Wachten op een wonder aan de Betje Wolffstraat

Foto van auteur

Als reactie op het artikel “deltaWonen ziet niets in SP-plan” in De Stentor van woensdag 11 april jl., willen wij hierbij graag onze mening geven.

Laten we eerst even een paar mensen uit de droom helpen:

Alle bewoners en dus ook de “klankbordgroep” zijn nog steeds TEGEN het plan van bouwen aan de Betje Wolffstraat. Het volbouwen/inbreiden van een van de weinige stukjes groen in de wijk Wipstrik/Oosterenk.

Waarom is er vorig jaar dan een klankbordgroep opgericht? Vorig jaar juni vond er een zeer verhitte discussie plaats bij Urbana. Dit betrof een informatieavond, waar we onder het mom van inspraak naar toe gelokt zijn. Inderdaad was wethouder Witbraad aldaar aanwezig. Volgens Witbraad was het achteraf een  positieve en constructieve bijeenkomst. Zij is hiermee de enige, wie deze bijeenkomst als zodanig heeft ervaren. Het bouwplan werd wederom gepresenteerd als een voldongen feit; hetgeen nog steeds enkel en alleen weerstand in de wijk oproept….(lees verder)

Gemeente en deltaWonen hebben op die avond gevraagd of er behoefte was aan een “Klankbordgroep”. Een aantal bewoners zijn daarom in de “Klankbordgroep”gestapt. Dit neemt niet weg, dat ook deze mensen nog steeds tegen het bouwplan bleven. De bewoners en de “Klankbordgroep”dachten op deze manier misschien toch nog enige inbreng te verwerven, aangezien er gezegd werd, dat er toch gebouwd zou gaan worden.

Die beoogde inbreng bleef echter beperkt tot een aantal details. We hebben kunnen meepraten over de “groenvoorziening” om het te bebouwen perceel heen. 

De “Klankbordgroep” heeft totaal geen invloed gehad op het ontwerp van het gebouw. In de laatste vergadering hebben wij hierover dan ook ons ongenoegen geuit naar Gemeente en deltaWonen. Zowel Gemeente als ook deltaWonen gaven toe, dat de klankbordgroep geen inspraak heeft gehad. Als compromis mocht de klankbordgroep mee naar een stenenfabrikant om een aantal baksteenvarianten te bekijken! Een zeer royale geste van deltaWonen………. 

Burgemeester Henk Jan Meijer meldde in zijn Nieuwjaarstoespraak: “Samen maken we Zwolle”. In de raadsvergadering eind december 2006 stond dit thema centraal. Zwolle, dat is geen aangelegenheid van de gemeenteraad, het college of de ambtenaren. Zwolle, dat zijn wij. WIJ merken daar weinig van. 

Eindelijk staat er iemand op om een alternatief aan te dragen: raadslid Edwin Koster van de SP komt met een fantastisch plan. Te weten de leegstaande villa “IJsselhof”. Een ander reeds geopperd alternatief: het leegstaande en slecht te verhuren “Ceintury”-kantorengebouw aan de Aagje Dekenstraat.

Waarom wordt er niet geluisterd naar alternatieven? Zeker gezien het feit, dat de grond nog steeds niet verkocht is aan deltaWonen en het feit dat deltaWonen nog steeds geen vergunning heeft tot bouwen. (Mocht dit anders zijn, dan is er snel en zonder hieraan ruchtbaarheid te geven, gehandeld). 

We weten allemaal hoe het gaat; het is een “Prestige-kwestie” geworden, met wethouder Witbraad voorop. VVD, Swollwacht, SP, D66, PBZ, ChistenUnie zijn tegen. PVDA heeft vorig jaar juni aangegeven, dat de wethouder Ruimtelijke Ordening zich dient te houden aan eerder gedane toezeggingen aan het adres van de bewoners van de Betje Wolffstraat en Aagje Dekenstraat over de bebouwing van het parkje. Maar volgens Gemeente en deltaWonen is er al veel geld ingestopt en is er geen weg terug. Net als de andere “inbreidingslocaties”, waarbij de “beginspraak” ver te zoeken is, zoals de parkeerplaats aan de Spinhuisbredehoek en het voormalig schoolgebouwtje aan de Celestraat/van Ittersumstraat. 

