Politiek Log 55

Foto van auteur

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 500 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 56 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

537 gedachten over “Politiek Log 55”

 1. Prachtig. Madlener van de PVV dient nĂş een motie in met een oproep aan Rutte om het torentje te verlaten. Bij de hoofdelijke stemming om 24:00 zijn 18 tweede-kamerleden aanwezig. Geen quorum dus. Zo maak je vast vrienden onder je medetweedekamerleden.:)
  Morgenochtend om kwart voor tien opnieuw.

 2. Inderdaad weinig nieuws, laten we het pol.log dan maar eens ⤽opleuken⤝ met wat financieel ⤽nieuws⤝. Niet over het eeuwige ⤽uitwring nieuws⤝ wat Den Haag dagelijks voor ons in petto heeft, zoals lastenverzwaring/belastingverhoging ect, maar over de manier waarop men belastinggeld op een ⤽ludieke⤝ manier over de balk gooit.

  Misschien de afgelopen periode meegekregen, dat onze minister van ⤽nijvere⤝ zaken Plasterk boos was op Provinciale Staten in Brabant? Wat was namelijk het geval, de heren en dames gedeputeerden zaten in een winterdip, en wat is niet beter om van een dergelijk dipje af te komen dan een reisje naar de zon. Dus werd er besloten om een drie daags all inclusive reisje te boeken naar het Italiaanse Parma, om daar enige ⤽urgente⤝ Brabantse politieke zaken te bespreken. Aangezien het geld (in tegenstelling tot de bevolking) bij de Brabantse Provinciale Staten nog steeds tegen de plinten klotst, waren de kosten ten bedrage van ?? 50.000 geen probleem. Maar wat jammer nou, het geplande snoepreisje was uitgelekt tot in het kippenhok in Den Haag, en ⤽snoepreisjes⤝ dat was iets wat ⤽opper-haan⤝ Plasterk in deze crisistijd niet kan tolereren. En dus werd het reisje, na enkele boze telefoontjes van Plasterk al snikkend afgeblazen.

  Maar wat moest er nu gebeuren met de ⤽urgente⤝ Brabantse politieke zaken, die zonodig onder het Italiaanse zonnetje opgelost moesten worden? Zoals het inventieve gedeputeerden betaamt, een oplossing was al gauw gevonden. Het luxueuze conferentiecentrum in St. Michegestel kwam uit de bus als het broodnodige alternatief, en daarmee werd ook nog eens de provinciale economie een boots te gegeven, toch? 😉 Om het niet te ⤽sober⤝ te laten worden, werd als extra pleister op het ⤽Italiaanse zonnetje⤝ PvdA coryfee Felix Rottenberg uitgenodigd om voor drie dagen als ceremoniemeester (sorry gespreksleider) op te treden, voor het luttele bedrag van ?? 6000 exclusief reis/verblijfkosten.

  De kosten, zegt u? ⤽Ja, luister nu eens m??n beste donoren, zoals jullie weten zetten deze ⤽hard werkende⤝ mensen zich 24/7 in voor ons welzijn, dan mogen zij zich toch wel meerdere malen per jaar op onze kosten fêteren?⤝ Nou hier komt het dan, het hele ⤽circus⤝ koste ?? 47.000, dat is toch maar mooi ?? 3000 minder dan begroot was, en dan hebben ze het ook nog zonder het Italiaanse zonnetje moeten doen. Maar wel met het ⤽zonnetje in huis⤝ Felix Rottenberg. En nu maar afwachten met wat voor soort tromgeroffel voor de B?hne, ⤽onze⤝ minister Plasterk reageert, het zal wel weer de veel gebruikte roffel ⤽radiostilte⤝ worden.

 3. Zomaar een greep uit het nieuws van vandaag:

  Steeds meer Nederlandse kinderen groeien op in armoede (359.000 in 2012), NAM bepaalt zelf hoogte schadevergoeding na aardbeving, aanpassing van de hoogte en duur van de WW en 67 ex-politici van Utrechtse gemeenten die vorig jaar 2,3 miljoen euro aan wachtgeld ontvangen…

  Nederland sterk en sociaal?

  Nee, Nederland neoliberaal en asociaal.

  Tijd voor de ‘Real PvdA’, wordt gezellig straks met de komende stakingen en demonstraties.

  Te ziek voor woorden dat bij elke nationalisatie van een bank of Europese solidariteitssteun aanvullende bezuinigingen worden aangekondigd. Hoeveel is er nu sinds 2008 al aan extra bezuinigingen aangekondigd? Meer dan ?? 50-60 miljard en still countin’?

 4. @ElRey

  We zijn het tegenwoordig over veel punten eens, o.a. dat er een asociaal kabinet in Den Haag de dienst uit maakt. Met twee partijen, die nadat ze een paringritueel uitgevoerd hadden, al de door hen ⤽aangehangen idealen⤝ samengesmolten hebben tot een mix van asociaal beleid, volledig ten nadele van de bevolking.

  Maar verschoon mij van het steeds maar weer terugkerende fictieve woord ⤽neo-liberaal⤝, dat is een (scheld) woord die gebezigd wordt door socialisten, als ze het ook niet meer weten. Als ik aan een socialist vraag, wat het woord ⤽neo-liberaal⤝ in houdt, krijg ik nooit een eenduidige definitie, maar wordt er gewezen op een ⤽trend⤝ of een tendens ⤽naar rechts⤝. Maar wat er mee bedoeld wordt blijft altijd vaag, om dat men zelf niet weet hoe het onder woorden te brengen. Ongetwijfeld zullen er wat ⤽verlichte deskundigen⤝ rond lopen, die het mythische woord ⤽neo-liberaal⤝ geprobeerd hebben te ontleden, maar ook deze ⤽duiders⤝ zijn niet verder gekomen tot zichzelf tegensprekend geneuzel.

