Wijze lessen na onderzoek aandelen Wavin

Foto van auteur

De provincie Overijssel kan wijze lessen trekken uit de verkoop van de aandelen van WAVIN. Dat is de uitkomst van het onderzoek, dat op verzoek van Provinciale Staten is ingesteld door de commissie Beleidsevaluatie onder leiding van mr. dr. A.J.E. Havermans. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Berenschot.

Provinciale Staten van Overijssel namen in oktober de motie Jaegers cs. aan, die opdracht gaf voor een onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de provinciale aandelen WAVIN. De berichtgeving in de media rond de aandelenverkoop zorgde bij Provinciale Staten voor twijfel over de gevolgde werkwijze. De provincie en enkele gemeenten verkochten in 2005 de aandelen aan investeringsmaatschappij CVC en het management van WAVIN. In oktober 2006 ging de producent van plastic pijpen en leidingsystemen naar de Amsterdamse beurs. In de pers ontstond de indruk dat de provincie een aanzienlijk bedrag misgelopen was.

Bureau Berenschot stelt vast dat de prijs die voor de aandelen is betaald, gebaseerd is op gedegen adviezen en dat het onderhandelingsproces adequaat is verlopen. Berenschot constateert echter wel, dat er sprake was van een informatieachterstand ten opzichte van andere betrokken partijen, zoals WMO beheer en de (ver)kopende partij CVC. En in die zin is de Provincie te afwachtend geweest. Berenschot constateert verder dat er weliswaar een afwegingskader bestaat voor provinciale aandeelhouderschappen maar dat een strategisch afwegingskader voor het aanhouden of vervreemden van aandelen WAVIN ontbrak. Publieke organen, zoals een Provincie, zouden bij het houden of verkopen van aandelen meer moeten letten op publieke belangen (zoals werkgelegenheid) en beleidsinhoudelijke argumenten, in plaats van op de prijs alleen.

De onderzoekers bevelen de provincie Overijssel aan om in de toekomst een actievere houding aan te nemen in de richting van bestaande deelnemingen (Wadinko, Essent). Daarnaast zou de provincie voorwaarden moeten vaststellen met betrekking tot het aankopen en afstoten van aandelen.

Het onderzoeksrapport wordt volgende week in de Statenvergadering besproken (21 februari, om 18.00 uur in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle).

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)