“Plaats voor agrarische bedrijven in Watervisie Zwolle”

Foto van auteur

Bij de behandeling in de raadscommissie van de notitie “Stedelijk waterplan, deel 1 -watervisie” heeft de CDA-Zwolle aandacht gevraagd voor de agrarische bedrijven in het gemengd landelijk gebied, dat direct aansluit aan bebouwing van de stad. “Na de commissie behandeling in januari 2007 heeft het college inderdaad mondjesmaat toegeven aan de  verduidelijking van de positie van agrarische bedrijven in dit gebied door het aanbrengen van enkele aanpassingen in het huidige voorstel van de watervisie”, zegt het CDA in Zwolle

Bij de definitieve vaststelling van de watervisie (tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2007) zal het CDA aandringen op de mogelijkheid om volwaardige agrarische bedrijven nadrukkelijk open te houden, ook in het gemengde gebied waar natuur en recreatie hun plek vinden. “Het moet niet zo zijn dat iedere boer een tweede activiteit in de vorm van natuuronderhoud of theeschenkerij moet gaan opzetten om het hoofd boven water te houden”. Volwaardige agrarische bedrijven passen prima in het landelijk gemengd gebied. Natuurlijk vraagt dat om een heel gedifferentieerde aanpak van het waterbeheer, maar gemeente en waterschap moeten dat als uitdaging zien, volgens het CDA.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)