Stichting uit Zwolle zoekt halfzussen van Bea

Foto van auteur

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer buitenechtelijke dochters van zijne koninklijke hoogheid Prins Bernhard.  Het vermoeden is dat Alexia en Alicia niet de enige erfgenamen zijn. Dat zegt de Zwolse Stichting Oproep Zussen Bea. De recent opgerichte Stichting wil graag alle halfzussen van koningin Beatrix benaderen voor een eerlijke verdeling van de erfenis van haar vader Prins Bernhard. Gebleken is namelijk dat Prins Bernhard veel meer vermogen bezit dan men vlak na zijn dood vermoedde. De initiatiefnemers komen op voor de rechten van vele bastaard kinderen waarvoor op dit moment de wetgeving nog onvoldoende toereikend is. 

Recentelijk onderzoek naar de levensgeschiedenis van prins Bernhard heeft naar voren gebracht dat er een grote kans is dat hij veel meer kinderen heeft verwekt. Zijn zaad was namelijk van zeer hoge koninklijke kwaliteit. Daarnaast zijn alle onderzoeken over zijn financiën inmiddels bekend en blijkt dat hij nog een deel van de Lockheed affaire heeft belegd met veel succes. Vanuit deze financiële reserve heeft hij Alexia en Alicia in het verleden kunnen voorzien van een ruime toelage. Inmiddels is deze financiële reserve door beleggingen uitgegroeid tot een zeer ruim bedrag. De Stichting i.o. OZB is van mening dat deze financiële reserve dient te worden aangewend voor alle andere zussen van Bea.

 Prins Bernhard heeft namelijk bekend en toevertrouwd aan Edwin Evers dat hij met Lockheed in zee is gegaan, doelbewust voor het onderhoud van zijn vele dochters.

De Stichting OZB is in november 2006 opgericht en heeft al 6 halfzussen opgespoord.

Azaria is inmiddels 46 jaar en woonachtig in Hamburg, Amilia van 39 woont in Helsinki, Arexia is 52 en is woonachtig in Kaapstad. Tevens komt ook Alivia van 48 uit Zuid-Afrika en woont vlakbij Johannesburg.

Om zoveel mogelijk zussen op te sporen heeft de Stichting OZB de komende tijd een aantal acties uitgezet. Zo gaat de Stichting met de media in gesprek voor een duidelijke oproep. Tevens zal zij DNA onderzoeken gaan verrichten op grote schaal. Ook wordt de huidige wetgeving inzake erfrecht onder de loep genomen en zal de stichting voorstellen doen aan de Tweede Kamer om de hiaten uit de wetgeving te halen.

De Stichting is van mening dat er nog volop kansen zijn, om alle zussen op te sporen voordat de erfenis daadwerkelijk verdeeld gaat worden.  

Het Stichtingbestuur roept iedereen op om de mensen met enige gelijkenis aan koningin Beatrix aan te melden via de website van de Stichting.

15 gedachten over “Stichting uit Zwolle zoekt halfzussen van Bea”

 1. Is de voorwaarde dat je naam met een a moet beginnen en liefst ook moet eindeigen met die letter?

  Grappig initiatief trouwens.

  Eigenlijk te gek voor woorden, maar zoals deze v/h duitser heeft geleefd (en kunnen leven dankzij onze belastingcenten) en daarnaast een heerlijk netwerk heeft kunnen opbouwen in de tijd die wij toch wel betaalden en binnen dit netwerk zich weer heeft kunnen uitleven. Als je het nuchter en van afstand bekijkt heeft hij een hele natie toch heerlijk op z’n minst figuurlijk genaa..

  Althans zo komt het over sorry voor de toonzetting.

 2. Wij, de stichting OZB, zijn zeer geschokt door de reacties op dit weblog. Alsof het om een grap zou gaan.
  De groene ferrari van onze vader is zo’n 40 jaar geleden veelvuldig in het Zwolse gesignaleerd. Wij zijn er van overtuigd dat er veel meer halfzussen van ons moeten bestaan. Door een hiaat in de wetgeving is het echter onmogelijk om aan te tonen dat wij koninklijk bloed in onze aderen hebben. De stichting stelt zich ten doel dit hiaat op te heffen, zodat alle halfzussen hun recht kunnen doen gelden op de gigantische erfenis van Bernhard. Wij roepen daarom alle zwolse dames op hun ouders te bevragen of er een groene ferrari is gesignaleerd tijdens hun verwekkingsdata. Zwolle moet wel een waar broednest zijn van diverse halfzussen. Zaterdag a.s. zullen wij in het centrum van Zwolle een actie starten in combinatie met de Isalaklinieken. Daar zullen mensen geselecteerd worden op uiterlijke kenmerken. Zij mogen een speciaal voor ons ontwikkelde dna-test ondergaan. Deze dna test basseert zich op het voorhoofdshuidvet en biedt 80 % zekerheid. Zij die daarvoor in aanmerking komen kunnen lid worden van de stichting en mogen deelnemen aan overige onderzoeken. Totdat volledige zekerheid bestaat. Mensen die belangeloos deelnemen ontvangen een waardebon voor een cholesteroltest, longfunctietest of soa-controle bij ?©?©n van de Isalaklinieken. Inmiddels is bekend dat Bernhard alleen kinderen van het vrouwelijke geslacht kon verwekken, wij richten ons daarom op deze doelgroep.
  Zaterdag 17 februari a.s. is er een persconferentie gepland om 13.00 uur in het caf?© de Gezelligheid aan het Gasthuisplein. Zondag 18 februari zullen alle opgespoorde kandidaat halfzussen worden getoond aan belangstellenden, op een nader te bepalen tijdstip en plaats. Het is de bedoeling in een seance-achtige opstelling m.b.v. een medium dan contact te zoeken met onze overleden vader. Inmiddels heeft een tv-zender toegezegd hiervan opnamen te willen maken. Op onze website houden wij u deze dagen op de hoogte van onze vorderingen.
  Zaterdag 24 februari zullen wij een soortgelijke actie starten in Groningen en een week later in Tubbergen, waar de groene ferrari van onze vader in de 60-ger jaren ook veelvuldig is gesignaleerd.
  Voor meer informatie zie onze website http://www.zussenvanbea.nl

Reacties zijn gesloten.