Tweede Kamerleden bij onderwijsdebat Windesheim

Foto van auteur

Zwolle – Wat betekent de politieke en maatschappelijke kritiek op het hbo voor het niveau en de wijze waarop we de kwaliteit van ‘samen opleiden’ van leraren willen beoordelen? Wordt de opleidingsschool de nieuwe norm voor het leren en opleiden van leraren?

Deze en andere vragen zijn de inzet van het debat Meesterschap 3 dat op woensdag 9 november van 15.30 tot 18.00 uur plaatsvindt bij Windesheim Flevoland in Almere. Het thema is partnerschap tussen scholen en lerarenopleidingen. Docenten, studenten, schoolleiders en politici debatteren over kansen en bedreigingen voor partnerschap. De ontwikkeling van opleidingsscholen in Nederland is in volle gang. Steeds meer lerarenopleidingen en scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kiezen voor een vergaande samenwerkingsrelatie, waarin het opleiden en (blijvend) professionaliseren van leraren het gezamenlijke doel is.

Onlangs maakte staatssecretaris Zijlstra kennis met het fenomeen (academische) opleidingsschool en werd enthousiast over de wijze waarop daar leraren worden opgeleid. Hij bevestigde zijn enthousiasme daarna in de nota ‘Leraar 2020, een krachtig beroep!’, waarin hij de potentie van de opleidingsschool nog eens onderstreept. In de nota pleit hij meermalen voor een versterkte samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Hij ziet de opleidingsschool daarbij als een krachtig instrument om het leren en professionaliseren van leraren vorm te geven. Programma onderwijsdebat

Het debat op 9 november is opgebouwd aan de hand van drie thema’s:· Opleidingsschool als nieuwe norm voor leren en opleiden van leraren· Beoordeling van de kwaliteit van samen opleiden· Sterk HRM-beleid als voorwaarde voor duurzaam partnerschap in leren en opleiden Ieder thema wordt ingeleid door een kort vraaggesprek met twee betrokkenen (studenten, docenten, opleiders, bestuurders en schoolleiders) en een onderwijswoordvoerder uit de Tweede Kamer. Daarna wordt het debat voortgezet met de zaal. Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas, Jack Biskop, Tanja Jadnanansing en Carola Schouten nemen, onder voorbehoud van kamerverplichtingen, deel aan het debat. Victor Deconinck, de vaste voorzitter van de Meesterschapdebatten, is ook nu weer gespreksleider. Organiserende hogescholen
De organiserende hogescholen zijn Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool Utrecht en Windesheim. Zij werken vanuit de educatieve faculteiten samen aan duurzaam partnerschap met als doel de kwaliteit van het leraarschap blijvend op de agenda te zetten