  Een ⤽neo-liberaal⤝ bestaat niet, het is een woord dat verzonnen is door socialisten en sociaal-democraten, om hun eigen onkunde te verstoppen achter een mythisch woord.
  In Nederland zijn er wel (klassieke) liberalen, maar deze stroming is zodanig klein dat ze tot nog toe geen zetels hebben behaald.

  De VVD en PvdA zijn geen beginselpartijen meer, het ⤽liberalisme⤝ en de ⤽sociaal-democratie⤝ zijn binnen deze beide partijen verworden tot een mengelmoes van ⤽idealen⤝ die moeiteloos ingeleverd worden als daaruit (electoraal?) voordeel gehaald kan worden.

  Dus is je kreet ⤽Real PvdA⤝ net zo??n mythe als ⤽neo-liberaal⤝

 5. @exVVD’er

  Terecht merk je op dat zowel VVD als PvdA geen beginselpartijen meer zijn. Welke politieke partij is dat tegenwoordig nog wel? Wellicht alleen de SGP.

  Nou onderschreef ik voor de verkiezingen al de behoefte aan een kabinet van nationale eenheid. Daarnaast realiseer ik mij ter dege dat Nederland een coalitieland. Ik had er dus wel rekening mee gehouden dat er compromissen gesloten moesten worden. Echter dit regeerakkoord heeft geen enkele visie. Dit komt ook duidelijk naar voren in de uitwerking/concretisering in wet- en regelgeving en de invalide argumentatie door ministers en staatssecretarissen.

  Juist dit gebrek aan visie, een wenkend perspectief, in combinatie met de schier eindeloze besteding van gemeenschapsgeld aan banken die omvallen, door mismanagement en graaierij, en aan de Brusselse oligarchie maakt mij woedend. Waarom laten we andere economische sectoren wel omkiepen? Hoe is onze staatsschuld en ons begrotingstekort ook alweer ontstaan?

  Hoe kan het dat ons belastinggeld niet in Nederland wordt geĂŻnvesteerd, maar wel in de redding van banken en de EM? En dat allemaal door een zich terugtrekkende rijksoverheid die 96% van alle belastinginkomsten ontvangt en geen bruggen bouwt, maar ze opblaast. Dijsselbloem die als de nieuwe Ferdinand Schorner tot de verdediging van een dwaze utopie oproept, het volk leidt en ook deze salonsocialist verruilt straks moeiteloos Den Haag voor Brussel.

  Het neoliberalisme is een essentieel betwist begrip. In een van mijn laatste reacties aan het eind van politiek log 54 heb ik mijn eigen definitie van het neoliberalisme gegeven.

  Mijn zinspeling van de Real PvdA is een sneer naar het contrast tussen de resolutie van de Wiardi Beckmanstichting die voorligt binnen de partij-afdelingen en het contrast met het regeerakkoord en de linkse goudfazantjes in het kabinet. Als de resolutie wordt aangenomen betekent dat dan het einde van de regeringsdeelname. Of wordt dan showmaster Samsom weer opgevoerd, die deed laatst ookal uitspraken over de mate van inspraak die de Nederlandse bevolking kan worden aangeboden inzake de EU. Iets met raadgevend referendum en over 5 jaar of zo. Maar wellicht dat de dogmatici op dit log daar meer helderheid in kunnen scheppen. Al vrees ik vooral een verdere vertroebeling.

  Ja, ik ben net zo ex als jij wat de politieke apparaten betreft. Maar zoals jij een klassieke liberaal blijft, blijf ik een hardcore socialist. De PvdA die in deze tijd met de vakbonden in overleg wil over een versoepeling van de duur en de hoogte van de WW. Schande! En Diederik in de periode maart tot september 2012 maar verkondigen “Ik wil de mensen niet sneller in de WW helpen, maar aan een baan”. Hij had ook nog een banenplan, iets met groene economie (nieuwe energie). Misschien was hij wel oprecht, maar hij is niet salonf?hig genoeg en daarom zijn de regentjes doorgeschoven.

  We zijn verraden vriend zowel van linker- als rechterzijde. want ook jij zult geen lastenverlaging ontwaren laat staan ?? 1.000 erbij, eerder het omgekeerde. Landverraad is het! Nederland wordt tot de bedelstaf gebracht.

 6. Beste exVVD’r, dit is niet alleen het geval in de landelijke politiek. Met een aftreksel hiervan zitten wij helaas opgescheept.

 7. ⤽Nivelleren / lastenverzwaring / WW verkorting / ect,?? ect., we kennen zo langzamerhand het bekende riedeltje van ⤽gelijkheid⤝ en ⤽samen⤝ wel. Wanneer je het overkomt, dat je na een tijd van ⤽levenslang⤝ werken zonder werk komt te zitten, heb je als burger altijd nog het ⤽geluk⤝ van een jaartje WW, om daarna linéa recta met een schijntje in de bijstand te verdwijnen.

