Lector pleit voor creativiteit in het onderwijs

Foto van auteur

Zwolle – Het College van Bestuur van Windesheim installeert op vrijdag 8 maart dr. Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken. Tijdens zijn installatie pleit Lutters voor de noodzaak van creativiteit in het (hoger) onderwijs.

Toonaangevend kunstenaar Erwin Olaf onderschrijft het enorme belang van de kunsten in het onderwijs als onderdeel van de samenleving. Erwin Olaf zet op 8 maart de beeldende lijnen uit, waarop de nieuwe lector in zijn rede zal voortborduren. Lutters: ‘In het onderwijs is creativiteit een must, niet alleen binnen kunstvakopleidingen maar juist ook binnen andere opleidingen. Dat roept vragen op. Wat is de huidige rol van creativiteit en kunst in het hoger onderwijs en, in het verlengde daarvan, in een gewenste nieuwe vorm van opleiden? Wat vraagt deze nieuwe manier van denken van organisaties?

De eenentwintigste eeuw laat zien dat we nog weinig creatief zijn geschoold, zeker in het licht van wat ons nog te doen staat. Binnen veel onderwijsinstituten wordt ons geleerd onderzoekend en doelmatig te werken. Maar kunnen we ook inlevend naar de wereld kijken? Leren we ook sensitief en creatief te zijn? Het is tijd voor een omslag in het denken: politiek, cultureel, technisch, communicatief, klimatologisch, demografisch, economisch en onderwijskundig. Het is tijd om de zeilen bij te zetten.’

 

Lectoraat als motor

Het Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken richt zich op de vorming van de scheppende mens als motor achter deze ontwikkeling. Het werkt in het Maestro-programma aan de ontwikkeling van een eigentijds persoonlijk meesterschap. In het kader daarvan wordt gewerkt aan nieuwe curricula, docentontwikkeling, methodiekontwikkeling en het scheppen van een krachtige didactische leeromgeving.

 

Installatie dr. Jeroen Lutters

De lectorale rede van Jeroen Lutters en de presentatie van Erwin Olaf vinden plaats op vrijdagmiddag 8 maart 2013 om 14.30 uur in het Auditorium (entreegebouw) van Windesheim in Zwolle. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden is noodzakelijk. Dit is mogelijk tot en met 6 maart 2013 via www.windesheim.nl/agenda.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)