RTV ZOo en Kerken bereiken consensus

Foto van auteur

Zwolle – Woensdagavond heeft een overleg plaatsgevonden tussen RTV ZOo en de vertegenwoordigers van het programma Kerkplein, aanleiding hiervoor was een verandering in de nieuwe radioprogrammering. In de diverse media is de laatste dagen nogal commotie ontstaan met Kerkplein en RTV ZOo als onderwerp, ook zijn de nodige verwijten gemaakt echter ligt de realiteit van elke dag nogal anders, zegt ZOo donderdag.

"RTV ZOo professionaliseert en daarbij hoort een versteviging van programma’s en een herkenbaarder geluid. Verandering geeft weerstand en dit gaat soms ten koste van lang bestaande programma’s of zelfs van mensen. Elke omroeporganisatie dient zich te houden aan de regels opgesteld door de wetgever en het Commissariaat van de Media, hierin is een centrale rol weggelegd voor het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) welke haar rol goed heeft kunnen invullen. De gepresenteerde conceptprogrammering is door het PBO zorgvuldig getoetst en goedgekeurd en hoewel de eindredactie de uitvoerende partij blijft wat betreft de inhoud, is in geval van veranderingen het PBO het enige aanspreekpunt. Om onduidelijke reden heeft betrokken partij niet de juiste routing naar het PBO gekozen en gemeend dat daardoor programma’s zouden verdwijnen hetgeen dus niet het geval is. Gezamenlijk is woensdagavond de te volgen routing nogmaals duidelijk doorgenomen en is er volledige consensus ontstaan over de programmering, de toekomst en de afspraak niet meer via de media te communiceren."


"Het PBO heeft het bestuur en de organisatie van RTV ZOo juist gecomplimenteerd met het feit dat uiterste zorgvuldigheid in acht genomen is, de nodige informatie- en inspraakavonden gehouden zijn en dat de programmering aan alle wettelijke eisen voldoet"
"RTV ZOo biedt aan alle groeperingen in Zwolle de juiste ruimte en aandacht en zeker ook aan het kerkelijk platvorm. Het bestuur en management van RTVZOo is nieuw maar ook ambitieus, de toekomst van de omroep is voor en met Zwolle. RTV ZOo gaat digitaal en cross-mediaal van social media tot radio maar ook met tv waarin de eerste stappen al gemaakt zijn, daarin passen ook de kerken."
"RTV ZOo heeft woensdag  tijdens het overleg alle media aangeboden en is het nu aan het Platvorm van Kerken hoe en wanneer men hiervan gebruik wil maken. Dit alles binnen de gestelde programmering en wettelijke kaders. Het bereik van RTV ZOo en daarmee dus ook van de kerken zal in de komende maanden vanwege de samenwerking in de regio met de overige omroepen juist een veel breder bereik en draagvlak krijgen. Hiermee biedt RTV ZOo het Platvorm van Kerken alle middelen om hun doelgroepen te bereiken en is het nu aan hen om hun achterban te informeren en met het juiste plan te komen"
De nieuwe radioprogrammering van RTV ZOo gaat zoals gepland op 1 november van start.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

80 gedachten over “RTV ZOo en Kerken bereiken consensus”

 1. zal in de komende maanden vanwege de samenwerking in de regio met de overige omroepen juist een veel breder bereik en draagvlak krijgen.

  ik ben dan wel heel benieuwd welke overige omroepen dat zijn.
  voor zover ik weet werken de omliggende omroepen al lang samen en staan die beslist niet te springen om rtv zoo in verband met imagoschade, egotripperij en het stelselmatig bij zowel de burger als de overheid in discrediet brengen van de hele lokale omroepsector.
  het zoveelste spelletje van rtv zoo om goodwill te kweken over de rug van andere omroepen waar radioliefhebbers werken in plaats van mensen die zichzelf op een voetstuk willen plaatsen. zonde!