  Voor ⤽onze⤝ gemeentelijke bestuurders gelden andere regels, ⤽gelijkheid⤝ en ⤽samen⤝ betekent in het gemeentelijk jargon ⤽ongelijkheid⤝ en ⤽graaien⤝ Wat is namelijk het geval: ⤽in de onvolprezen deelstaat Utrecht, is in 2012 een gezamenlijk WACHTgeld van 2.3 miljoen uitbetaald aan 68 ex wethouders, die vroegtijdig om wat voor reden dan ook de pijp aan maarten gaven⤝

  Alleen in de deelstaat Utrecht gaat het om al miljoenen, hoe zal het er in de rest van Nederland uitzien, ik vrees nog een tikkeltje erger. Zijn dat niet de figuren die vanachter hun pompeuze bureaus, met volle mond reutelen, ⤽gelijkheid⤝ en ⤽samen?⤝

  Aan u de keus, wat er met zulke figuren gedaan moet worden, ik zal beginnen??.met pek en veren??.

 8. U hebt er beslist wel eens eerder over gehoord, Brussel de ⤽Europese⤝ hoofdstad waar zeer ruimhartig met de door u opgehoeste euro??s omgesprongen wordt. Zo ook door het Europese Sociaal Fonds (ESF) die kwistig met miljarden rondstrooit in de diverse lidstaten, om het mogelijk te maken dat werkloze en/of benadeelde mensen d.m.v. een training/ontwikkelingsaanbod terug kunnen keren in het arbeidsleven. Op zich natuurlijk een uitstekend idee, als de Eurocraten er weer niet eens puinhoop van gemaakt hadden.

  Een actueel rapport van de Europese Rekenkamer (het enige betrouwbare instituut in Brussel) geeft namelijk aan, dat niets en niemand kan controleren of de ingezette middelen van het fonds ook effect hebben. Van 2007 t/m 2013 is door het ESF meer dan 75 miljard rondgestrooid, volgens de Rekenkamer, dat komt overeen met 8% van het EU budget.
  Maar ⤽shocking⤝ de lidstaten noch de Europese commissie ⤽zijn niet in staat om te zien hoeveel werkloze en/of benadeelde arbeidskrachten nieuwe kwalificaties en/of een nieuwe baan bemachtigen⤝ nadat er vrolijk uit de subsidiepot geconsumeerd was.

  Tot deze conclusie komt het rapport van de Europese Rekenkamer. ⤽De noodzakelijke instrumenten om relevante en betrouwbare informatie aan te leveren, werden door de meeste lidstaten niet uitgevoerd en/of niet ter beschikking gesteld.⤝

  Hoezo, financieel transparant Europa?

 9. Ex-VVD’er. Gisteren stond er een artikel in de krant over de Rekenkamer Oost-Nederland, waarin de provincie Overijssel ervan beticht wordt ook niet te weten waar vele tientallen miljoenen euro’s subsidie precies heen gaan en of dat ook daadwerkelijk het effect sorteert waar het voor bedoeld was.
  Niets nieuws onder de zon dus over Brussel en wegstromende miljarden.
  Het is alleen maar op grotere schaal, maar kost ons klauwen vol geld.

 10. @JJR, een correcte constatering dat er ⤽niets nieuws is onder de zon⤝. Maar waar ik mij aan ⤽erger⤝ is de vanzelfsprekendheid waarmee er met deze vorm van geldverkwisting al tientallen jaren op alle niveaus wordt omgegaan. Honderdtal rapporten/aanbevelingen zij er de afgelopen jaren geschreven over deze vorm van verkwisting, maar de niet meetbare subsidiesluizen staan nog steeds wijd open. Ik vraag mij af, waarom er een rekenkamer opgetuigd is, als er met de rapporten/aanbevelingen van deze instantie niets gedaan wordt.
  Is het een vorm van verstrengelde arbeidsplaatsen creĂŤren, of bestaat er de mogelijkheid als uitvoerende bestuurslagen de rapporten/aanbevelingen niet uitvoeren, dat daar een sanctie aan vastzit?

  Ik vrees dat het laatste (sanctie) hieraan niet vastzit, daar de heren/dames bestuurders niet op hun (financiële) daden aangesproken kunnen worden. Leuk dat er een ⤽rekenkamer⤝ is, het houdt mensen van de straat, maar zoals in meerdere gevallen op bestuurlijk niveau, zal ook hier de geloofsbelijdenis zijn: ⤽we hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was⤝

 11. Ook vandaag zo ⤽genoten⤝ van het rapport van Cohen .n.a.v. het sociaal media ⤽feestje⤝ in Haren? Er waren volgens Cohen fouten gemaakt op bestuurlijk niveau, en om dat uit te zoeken hadden hij en zijn kompanen maanden nodig. Ettelijke reisjes richting provincie, om daar gefêteerd te worden door de plaatselijke overheid, die zich in allerlei bochten wrong om onder de ⤽schuldvraag⤝ uit te komen. Maar hoe jammer nu, Cohen en zijn kompanen waren deze keer niet in staat om voldoende zand te vinden om deze uitglijder te bedekken, dus bevatte het rapport bij uitzondering ⤽schuldigen⤝

  Het is nog niet zeker, of er ⤽koppen⤝ gaan rollen, maar iedereen is er wel van overtuigd (het repeterend l*lverhaal) dat het een les was voor de toekomst. Een duur repeterend lesje ook, waarvan deze keer (en volgens eigen zeggen, graag nog enige keren) Cohen en kompanen het meest van ⤽genoten⤝, want de reisjes naar de provincie en het ⤽genoeglijk⤝ babbelen met de plaatselijke bestuurders leverde toch maar mooi het bedrag van ?? 400.000 op. En zoals we weten, hoe je op een ludieke manier een schade van ?? 10.000 kan ⤽opleuken⤝ met ?? 400.000 ⤽onderzoekgeld⤝ is wel toevertrouwd aan Cohen.

