Waterschap lanceert vernieuwde website

Foto van auteur

Het Waterschap Groot Salland vernieuwde deze week zijn website. De internetsite www.wgs.nl is een frisse, eigentijdse site waarbij de informatiebehoefte van de belangrijkste doelgroepen van het waterschap voorop staat. In toenemende mate zal de website de spil van de communicatie met burgers en andere doelgroepen worden.

Met de vernieuwde website kan Groot Salland burgers, belangenorganisaties en overige  doelgroepen beter van dienst zijn. De techniek is sterk verbeterd en biedt daardoor meer mogelijkheden. Tevens heeft de overweging efficiënter en kostenbewust werken, meegespeeld bij de aanschaf.

E-loket voor alle waterschapsdiensten en -productenProducten en diensten van het Waterschap Groot Salland zijn sinds vorig jaar al te vinden in het Waterschapsloket op wgs.nl. Daar kunnen burgers en bedrijven terecht voor bijvoorbeeld  het aanvragen van vergunningen, het melden van calamiteiten of het stellen van vragen. Één van de initiatieven waaraan op dit moment hard wordt gewerkt, is één overheidsloket. Hier vinden burgers regels, bekendmakingen, producten en diensten van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en uiteraard waterschappen. De verwachting is dat dit loket in het najaar gereed is.

Projectenkaart
Op de nieuwe website is een digitale projectenkaart aanwezig. Deze kaart geeft een visueel overzicht van de diverse waterprojecten van het waterschap. In de maand juni zal de kaart worden verfijnd. Zie ook http://www.wgs.nl/informatie/projectenkaart

Landelijke aansluiting
Groot Salland maakt een duidelijke keuze om aansluiting te zoeken bij landelijke ontwikkelingen. De vernieuwde website maakt onderdeel uit van Waterschapsnet, waar grotendeels alle waterschappen met hun website eind 2007 op zijn aangesloten. Het voordeel hiervan is dat met vereende krachten, meer en beter werk kan worden verricht. Veel informatie, dienstverlening en regels gelden immers voor alle waterschappen. Door deze landelijke aanpak is het mogelijk met elkaar nieuwe initiatieven te nemen om de digitale dienstverlening verder uit te breiden. Daarnaast kan eenvoudig content (informatie op de website) worden gedeeld: één waterschap zorgt voor de informatie en andere waterschappen kunnen hiervan automatisch gebruik maken voor hun eigen website. Door de kosten voor het Content Management Systeem te delen en verdere ontwikkeling van het systeem ook gezamenlijk te financieren, besparen de waterschappen gezamenlijk zo’n twee miljoen euro.

Voldoen aan webrichtlijnen overheidswebsites
Door de overstap naar WaterschapsNet is de gebruikersvriendelijkheid toegenomen. De website www.wgs.nl voldoet aan de gestelde webrichtlijnen. In totaal gaat het om 125 richtlijnen waarin ook de internationaal erkende Web Content Accessibility Guidelines zijn opgenomen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)