Zwolle legt accent op jongeren binnen cultuurbeleid

Foto van auteur

Bij de uitvoering van het cultuurbeleid legt de gemeente Zwolle de komende periode het accent op de versterking van de kwaliteit van de culturele sector en op jongeren als makers en afnemers van kunst.

Het college is daarbij van mening dat de aanwezigheid van kunstenaars en creatieve ondernemers van belang zijn voor de versterking van de stad. Het college stuurt vandaag de uitvoeringsnotitie naar de raad over de Cultuurnota 2005-2008.

 De gekozen accenten monden uit in de volgende voorstellen die ook in de Perspectiefnota zijn opgenomen:

·         Structurele subsidie voor de culturele werkplaats R10

·         Structurele subsidie voor  festivals en evenementen

·         Oplossingen zoeken voor de financiële tekorten van het Cultuurhuis in Stadshagen

·         Een onderzoek instellen naar de huisvestingssituatie van de bibliotheek en de Muzerie

·         Bij vrijkomende schoolgebouwen bekijken of deze geschikt zijn als culturele werkplaats of als bedrijfsverzamelgebouw voor culturele en creatieve ondernemer

·         Heroverwegen van de subsidie voor het Machinemuseum

Daarnaast zal de tweede grote zaal voor Hedon niet in 2009 zijn gerealiseerd zoals in het college-akkoord staat. Ten eerste moeten voor een goede locatiekeuze diverse onderzoeken worden uitgevoerd en dat kost tijd. Ten tweede zijn er landelijk ontwikkelingen die erop wijzen dat poppodia zich moeten heroriënteren om ook in de toekomst rendabel te blijven. Dit geldt ook voor Hedon.

De cultuurnota constateerde in 2005 dat de basis op orde is in Zwolle. Omdat er in de cultuurnota 21 voornemens stonden van verschillende zwaarte zijn eind 2006 debatavonden georganiseerd om de prioriteiten vast te stellen. Deze liggen in lijn met de cultuurnota.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)