 12. Dat de zaak is onderzocht is goed. Dat het zoveel overheidsgeld moet kosten is absurd, vermoed dat Cohen ook nog geniet van wachtgeld. Dat er fouten zijn gemaakt is helder. De grootste fout is echter vandaag gemaakt en dat is het genoegen nemen met de excuses van de burgemeester, waarmee de kous af is en wij doorgaan met de waan van de dag. Uit het aanvaarden van de gevolgen, de aansprakelijkheid en consequenties blijkt maar weer dat je als politicus onschendbaar bent. Zij leven buiten de realiteit en zijn niet aansprakelijk voor de door hun gemaakte fouten. De politiek blijkt maar weer de elite te zijn en zich verschuilen onder: ons treft geen blaam, p.s. is mijn vorstelijke salaris al overgemaakt.

 13. O, die bedragen kende ik nog niet. Over gevoel voor proporties gesproken… Zat net wel even de timeline van Chris Klomp op twitter te lezen. Ook vermakelijk:

  Bewonersavond: ‘U kunt tot 8 uur vragen stellen aan Cohen. Hij wil daarna graag weg om bij Pauw & Witteman aan te schuiven’
  Cohen: ‘Er zullen hooligans zijn geweest. We hebben ze alleen niet gevonden. De daders waren doodnormale Hollandse jongens. Van de daders had driekwart geen strafblad. De rest alleen lichte strafbare feiten’
  Femke Halsema: Overigens vind ik een kwart strafblad nogal wat. Lijkt me niet representatief voor gezonde Hollandse jongens.
  CK: Zijn ‘normaal’ slaat op de hele groep. De driekwart op de ‘echte’ daders denk ik.
  FH: Vind je het een goed rapport?
  CK: Ja.

  Oei. Zaal boos op Cohen. Die zegt dat jongeren kwamen voor feestje. Niet voor rellen. Boe-geroep

  Marianne Zwagerman: Een ding weet ik zeker. Onder leiding van mijn burgemeester Martijn Smit was het heel anders afgelopen. Burgemeester is een vak!
  CK: In het Gooi? Waar de grootste ramp het breken van een gelakte vingernagel is?
  MZ: Jij weet niet eens waar het Gooi ligt.
  CK: Diep onder West-Polen?

  Inwoners Haren kritisch, maar overwegend mild. Dit had niet in Oude Pekela moeten gebeuren. Ging Cohen op mestkar dorp uit.

  Femke Halsema: Waarom? Wat heeft Cohen misdaan?
  CK: Uw veronderstelling rust op rationele gedachten. Daar hebben ze in Oude Pekela geen overschot van.

  Femke Halsema: Weet iemand of bij jongeren in Haren de oorspronkelijke, nihilistische film Project X een rol speelde? Dat miste ik in de berichtgeving.
  Ritzo ten Cate: JA. Hier alvast mijn allereerste blogpost: http://www.dutchcowboys.nl/facebook/25880
  FH: Gelezen. Interessant. Maar zeg je dat harder optreden (zoals Cohen suggereert) de zaak veel erger had gemaakt?
  CK: Op zeker. Klein dorp. Drie frontlinies. Relschoppers in tuinen bewoners. Schieten/traangas geen optie.

  Inwoners moeten inbinden. Cohen moet naar Pauw en Witteman. Haren kreeg dus maar een uurtje van Cohen.
  Enorm applaus voor man die zegt: “Waarom hebben jullie gewoon niet gezegd: ‘We hebben een fout gemaakt’. Dat moet ik thuis ook!”
  Cohen krijgt applaus. Makkelijke zaal. Twee vingers in de neus.[/quote]

  @Foppe: Een burgemeester is een bestuurder, geen politicus. Hoeft voor mij niet persĂŠ uit zich zelf op te stappen. Als we dat willen moeten we ook een burgemeester kunnen kiezen. (Stem D66 dus zou ik zeggen;) O jĂŠ, wat zeg ik nu. Ex-VVDĂŠr kom er maar in…)

 14. @Foppe, natuurlijk is het juist dat deze zaak onderzocht is, maar wat ik mij afvraag na de zoveelste bestuurlijke uitglijder, wat is de consequentie? Een berisping, of in het ergste geval het aftreden van de ⤽schuldigen, die daarna gefêteerd met een riant wachtgeld enige tijd uitblazen van hun ⤽drukke⤝ werkzaamheden, om daarna via hun netwerk teruggeplaatst worden in een bestuurlijke functie? De happy few, zorgt maar wat goed voor zijn incapabele medebestuurders, dat is inmiddels wel duidelijk geworden op zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

  Buiten het onacceptabele ⤽feestje⤝, met een schadepost van ??10.000, vraag ik mij af waar de ⤽onderzoekpost⤝ van ??400.000 op gebaseerd is. Of is mijn bovenstaande duiding: ⤽de happy few, zorgt maar wat goed voor zijn incapabele (in deze ex) medebestuurders⤝ ook hier van toepassing?

