Betere levenskwaliteit hartpatiënten

Foto van auteur

Uit onderzoek van cardioloog Rutger Jansen van de Isala klinieken in Zwolle blijkt dat de kwaliteit van leven van hartpatiënten verbeterd kan worden door eerder ontslag en minder frequent medicijngebruik. Vroeg ontslag heeft een positieve invloed op secundaire preventiedoeleinden als stoppen met roken, goede regulatie van bloeddruk, cholesterol en suikerziekte. Hierdoor stijgt de kwaliteit van leven aanzienlijk. Het onderzoek is uitgevoerd bij patiënten met klachten van pijn op de borst veroorzaakt door (tijdelijk) zuurstoftekort in de hartspier en betrof ook de wijze van toediening van vaatverwijdende middelen (nitraten). Door vaatverwijding wordt de opname van zuurstof verbeterd. Rutger Jansen promoveert vandaag aan de Universiteit in Leiden.

In dit onderzoek zijn verschillende patiëntengroepen met elkaar vergeleken: patiënten met alleen pijn op de borstklachten en patiënten met twee of meerdere stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Het blijkt dat voor beide categorieën de eenmaal-daagse toediening van nitraten een betere kwaliteit van leven geeft dan meerdaagse toediening.

Een ander deel van het onderzoek betrof het vroege ontslag van geselecteerde patiënten met een laag overlijdensrisico die na een acuut hartinfarct een dotterbehandeling kregen zonder complicaties. Deze patiënten hadden slechts aan één kransslagader een vernauwing en daarnaast werd gecontroleerd of de hartspier weinig restschade vertoonde waardoor het overlijdensrisico lager is. De geselecteerde patiënten mochten de dag na de dotterbehandeling naar huis, terwijl het normaal gesproken gebruikelijk is dat een patiënt nog twee tot drie dagen in het ziekenhuis verblijft.

De eerste twee dagen na ontslag kwamen de patiënten op de polikliniek terug en werden zij gezien door de hartrevalidatieverpleegkundige. Daarna begonnen de patiënten met het hartrevalidatieprogramma.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)