Collectebussen voor Rode Kruis

Foto van auteur

Om de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis voor 2007 in Zwolle mogelijk te maken ontvingen dhr. A. Schaapman en dhr. J.W. Fabius van het Rode Kruis in Zwolle dinsdagmorgen aan de Willemskade een donatie van de Rabobank.

{mosimage}

Eens per jaar houdt het Rode Kruis in geheel Nederland haar collecteweek. Deze collecte is voor de afdeling Zwolle van groot belang omdat zij geheel afhankelijk zijn van bijdragen van leden en donateurs. Om de jaarlijkse collecte in 2007 mede mogelijk te maken ontvangt het Rode Kruis in Zwolle een éénmalige bijdrage van € 1.100,- van het Rabobank Stimuleringsfonds voor de aanschaf van 150 collectebussen.

Rode Kruis afdeling Zwolle
De afdeling Zwolle van het Rode Kruis heeft ongeveer 4.000 leden en donateurs en ongeveer 160 vrijwilligers. De activiteiten van het Rode Kruis in Zwolle zijn Sociale hulp en Noodhulp.

Sociale hulp heeft als doel het verminderen van eenzaamheid en vergroten van zelfredzaamheid voor ernstig zieken, gehandicapten en eenzame mensen. Activiteiten die hier onder vallen zijn ondermeer activiteitenbegeleiding in verzorgingstehuizen, huisbezoek voor het bieden van een luisterend oor tot samen boodschappen doen, wekelijkse inloopmiddag in het Rode Kruisgebouw aan de Brahmstraat, wandelprojecten en dergelijke. De oranisatie gaat in samenwerking met Inloophuis De Bres ook een dagje uit voor dak- en thuislozen organiseren.

Noodhulp heeft als doel het verminderen van de gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen voor slachtoffers, evacués en vluchtelingen. Hierbij kunt u ondermeer denken aan activiteiten als opvang en verzorging van getroffenene bij rampen of calamiteiten, tracing (opsporing en contactherstel van verwanten van vluchtelingen) en EHBO-diensten bij evenementen in Zwolle.

Adviescommissie Stimuleringsfonds
Sinds juni 2002 is de Adviescommissie Stimuleringsfonds van Rabobank Zwolle-Hattem actief en deze bestaat, naast een directielid en een medewerker van de bank, uit drie leden van Rabobank Zwolle-Hattem. De adviescommissie beoordeelt eens per twee maanden lokale steunaanvragen. Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen, moet een aanvraag aan enkele criteria voldoen, zoals het aanwezig zijn van herkenbare en gezichtsbepalende kenmerken voor de lokale gemeenschap.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)