een oorlog ingestapt op basis van ‘geheime’ documenten…

  Waar het gaat om uitgave van gemeenschapsgeld is het wel wenselijk om duidelijk inzicht in de financiële papieren te hebben.

 5. Ja, concurrentiegevoelige informatie openbaar maken. Dat is wel erg “sociaal” van de socialistische partij. Sommigen zullen het wel nooit snappen.

 6. @jaspert

  Het valt mij op dat de Zwolse SP wel erg strikt de vinger aan de pols van het betaald voetbal houdt. Ik heb de SP in Almelo niet gehoord waar de gemeente Heracles 12,5 miljoen euro heeft geleend voor de stadionbouw. Zou het dan toch wellicht gewoon te maken hebben met een sterke persoonlijke antipathie tegen betaald voetbal van de lokale SP-fractie?

 7. Ik heb op dit blog een uitgebreide lijst met afspraken mogen lezen die in het kader van de garantstelling zijn gemaakt tussen o.a. gemeente, instellingen en de FC. Dat is duidelijk en openbaar.
  Daarnaast heeft het nieuwe FC-bestuur in grote lijnen bekend gemaakt hoe haar plannen en verwachtingen m.b.t. o.a. sponsoring er uit zien. Dat je daarbij niet in details naar buiten hoeft te treden vind ik niet meer als normaal, want daarmee kan je strategie in duigen vallen.
  Ik vind dat (niet alleen) de SP vertrouwen moet hebben in dit nieuwe bestuur. En zich niet met die details moet gaan bemoeien, want dat zal bij het openbaar maken van die plannen gaan gebeuren. De SP staat blijkbaar te popelen om dat te gaan doen.

 8. Ik denk dat de belastingbetalers in Almelo het nog wel gaan merken…
  Naast dat dure stadion drukken de loonkosten daar ook nogal op de begroting. Het is te hopen voor Heracles dat ze zich daadwerkelijk Europees gaan kwalificeren of meer sponsoren binnen gaan halen, anders konden ze wel eens in zwaar weer terecht komen.

 9. ^^ Of wat dat betreft de gemeente Enschede die weer 8 mln. heeft geleend aan FC Twente bovenop een al bestaande lening van tientallen miljoenen. Idem in Breda en zo zijn er nog vele andere gemeentes.

 10. Laten we een deal maken: promoveert FA Zwolle volgend seizoen naar de eredivisie dan blijft het plan geheim. Niet? Dan wordt het openbaar.

  (Heb (*&*#(*) ooit vóór die gokhal gestemd, dus wil ik ook weten waar mijn geld heengaat).

 11. Lijkt mij niet meer dan logisch dat als de gemeente er zoveel geld in stoppen, ze ook wat garanties willen. En ‘we gaan sponsoren regelen’ is niet echt een garantie voor zo’n bedrag.

 12. (Heb (*&*#(*) ooit vóór die gokhal gestemd, dus wil ik ook weten waar mijn geld heengaat).

  Als jij wilt weten waar je geld naar toe gaat, dan ga je toch op onderzoek. Vraag de begroting op bij de gemeente en schrik hoeveel er naar het andere cultuur gaat.

 13. Lijkt mij niet meer dan logisch dat als de gemeente er zoveel geld in stoppen, ze ook wat garanties willen. En ‘we gaan sponsoren regelen’ is niet echt een garantie voor zo’n bedrag.

  Waat bedoel je nou precies, er is een commercieel plan uitgewerkt. Er staan (eindelijk) capabele mensen in het bestuur en raad van comm. Er zijn garanties afgegeven.

 14. De PVV is weer in grote getale aanwezig op dit forum zie ik wel.
  Als goed papagaaienvolk lekker schelden op links maar wel je handje ophouden als je er bij de volgende CAO onderhandelingen een paar procent bij krijgt, stumperds!

