Stichting steunt lokale goede doelen

Foto van auteur

Zwolle – Opticien Specsavers aan de Diezerstraat 3 roept de inwoners van Zwolle op om te laten weten welke goede doelen uit de omgeving wel een beetje extra steun kunnen gebruiken. Van een kinderboerderij tot een jeugdvereniging, bejaardentehuis of de dierenambulance. Want de opticien wil de komende jaren verschillende lokale liefdadigheidsinstellingen, goede doelen en verenigingen financieel ondersteunen. Daarvoor is de Stichting Specsavers Steunt opgericht.

Voor elke verkochte bril of verkocht hoortoestel doet de winkel een donatie aan de stichting. Het gespaarde bedrag komt vervolgens ten goede aan lokale initiatieven, die door de bewoners van Zwolle zélf zijn voorgedragen. Op deze manier kan de opticien in Zwolle – samen met de inwoners – iets teruggeven aan de lokale gemeenschap.

“De klanten van Specsavers Zwolle spelen een belangrijke rol bij de Stichting Specsavers Steunt. Want wie weten er beter wat er speelt in Zwolle dan de inwoners zelf?”, vertelt opticien en contactlensspecialist Marc Simonisvan Specsavers Zwolle. “In de winkel staat daarom een ideeënbus. Klanten kunnen zo zelf aangeven welk goed doel uit de omgeving extra steun kan gebruiken. Het personeel van Specsavers Zwolle kiest elk half jaar uit de ingestuurde ideeën twee lokale doelen. Per verkochte bril en verkocht hoortoestel wordt vervolgens door Specsavers een bedrag gedoneerd aan het goede doel waar de klant voor kiest. Zo kost geven dus niks!”

De stichting werd onlangs gelanceerd door Dame Mary Perkins, oprichtster van Specsavers en beschermvrouwe van de Britse evenknie van de stichting. Zij werd in 2007 door Koningin Elizabeth in de adelstand verheven voor haar verdiensten en inzet voor de maatschappij: “Specsavers staat voor betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen, maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan dat. Wij streven ernaar om onderdeel te zijn van de gemeenschap waar wij onze winkels hebben. Daarom is Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen. Samen met onze opticiens en audiciens kunnen wij zo ons steentje bijdragen aan de lokale gemeenschap. Wij vinden dat bedrijven een bepaalde verplichting aan de maatschappij hebben. Ook in tijden dat het economisch minder gaat, neemt Specsavers deze verantwoordelijkheid serieus.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)