Verkiezingen Provinciale Staten van Overijssel

Foto van auteur

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. De stemwijzer voor Overijssel is inmiddels online.


Commissaris van de Koningin Mr. Geert Jansen

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Overijssel telt ruim 834.000 stemgerechtigde inwoners die op 7 maart 2007 hun stem op een volksvertegenwoordiger uit de provincie Overijssel kunnen kiezen. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen op woensdag 7 maart. Want u wilt toch niet dat iemand anders voor u beslist als het om uw eigen omgeving gaat? Door de programma’s van de diverse partijen naast elkaar te leggen of door de provinciale stemwijzer te raadplegen, krijgt u een goed beeld van de punten die voor de verschillende partijen belangrijk zijn.

Hoe kunt u stemmen?

Uiterlijk woensdag 21 februari 2007 ontvangt u een oproepingskaart of een stempas. Deze kaart of pas is uw persoonlijke uitnodiging om op 7 maart naar de stembus te gaan.

Experiment met stempas

Op woensdag 7 maart wordt in ongeveer 80 procent van de Nederlandse gemeenten een experiment gehouden. Met de stempas kunt u in elk stemlokaal in uw gemeente uw stem uitbrengen. Het doel van dit experiment is het vergroten van het stemgemak, door u zelf te laten kiezen in welk stembureau u wilt stemmen. Heeft u uw stempas niet ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Want zonder stempas kunt u niet stemmen!

Oproepingskaart

Als u geen stempas maar een oproepingskaart heeft ontvangen, dan moet u stemmen in het stembureau dat op de kaart staat. Bent u uw oproepingskaart kwijtgeraakt? Dan kunt u zich melden in uw vertrouwde stembureau. Op vertoon van uw identiteitsbewijs en na controle van het kiesregister, kunt u gewoon uw stem uitbrengen.

Volmacht

Als u op 7 maart zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u uw stem uitbrengen

  • Volmacht met stempas
    Met de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Dit doet u door de achterkant van de stempas in te vullen en deze aan hem of haar mee te geven.

  • Volmacht met oproepingskaart
    Met de oproepingskaart kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw eigen stemdistrict. Dit doet u door de achterkant van de oproepingskaart in te vullen en deze aan hem of haar mee te geven.

Om iemand uit een andere gemeente voor u te laten stemmen, moet u voor 21 februari bij uw gemeente een schriftelijk verzoek indienen. Degene die voor u een stem uitbrengt kan dit alleen doen als hij of zij tegelijkertijd zelf ook stemt. De gemachtigde persoon mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Stemmen in mobiele stembureaus

Om mensen tegemoet te komen kunnen gemeenten op plekken waar veel mensen samenkomen mobiele of extra stembureaus openen. De openingstijden kunnen anders zijn dan u gewend bent. Neem hierover contact op met uw gemeente.