De Betje Wolffstraat ligt momenteel precies tussen een aantal toekomstige bouwputten. De nieuwbouw van het FC-Zwollestadion (met hoogbouw hotel), de nieuwbouw van het ziekenhuis, de verbreding van de Ceintuurbaan met verlegging van het fietspad (waardoor ook extra groen verdwijnt), de werkzaamheden aan de Tesselschadestraat, de geluidswal, welke jammer genoeg stopt halverwege het groengedeelte. Daarvan zal de Betje Wolffstraat helaas geen bescherming ontvangen. En dan hebben we nog de (ramp)flat, waar toch ook langzamerhand vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Al met al hopen we nog steeds op het wonder, dat ons kleine stukje groen behouden kan blijven, met de momenteel zo weelderig bloeiende oude bomen. Uiteraard hopen wij ook dat de co-assistenten op een bestaande locatie een goed onderkomen zullen krijgen. Niet alleen bewoners, maar ook nabij gelegen bedrijven zijn van mening, dat er niet gebouwd moet worden. En dan zijn initiatieven, zoals die van raadslid Edwin Koster toch alleen maar toe te juichen?

De Klankbordgroep,

D.de Goede, H. Klaassen, A. Bakker.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

13 gedachten over “Wachten op een wonder aan de Betje Wolffstraat”

 1. Dit betrof een informatieavond, waar we onder het mom van inspraak naar toe gelokt zijn. Inderdaad was wethouder Witbraad aldaar aanwezig. Volgens Witbraad was het achteraf een positieve en constructieve bijeenkomst. Zij is hiermee de enige, wie deze bijeenkomst als zodanig heeft ervaren. Het bouwplan werd wederom gepresenteerd als een voldongen feit;
  Dit is ondertussen de gangbare praktijk. Ik snap niet dat daar nog steeds ingetrapt wordt.
  In deze schijndemocratie ligt de macht al lang niet meer bij het volk…

 2. Ik begrijp niet waarom die 3 woningen met 17 appartementen er moeten komen!

  Is dit inbeiden of een druppel op de gloeiende plaat, als er dit zo door gaat wens ik het college veel succes met de 5000 in te breiden woningen

  Op deze manier is er straks niets meer te zien van dat mooie groen! Je moet er nu eens gaan kijken, die prachtige bloezem bomen.
  Er is straks weer een uitgelezen hangplek die niet te controleren is. DIT DOET DE VEILIGHEID GEEN GOED!
  Seniorenwoningen met tijdelijke opvang co-assistenten? ook een waardeloze combinatie
  Ik heb zelf in een duplex woning boven een oudere vrouw gewoont…pffff wat een ellende

 3. Waar praten we hier in hemelsnaam over zeg…
  Zelden een wijk gezien, met name de noordoostelijke helft van de Wipstrik boven de Wipstrikkerallee (waar het hier omgaat), waar meer m2 groen per bewoner is.
  En als je even op de fiets stapt ben je in een paar minuten in de prachtigste natuur die je je maar voor kunt stellen, waar je ongestoord kunt genieten (je komt niemand meer tegen). Zijn deze zeurkousen wel eens in een stad als Parijs geweest waar je op elkaar gepakt woont en er vaak bitter weinig daglicht in een woning doordringt (heb zelf kennis gemaakt met omstandigheden van ?©?©n klein raampje in Montmartre; 18de Arrond.) Dan is een park essentieel en dat is daar terecht belangrijk gemeentebeleid. Ik sta achter het besluit van B&W, ook als huidige bewoner van een met ruimschoots van groen voorziene wijk de Wipstrik.

 4. Ja dat gezeur dat er te weinig groen is in stedelijk slaat vaak nergens op, als je het vergelijkt met buitenlandse steden. Ik noem Tokyo.

 5. Belofte maakt schuld!

  Het is nu eenmaal belooft dat de bewoners kunnen meepraten over het volume en uiterlijk en plaats van de bouwplannen aan de betjewolffstraat. Als de politiek (mvr. Witbr.) hierop terug komt, dan kun je ze helemaal niet meer vertrouwen!

  Waarom zou ik dan nog gaan stemmen?

  Dan is het ook nog eens zo dat we in Zwolle wonen en niet in Parijs of Tokyo. Zwolle is zoooo trots op de titel “groenste stad van..”. Wel nu dan kunnen ze dit nu waar maken.

  Daarbij zijn er veel mensen niet goed ter been in de wipstrik, waardoor ze niet een paar minuten op de fiets kunnen stappen.

  Ik ben benieuwd hoe Walter en Chris reageren als er bij hen voor de deur wordt gebouwd en daarna telkens lekker met een kluitje in het riet gestuurd.