 15. @bernard, Van Mierlo draait zich om in zijn graf. Maar ik vergeef het je, als zijnde een ⤽slip of the tongue⤝ 😉

 16. De schadepost wordt door de verzekeraars geschat op 1 miljoen en geen 10.000,- wie zegt de waarheid, ik gok op de verzekeraars.

 17. @Trut, daar kan jij wel eens gelijk in hebben, het schadebedrag van ??10.000 kwam bij mij, na de ⤽feest⤝ beelden van Haren, ook wat genuanceerd over. Maar ik baseerde mij op de cijfers die vandaag in de (eerlijke? ;)) media gepubliceerd zijn.

 18. Daarom is het onbegrijpelijk dat na zo’n mismanagegment en fout op fout een bestuurder kan aanblijven. de politiek maakt zich niet alleen belachelijk maar ook ongeloofwaardig.

 19. Wat zitten we toch met een gemankeerd kabinet opgescheept, een kabinet die al schooiend met de pet in de hand bij de oppositie ⤽kruimels⤝ mag/moet verzamelen. De kromme reden: ⤽er is geen meerderheid in de 1e Kamer⤝ Een reden waar de huidige regeringspartner PvdA tijdens het vorige kabinet Rutte1, onder aanvoering van Cohen maar al te graag gebruik van maakte, maar die nu merkt hoe is om op de blaren te zitten.

  Bij praktisch elk voorstel moet er via het lobbycircuit nederig hulp gevraagd worden bij de oppositie, die daarna ⤽grootmoedig⤝, maar wel met voldoende wisselgeld v.w.b. haar eigen wensen toestemt. Hoe je ook mag denken over het huidige coalitie, (ik vind het een horrorcoalitie) doormiddel van het oeverloos uitruilen van punten uit het regeerakkoord manoeuvreert deze coalitie zich uitzichtloze underdog positie. Het loopt de coalitie nu al dun door de broek, als ze denken aan wat er na 1 mei moet gebeuren, als een aantal zeer heikele dossiers op het programma staan o.a.: ⤽zorgverzekering AWBZ, sociaal leenstelsel en bestuurlijke herindelingen⤝

  Op dit moment gonst in de ⤽bijenkorf⤝ in Den Haag zelfs een nieuw sprookje rond. ⤽Een nieuwe formatie ronde⤝, waarbij naast de VVD en de PvdA ook D66, CU en de SGP deel uit gaan maken van de regering. U weet het nog wel, dat waren de ⤽loyale⤝ partijen die het ⤽stompzinnige⤝ woningakkoord van Blok mogelijk maakten.

  Ik heb een suggestie: ⤽Boek een retourtje Limburg, en vraag aan oud GroenLinkser Sap om haar befaamde stekker⤝, want van dit ⤽standwerkerkabinet⤝ heeft heel Nederland de buik vol.

 20. De PvdA is bezig met een dramatisch vrije val in de peilingen, vandaag werd het niveau van Cohen aangetikt met 19 zetels, opnieuw is er een ⤽verlosser⤝ (Samsom) van zijn troon is gevallen. De eerste tekenen van paniek beginnen de kop op te steken binnen de nivelleerpartij, die hele volksstammen ⤽trouwe⤝ PvdA kiezers zien wegmarcheren naar 50 plus. Op dit moment kan er achter het woord partij weer een (tje) geschreven worden, want ze zijn weer terug bij af. Het kan zijn dat Samsom dagelijks met oordopjes in rondloopt, maar geloof het maar, de cirkelzagen van de befaamde stoelpootzagers worden al stiekem uit het vet gehaald.
  Een informatief gesprekje met Cohen en Bos, zou voor Samsom wel eens eye opener kunnen zijn.

  De eerste tekenen van paniek worden duidelijk, na de uitspraken van (nivelleren is een feest) Spekman, hij wil morrelen aan het regeerakkoord: ⤽PvdA voorzitter Hans Spekman rekent er op dat de voorgenomen verkorting van de WW wordt afgezwakt⤝ Spekman heeft nog meer problemen met de plannen die door het kabinet zijn gemaakt in het regeerakkoord: ⤽Bij sommige punten zou je moeten kijken of het anders kan⤝

  Zoals altijd wanneer de PvdA in zwaar weer verkeert, gaan ze over tot opportunisme, in de hoop om zodoende electoraal de zaak weer op de rails te krijgen. Onder het kopje ⤽opportunisme⤝ kan men ook de uitspraken van Spekman zetten, want geen zinnig mens hecht geloof aan zijn uitspraken. Wat voor (principiële) reden had de PvdA om zijn handtekening te zetten onder het asociale regeerakkoord van de WW-verkorting?
  Het voorstel van WW-verkorting ligt z.g. als een steen op zijn maag, maar m??n beste Spekman geloof het maar, 98% van de nivelleringen van dit horrorkabinet ligt bij de bevolking nog veel zwaarder.

  Ook doet Spekman wat huilerig over de gehandicaptenzorg en de werkgelegenheid in de zorg ⤽het regeerakkoord ondergraaft deze keuzes, aan de andere kant moet er wel dekking zijn als we die punten aanpassen⤝ Dekking!….Spekman, daar hebben we toch je triomfkreet ⤽nivelleren is een feest⤝ voor.

  Samengevat: de PvdA is op zoek naar de nooduitgang, maar voor de schrijver kan dat niet snel genoeg gaan.