 2. Het vorige verslag zegt anders. Er vielen stevige woorden en er werd ruziend afscheid genomen. Ook moest Kerkplein haar achterban nog informeren. Helemaal geen consensus dus!! Ze kunnen mooi praten daar bij ZOo, en dat zegt al wel weer veel >:(

 3. Zo leuk te lezen hoe anderen een oordeel hebben maar er niets vanaf weten!!
  Hou toch je commentaar voor je!!!
  Ga iets nuttigs met je leven doen!!

 4. Twee punten: 1. Wij hebben zeer beslist niet toegezegd niet meer via de media te zullen communiceren. 2. Er is pas consensus als ook onze achterban instemt met de nieuwe programmering. Die instemming is er nog niet; er is dus ook nog geen consensus.

 5. @Hylke, heb je de inspraakavonden persoonlijk bezocht?
  En wie is je “achterban” eigenlijk, de luisteraars, kerken of jij en de andere programmamakers?

 6. Ik had dus gelijk. Geen consensus. ZOo verkoopt dus mooie praatjes. Mooi dat Hylke dat hier even recht zet!! ZOo is vanaf heden dus niet meer te vertrouwen en graaft zijn eigen graf.

 7. Ik zou toch graag een reactie willen van Hylke op mijn 2 vragen. Daar ligt volgens mij de kern van dit vraagstuk! Dus Hylke: reactie aub!

 8. H? Hylke, in de vorige stukken zie ik nog al wat commentaren over wel of geen consensus. Als ik die Dick mag geloven ben je helemaal geen partij in deze als programmamaker, maar je vertegenwoordiger in het PBO. John van boven onderschrijft dat met zijn artikelen ook al. Aangezien je er zelf bij was, hoef je niet zo intelligent te zijn om te achterhalen dat jij hier uit de school geklapt hebt.

  Zou je als intern medewerker/programmamaker dan niet gewoon de interne weg weg hebben moeten bewandelen? een van de kerkpleiners schrijft dat er consensus was. De vraag is dan terecht, wie is je achterban?
  1+1, Jij was dus degene die hebt liggen snurken man!

 9. Wat doet dat er toe Teigertje? Blijkbaar wordt er intern niet goed geluisterd en gecommuniceerd en moet een goed beluisterd programma met een trouwe achterban zomaar verdwijnen, nu mag er nog weer worden gesproken, maar het programma is weg, lekkere basis heb je dan …

 10. De kern is volgens mij dat enthousiaste vrijwilligers het goed beluisterde 30-jarige Kerkplein verzorgen en dat ze heel kort vantevoren geconfronteerd worden met het stopzetten van hun programma op de zaterdagmorgen. Daar begon de ellende bij ZOo ook mee. Beste mensen, we hebben het hier over ‘respect’.

 11. Waar ik mij over verbaas is..
  Gelovigge mensen hechten toch zo aan normen en waarden?
  Waarom probeert dit groepje schijnheilen het conflict op deze achterbakse manier uit te vechten in de media en niet netjes op een interne manier!

 12. @mariane: bij mijn vragen is al gebleken dat de rol van de gemeenteraad een rol op afstand is. Ik zie 2 mogelijkheden. De eerste is dat het PBO door het college is benoemd (op voordracht van de omroep). Dat geeft het college|wethouder de mogelijkheid, denk ik, om een oriënterend gesprek te arrangeren met het PBO. Een tweede mogelijkheid zie ik in de constatering dat er onrust in de Zwolse samenleving is, en dat op grond daarvan de wethouder een gesprek zou kunnen aangaan met het bestuur.

