‘Een school vol van verhalen’ wordt landelijk

Foto van auteur

De Zwolse Stichting Een school vol van verhalen heeft een donatie ontvangen van Stichting DELA Fonds ten bedrage van 11.100 Euro. Een bedrag waarmee de Stichting Een school vol van verhalen het komende jaar volop verder kan met het onder de aandacht brengen van verhalen bij kinderen, ouders en onderwijsgevenden. De toegekende donatie geeft de stichting ook mogelijkheden om landelijk haar activiteiten te ontplooien. Daarbij zal Zwolle als voorbeeld dienen hoe onderwijs en verteltheater succesvol kunnen samenwerken.

De Stichting Een school vol van verhalen heeft als doel verhalen in het onderwijs een belangrijke plek te geven. De stichting wil Nederlandse scholen ‘omtoveren’ tot ware vertelparadijzen; scholen waar het verhaal een bron is van inspiratie, fantasie, plezier, interesse, inzicht, talenten, ontwikkeling en betrokkenheid. De Zwolse Stichting werkt hiervoor nauw samen met het Zwolse verteltheater De Verhalenboot, het landelijke magazine Vertel eens en de Zwolse Openbare Basisschool De Krullevaar (sinds 1 juni 2007 de eerste ‘School vol van verhalen’ in Nederland).

Project een school vol van verhalen

Activiteiten die door Stichting Een school vol van verhalen worden gestimuleerd zijn o.a. het opleiden van vertelleerkrachten, het organiseren van vertel- en schrijfworkshops, vertelstages, verteltrainingen door professionele vertellers, vertelfestiviteiten, de opzet van een kinderpersbureau, veel aandacht voor boeken en natuurlijk héél veel vertelvoorstellingen.

Stichting DELA Fonds

Het goede doelen-fonds ‘Stichting DELA Fonds’ richt zich op de zorg voor elkaar. Hiermee wil DELA helpen met het uiten van maatschappelijke betrokkenheid en aanzetten tot initiatief en vrijwilligerswerk. De Stichting  is dit jaar opgericht ter ere van het 70 jarig bestaan van DELA. De stichting subsidieert initiatieven die gericht zijn op het behouden of vormgeven van tradities en rituelen, het doorgeven van levensverhalen en het stimuleren van het vermogen om te herinneren. Het Fonds oordeelde dat het project Een school vol van verhalen hier naadloos op aansluit dankzij de verteltraditie die volop aandacht krijgt en de uitwisseling van verhalen waardoor jong en oud veel voor elkaar kunnen betekenen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)