 21. Vreemd dat alle politici waar ik gek op ben vrouwen zijn. Voorbeelden: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en Marietje Schaake (D66). Linda Voortman hoort de laatste jaren ook in dat rijtje. Heb net haar blog van vandaag gelezen. Weer iemand die leeft van mijn belastingcenten, maar elke cent meer dan waard is.

 22. Is u niet wat opgevallen als u boodschappen gaat doen, of zomaar wat rondwandelt, nee???.dan moet u eens kijken naar de ogen van uw medewandelaars. Vroeger zag je nog wel eens mensen gematigd vrolijk rondlopen met tekentjes in hun ogen. U kent de tekentjes vast nog wel: ⤽$ tekentjes, ? tekentjes en/of ?? tekentjes⤝, niet dat ze daar van een bepaald deel van de bevolking veel vrolijker van mochten zijn, maar stiekem hadden deze mensen het wel naar hun zin. Wat een verschil met tegenwoordig, chagrijnig voor zich uitkijkende mensen met ook nu weer een tekentje in hun ogen, maar nu met het befaamde 3% crisis tekentje.
  Het 3% crisis tekentje dat bij hen ingegraveerd is door het kabinet Rutte, in opdracht van Brussel.

  Nu is het natuurlijk zo dat we al veertig jaar in een permanente crisis verkeren, die begonnen is (schrijver was nog maar net op deze aardkloot) toen de huidige premier Joop de Uyl ⤽in de olie ging⤝, daarna gevolgd door enige plagen van Egypte als zijnde het kabinetje Van Agt/Wiegel waar we maar net konden voorkomen dat ze ons als lemmingen de afgrond in sleurden, opgevolgd door ⤽het zonnetje in huis⤝ Lubbers die niet anders deed dan snijden, hakken en de (ook toen al) jeugdwerkloosheid bestrijden. Onder Kok hadden we even de wind mee, om daarna veroordeelt te worden tot de kabinetten Balkenende, (waren dat er geen stuk of vijf?) en vervielen we weer in het deprimerende monotone gezwets van ⤽bankencrisis⤝, kredietcrisis⤝, ⤽beursinfarct⤝ ect., Met steeds maar weer het waarschuwende vingertje, als we de broekriem niet strakker aan zouden trekken, het licht uit zou gaan.

  En nu voltrekt zich volgens het onnavolgbare kabinet Rutte weer een (financiĂŤle?) plaag, en zitten we weer in zwaar weer. De 3% plaag! Een plaag die ons is opgelegd door ongekozen hotemetoten in Brussel, hotemetoten die de eigen begroting niet op orde hebben, maar van ons eisen daaraan wel te voldoen. Wordt het eens geen tijd, dat we in Nederland ons gezond verstand gaan gebruiken en zelf bepalen hoe we onze financiĂŤn op orde krijgen, dat ons in het verleden zonder inmenging van buitenaf altijd nog gelukt. Dan komt er vast ook financiĂŤle ruimte om onze binnenlandse urgente misstanden op te ruimen.

 23. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de koek ook al op ex VVD’er. Kan me nog goed herinneren dat Marcus Bakker (CPN) zich toen afvroeg wie die koektrommel had leeggevreten. Ik weet niet beter dan dat we op een enkel jaar na altijd al hebben moeten bezuinigen van de regeringen die we tijdens mijn leven hebben gehad.

 24. De jaren zeventig heb ik niet bewust meegemaakt, Assie. Maar het feit dat het politieke ⤽rupsje nooit genoeg⤝ ons al decennia lang uitvreet is mij wel bekend. Het wordt tijd voor een nieuwe politieke wind in Nederland, maar zolang als de Nederlander elke vier jaar weer achter de gevestigde politieke orde aansloft, zal er weinig veranderen.

 25. De gemente gaat voor een legale wietteelt binnen de stadsgrenzen. Er is vast wel een wethouder die hier een potje voor heeft om een projectje te starten. Het zal de raad niet zijn die wel een uitzondering wil op de wet of deze wil hebben aangepast. In de afgelopen periode heeft ons college getoond geen boodschap te hebben aan wet en regelgeving. Zelfs aan haar eigen regelgeving heeft ze schijt. Nu op weg waarschijnlijk naar een gemeentelijk gedoogbeleid om thuis wiet te kunnen telen. Mogelijk dat ons college de illusie heeft hiermee te zullen stijgen op de ranglijst van meest aantrekkelijke gemeentes. De troost is dat Zwolle drie nieuwe flats gaat bouwen en die lopen straks lekker vol met de opvang van verslaafden. Hebben wij als gemeente toch weer mooi dat project rendabel gemaakt. Tja soms moet je creatief zijn om toch gelijk te krijgen.

 26. De ijzeren wet der oligarchie doet slechts opgeld bij de gratie van de massa. Het is tekenend dat de Occupy-beweging werd afgeschilderd en gepercipieerd als een stelletje “gekkies”. Schapen blaten en de bokken gaan hun eigen weg: fuck politics, het is tegenwoordig als een supermarkt ruime keuze uit veel producten van verschillende dochterbedrijven van dezelfde moederpartij. Zolang mensen welvaart laten prevaleren boven welzijn zal dit ook niet snel veranderen.

  En om de link naar de lokale politiek te maken: laten we heel snel een Burger King plaatsen in de raadszaal want het is dezelfde troep die eruit komt.