 15. Er is een verschil tussen de informatie openbaar maken en ter inzage aan te bieden bij de raadsleden. Het blijft om vertrouwelijke informatie gaan, waar naar mijn mening de gemeenteraad wel inzicht in dient te verkrijgen. Een kopietje voor thuis is natuurlijk uit den boze.

  Een beetje kritisch op dit onderwerp mag, maar verlies andere (belangrijkere) punten niet uit het oog.

 16. @Zwolleeder

  Alleen vraag ik mij af of de PVV-stemmer zich ook bewust is van het feit dat de PVV sterk pleitbezorger is voor versoepeling van het ontslagrecht en vermindering van de uitkeringen. De kans is aanwezig dat dit velen ontgaat doordat het verbod op hoofddoekjes wat de PVV voor staat.

  ==============

  On-topic a.u.b. !

 17. @zwolleinthuus

  Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de SP nog steeds op zoek is naar nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke garantstelling voor FC Zwolle aan te vechten.

  De SP had eerst problemen met het feit dat de raadsbehandeling binnen een van tevoren afgesproken tijd plaats vond. Daar hadden alle partijen incl. SP echter unaniem mee ingestemd.

  De SP had zich in aanloop naar de raadsbehandeling ook beter kunnen informeren door de hoeveelheid technische vragen vooraf door het college te laten beantwoorden.

  Het valt mij op dat als de duidelijke spelregels de SP niet uitkomen, de SP dan probeert de publieke opinie te beïnvloeden door een onvolledig beeld neer te zetten van de gang van zaken.

  Ik wacht overigens nog steeds op antwoord van Tjitske Siderius op een tweetal vragen:

  Welke armoedegrens hanteert de gemeente Zwolle waardoor er 2215 Zwolse kinderen in armoede opgroeien?

  Hoe representatief is het beeld dat elke alleenstaande moeder met een uitkering 36 meter papier moet invullen?

 18. Elrey, lees jij geen kranten? Er zullen er meer in de raad zijn die dit weten. Waar blijven die met een reactie? Geen bericht goed bericht?

 19. @zusenzo

  Om de omvang van de armoede in Nederland te achterhalen, baseer ik mij vooral op wetenschappelijke publicaties en algemeen toegankelijke cijfers zoals die van het CBS en CPB.

  In Nederland is er geen sprake van een omvangrijke kaste die de aansluiting mist. Er is juist een grote dynamiek binnen de groep met lage inkomens. CBS-cijfers duiden erop dat in de periode 2001-2008 42% van de mensen met een laag inkomen het jaar erop niet langer een laag inkomen heeft.

  Op basis van de EU-cijfers is in Nederland het armoederisico voor kinderen 14% in 2007 (dit zijn ca. 450.000 kinderen onder de 18 jaar). Het Europees gemiddelde ligt op 20%.

  Volgens de meest recente CBS-cijfers zijn er in 2008 331.000 minderjarigen (9,9%) die opgroeien in een huishouden met een inkomen onder de lage inkomensgrens.

  Het kabinet heeft in de periode niet 36 meter papier gemaakt maar 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan gemeenten om het aantal kinderen dat niet kan participeren omwille van financiële redenen met 50% te verminderen.

  De SP kan beter natrekken of dit % in Zwolle ook is gehaald en doet er voortaan goed aan om niet in navolging van de meest rechtse kant van het politieke spectrum louter met beelden de kiezer te willen verleiden. De werkelijkheid is namelijk aanzienlijk genuanceerder en de burger hoeft ook niet langer onwetend te zijn.

  Maar Tjitske of iemand anders van de SP kan mijn vragen toch beantwoorden? Zeker omdat ook bij Carola deze vragen leefden.

 20. @zusenzo

  Als ik alleen de krant zou lezen, zou ik voornamelijk politieke vertekeningen van de werkelijkheid (zowel links als rechts) lezen opgeschreven door over het algemeen luie journalisten.

