Medewerkers Scania snel op hbo-niveau

Foto van auteur

Op 9 februari ontvingen vier medewerkers van Scania Production Zwolle hun hbo-bachelordiploma. Zij konden hun opleiding bij Windesheim relatief snel afronden dankzij een traject Erkennen Verworven Competenties (EVC). De medewerkers ontvingen hun getuigschrift uit handen van Ineke van der Wal, directeur School of Engineering & Design van Windesheim.

Foto: Windesheim

In een EVC-traject worden de kwaliteiten van medewerkers in kaart gebracht. EVC is een methodiek om de vaak jarenlange ervaring die medewerkers in de praktijk hebben opgedaan op waarde te kunnen schatten. Door middel van vrijstellingen kunnen zij vervolgens op maat en versneld een hbo-diploma behalen. De medewerkers van Scania Production Zwolle hebben dit voordeel met goed gevolg benut. De Christelijke Hogeschool Windesheim was in 2004 een van de vijf hogescholen in Nederland die meededen aan een pilot voor het werken met EVC’s. Dit proefproject richtte zich op medewerkers in Metalektrobranche. Scania Production Zwolle benutte deze mogelijkheid.

Het EVC-traject past goed in het personeelsbeleid van Scania, dat ‘employability’ hoog in het vaandel heeft staan. Scania besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van haar medewerkers en daarbij sluit het EVC-traject naadloos aan. Zowel de operationele leidinggevenden bij Scania Production Zwolle als de product-, proces-, en logistieke engineers, zijn vaak eigen medewerkers die intern zich hebben ontwikkeld en zijn doorgegroeid. Voor hen is het interessant om een  volgende stap te kunnen maken en daarvoor een hbo-diploma te halen.

Windesheim heeft na de pilot het EVC-aanbod sterk vergroot, mede dankzij subsidie van de projectdirectie Leren & Werken van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels zijn hogeschoolbreed tientallen trajecten in ontwikkeling of gereed voor bijna elke branche. Dit voorjaar zal Windesheim de voordelen en mogelijkheden bij zijn relaties in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het onderwijs, en in de zorg en welzijn onder de aandacht brengen. Windesheim participeert tevens in het Zwolse werkloket De Lure.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)