  Heb ik het niet eens gehad over de speel plekken voor kinderen en mag ik nogmaals de onveiligheid van de hankplek noemen. en de combinatie van een 24 urige economie boven 3 seniorenwoningen.
  HIER iS DE BUURT NIET AAN TOE!

 6. Het is zuur als je opeens geconfronteerd wordt met bouw tegenover je woonplek zeker… Maar velen hebben zich dit moeten laten welgevallen: tegenover mijn huidige woning was in de jaren dertig tuinbouwgrond met een enkele boerderij, nu bevindt deze plek zich midden in de wijk.
  Buitengewoon onverstandig van de wethouder om zoveel te beloven overigens. Ik hoop in iedergeval dat nog een stukje park overblijft (ik tel eigenlijk drie parkjes, waarvan ?©?©n een lollig voetbalveldje) en dat er een flink stuk wordt afgehakt van dat unheimisch grote parkeerterrein aan de Betje Wolffstraat . Deze straat wordt nu gedomineerd door deze meestentijds leegstaande nare vlakte.
  Meer zitbanken is nooit weg. Die 24uurs co-assistenten hebben het zo druk dat ze in hun huisje alleen maar toe zijn aan slapen: de senioren
  zullen slechts het zachtjes openen van deuren horen midden in de nacht, de ‘steriotorentijd’ hebben deze medici reeds ver achter zich gelaten.
  De bomen staan inderdaad prachtig te bloeien, maar die gaan toch niet weg hoop ik…

 7. De Klankbordgroep kan in ieder geval trachten voldoende druk uit te oefenen op Gemeente/Deltawonen om zoveel mogelijk waardevol groen te laten staan binnen de mogelijkheden van het ontwerp en in iedergeval de (mooi bloeiende) bomen op de grens van het achterterrein van de flat aan de Tesselschadestraat te sparen, deze laatste groenstrook met bomen moet uiteraard bewaard blijven.

 8. De klankbordgroep heeft zijn best gedaan, jammer dat het uiteindelijke plan al eerder door de wijkbeheerder uitgevoerd diende te worden, maar door de bouwplannen is dit niet gebeurd. Nu lijkt het als of de burger hier iets over te zeggen had.
  De bomen aan de “Betje wolff” kant gaan er aan. En de rest is niet meer te zien als het bouwblok (met een factor 10 x zo groot ten opzichte van de vorige bebouwing) er straks voor staat.
  Dan heeft wethouder Witbraad het over een kleine bebouwing die de vorige bebouwing niet veel zou overschrijden!!!!
  Wel een volume van 10 x zo groot vind ik een flinke overschrijding.
  ohh ja bijna vergeten de wethouder vind de voormalige zandbak ook bij de bebouwing horen… Tja dan kom je er wel

  Als ze gewoon gehoor geeft aan haar beloftes van de raadsvergadering van 19 juni 2006 en de toezeggingen van de wethouder aan de raad op 14 november 2005 betreffende de inspraak van de burgers.
  dan kan ze rekenen op meer draagvlak vanuit de buurt.
  Nu is de bewoner monddood gemaakt!

 9. Betje Wolffstraat Kom ook dinsdag 24 april om 20:00 naar de raadszaal en laat zien door je aanwezigheid dat je betrokken bent!

 10. Betje Wolffstraat De extra vergadering begind om 20:30 in de raadszaal in het stadhuis.

  Volgende wordt naar alle raadsleden gestuurd zodat ze de feiten nog eens kunnen bekijken.

  Opsomming Feiten Betje Wolffstraat

  1) November 2005:
  Toenmalig wethouder Dannenberg stelt voor de belangen van gemeente, bewoners en andere belanghebbenden op elkaar af te stemmen en voorgeschiedenis, waarin geringe communicatie met omwonenden de hoofdrol speelde te â???deletenâ??. Tevens heeft hij toegezegd, dat er sprake zou moeten zijn van een â???voorbeeldig trajectâ??, waarin goed overleg met omwonenden de hoofdrol zou moeten spelen.
  De bouwplannen worden goedgekeurd onder voorwaarde dat de buurt inspraak krijgt over â???volume, oppervlakte en bouwhoogteâ??. Tekst uit de krant: wethouder zegt toe â???dat er binnen die kaders nog veel mogelijk is. Het volume staat nog niet vast, daar volgt nog inspraak over. De bouwplannen blijven zo klein mogelijk. Het is aan ons om concessies te doen. Voor volgende maand staat een offici?«le informatieavond op de agendaâ??. Daar zal een plan worden gepresenteerd, maar de wethouder verzekert, dat de buurt daar nog een oordeel over kan vellen.

