Van der Meiden ereburger van Overijssel

Foto van auteur

Het ereburgerschap van de provincie Overijssel is vandaag in Zwolle uitgereikt aan prof. dr. Anne van der Meiden. Van der Meiden ontving de onderscheiding vandaag uit handen van Commissaris van de Koningin, mr. Geert Jansen, tijdens de Open Dag van de provincie.

“U heeft zich in Overijssel bijzonder ingespannen voor de streektaal, het Nedersaksisch”, zo roemde de commissaris de inzet van de heer Van der Meiden. “Wij zijn u erkentelijk voor het feit dat u de cultuur en het regionaal bewustzijn in de provincie Overijssel op deze manier heeft verrijkt en ook anderen daarin heeft gestimuleerd.” De onderscheiding bestaat uit een gouden reversspeld en dasklem met diamant en een oorkonde.

De heer Van der Meiden is theoloog en emeritus hoogleraar. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat Anne van der Meiden als theoloog, hoogleraar massacommunicatie en public relations, redenaar, hofpredikant, bestuurder en auteur van talrijke publicaties in de Twentse spraak, maar bovenal als ‘regionalist’, een onschatbare bijdrage levert aan de Nederlandse en Overijsselse samenleving.