  In de zoektocht naar verantwoordelijkheden goed invullen wil ik een poging wagen (zonder te suggereren dat ik de wijsheid in pacht heb; dat heb ik niet).
  Ik zie 2 lijnen.
  De eerste is een inhoudelijke.
  Het bestuur/de manager ontwikkelt nieuwe programmeringen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de omroep. Dat wordt besproken met het PBO, die daar al dan niet een fiat op geeft.
  Zodra dat fiat er is, is er een tweede lijn: het bespreken met de programmamakers. Doel: bezien welke stappen gezet moeten worden om van de huidige situatie te komen naar de gewenste situatie. Dat is een verantwoordelijkheid van de manager, lijkt me. Cruciaal daarbij is, dat er ruimte moet zijn voor aanpassingen, wanneer de gesprekken met de programmamakers daartoe aanleiding geven. Anders wordt het een door-de-strot-duwen. Dat is een proces dat wijsheid vraagt en begrip voor de programmamakers.
  Ik ben het eens met iedereen die zegt dat het een communicatieprobleem is.
  Maar dat niet alleen.
  Er was blijkbaar weinig bewegingsruimte om de gesprekken met de programmamakers succesvol te maken.
  Ik vergelijk het met beginspraak, zoals we dat in de politiek kennen. Kenmerk daarvan is de burgers niet te confronteren met oplossingen. Wel met het probleem, om samen te kijken hoe daar uit te komen.

  Wat anders.
  Ik heb gezocht naar de bemensing van het PBO, maar kan niets vinden. Wie kan me daar aan helpen. Ik ben ook nieuwsgierig naar de wijze waarop besluiten binnen het PBO tot stand komen. Groepen uit de samenleving zijn daarin vertegenwoordigd, conform artikel 30 van de Mediawet. Maar elke groep vormt binnen het PBO wel een minderheid. Daarmee is geen garantie gegeven, dat alle groepen tot hun recht komen in de programmering.

 13. @John Ik begrijp dat u zich met het PBO wilt gaan bemoeien? Opzoek naar gegevens en dergelijke. Waarschijnlijk heeft u ze nog van een paar jaar geleden en ook hier werden ze laatst gepubliceerd. Politiek heeft/hoort geen bemoeienis te hebben met het PBO. Hoe goed bedoeld misschien ook. Blijkbaar heeft u moeite met de beperkte rol die u nu heeft. Advies: Leg u daarbij neer!

 14. John van Boven, hartelijk bedankt voor uw uitgebreide uiteenzetting. U bent een wijs man!

  Maar alles overziend, kan niet het volgende gebeuren om snel weer leuke programma’s te maken:

  – vervangen manager
  – Vedelaar is voorzitter / mediator bij verzoeningsgesprek
  – Kerkplein behoudt zendtijd op zaterdagmorgen

  Klaar 😀

 15. @JasperZwolle
  Van deze reactie begrijp ik niets, maar dan ook helemaal niets. Ik vraag twee dingen: wie zitten er in het PBO en wat is de werkwijze. Meer niet.
  Dat heet dan bemoeien met en mij wordt gewezen op mijn beperkte rol.
  Als we in deze termen met elkaar praten dan wordt het nooit wat.

 16. Via het Commissariaat voor de Media heb ik een modelreglement Programmabeleidbepalend orgaan gedownload.
  In de toelichting valt me een zin op:
  “Om er voor te zorgen dat alle betrokkenen bij de lokale publieke media-instelling steeds op de hoogte (kunnen) zijn van de uitgangspunt van de door de lokale publieke media-instelling uit te zenden en uitgezonden programma’s, is het naar het oordeel van het Commissariaat van groot belang dat het media-aanbodbeleid wordt uitgeschreven en vastgelegd.”

  Mijn vraag: is dit gebeurd en is dit ook openbaar?

 17. @liefhebber
  Denk je echt dat je met zulke reacties het gesprek verder helpt?
  Bovendien begrijp ik je niet als ik de allereerste reactie lees (van jou) en de laatste (van jou) dan kan ik ze niet aan elkaar knopen.

  Bovendien.
  Onrust in de Zwolse samenleving gaan mij als raadslid aan. Ik wil dan meedenken. Ben tenslotte als raadslid ook volksvertegenwoordiger.
  Ik ken geen kerkpleinvriendjes. Ik probeer processen te begrijpen en te bezien of er verbeterpunten zijn.