  Ik hecht daarom er veel waarde aan om mijn niet louter op de kranten te baseren, maar door meer informatie te vergaren en te bestuderen. Ik tracht hierdoor het risico op papegaaien te verkleinen, maar vooral om te achterhalen hoe het daadwerkelijk er voor staat.

 21. @zusenzo

  Ik heb ook nog ff ‘Meedoen, nu en later; Beleidsnota Zorg en Welzijn 2006-2009’ van de gemeente Zwolle erbij gepakt.

  Ik kom daarin geen cijfers over aantallen kinderen tegen, maar louter het volgende:

  Op grond van haar onderzoek komt het SCP tot de volgende
  conclusies:
  ⤢ Eén op de tien volwassen Nederlanders heeft te maken met
  één of meer vormen van sociale uitsluiting;
  ⤢ Sociale uitsluiting hangt vooral samen met een slechte
  gezondheid en op de tweede plaats met een laag inkomen;
  ⤢ Een combinatie van risicofactoren leidt tot een hogere mate
  van sociale uitsluiting;

  Het SCP constateert dat de volgende risicogroepen een relatief
  grote mate van sociale uitsluiting hebben, waarbij de groepen
  in de onderstaande lijst gerangschikt zijn naar de mate van
  risico op sociale uitsluiting. Waarbij de bovenste groepen het
  meeste risico op sociale uitsluiting hebben.
  1. Mensen met een (zeer) slechte gezondheid
  2. Mensen met een geringe mate van psychisch welbevinden
  3. Huishoudens met een inkomen onder 105% van het
  sociaal minimum
  4. Eenoudergezinnen
  5. Huishoudens met meerdere werkloosheidsperiodes in de
  afgelopen 5 jaar (alleen huishoudens < 65 jaar) 5. Huishoudens met een WW-, Wwb-, WAO-uitkering (alleen huishoudens < 65 jaar) 7. Huishoudens met een inkomen de laagste inkomensgroepen 8. Niet westerse allochtonen 9. Mensen met een slechte beheersing van het Nederlands 10. Geen werkenden in huishouden (alleen huishouders < 65 jaar) Dus als Tjitske en de SP hun gegevens bij de gemeente weg hebben wil ik wel weten waar.

 22. @admin

  Excuses voor de off-topic uitwijding maar deze gebruik om te etaleren dat de SP zelf ook niet altijd geheel openheid van zaken geeft.

  Overigens vraag ik mij af waarom de SP zo ageert tegen de geheimhouding. De raad heeft met 34 tegen 5 (4x SP, 1x PBZ) ingestemd met de gemeentelijke garantstelling en het contract is inmiddels al getekend. Een contract waarin mijns inziens en kennelijk naar het oordeel van de overgrote meerderheid van de raad voldoende garanties zitten om financiële risico’s voor de gemeente te voorkomen.

  Zoals eerder in het recente verleden lijkt de SP zich echter niet te kunnen neerleggen bij democratisch genomen besluiten. Dat kan en mag, maar het valt mij op dat de SP vaak alleen een eigen interpretatie weergeeft van de werkelijke gang van zaken omdat de journalistiek in toenemende mate te lui is om het waarheidsgehalte te controleren.

  Tenslotte verbaast mij het voortdurend ageren van de lokale SP tegen het betaald voetbal in Zwolle aangezien ik andere SP-afdelingen in den lande hierover niet hoor. Dit leidt bij mij tot de conclusie dat de lokale SP vooral anti-FC Zwolle is. Als laatste wil ik nog kwijt dat mevrouw Siderius zich niet geïntimideerd hoefde te voelen toen het bestuur van FC Zwolle haar erop wees dat er ook veel SP-stemmers op de tribune zitten d.w.z. de mensen voor wie zij opkomt. Misschien moet mevrouw Siderius die nog geen 10 jaar in Zwolle woont maar eens met mij mee naar FC Zwolle dan leidt dit wellicht ook eens tot een beeld op basis van eigen ervaring.

