Subsidie voor Stichting SportService Zwolle

Foto van auteur

Stichting SportService Zwolle krijgt een subsidie van € 703.000,00. Hiervan is € 350.000,00 toegekend aan breedtesport en € 353.000,00 bedoeld voor het BOS project.

SportService Zwolle is de belangrijkste samenwerkingspartner van de gemeente Zwolle bij de uitvoering van het sportbeleid. SportService Zwolle voert de doelstellingen van de programma’ s ‘Zwolle speelt breed’ en ‘Zwolle speelt niet op de man’ van de sportnota ‘Samen Beleven’uit. Daarnaast heeft SportService Zwolle de verhuurtaken van de gemeente overgenomen. Voor deze taken krijgt Sportservice Zwolle subsidie.

In de gemeentebegroting voor 2007 heeft de gemeenteraad op 13 november 2006 vastgesteld dat voor breedte sport € 703.000,00 wordt uitgetrokken.

Hiervan is € 350.000,00 structureel en wordt € 353.000,00 toegekend aan het BOS project (Buurt, Onderwijs en Sport). Hierin worden sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden in het kader van wijkgericht wijken.