  Ik stel voor dat we inhoudelijk op elkaar reageren. Dan komen we verder.

 18. Bovendien begrijp ik je niet als ik de allereerste reactie lees (van jou) en de laatste (van jou) dan kan ik ze niet aan elkaar knopen.

  John, de bovenste “Liefhebber” is een andere dan deze en de rest. Misschien schept dat de duidelijkheid. 😉
  P.S. ik waardeer ieders inbreng, laten we het leuk houden en ieder zijn of haar mening gunnen, waarvoor het hier ook bedoeld is, maar wel in fatsoenlijke taal. 🙂

 19. @john, voordat u het oordeel van het PBO in twijfel gaat trekken US het misschien verstandig om Hylke eerst eens te laten antwoorden op mijn gestelde vragen.
  Want als hij verzuimt heeft om zijn inspraak momenten te gebruiken en zonder een afgewogen achterban te spreken, kan deze zinloze discussie stoppen.

 20. Programma was een aanfluiting en een mes in de rug naar Kerkplein. Aan het woord waren de zelfpromotors stadsbakker Kisteman en Therese Boer. De amateurs Meiboom en Hamer brabbelden iets onverstaanbaars naar de paar personen die luisterden. Muziek uitzenden kan iedereen. Manager Ter Heide twitterde triomfantelijk dat het nieuwe programma door topvrouwen gepresenteerd wordt. – Editted – Het was een lachertje, net als de hele soap van de afgelopen week. Boek dicht, en nooit meer luisteren!! Wat een ZOotje.

 21. ik heb alleen het eerste uur gehoord en dat was echt tenenkrommend;
  van iemand die al een paar jaar meeloopt verwacht je niet om de twee woorden eh, eh en nog eens eh te horen; voordeel van de twijfel is volledig weg. – Editted – maar wat ik al zei je kan general manager zijn, Heideroosje heten, maar dat zegt nog niet dat je van radio maken verstand hebt en dus vindt je al gauw alles naar je eigen maatstaven top.
  arme adverteerders die hierop af zouden moeten komen; geld weg en geen luisteraars behalve de apetrotse general manager

 22. Zoveelste blunder van de manager. Op het moment dat 7 mensen van Kerkplein nagelbijtend thuis zitten en honderden luistreraars hun zaterdagmorgenprogramma moeten missen past rust, ijzige stilte! Maar nee hoor. Ze twittert vrolijk dat haar economische keuze geweldig is.

 23. dan zal dit programma terugkomen op de radio op het gewenste tijdstip, wanneer de nieuwe partij radio in zwolle zal gaan maken. die nieuwe partij zal bestaan uit liefhebbers uit omliggende lokale omroepen, aangevuld met nieuwe liefhebbers uit zwolle zelf.
  de huidige egotrippers zullen niet meer terugkomen in de organisatie en de nieuwe mensen zal worden gevraagd waarom ze radio willen maken: voor hunzelf of voor de samenleving (daar ontbreekt het nu aan).
  radiomaken is een missie en geen persoonlijke verrijking – het radiomedium gebruiken om jezelf op een voetstuk te plaatsen is binnen deze sector not done.

  er zijn genoeg mensen weggelopen bij zwolle en werkzaam bij buurtomroepen. daar zetten ze een klasse resultaat neer (ik luister vaak naar vechtdal, airplay of a28fm) zonder subsidie of met maar een heel klein beetje subsidie (een paar duizend euro op jaarbasis is daar al genoeg, meer niet).

