Open avond rondom EVC op Windesheim

Foto van auteur

Hogeschool Windesheim in Zwolle oudt op 8 maart van 19.00 – 21.00 uur een open avond over EVC’s . Iedereen die zich wil oriënteren op een volgende stap in zijn carrière is welkom in C-074 op de Campus in Zwolle.

Een EVC-procedure is een kortlopend traject, waarin iemand met jarenlange praktijkervaring zicht krijgt op de waarde hiervan. In het EVC-traject worden de kwaliteiten van medewerkers in organisaties in kaart gebracht. Daarbij gaat het om het Erkennen van Verworven Competenties (EVC). De trajecten zijn onder meer bedoeld voor mensen met een mbo-diploma, die alsnog een hbo-diploma willen behalen. Op basis van hun EVC’s kunnen ze een verkorte opleiding op maat volgen.

Windesheim ontwikkelt het aanbod aan EVC-procedures sterk, mede dankzij subsidie van de projectdirectie Leren & Werken van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels zijn hogeschoolbreed tientallen trajecten in voorbereiding of gereed voor bijna elke branche. Dit voorjaar zal Windesheim de voordelen en mogelijkheden bij zijn relaties in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het onderwijs, en in de zorg en welzijn onder de aandacht brengen. Windesheim participeert tevens in het Zwolse werkloket De Lure, het regionale centrum waar mensen terecht kunnen met vragen over de arbeidsmarkt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)