  De bieb die moet wijken voor een internationale retailer, het moet niet gekker worden, over prioriteiten gesproken…

 27. @ElRey, is welvaart niet synoniem aan welzijn, en andersom? In deze tijd van dalende welvaart, is het welzijn ook aan erosie onderhevig. Dus geen kwestie van prevaleren, maar keiharde werkelijkheid.

 28. @Ex VVD’er

  Afnemende welvaart betekent voor mij niet automatisch accepteren dat het welzijn (c.q. fatsoen) dan ook maar automatisch erodeert.

  Fundamenteel verschil van mening denk ik.

  Geen theoretisch verschil van inzicht maar een fundamenteel andere werkelijkheid.

  En keiharde werkelijkheid? Kennelijk prevaleert nog steeds aanpassen aan een veranderende werkelijkheid boven andere mogelijke werkelijkheden aanbieden.

  Dat doet de politiek niet, omdat wij ons als schaapjes wel laten herderen i.p.v. alternatieve opties voorleggen.

 29. @ElRey, het woord ⤽welzijn⤝ dat ik associeerde met welvaart, is een soort van ⤽innerlijk welbevinden⤝, dus niet het aangeleerde fatsoen. De politiek zal ons nooit andere opties voorleggen, daar alle partijen uit gaan van een bepaald gedachtegoed, en dat gedachtegoed is gericht op de politieke schaapjes, die braaf blatend met hen meelopen.

  Dus toch maar anarchie uitroepen, en alle hotemetoten de deur uittrappen? 🙂

 30. @ex VVD’er

  Er is voor mij een fundamenteel onderscheid tussen welvaart en welzijn, maar jij hebt het recht om dit onderscheid niet te betrachten.

  Ik pleit niet voor anarchie maar wel voor meer (politieke) actie. Dat past ook bij een volk dat zich steeds minder vertegenwoordigd voelt.

  Dat gedachtengoed wat (vrijwel) alle partijen delen en wat jij betitelt als een politiek scheldwoord en ik als neoliberalisme betitel ik als op korte termijn voor een paar spiegeltjes en kraaltjes de ziel en principes verkopen wat op langere termijn resulteert in een onfatsoenlijke samenleving. Ik ben een beetje klaar met de politiek.

  Ik heb al vaker gesteld dat politiek in essentie gaat over de verdeling van schaarse middelen en als deze zoals nu gaan naar de banken die gered moeten worden van de consequenties van mismanagement en een technocratische oligarchie die pretendeert Europa te vertegenwoordigen dan heb ik daar inderdaad een groot probleem mee.

  Een probleem wat niet gaat over welvaart maar vooral over welzijn!

 31. Daar lijkt het wel op. Maar wat zal er nog veel mis gaan voordat dat bereikt is. Voorlopig geloven we nog in ‘ecomische groei’.

 32. Bericht door ElRey, op 13 maart 2013 om 00:25

  ***Er is voor mij een fundamenteel onderscheid tussen welvaart en welzijn, maar jij hebt het recht om dit onderscheid niet te betrachten.****

  Er is voor mij juist geen fundamenteel verschil tussen welvaart (economische groei), en welzijn (persoonlijk geluk). Economische groei is namelijk een zeer essentiĂŤle maatstaf die realisatie van welzijn mogelijk maakt. Daarentegen is welzijn ook een zeer subjectief begrip, geld, werk, gezondheid, familierelaties, omgeving en vrienden spelen daarin de boventoon. Als we er van uitgaan dat de vier laatste items door het individu zelf ingevuld kan worden, blijft er over: Geld en werk.

  En zoals jij ook zal begrijpen, zijn deze twee factoren afhankelijk van economische groei.
  We weten allemaal wanneer economieĂŤn ondermaats presteren, deze het laten afweten in werkgelegenheid, innovatie, opleidingen, pensioenen, gezondheidszorg, ect, dus de algemene tekenen van economische stagnatie. Met hieraan gekoppeld grote onzekerheid, uitvloeiend in minder welzijn (innerlijk welbevinden) van het individu.

  Samengevat:meer welvaart zal het individu misschien geen blijvend welzijn geven, maar draagt daaraan een stevig stukje bij.
  Dus vraag ik mij af, hoe jij het fundamentele onderscheid tussen welvaart en welzijn kan beargumenteren.

 33. Lees net dat volgens een voormalig topman van de SNS de banken binnen vijf jaar legaal kunnen zijn. Banken binnen vijf jaar legaal/[/url]
  Dat krijg je met dat gedogen.

 34. Nu is er op Jeugdzorg ook wel het een en ander aan te merken. In het verleden zijn er genoeg uit-huisplaatsingen in het nieuws geweest waar ik mijn bedenkingen bij had. Maar bij de uit-huisplaatsing die nu in het nieuws is het ik nog niks gehoord of gelezen om te denken dat Jeugdzorg fout zit. Misschien toch eens de hand in eigen boezem steken en te kijken naar gebrek aan opvoeding?

 35. Heette het satirische programma van Koot en de Bie geen ⤽Keek op de Week?⤝ Toen was het satirisch, nu bittere werkelijkheid. Hieronder zomaar enige willekeurige weetjes, geplukt uit de afgelopen week.