 24. Dus (om in stijl te blijven): “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”. Vanaf de start van ZOo lees ik negatieve geluiden over de kwaliteit en de besturing. Ik kan niet oordelen of het allemaal klopt of dat er ook nog kinnesinne achter zit van de club die destijds niet de uitzendrechten kreeg. Hoe kan het in hemelsnaam dat mensen die bij ZOo kennelijk geen kwaliteit kunnen leveren (als ik de reaguurders tenminste mag geloven), bij buurtradiozenders opeens puike uitzendingen maken? En ook nog eens zonder of met weinig subsidie. Wat is er hier dan mis?
  Graag zou ik luister- en waarderingscijfers zien, maar die zijn er kennelijk niet of worden angstvallig geheim gehouden. Laat ZOo zich maar eens verantwoorden over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst. Dat zou wel helpen in deze – wat modderige – discussie.

 25. dame,
  liefhebber zal wel ergens een roze bril geleend hebben.
  zoal hij het voorstelt gaat het niet met deze egotrippers, die hebben via flink ellebogenwerk hun positie bereikt en zullen die te vuur en te zwaard verdedigen.
  hij heeft wel gelijk dat voormalige ZOo medewerkers zeer gekwalificeerde programma’s presenteren bij buuromroepen.
  niet ieder daarvan is weggelopen; als je bij ZOo te goed bent wordt je weggestuurd door de egotrippers.
  en die buuromroepen zijn bijna allemaal digitaal terwijl je ZOo op je TV alleen maar analoog (en wie heeft dat nog) kunt krijgen.
  en dat terwijl er bakken met subsidiegeld binnenkom

 26. @geen Dat is dus de reden waarom ik wel RTV Deventer op TV ontvang en deze niet. Professionalissering is dus hard nodig. Ik zou het mooi vinden wanneer John van Boven, die me erg betrokken lijkt bij ZOo, dit eens voorlegt aan het college van B&W. De wethouder is al in gesprek met de omroep, las ik. Kan ze dit meenemen. Als ik me niet vergis moeten B&W in de eerste 5 jaar van het bestaan van de lokale omroep het CvdM adviseren of deze aan de eisen voldoet.

 27. Bericht door Dame, op 3 november 2012 om 13:01
  Graag zou ik luister- en waarderingscijfers zien, maar die zijn er kennelijk niet of worden angstvallig geheim gehouden. Laat ZOo zich maar eens verantwoorden over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst. Dat zou wel helpen in deze – wat modderige – discussie.

  Dame, ik heb het even gevraagd. Hier het antwoord daarop:

  @Stridje65 Waar ik nou zo benieuwd naar ben zijn de luistercijfers van RTVZoo. Worden die bijgehouden? En waar kan ik ze vinden?

  @bernardholtrop Binnenkort volgt een uitgebreid onderzoek waarvan de cijfers zeker gepubliceerd gaan worden. Nog even geduld dus 😉 #RTVZOo

  Ze komen dus.

 28. Ger, ik krijg de indruk dat deze commotie nu juist is begonnen, omdat ZOo de kans wil grijpen om er echt iets van te maken. Als de luistercijfers zo laag zijn als jij veronderstelt, kun je 2 dingen doen: de stekker eruit halen of het over een andere boeg gooien. Volgens mij zijn ze met het laatste bezig.
  Ik vind het positief dat binnenkort de luistercijfers worden gepubliceerd. Nu nog digitaal en die goede programmamakers verleiden terug te komen. Misschien dat ZOo zo meer advertentie-inkomsten kan binnenhalen, waarmee de verbeteringssalg verder gefinancierd kan worden zodat er hier over 2 jaar in positieve bewoordingen over ZOo gesproken wordt. Is ook in het belang van Kerkplein al dan niet op primetime.

 29. @dame en @Ger, uit betrouwbare bron weet ik dat er voor RTVZoo een goed plan ligt. Deze loopt zelfs tot 2016. Zie eerdere persberichten. Men heeft dit ingediend bij de gemeente. Voor zover mijn informatie strekt houdt men zich aan alle wettelijke voorschriften. En ja, veranderen levert altijd discussie op. Niet erg volgens mij, want ook deze commotie zal de mensen verleiden toch weer eens te luisteren.

