Debat Henry II Fix contra Rhijnvis Feith

Foto van auteur

Op 26 januari verscheen Jongstra’s boek De avonturen van Henry II Fix en werd de tentoonstelling ‘Encyclopedie II Fix’  in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) geopend. Naast alle positieve publiciteit is er ook kritiek.

In Zwolle heeft Rob de Bree als bewonderaar van Rhijnvis Feith grote moeite met de wijze waarop deze Zwolse schrijver in het boek van Jongstra wordt neergezet. Hij daagde Jongstra uit voor een openbaar debat over Fix en over waarheid en fantasie in de geschiedschrijving. Een onderwerp dat prima past in de boekenweek van 2007. Iedereen kan dit debat in het HCO op donderdagavond 15 maart vanaf 20.00 uur bijwonen. De toegang is gratis, maar vol is vol.

Het boek en de tentoonstelling roepen veel vragen op en daarom organiseert het HCO dit debat tijdens de boekenweek. Het motto van de boekenweek is LOF DER ZOTHEID– Scherts, Satire en Ironie. In dit debat draait het dan ook niet alleen om Fix of Feith, maar veel meer om het gebruik van feit en fictie, en humor en fantasie in de geschiedschrijving. Mag een schrijver de geschiedenis aanvullen om zo een mooiere werkelijkheid te maken? En wat voor invloed heeft Henry II Fix op de beeldvorming van het 18e eeuwse Zwolle? Vragen waar beide partijen een duidelijke mening over hebben. Ook het publiek wordt uitgenodigd om te reageren.

Rob de Bree laat zich in het debat bijstaan door emeritus hoogleraar prof. dr. André Hanou (1941). Hanou is sinds 2000 hoogleraar Oudere Letterkunde Nederlands RU Nijmegen. Zijn specialisme: de literatuur van onze Verlichting (1670-1830).

Het debat wordt in goede banen geleid door historicus en docent Jan Drentje. Drentje werd bekend met zijn boek over Thorbecke: ‘Het vrijste volk der wereld. Thorbecke, Nederland en Europa’ (Zwolle 1998). In 2005 promoveerde hij op Thorbecke.

Henry II Fix is zo langzamerhand beroemd in heel Nederland, van het boek  zijn al ruim 4000 exemplaren verkocht. Vrijwel elke krant en  omroep heeft aandacht besteed aan deze burger die rond 1800  in Zwolle leefde en werkte. Schrijver Atte Jongstra bracht als gastarchivarus van het Historisch Centrum Overijssel Henry II Fix tot leven. Hierbij zijn feit en fictie op prettige wijze met elkaar verweven. In De avonturen van Henry II Fix (Uitgeverij De Arbeiderspers, 2007) zien we de geschiedenis van Zwolle door de ogen van deze zonderlinge, soms tragische figuur. De tentoonstelling in het HCO te Zwolle is nog te bezoeken tot 29 mei.

De publieksingang van het Historisch Centrum is aan de Van Wevelinkhovenstraat in Zwolle, meer informatie is te vinden op www.historischcentrumoverijssel.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)