Overlast door reconstructie Katerdijk

Foto van auteur

Zwolle – Naast de aanleg van de Rodetorenbrug gaat per 1 oktober 2012 ook het gebied daarom heen fors op de schop. Begonnen wordt met de herinrichting van de Katerdijk. De Katerdijk is een belangrijke toegangsweg vanaf de A28 naar het centrum. Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden tot overlast leiden.

katerdijk.jpg

Ondernemersvereniging Citycentrum Zwolle heeft goed overleg met de gemeente om te voorkomen dat juist in het najaar, als de belangrijke periode november-december voor de deur staat, te voorkomen dat er files en opstoppingen gaan onstaan. Middels verkeersgeleide- in informatiesystemen worden bezoekers naar het centrum verwezen. Volgend jaar vinden de werkzaamheden plaats voor verplaatsing van het busstation op de Eekwal naar de Pannekoekendijk. Afgelopen dinsdag  heeft de gemeente middels een voorlichtingsavond daar uitgebreid informatie over gegeven. Citycentrum steekt hierbij vooral in op een vlotte doorstroming en bereikbaarheid van het centrum.

De afgelopen jaren bleek met name de Pannekoekendijk en de rotonde op bij het Maagjesbolwerk in piektijden en feestdagen voor veel oponthoud te zorgen. Het Citycentrum heeft er vertrouwen in dat de nieuwe Katerdijk en Pannekoekedijk die problemen straks tot het verleden behoren. Wel maakt het Citycentrum zich zorgen over het verplaatsen van het busstation naar de Pannekoekendijk. Wat betekent dit voor de loopstromen door de Luttekestraat? Citycentrum heeft de gemeente gevraagd hier aandacht aan te besteden.

Langs de Katerdijk is een aantal ontwikkelingen gaande. Het Katwolderplein met een parkeergarage met daarbovenop een commercieel programma, de wederopbouw van de Vogelbuurt, Roeivereniging Boreas heeft interesse in de locatie ten westen van de toegangsweg van de keersluis en tot slot de restauratie van huize Hofvliet. In het verlengde van de Katerdijk wordt de Rodetorenbrug aangelegd, een verbinding van de Pannekoekendijk met het centrumgebied.

De herinrichting van de Katerdijk vormt de eerste fase van het Zwolse Verkeerscirculatieplan In de ban van de Ring, en van de aanpak om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de verwachte wijziging van de busroutes, als gevolg van de verplaatsing van het busstation, ontstaat een behoefte aan snellere en robuuste infrastructuur voor de bus. De Katerdijk maakt deel uit van de belangrijkste openbaar-vervoerroutes in Zwolle.

Met de reconstructie van de Katerdijk wil de gemeente Zwolle de volgende doelstellingen bereiken:

  • De doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren.
  • De bereikbaarheid van de binnen en buiten ring over de Katerdijk optimaliseren.
  • Het fietspad aan de zuidzijde van Katerdijk naar de noordzijde verplaatsen, zodanig dat het op het Rodetorenbrug aansluit.
  • De toegankelijkheid van de toekomstige parkeergarage Katwolderplein optimaliseren.
  • Een eigen identiteit aan de Katerdijk als stadsentree geven.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)