  RTVZoo gaat binnenkort digitaal; gaat op termijn de verbinding aan met een groot aantal omroepen uit de regio. Niet alleen omdat men dit graag wil, maar omdat de wetgever hen daartoe op enige termijn zal verplichten.
  RTVZoo staat kennelijk open voor kritiek en onderzoekt de luistercijfers. Dit lijkt me passen bij een professionele en open organisatie.
  Eenmaal digitaal kun je je voorstellen dat men ook TV gaat brengen. Moet je je voorstellen welke nieuwe mogelijkheden dit niet al biedt. Voor iedereen dus ook voor de kerken. Dan krijgt Zwolle immers een nieuw informatiekanaal! Maak er dankbaar gebruik van!

  Kwaliteit krijg je alleen met goede mensen. Wil je dat RTVZoo gaat verbeteren meld je dan aan bij de organisatie als vrijwilliger, in plaats van er alleen maar tegenaan te schoppen. Ik denk dat men nog wel een aantal enthousiaste mensen kan gebruiken. Zeker als ze goede ideeën hebben.

  En wat je ook over de general manager schrijft, zij is in ieder geval wel enthousiast bezig met die club. Dat heeft zo’n organisatie toch ook nodig!

  Tot slot verbeteren doe je alleen met goede argumenten. Weet je het beter, kom dan ook met die argumenten, maar laat altijd de mensen in hun waarde. Mensen van Kerkplein zouden dit als levensmotto moeten hebben toch?

 30. uit betrouwbare bron weet ik dat er voor RTVZoo een goed plan ligt

  goed is subjectief.

  deze commotie zal de mensen verleiden toch weer eens te luisteren

  dat denk ik niet. men gaat als gewone burger zijnde niet luisteren naar een club mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden met titels als general manager, dat tijdperk is geweest.

  RTVZoo gaat binnenkort digitaal

  binnenkort? dat hoop ik niet, want dat zou betekenen dat het geld van de burgers naar partijen als ziggo en kpn gaat. ze kunnen beter even wachten zodat ze gratis doorgifte krijgen want dat is dan doorgevoerd in de wet dat dat moet.

  gaat op termijn de verbinding aan met een groot aantal omroepen uit de regio

  dit is NIET waar, zoo probeert zich nu via andere omroepen omhoog te werken terwijl er alleen maar een inleidend gesprek is geweest en daar vervolgens veel weerstand tegen zoo uit is gekomen.

  RTVZoo staat kennelijk open voor kritiek

  staat.. kennelijk.. vreemd om dat als medewerker zo te zeggen.

  Eenmaal digitaal kun je je voorstellen dat men ook TV gaat brengen. Moet je je voorstellen welke nieuwe mogelijkheden dit niet al biedt.

  ik mag het niet hopen, bodemloze put. bovendien heeft zwolle weblog zwolle.
  video on demand is de toekomst, niet oude media.

  meld je dan aan bij de organisatie als vrijwilliger

  om vervolgens te moeten werken onder een general manager.

  in plaats van er alleen maar tegenaan te schoppen

  is niet hetzelfde als kritisch bekijken.

  Ik denk dat men nog wel een aantal enthousiaste mensen kan gebruiken

  dat weet ik wel zeker.

  En wat je ook over de general manager schrijft, zij is in ieder geval wel enthousiast bezig met die club.

  met zichzelf en haar titel, bedoel je.

  laat altijd de mensen in hun waarde. Mensen van Kerkplein zouden dit als levensmotto moeten hebben toch?

  mee eens. maar met een titel als general manager plaats je mensen onder je, en degradeer je dus mensen, benneden hun waarde.

 31. gaat op termijn de verbinding aan met een groot aantal omroepen uit de regio.

  Ik weet zeker dat dit niet gaat gebeuren. ZOo staat er, zeker na de laatste week, slecht op. Ook bij de Olon 😉

 32. RTVZoo staat kennelijk open voor kritiek

  En als ZOo de afgelopen week via een verslag de inhoud van een bijeenkomst verdraaid? Dat is hierboven bewezen!! Is dat kies?
  Kom op, wordt wakker!

