Studenten met vragenlijst langs ondernemers

Foto van auteur

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Uitgangspunt voor de Binnenstadsmonitor is het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP), het prestatiecontract met het Rijk, waarin Zwolle heeft aangegeven welke doelen de stad in de periode 2005-2009 wil verwezenlijken (download op www.zwolle.nl). Voor de binnenstad is dat onder meer: bevorderen en versterken van een aantrekkelijk aanbod van winkels en andere centrumvoorzieningen, vergroten van de bereikbaarheid (routing en parkeren) en verbeteren van het woon- en verblijfsklimaat verbeteren door een verzorgd aanzien van pleinen, straten en panden. Daarbij streeft Zwolle naar een veilige, schone, en duurzame binnenstad. Waar mogelijk geeft de Binnenstadsmonitor inzicht in de mate waarin huidige en toekomstige ontwikkelingen in directe zin bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.

Aan het verbeteren van het verblijfsklimaat in de binnenstad wordt al enkele jaren hard gewerkt in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad. Het programma moet zorgen dat Zwolle ook in de toekomst een belangrijk regionaal koop- en ontmoetingscentrum kan blijven. De Gemeente Zwolle investeert in: economische versterking, vergroting van de bereikbaarheid (routing en parkeren) en verbetering van het woon- en verblijfsklimaat. Tevens wordt gewerkt aan een betere profilering en organisatie van de toeristische sector. Voorbeelden van projecten zijn de herinrichting van de Grote Markt, Melkmarkt en het Rodetorenplein, een verbeterde aanpak van onderhoud en beheer met onder andere meer aandacht voor verlichting, schone gevels en straatbeeld, en een goede bereikbaarheid door uitvoering van de maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan Binnenstad.

Om inzicht te krijgen in de effecten van het Binnenstadsprogramma, heeft de Gemeente Zwolle het Economisch en Sociaal Instituut van de VU-Windesheim opdracht gegeven om de Binnenstadsmonitor uit te voeren. Als eerste kunnen ondernemers van de binnenstad in Zwolle deze en volgende week een bezoekje van studenten van de Hogeschool verwachten om een vragenlijst in te vullen. Onderwerpen van het onderzoek onder ondernemers zijn onder andere: bereikbaarheid van de binnenstad, waardering voor winkels en markten en veiligheidsbeleving.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)