Uitvoering burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg

Foto van auteur

Het burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg in Zwolle wordt uitgevoerd. Er is voldoende draagvlak bij de bewoners voor het ontwerp. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen en de aanbestedingsprocedure gestart om de fietsstraat te realiseren. In het ontwerpproces is nauw overleg geweest tussen de bewoners, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle.

Op 14 november 2006 is op een inloopbijeenkomst aan bewoners het ontwerp gepresenteerd. Op deze avond hebben 126 bewoners het plan bekeken en hebben 40 mensen een reactie op het voorstel gegeven. In het ontwerpproces is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de bewoners hebben aangegeven. Bij het ontwerp van de fietsstraat is rekening gehouden met andere aspecten. Zo zijn er parkeerplaatsen en groenvoorziening aangebracht, zijn bomen aan één zijde van de weg geplaatst, inritten verbreed en is ruimte voor containers opgenomen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)