Stop op belastingcursussen De Kern

Foto van auteur

De Sociaal Raadslieden van De Kern Maatschappelijke Dienstverlening in Zwolle
kondigen een stop aan voor de belastingcursussen die zij in samenwerking
met Landstede verzorgt. Aanmelding is niet langer mogelijk, de cursussen
zitten helemaal vol. Voor de overige vragen zijn de Sociaal Raadslieden
wel gewoon bereikbaar.

Directeur Simone van Ruth wordt door deze enorme toestroom bevestigd in de enorme behoefte aan sociaal juridische hulp in Zwolle. ‘Er is een grote
groep mensen die het niet redt zonder advies en ondersteuning. Zij doen in toenemende mate een beroep op de sociaal raadslieden. Die kunnen de vraag niet aan, doordat zij slechts beperkte formatie hebben. Het is heel
vervelend om mensen teleur te moeten stellen. Temeer omdat zij
bijvoorbeeld in zo’n belastingcursus leren om in de toekomst zelf weer hun
de aangifte te kunnen doen. Het versterkt de zelfredzaamheid van burgers.’ Ook de vraag naar de overige dienstverlening van de raadslieden blijft onverminderd groot. Voor De Kern is dit aanleiding om opnieuw met de gemeente Zwolle in gesprek te gaan over uitbreiding van de formatie in de toekomst.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)