Landstede ontwikkelt concept Landschappen

Foto van auteur

Het keuzeproces vereenvoudigen en het overstappen naar andere opleidingen vergemakkelijken. Met deze intentie ontwikkelt Landstede het concept ‘Landschappen’. Een grootschalige en opmerkelijke onderwijsvernieuwing die voortijdige schoolverlating beperkt. Want door deze nieuwe methode krijgt elke mbo-student nog beter de gelegenheid, ruimte en tijd om te ontdekken waar zijn eigen, unieke talent ligt.

Om elke student volop de gelegenheid te bieden zich te oriënteren en te onderzoeken waar zijn talenten liggen, heeft Landstede alle mbo-opleidingen verdeeld in dertien zogenoemde Landschappen. Elk Landschap bevat opleidingen die met elkaar in verband staan. Zo is er bijvoorbeeld het Landschap Groen & Dier, waarin alle opleidingen te vinden zijn die met de natuur en dierverzorging te maken hebben. Binnen een Landschap kan volop gesnuffeld worden aan alle opleidingen. Maar men kan ook uitstapjes maken naar andere Landschappen. Iemand die met een administratieve opleiding in de reisbranche wil werken, kan gecombineerd in de Landschappen Office & Management en Vrij & Gastvrij leren. Studenten kunnen tussentijds in- en uitstromen. Op deze manier biedt Landstede iedere student ruim de gelegenheid om zorgvuldig z’n eigen toekomst te bepalen.

Landstede kiest met het Landschappen-concept voor een aanpak met een eigen gezicht. De ontwikkeling is gebaseerd op onderzoek naar het keuzeproces van aankomende studenten. Zij kiezen globaal om verschillende redenen voor Landstede: 30% kiest voor een concrete opleiding bij Landstede. Deze groep heeft een duidelijk beroepsbeeld. 30% kiest voor Landstede, omdat familie of vrienden ook naar Landstede gingen, omdat het dichtbij is of vanwege de goede naam. 30% heeft nog geen concreet idee, maar ‘wil iets met’ mensen, dieren, computers enz. Deze drie groepen vragen elk om een specifieke benadering. Voor de eerste groep zijn er al passende programma’s. Voor de andere twee groepen, met in verhouding het grootste aantal voortijdige schoolverlaters, biedt ‘Leren in Landschappen’ een goede oplossing.

De dertien Landschappen:Office & Management; Handel & Commercie; Vrij & Gastvrij; Groen & Dier; Bouw & Architectuur; Techniek & Innovatie; ICT & Technologie; Vormgeving & Entertainment; Gezond & Wel; Onderwijs & Opvoeding; Mooi & Mode; Veilig & Beschermd; Sport & Bewegen.

In de nieuwe leeromgevingen die de Landschappen vormen kunnen studenten een gerichte beroepsopleiding volgen, maar zich ook breed oriënteren en globale keuzes maken voor een beroep of werkveld. Daarbij kunnen ze hun eigen, individuele leertraject vormen en zich bekwamen op de manier die bij hen past.

In het nieuwe concept worden door Landstede de Landschappen gecombineerd met de voor het mbo  per 2007 verplichte overgang naar het competentiegerichte leren en het steeds belangrijker wordende praktijkleren. Voor dit nieuwe onderwijsconcept zijn grote, interne aanpassingen nodig, waarvoor alle medewerkers van Landstede zich inzetten. De Landschappen worden dan ook geleidelijk aan ingevoerd. Er wordt naar gestreefd om de nieuwe methode operationeel te hebben bij de start van het schoolseizoen 2007-2008, waarvoor onlangs de voorlichtingen zijn gestart. Meer informatie is onder andere te vinden op www.landstede.nl/landschappen en in de folder die binnenkort, in alle gebieden waarin Landstede gevestigd is, huis-aan-huis verspreid wordt.