 23. @ ElRey
  misschien kan je beter de reacties op het topic (waar je de vragen over stelt, over die 2200 kids) eerst nog eens goed doorlezen. Volgens mij zijn je vragen daar al een paar dagen geleden beantwoord.

 24. @jaspert

  Ja, dat de cijfers bij de gemeente vandaan komen (maar uit welk bestand of rapport blijft onduidelijk) en dat de SP een aantal concrete voorbeelden heeft van bureaucratie. Als dat de antwoorden blijven dan weet ik genoeg over de onderbouwing van ‘2215 Zwolse kinderen groeien op in armoede’.

 25. @zusenzo

  Ik had van een partij die voortdurend over de juistheid van informatievoorziening t.a.v. FC Zwolle klaagt, graag ook enige duidelijkheid gehad over de informatie die zij zelf verstrekt.

 26. Grappig dat een aantal hier, off topic opeens over de armoede beginnen. Ook een heel belangrijk onderwerp, het gaat hier echter echt om de bodemloze beerput van FC Zwolle.
  Het is volkomen terecht dat de SP hier openheid en transparantie eist.
  In de loop der jaren loopt de rekening voor de Zwolse belastingbetaler gigantisch op, daar waar het gaat om ongeveer twaalf of dertien
  b-spelertjes aan het werk te houden. Miljoenen.

 27. Het ecodrome is ook een bodemlozeput die veel geld kost, daar hoor je de SP ook niet over.
  Maar de sp heeft gewoon een hekel aan fc zwolle.
  Hoop ik alleen wel dan mocht zwolle weer promoveren dat de sp dan ook geen stap zet op het terrein tijdens de voetbal.

 28. Ook een heel belangrijk onderwerp, het gaat hier echter echt om de bodemloze beerput van FC Zwolle

  Sorry, de enige die bullshit verkondigt is de sp.

 29. In de loop der jaren loopt de rekening voor de Zwolse belastingbetaler gigantisch op, daar waar het gaat om ongeveer twaalf of dertien
  b-spelertjes aan het werk te houden. Miljoenen

  Lekker he, onzin op een weblog ventileren, onderbouwing? nooit van gehoord. Feiten? doen we ook niets mee. Voorbeelden? we zijn abbonnee van de telegraf, dus daar doen we niet aan.

  Belastinggeld naar het andere vermaak? Dat is niet interessant, gewoon lekker k*nkeren op de FCZ.

  Of niet dan?

 30. Miljoenen.

  Inkomsten van het betaald voetbal?

  ongeveer twaalf of dertien
  b-spelertjes

  Cao voor betaald voetbal clubs geeft toch echt een hoger aantal betaalde spelers aan.

  Uiteraard weet je dat allemaal niet.

 31. @edwin
  Jij wilt graag feiten en onderbouwing:
  Dat is gelukkig erg simpel en helder:
  De gemeente Zwolle heeft zeker 10 tot 11 miljoen euro betaald om het stadion te bouwen. Omdat de gemeente dat geld betaalt, betaalt dus de Zwolse belastingbetaler dat.
  Het enige dat de SP zegt is dat dat geld dan beter, bijvoorbeeld, aan Zwolse sportverenigingen, kan worden besteed, zodat de Zwollenaar meer mogelijkheden heeft om te sporten.

  De SP heeft geen hekel aan FC Zwolle, zij vind volgens mij slechts dat FC Zwolle na tientallen jaren steun van de gemeente, nu zelf “de broek best eens mag ophouden”.
  Volgens mij een heel gezond uitgangspunt.

  Ook de SP vind naar mijn weten het ecodrome een ecodrama. Wordt ongetwijfeld in het juiste topic daarvoor behandeld.

  De telegrof lees ik niet, die komt er bij mij niet in.

