Isala en St Jansdal blijven zelfstandig

Foto van auteur

Zwolle – Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk en Isala klinieken Zwolle zijn tot de conclusie gekomen dat op dit moment een fusie tussen beide organisaties niet haalbaar is. Na intensieve gesprekken is gebleken dat de ziekenhuizen elkaar op een aantal vlakken goed kunnen aanvullen, maar dat een fusie op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort.

Uit de diverse besprekingen kwam naar voren dat medisch inhoudelijke samenwerking voor beide organisaties van groot belang is en meerwaarde oplevert. Tussen St Jansdal en Isala bestaan al lange tijd intensieve contacten over de verwijzing van patiënten. Beide huizen blijven erop gericht om de zorg voor patiënten in de regio te optimaliseren en een volledig pakket zorg aan te bieden. Dichtbij als dat kan, verder weg als dat beter is. De Raden van Bestuur van de twee ziekenhuizen gaan zich de komende periode beraden over het vormgeven van de verdere samenwerking.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)