Social media steeds belangrijker voor politie

Foto van auteur

Zwolle – Voor 1 januari van dit jaar hadden de 26 korpsen allemaal een eigen beleid voor communicatie en social media. Met de start van de nationale politie maakte een groep socialmedia-experts uit het hele land een begin met een nationaal twitterbeleid. Daaruit kwam onder meer dat socialmedia-accounts qua naamgeving en layout herkenbaar moeten zijn.

Herkenbaar betekent immers ook beter vindbaar. Bovendien zorgt uniformiteit qua naamgeving en layout er voor dat volgers beter kunnen zien of ze te maken hebben met iemand die echt van de politie is. Daarom is besloten tot een eenduidige profielomschrijving. Politieaccounts zijn er op een aantal niveaus: landelijk (@politie), gemeentelijk (bijv Zwolle en Den Haag), persoonlijk (zoals wijkagenten, leidinggevenden) en functioneel (@depolitiezoekt @depolitieheli). Deze laatste categorie richt zich op specifieke politietaken en specifieke doelgroepen met een landelijk karakter.

Social media ontlenen voor een deel hun kracht aan het persoonlijke contact. Daar hoort, als dat mogelijk is, een gezicht bij. Het is makkelijker om iets te vertellen of te melden aan een persoon dan aan een algemeen account. Dat verklaart ook het succes van vele twitterende wijkagenten. Het gebeurt ook dat meerdere wijkagenten gebruik maken van één account. Dat is dan terug te lezen in de profielomschrijving. Politiemensen krijgen van te voren een opleiding over de mogelijkheden en het gebruik van social media.

Er zijn vele accounts op social media die wel ‘politie’ in de naam voeren, maar niet van de politie zijn. Vaak is onduidelijk wie achter deze accounts zitten en waarom ze onder de vlag van de politie varen. De kans op misbruik is dan altijd aanwezig. Juist daarom streeft de politie naar heldere identiteit en herkenbaarheid. Mensen moeten de accounts makkelijk kunnen vinden en er op kunnen vertrouwen dat ze inderdaad van de politie zijn.

Door de komst van het vernieuwde politie.nl, waarop de eigen buurt en wijk belangrijk zijn, kunnen de socialmedia-accounts van bijvoorbeeld wijkagenten ook heel gemakkelijk gepromoot worden. Na het invoeren van je postcode op de website kun je meteen doorklikken naar het Twitteraccount van je eigen wijkagent.

Social media, zoals Twitter, YouTube en Facebook, worden in de komende jaren steeds belangrijker voor de politie. Communicatie via social media draagt bij aan het werk in de wijk, in de handhaving en bij opsporing. Via social media kan de politie snel en gericht communiceren met burgers. Dankzij smartphones kunnen politiemensen bovendien hun werk beter en veiliger doen: ze kunnen snel op de hoogte gebracht worden van informatie die voor hun werk van belang is en zich daardoor beter voorbereiden op hun inzet. Het aantal smartphones is de laatste jaren dan ook sterk gestegen bij de politie. Het beleid van de nationale politie is erop gericht om de mogelijkheden nog beter te benutten

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)