  Natuurlijk ben je een b-spelertje als je slechts in de eerste divisie speelt. A-spelers vinden we in de eredivisie.
  Ik spreek natuurlijk over het aantal eerstedivisie spelertjes dat fc zwolle in dienst heeft. Ik heb geleerd dat elk team elf spelers in mag zetten, dus het aantal spelers dat fc zwolle in dienst heeft, zal daar een fractie boven liggen.
  Dan steun ik liever een zwolse sportvereniging met een paar honderd leden. Daar heeft de zwollenaar veel meer aan.

 32. Natuurlijk ben je een b-spelertje als je slechts in de eerste divisie speelt. A-spelers vinden we in de eredivisie

  Dus c spelers in de topklasse en d spelers in de hoofdklasse?

  Ook de SP vind naar mijn weten het ecodrome een ecodrama. Wordt ongetwijfeld in het juiste topic daarvoor behandeld

  Wat heeft de spiegel gekost en wat gaat het nog kosten?

  Ik heb geleerd dat elk team elf spelers in mag zetten, dus het aantal spelers dat fc zwolle in dienst heeft, zal daar een fractie boven liggen

  Dus je weet het niet eens?
  18 1e elftal spelers volledig in dienst.
  Daarnaast nog een aantal koelkastcontracten, trainerscontracten en administratief personeel.

  De SP heeft geen hekel aan FC Zwolle, zij vind volgens mij slechts dat FC Zwolle na tientallen jaren steun van de gemeente, nu zelf “de broek best eens mag ophouden”.
  Volgens mij een heel gezond uitgangspunt

  Vreemd is wel dat het uitgangspunt van de sp niet geldt voor de spiegel.

  De gemeente Zwolle heeft zeker 10 tot 11 miljoen euro betaald om het stadion te bouwen. Omdat de gemeente dat geld betaalt, betaalt dus de Zwolse belastingbetaler dat

  Dat geld was niet voor het stadion maar voor de infrastructuur.

  Daarbij komt ook nog dat de overheid al jarenlag dikke winst (netto dus na aftrek van de kosten voor oa politie inzet en vernielingen)maakt mbt het betaalde voetbal in Nederland. In 2005 was dat al ??200 miljoen. In al de daarop volgende jaren is dat alleen maar meer geworden.

 33. @edwin

  “Dus c spelers in de topklasse en d spelers in de hoofdklasse? ”
  Even voor de duidelijkheid:
  Het enige wat ik met mijn vergelijking bedoel is dat je a-acteurs en b-acteurs hebt.
  A-acteurs zijn goed, b-acteurs presteren niet of nauwelijks.
  Niet te verwarren dus met dat hele alfabet van a tot z waarin men het voetbal meent in te moeten delen.

  “Wat heeft de spiegel gekost en wat gaat het nog kosten?”
  “Vreemd is wel dat het uitgangspunt van de sp niet geldt voor de spiegel.”
  De Spiegel wordt ongetwijfeld in het daarvoor bestemde topic behandeld.

  “Dus je weet het niet eens?
  18 1e elftal spelers volledig in dienst.
  Daarnaast nog een aantal koelkastcontracten, trainerscontracten en administratief personeel.”
  Kern is: weinig personeel, dus hoeft ook niet veel te kosten en zeker geen 10-11 miljoen euro.

  “Dat geld was niet voor het stadion maar voor de infrastructuur.”
  Met deze formele juridische draai, truc, kwamen cda, pvda, cu, swolwacht ook.
  Het geld is linksom of rechtsom gewoon voor het stadion bedoeld.

  “Daarbij komt ook nog dat de overheid al jarenlag dikke winst (netto dus na aftrek van de kosten voor oa politie inzet en vernielingen)maakt mbt het betaalde voetbal in Nederland. In 2005 was dat al ??200 miljoen. In al de daarop volgende jaren is dat alleen maar meer geworden. ”
  Ik ben erg blij met dit goede nieuws.
  Dus omdat het zo goed gaat financieel, hoeft wat mij betreft de Zwolse belastingbetaler geen cent meer bij te dragen.

