“Ruimte en ontmoeten met zoekers en zieners”

Foto van auteur

De Remonstrantse Gemeente Zwolle houdt dit jaar een aantal vieringen op de zondagmiddag onder het motto:”Ruimte en ontmoeten met zoekers en zieners”. Het betreft kerkelijke vieringen met aandacht voor meditatie, muziek en inhoud. De Remonstrantse Gemeente wil in deze vieringen streven naar een herkenbare liturgie waar gezongen wordt, waar kunstuitingen als muziek, literatuur, schilderkunst een belangrijke plaats innemen, waar communicatie over en weer is met de bezoekers, waar lezingen gedragen worden door teksten uit de bijbel, waar korte gebeden worden verwoord en waar een overdenking klinkt die de verbeelding of de gedachten inleidt. De bijeenkomsten worden afgesloten met thee of koffie.

De Remonstrantse Gemeente verwacht naast reguliere kerkgangers vooral ook vele religieuze zoekers. De eerste viering wordt gehouden op zondag 18 maart om 16.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat. De andere bijeenkomsten zijn gepland op 15 april, 16 september, 21 oktober en 18 november.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)