  Of schrijft hier een bestuurslid die de boel nog een beetje probeert op te poetsen?

 33. @programma en @de echte liefhebber. Rtvzoo heeft 90 vrijwilligers, met elk 5 gezinsleden, 2 opa en oma’s, elk 10 buren en elk 16 vrienden; daar ben ik er een van!

 34. dame,
  geen van beide; ze trekken niet de stekker er uit en ze gooien het niet over een andere boeg, maar een aantal mensen zijn bezig met hun eigen spelletje. Heideroosje mag even meespelen tot ze dat ook weer zat zijn en weer wat nieuws bedenken; keer op keer.
  advertentie inkomsten zei je; daarvoor moet je de deur uit en onderhandelen en vertel jij mij maar wie daar competent genoeg voor is c/q wie daar zin aan heeft; heb het nieuwe bestuur op de foto gezien toen ze gepresenteerd werden?
  de enige advertenties die je ziet zijn van een bestuurslid en een ex-bestuurslid op de webite.
  en daar komt dan bij dat potentiele adverteerders hun geld wel beter kunnen investeren; heb je de week-programering gezien, dat is nu pure armoe in vergelijking met 2 jaar geleden toen ZOo van start ging

 35. @geen Ik heb nog nooit nar ZOo geluisterd. Kan het niet vinden op mijn TV of tablet en een radio heb ik alleen als wekker. Die staat op wat ruimer nieuws dan het Zwolse geprogrammeerd. 😉 Ik vind jou wel erg zwartgallig en zuur. Heb je persoonlijk vervelende ervaringen bij ZOo? Geldt ook voor de “echte liefhebber”. What’s in a name? Waarom zo moeilijk doen over de kreet “general manager”. Is idd een beetje opgeblazen term, maar wat geeft het?

 36. Beste mensen, dit bericht ging over consensus tussen kerkplein en de omroep. Kerkplein is dus defintief verdwenen, ondanks de vragen in de raad en van John van Boven. Het aangeboden alternatief valt nog niet echt in de smaak begrijp ik. De omroep bestaat alleen maar uit verliezers en neemt nu ook nog een clubje gemotiveerde luisteraars en medewerkers mee. Jammer hoor!

 37. “de kerken” (welke?) kunnen beter zelf een digitaal kanaal in het leven roepen. Schijnt niet zoveel te kosten. En bovendien met 50000 anhangers gemakkelijk te betalen…..
  Maar ja, dan moeten ze wel samenwerken;)

 38. Het lijkt mij in ieder geval duidelijk dat de manager weg moet! Ze heeft geen radiohart, communiceert uitermate beroert en liegt. Me dunkt >:(

 39. dame,
  geen persoonlijke ervaringen.
  maar er lopen bij RTVZOo mensen de gebraaien haan uit te hangen.
  terwijl anderen ooit de kastanjes uit het vuur gehaald hebben.
  en later aan de kant geschoven zijn. dat stoort mij.
  daarom laat ik mij misschien wat te veel meenemen in de discussie
  dit is mijn laatste bijdrage met een aantal tips voor jou.
  1ste: laat je luistergedrag zoals het is.
  2de :vertrouw op John van Boven en de wethouder.
  3de :vertrouw niet op het Commissariaat.
  4de :luister goed naar de “echte liefhebber”.

 40. @geen
  Tip 1 neem ik ter harte.;)
  Tip 2 voor de helft, te weten de laatste… 8)
  Tip 3 laat ik voor wat het waard is, beetje paranoïde in mijn ogen
  Tip 4 ik luister of beter lees hem/haar wel, maar zijn visie spreekt me niet aan. Komt me te verzuurd over.

