Succesvolle samenwerking Deltion en Elektrowerk

Foto van auteur

Dankzij een nieuwe invulling van de opleiding Elektrotechniek niveau 2 in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het Deltion College in Zwolle hebben 14 studenten hun opleiding met succes afgerond. Op donderdag 22 februari ontvangen zij hun diploma.

De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs is al jaren een belangrijk agendapunt. Samen met TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe hebben het Deltion College en Stichting Elektrowerk de handen ineen geslagen om zowel de studenten, de school als het bedrijfsleven beter van dienst te zijn. Twee jaar geleden zijn de partijen daarom een pilot gestart. Studenten gaan twee dagen per week naar het opleidingsbedrijf RBOC. Hier krijgen zij beroepstaken onder begeleiding van leraren van Deltion en praktijkbegeleiders van Stichting Elektrowerk. De beroepstaken bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk. In het oude systeem gingen de studenten één dag in de week naar school, waar ze voornamelijk theorie volgden.

De pilot heeft geleid tot een uitstekend resultaat. De studenten hebben de opleiding ruim binnen de nominale tijd van twee jaar afgerond. De uitval is veel lager en de prestaties zijn beter. Het merendeel van de studenten stopt niet na de diploma-uitreiking. Zij gaan direct door in een opleiding op niveau 3, volgens hetzelfde BBL model. Het Deltion College en Stichting Elektrowerk hebben de ambitie om het totale traject BBL 2 en BBL 3 te verkorten van 3,5 jaar tot 2,5 jaar. Dit is een doorbraak in Zwolle.

Inmiddels hebben het Deltion College en Stichting Elektrowerk samen met ROI-Oost (opleidingsbedrijf Installatietechniek) en OBM (opleidingsbedrijf Metaal) vergevorderde plannen om deze opleidingen samen te brengen in de nieuwbouw van Deltion. Hierbij komt verdergaande samenwerking en afstemming met andere opleidingen duidelijk in beeld.