Studenten maken projectplan voor gehandicapten

Foto van auteur

Zelf vormgeven aan een nieuwe woonlocatie voor mensen met een licht verstandelijke of meervoudige beperking in Kampen. Zes Zwolse studenten hebben een projectplan geschreven voor de locatie Fonteinkruid, die in september 2008 de deuren opent. De Fonteinkruid is een samenwerkingsinitiatief van de J.P. van den Bent stichting en de sociaal-agogische opleidingen van ROC Deltion College en Christelijke Hogeschool Windesheim. Bijzonder aan het project is de gelegenheid die de studenten krijgen om vanaf het begin en met veel zelfstandigheid vorm te geven aan de opzet en de dienstverlening van dit nieuwe leerbedrijf.

Het initiatief voor de samenwerking is een jaar geleden ontstaan toen Deltion College en Windesheim contact zochten met de J.P. van den Bent stichting, om samen invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. De organisaties hebben elkaar gevonden in de start van een leerbedrijf, waarin studenten mensen met een lichte verstandelijke of meervoudige beperking begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. De locatie Fonteinkruid zal langdurige huisvesting bieden aan veertien clienten. Er kunnen permanent 8 tot 15 studenten leren en werken.

Kweekvijver

Het leerbedrijf biedt de J.P. van den Bent stichting de mogelijkheid om mbo-studenten Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) en hbo-studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) kennis te laten maken met hun doelgroep, dienstverlening en visie. De stichting heeft behoefte aan slagvaardige, creatieve mensen die durven te ondernemen en te leren van hun fouten, en ziet het leerbedrijf als een kweekvijver voor toekomstig talent. Om die reden krijgen de studenten in deze aanloopfase al de ruimte om de opzet voor het leerbedrijf locatie Fonteinkruid voor een belangrijk deel vorm te geven.

Ontdekkend leren

De samenwerking biedt studenten van Windesheim en Deltion College de mogelijkheid om zeer waardevolle praktijkervaring op te doen in dit specifieke werkveld. Ze krijgen op de locatie Fonteinkruid de mogelijkheid te ontdekken wat ze kunnen en willen. Bovendien leren de mbo’ers en hbo’ers met elkaar samen te werken, iets wat in hun latere beroep aan de orde van de dag is. Een bijkomend voordeel is dat mbo’ers kunnen ontdekken of hun ambities eventueel op hbo-niveau liggen. Aan het eind van hun stage in het leerbedrijf hebben de studenten zich ontwikkeld tot het niveau van beginnend teamlid.

J.P. van den Bent stichting

De medewerkers van de J.P. van den Bent stichting geven ongeveer 1300 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in Friesland, Gelderland en Overijssel ondersteuning bij hun vragen op het gebied van wonen en met deeltijdopvang.

Deltion College

Het Deltion College is een Regionaal OpleidingenCentrum (ROC) en biedt in Zwolle en omgeving meer dan 400 opleidingstrajecten aan in bijna alle sectoren. Mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturen zijn welkom. Er is ruimte voor persoonlijk contact, goede begeleiding en individuele aandacht. Praktijkgericht onderwijs vormt het uitgangspunt.

Windesheim

Met een breed aanbod van hbo- en post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen, 17.000 studenten en en duizenden cursisten is Windesheim in Zwolle een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Noordoost Nederland. De hogeschool staat landelijk bekend om de kwaliteit van de opleidingen en de begeleiding van studenten.