Dannenberg bezorgd over toenemend schoolverzuim

Foto van auteur

Wethouder Dannenberg maakt zich zorgen over het toenemend schoolverzuim. Het schoolverzuim in Zwolle is in 2005/2006 weliswaar licht toegenomen, maar ik denk daar niet te licht over. Laten wij vooral voor ogen houden dat leerplicht niet bestaat zonder het recht op leren. “Met deze woorden heeft de wethouder het startsein gegeven voor verschillende activiteiten die in het kader van de landelijke dag van de leerplicht zijn georganiseerd. Tijdens deze landelijke dag wordt het schoolverzuim extra onder de aandacht gebracht van leerlingen, ouders en scholen. De landelijke dag voor de leerplicht is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap op is donderdag 15 maart 2007 voor de vierde keer gehouden.

“Preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten” aldus de wethouder. “Daarom deze dag en daarom stuur ik twee leerplichtambtenaren de straat op om te controleren op verzuim.” Met een vette knipoog gaf de wethouder de leerplichtambtenaren de opdracht de straat op te gaan en jongeren te vragen waarom zij niet op school zijn. Twee kleurrijke en uitgedoste ambtenaren zijn met Omroep Zwolle en camera in hun kielzog de straat opgegaan met de straatvraag: ´heb jij wel eens gespijbeld en wat was daarvan de reden`.

Voorafgaand aan de straatcontrole hebben leerplichtambtenaren van de gemeente Zwolle ´s ochtends de scholen voor voortgezet onderwijs gebeld met de vraag hoeveel leerlingen die dag naar zij vermoeden ongeoorloofd hebben verzuimd. De ouders/verzorgers van de gemelde leerlingen ontvangen een brief dat bij een volgende verzuimmelding zij een uitnodiging voor een gesprek met een leerplichtambtenaar krijgen. Nog niet alle gegevens van de belactie zijn binnen. Erik Dannenberg: “De eerste resultaten zijn bekend: Op het Middelbaar Beroeps Onderwijs waren er 7 personen die in Zwolle woonachtig zijn afwezig. Op het Voortgezet Onderwijs waren er vandaag 25 ongeoorloofd afwezig, maar dat kan nog oplopen.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Dannenberg bezorgd over toenemend schoolverzuim”

Reacties zijn gesloten.