Jarige Soepbus viert feest

Foto van auteur

Vandaag 12 februari 2007 bestaat de Soepbus vijf jaar. De Soepbus is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils, gemeente Zwolle, het Zorgkantoor en Zwolse Poort. Doel van de Soepbus is om in contact te komen met de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders die verslaafd zijn, al of niet gecombineerd met een psychiatrisch ziektebeeld en daarnaast dak- en thuisloos zijn.

 

De vaste crew van de Soepbus

In dagopvang Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel vond maandagavond in het kader van het lustrum een gezellig feest plaats. Vele dak- en thuislozen uit de regio Zwolle en Kampen waren op het feest afgekomen. Een zichtbaar teken, dat de Soepbus door deze groep erg gewaardeerd wordt. Wethouder Dannenberg, indertijd mede-initiator van de Soepbus, was ook bij het feest aanwezig. Door directeur bedrijfsvoering van de Zwolse Poort Astrid de Visser werd een Dinerbon van 1.000,- overhandigd aan het bijzondere project. De vaste crew van de Soepbus toonden hun nieuwe outfit aan de aanwezigen. Ook werd op deze feestelijke avond een nieuwe Soepbus officieel gepresenteerd. Na een lopend buffet was er onder begeleiding van de band ‘De Deltion Rumour’ tijd voor muziek en kon er ook gedanst worden.

Overhandiging Dinerbon aan de Soepbus…

Veel vertier…

De Soepbus rijdt vijf avonden per week door Zwolle en Kampen. Bij de start van de Soepbus in 2002 was er sprake van 34 contacten per avond. In 2005 waren dit nog steeds gemiddeld tussen de 30 à 40 contacten. Vanuit die contacten worden, waar mogelijk, mensen verwezen naar het Nel Bannink huis, Bonjour, de Herberg, de RIBW en het CAD, maar indien nodig ook verwezen naar de huisartsenpost, het ziekenhuis dan wel naar de reguliere psychiatrie. In 2006 is het aantal contacten toegenomen tot een aantal van 45 à 50 contacten per avond.

 

Aanwezigen genieten van een smakelijk buffet…

De kracht van het Soepbusproject is het hulpbiedende contact. Dit varieert van het uitdelen van soep, brood en zonodig dekens, tot het verlenen van eenvoudige verpleegkundige zorg en het verwijzen naar reguliere zorginstanties. De Soepbus vervult een maatschappelijke signaalfunctie en is de eerste stap in een keten van zorg gericht op deze doelgroep. Wordt bij een individu gesignaleerd dat er sprake is van een toenemende psychiatrische stoornis dan schakelen de medewerkers van de Soepbus hun collega’s van team VIA of één van de andere hulpverlenende instanties in.

Team VIA is een professioneel geschoold team dat bestaat uit medewerkers van de gemeente Zwolle, RIAGG Zwolle, RIBW Zwolle e.o., Algemeen Maatschappelijk Werk, Cad Zwolle, Leger des Heils en Zwolse Poort. In een meer regulier contact met mensen proberen medewerkers van team VIA, vanuit een individueel gericht plan van aanpak, de betrokkene te motiveren zich onder behandeling te stellen. Team VIA functioneert in dat opzicht ook ter ondersteuning van de voorzieningen voor opvang van dak- en thuislozen. De volgende stap in de keten is vrijwillige ambulante of klinische behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Jarige Soepbus viert feest”

  1. Hoi Harry,

    Leuke groepsfoto! Het feest was ook goed aangeslagen, iedereen had het naar zijn zin!
    Het stukje van jou is ook oke!

    Groetjes, Jan.

Reacties zijn gesloten.