Provincie wil N 340 Zwolle-Ommen anders inrichten

Foto van auteur

De provincie Overijssel organiseert in maart vier inloopdagen voor bewoners en bedrijven in de omgeving van de N 340, de weg van Zwolle naar Ommen. Deze inloopdagen worden georganiseerd in het kader van een intensieve Verkenning rondom de N 340 die begin van dit jaar van start is gegaan. In de eerste helft van 2007 wil de provincie alle wensen en ideeën van de omgeving in kaart brengen. Naar verwachting wordt de Verkenning deze zomer afgerond, gevolgd door een milieu-effectbeoordeling van de geselecteerde alternatieve oplossingen voor de toekomstige inrichting van de N 340.

Tijdens de inloopdagen die volgende week van start gaan, wil de provincie alle betrokkenen in de gelegenheid stellen om vragen te stellen over de ontwikkelingen rondom de N 340. Op basis van eerdere studies en wensen vanuit de omgeving heeft de provincie alvast een aantal alternatieve tracés op kaart gezet. Iedereen die dat wil kan daarop reageren en aangeven wat de voordelen en nadelen hiervan zijn.

De reacties worden gebruikt om tot een voorlopige keuze van alternatieven te komen die in de planstudie verder worden uitgewerkt. Daarbij gaat het ook om locaties van aansluitingen en kruisingen en om veilige fietsvoorzieningen. Medewerkers van de provincie zijn tijdens de inloopdagen van ’s ochtends 10 tot ’s avonds 19 uur beschikbaar om de reacties vanuit de omgeving te noteren. Van 20 tot 22 uur zullen zij de gebundelde reacties presenteren en aanwezigen vragen of hiermee alle voor- en afkeuren voldoende in beeld zijn gebracht.

De provincie is op de volgende dagen en locaties aanwezig: 5 maart in Restaurant Het Roode Hert in Dalfsen (inloopdag bestemd voor de kernen De Marsen en Ankum), 7 maart in Ontmoetingscentrum De Wiekelaar in Oudleusen (inloopdag bestemd voor de kern Oudleusen), 12 maart in Hotel Hof van Dalfsen (inloopdag bestemd voor kern Dalfsen) en 21 maart in Partycentrum Brasserie De Lindenbergh in Ommen (bestemd voor de kern Varsen).

De provincie wil de doorstroming op de provinciale weg N 340 (Zwolle-Ommen) verbeteren én de weg veiliger maken. Het streven daarbij is stapsgewijs door te groeien naar een 2 x 2 strooks autoweg met middengeleider en een maximum snelheid van 100 km/uur. Daarnaast komen er bij de aansluitingen (turbo)rotondes. Voor het langzaam (gemotoriseerd) verkeer worden diverse ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.

Op dit moment maken 14.500 voertuigen dagelijks gebruik van de N 340. Voor 2020 verwacht de provincie bijna een verdubbeling van het aantal voertuigen. Ook gebeuren er op de N 340 nog te veel ongelukken (70 slachtoffers in de periode 1996-2002). De gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen onderstrepen het economische belang van de weg en vragen om een goede en veilige doorstroming. Ook het Overijssels Platform voor Verkeer en Vervoer, plaatselijk belang en omwonenden vragen om een voortvarende aanpak.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Provincie wil N 340 Zwolle-Ommen anders inrichten”

  1. @chris
    lekker bekrompen en kortzichtig. Er zijn diverse criteria om een weginrichting te veranderen, filevorming is er slechts 1.

Reacties zijn gesloten.