 41. Bericht door drama, op 3 november 2012 om 18:28
  “de kerken” (welke?) kunnen beter zelf een digitaal kanaal in het leven roepen. Schijnt niet zoveel te kosten. En bovendien met 50000 anhangers gemakkelijk te betalen…..
  Maar ja, dan moeten ze wel samenwerken

  Volledig mee eens.
  Maar de afgelopen eeuwen hebben al uitgewezen dat samenwerken binnen die geledingen binnen de kortste keren uitdraait op haarkloverijen en schisma’s.
  Er zouden geen gemeenschapsgelden meer gebruikt moeten worden om doctrinaire programma’s te maken.
  De kerken zelf eisen nu ook een jaarlijkse afdracht van enkele procenten van het jaarsalaris van hun leden en dienen dit dan maar te verhogen om dergelijke ‘stichtelijke’ programma’s te maken.

 42. Manager zou willen opgeven. Dat zou perspectief bieden voor een goede toekomst van ZOo en de vele vrijwilligers. Die snakken naar rust!

 43. Gisteren alleen de eerste twee uur gehoord van het nieuwe zaterdagmorgenprogramma. Geneuzel over ditjes en datjes. Schop achterna voor Kerkplein. En dan te bedenken dat de programmamakers van Kerkplein nu thuiszitten.
  Nee, voor mij geen luisterplezier meer op de zaterdagmorgen. En dan te bedenken de manier waarop het allemaal gegaan is. Slechtere keuze had er niet gemaakt kunnen worden !!!

 44. een antwoord met twee uitroeptekens!!
  waarom wordt er zo fel gereageerd.
  ik zou het ook wel willen weten.
  eigenlijk een simpele vraag.

 45. ik denk dat iedereen daar betaald wordt. van ons geld.
  dit geld wordt vervolgens omgezet in andere betaalmiddelen, waaronder vermeend aanzien via een titel als general manager.
  wij betalen belasting, de gemeente betaalt subsidie, mevrouw werkt zich vervolgens via deze subsidie en haar zelfbenoemde titel omhoog, zodat ze via haar titel aan iedereen kan laten zien hoe goed ze is. van onze centjes.

 46. heel opvallend:
  op maandag is er geen enkel programma bij ZOo, pas om 1800 uur.
  maar kort na het middaguur stonden er meerdere auto’s en tweewielers voor de studio in de Faradaystraat.
  KRISIS-beraad misschien?????

 47. Het rommelt, dat heb ik al eerder gezegd. De rol van de manager staat ter discussie. Ik heb nu nog geen nadere info, maar dat komt wel goed 😉

 48. Wat een roddel en achterklap! De oproep omtrent meer openheid rond de besluitvorming van het PBO wordt niet gegeven. De politiek bij monde van de heer van Boven is stil.

  Ondertussen klappen meer mensen hier intern uit de school. Professionele organisatie! Blijkbaar staat de omroep weer te wankelen, met een enorme subsidiepot waar menig Zwolse vereniging jaloers op is.

 49. @JasperZwolle Je zegt dat de politiek bij monde van John van Boven stil is. IK zou niet weten wat ik nu, als politicus, op dit moment doen kan. Ik heb gevraagd wie er in het PBO zitten; dat weet ik nu. Ik heb gevraagd naar de wijze van besluitvorming in het PBO; dat weet ik nog steeds niet.
  IK kan niets afdwingen en wacht nu de dingen af.

 50. wie zitten er in het PBO; niet zo moeilijk, even slim zoeken op het internet. daar staan zij zoals aangetreden in 2010.
  intussen zijn er een paar afgehaakt dan wel vervangen.
  maar als ik het lijstje nu nog eens langs loop dan kan ik mij niet aan het gevoel onttrekken dat er één of twee belangenverstrengelingen hebben met programmamakers en bestuursleden.
  trek dan je conclusies maar bij besluitvorming

 51. Gaaaaaap…

  Als iedereen het toch zo goed weet waarom melden jullie je dan niet aan als vrijwilliger?
  Als je het beter kan zitten ze echt op je te wachten.

Reacties zijn gesloten.