  2) December 2005:
  Tussen 14 december en 25 december belt deltaWonen met enkele bewoners van de Betje Wolffstraat. De reden is dat men wil gaan praten over de invulling van het perceel. Hieruit blijkt dat bouwtekeningen al klaar zijn. Dit staat haaks op de uitspraken van weth. Dannenberg.

  3)Maart 2006:
  Op 18 maart is er een gesprek geweest met ass. Projectleider en wijkmanager van de gemeente om onze â???wensenâ?? in kaart brengen. In werkelijkheid had de projecleider de bouwtekeningen al in haar tas (welke we overigens niet mochten inzien)
  en wist wijkmanager ens ons te melden dat we niet zo moeilijk moesten doen, omdat â???dwarsbomenâ?? van de bouwplannen een negatief effect zou hebben op het esthetische aspect van het bouwwerk.

  4)Juni 2006:
  Raadsvergadering van 19 juni. Weth. Witbraad meldt dat het bouwvolume nog niet vast staat en dat er van een inspraakfase nog geen sprake is. Eerst komt er een informatieavond voor de bewoners, waarin de bouwplannen zullen worden toegelicht en de wensen vanuit de wijk ge?¯nventariseerd zullen worden.

  5)Juli 2006:
  12 juli vindt er een informatieavond plaats bij Urbana. Tot onze verbazing valt er over het bouwvolume helemaal niet meer te praten, staat de indeling vast en is er reeds sprake van een overeenkomst tussen gemeente en deltaWonen. Volgens Dannenberg kon niemand met de grond aan de haal gaan. Tijdens deze avond wordt er een â???klankbordgroepâ?? ingericht. De hoogte van het bouwplan zal de nokhoogte van de woningen aan de Betje Wolffstraat niet overstijgen, luidt de toezegging. Hiervan blijkt echter op de tekening al geenszins sprake meer te zijn. Het te bebouwen oppervlak blijkt ook ineens groter te zijn, dan het voormalige â???Pettefletâ??-schoolgebouwtje. Discussies lopen hoog op en onrust groeit. Volgens weth. Wibraad betrof het een positieve en constructieve bijeenkomst.

  6)Januari 2007
  Tijdens ?©?©n van de bijeenkomsten met de klankbordgroep wordt er een tekening gepresenteerd, waarop staat dat de grond al eigendom van deltaWonen is. Tot op heden is de grond nog steeds van de gemeente.
  Ook meldt de klankbordgroep nogmaals, dat men totaal geen inspraak heeft gehad, qua tekeningen en idee?«n voor de bouw. Projectleider gemeente en Deltawonen geven toe dat, dat niet is gebeurd. Er mag enkel worden meegedacht over de groenvoorziening. Men betreurt dit en we mogen dan nog mee om de bakstenen uit te zoeken.

  7)In de Stentor wordt veel geschreven over de Betje wolffstraat:
  â???Inbreiding Wipstrik moet voorbeeld wordenâ?? Dannenberg
  â???Nog geen besluit Betje Wolffstraatâ?? Dannenberg
  â???Bouwplan Wipstrik zo klein mogelijkâ?? Witbraad
  â???Niet bouwen is geen optieâ?? B&W
  â???Maar wij zouden het wel erg fijn vinden als jullie mee willen praten over hoe de omgeving eruit moet komen te zien en wat voor uiterlijk het gebouw moet krijgenâ?? Cnossen.

  8)Ook heeft de buurt diverse alternatieven aangedragen:
  â??¢ Alleen laagbouw voor senioren: wordt direct van tafel geveegd;
  â??¢ Het bouwwerk verder naar achter verplaatsen: was te veel moeite want men moet dan een nieuw bestemmingsplan gaan indienen en daar heeft men geen zin in;
  â??¢ Kwartslag draaien van de bebouwing: antwoord idem;
  â??¢ Een dokters-, tandarts-, fysiotherapiepraktijk: werd direct van tafel geveegd;
  â??¢ Parkje (voor oud) met speeltoestellen voor kinderen (voor jong): absoluut niet;
  â??¢ Alternatieve locaties, zoals bijna leegstaand en slecht te verhuren kantoorgebouw â???Ceinturyâ?? (Aagje Dekenstraat), of villa â???de IJsselhofâ?? (Wipstrikkerallee): waardering voor het meedenken, maar herhaling eenzijdige discussie

Reacties zijn gesloten.