 34. @buc
  In dit artikel staat toch echt wat anders.

  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/16211/1/

  Maar goed, je hebt vast wel bewijs voor je stelling?

  A-acteurs zijn goed, b-acteurs presteren niet of nauwelijks

  Dus de mindere spelers presteren niet? Dat basseer jij op jou inzicht in het voetbal?

  De Spiegel wordt ongetwijfeld in het daarvoor bestemde topic behandeld.

  Helaas ben ik nog nooit een topic tegengekomen waarin de sp ageerd tegen de Spiegel, Odeon of het fraterhuis.

  weinig personeel, dus hoeft ook niet veel te kosten en zeker geen 10-11 miljoen euro.

  Kost ook geen 10 miljoen, je haalt een aantal dingen door elkaar. 10 miljoen voor de infrastructuur en BeQ. De begroting van FC Zwolle is 3,5 miljoen.

  Dus omdat het zo goed gaat financieel, hoeft wat mij betreft de Zwolse belastingbetaler geen cent meer bij te dragen.

  Als dit geld idd weer terug zou vloeien naar de clubs hoeft de bevolking idd niets bij te dragen. Maar dat gebeurt dus niet, ipv dat de sp dan daartegen ageert en zorgt dat een gedeelte van het geld weer terug komt.

 35. @edwin

  “Dus de mindere spelers presteren niet? Dat basseer jij op jou inzicht in het voetbal?”
  Het gaat opm het niveau van presteren en daaraan eventueel gekoppelde verdiensten.

  “Helaas ben ik nog nooit een topic tegengekomen waarin de sp ageerd tegen de Spiegel, Odeon of het fraterhuis.”
  De Spiegel is gewoon een ander onderwerp en hoort hier, in dit topic, dus niet thuis.

  “Kost ook geen 10 miljoen, je haalt een aantal dingen door elkaar. 10 miljoen voor de infrastructuur en BeQ. De begroting van FC Zwolle is 3,5 miljoen.”
  Ik gaf al eerder aan dat die tien miljoen gewoon naar fc zwolle gaan. Het is slechts een juridisch handige omschrijving geweest om dat onder het noemertje infrastructuur te brengen.
  Dat betekent dus nog steeds, of er nu wel of geen infrastructuur voor nodig is, dat er slechts 18 mensen aan het werk zijn voor ruim 10 miljoen euro.
  Het kan aan mij liggen, maar ik vind dat overdreven veel.

  “Als dit geld idd weer terug zou vloeien naar de clubs hoeft de bevolking idd niets bij te dragen. Maar dat gebeurt dus niet, ipv dat de sp dan daartegen ageert en zorgt dat een gedeelte van het geld weer terug komt.”
  Hoezo moet de sp daar aan het werk? Het lijkt mij een taak van de directeur van fc zwolle om de financien op orde te krijgen voor z’n eigen bedrijf. Moet ik ook als zelfstandige. Ik krijg ook geen geld, en terecht, van de Zwolse belastingbetaler.
  De SP waarschuwt de Zwolse burger slechts, en terecht, dat er weer geld van de belastingbetaler, een miljoen euro, extra nodig is om 18 mensen aan het werk te houden. Logisch, die waarschuwing.

 36. Het lijkt mij een taak van de directeur van fc zwolle om de financien op orde te krijgen voor z’n eigen bedrijf. Moet ik ook als zelfstandige. Ik krijg ook geen geld, en terecht, van de Zwolse belastingbetaler.

  Had ik het over fcz? Nee ik had het over de winst die de overheid op het totale betaaldvoetbal genereert.

 37. gaf al eerder aan dat die tien miljoen gewoon naar fc zwolle gaan. Het is slechts een juridisch handige omschrijving geweest om dat onder het noemertje infrastructuur te brengen.

  Dat vind jij, maar is nog niet de waarheid, kom maar met bewijzen.

Reacties zijn gesloten.