CDA steunt daklozenopvang Zwolle

Foto van auteur

De provinciale gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Theo Rietkerk is onder de indruk van de aanpak van het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle. Rietkerk kreeg vandaag samen met CDA-Kamerlid Eddy van Hijum een toelichting op de problematiek en de aanpak in Zwolle door het Leger des Heils en de CDA-raadsfractie. De gemeenteraad van Zwolle heeft maandag ingestemd met een ambitieus plan om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren en de overlast terug te dringen (‘Stedelijk Kompas Zwolle’).

Rietkerk is bereid om namens de provincie Overijssel een stimuleringssubsidie te verstrekken, zodat Zwolle de plannen versneld concreet kan uitwerken. De gemeente wil samen met woningcorporaties en zorginstellingen een sluitend aanbod van woon- en zorgvoorzieningen creëren, gericht op een terugkeer naar zelfstandig wonen. Zowel laagdrempelige dag- en nachtopvang als begeleid wonen zijn daarvoor van belang. Rietkerk wil de aanpak in Zwolle samen met PvdA’er Attiya Tunc ook onder de aandacht brengen van minister Vogelaar (Wonen) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisting (SEV).