  Gehandicapte werknemers (sociale werkplaatsen) worden tijdens een gemaakte afspraak in het hoofdkantoor van de PvdA, niet te woord gestaan door de ⤽trui⤝ Spekman. Meneer (de overtuigde sociaaldemocraat) vluchtte weg, hij had andere plannen, hij vond de noden van deze mensen niet interessant genoeg.

  Rutte, herhaalde zijn ⤽refrein⤝ voor de Nederlandse kiezer, dat hij met ⤽enorme tegenzin⤝ akkoord gaat met de plundering van onze nationale rekening, ter ondersteuning met 10 miljard euro (ook deze keer weer de banken) aan Cyprus. Maar in Brussel was hij de eerste die het akkoord enthousiast ondertekende.

  ⤽Messias⤝ Samsom verkeert in zwaar weer, na de uittocht van de ⤽bejaarde⤝ PvdA kiezers zegt ook de allochtone achterban van de PvdA het vertrouwen in de partij op. Het is zelfs al zover, dat Samsom in het openbaar (activistisch) ruzie maakte met enige vertegenwoordigers van ⤽vluchtelingenwerk⤝ Wordt tijd voor een ⤽charme⤝ offensief van deze Greenpeace activist, via de rood gekleurde media?

  Hebt u ook nog wat spaarcentjes op u ⤽zilvervloot⤝ spaarrekening staan, dan zou ik me toch maar eens achter de oren krabben. Want die zijn onder regie van de opperbazen in Brussel niet meer zo veilig. Even een belletje naar de spaarders in Cyprus, en u bent weer helemaal bijgepraat. Als spaarzame Cyprioot ??100.000 op je rekening, 10% inleveren, minder dan ??100.000 dan 6.7%, en dat alles onder de leiding van onze bevlogen ⤽zetbaas⤝ in Brussel PvdA??er Dijsselbloem. Geldt deze plundering voor iedere spaarder in Cyprus, maar natuurlijk, alleen hebben de grote jongens hun geld allang veilig gesteld, dus is zoals altijd Jan met de Pet de dupe.

  Wie ook zwaar getraumatiseerd is, de ⤽zieligheidindustrie⤝. Deze bedrijfstak wreef zich al een tijdlang in de handen, over de nieuwe toevloed van ⤽arbeidskrachten⤝ uit Bulgarije en Roemenië. Wetende dat de kans op werk voor deze mensen nihil is, verkneukelden deze ⤽sociale⤝ werkers zich wel over het feit dat de kassa voor hen weer opnieuw zou gaan rinkelen. Sociale ondersteuning hier, juridische ondersteuning daar, en ⤽rupsje nooit genoeg⤝ zou weer een tijdje vooruit kunnen. Maar wat jammer nu, Duitsland ligt dwars en zal waarschijnlijk een veto uitspreken over deze kwestie, want zij vinden dat er in Bulgarije en Roemenië eerst nog wat meer gedaan moet worden tegen corruptie en andere niet al te frisse zaken.

  Ach het zijn maar vier (opbeurende 😉 ) zaken in deze kijk (keek) op de week, maar u weet er ongetwijfeld nog veel meer.

 36. VVD’er: Een reactie op een paar dingen die je noemt:

  Ik herken even enkel item van wat jij noemt, dat ook in de ‘Keek of de Week’ is geweest. En ik meen als fan de verschillende afleveringen toch goed te kennen.

  Wat dat spaargeld van de kleine spaarders in Cyprus betreft. Die 10% wordt niet door Europa opgelegd, maar door de regering zelf. Maar inderdaad wel in gegeven door de enorme druk van Europa om orde op zaken te stellen. Maar hoe kan je anders een einde maken aan het witwassen van die Maffia-roebels?

  Wat Samsom en vluchtelingenwerk betreft: Samson maakte geen ruzie. Maar hem werd verweten dat hij zijn betrokkenheid met het vluchtelingenwerk afgekocht had met het kinderpardon. Vond ik ook een oneerlijk verwijt.

 37. Nee bernard, Dijselbloem had het over een ⤽eerlijke verdeling van de lasten⤝, wat inhoudt dat Cyprus verplicht wordt om 5.8 miljard via zijn spaarders bij te dragen aan het steunpakket.
  Het steunpakket is circa 17 miljard dat met de bovengenoemde ⤽eigen bijdrage⤝ van 5.8 miljard en andere opgelegde maatregelen teruggebracht wordt tot 10 miljard.

  Het was volgens de minister van financiĂŤn van Cyprus het minst slechte alternatief van wat er op tafel lag. Wat mij verbaast, is dat de bankgarantie van ??100.000 die ook in Cyprus geldt, zomaar opzij kan worden gezet, daar in de regels van de EU met betrekking tot kapitaalstromen en spaarregelingen uitdrukkelijk staat dat het blokkeren en niet nakomen van afgegeven gelden van bankrekeningen uitdrukkelijk verboden is. Maar schijnbaar kan de EU haar regels veranderen, als dat haar beter uitkomt.

 38. Nee de EU kan haar regels niet veranderen. Daar geloof ik niks van.
  In ieder geval lijkt me duidelijk dat Dijsselbloem heel snel een van zijn baantjes moet dumpen. Dit is niet te combineren.

  Ik lees op http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2013/3/Chaos-en-woede-in-Cyprus-door-heffing-op-spaargeld-1202698W/:

  Volgens Anastasiades is het bedoeling om spaarders die een heffing moeten betalen te compenseren in de vorm van aandelen in banken. Die aandelen worden gedekt door toekomstige aardgasbaten.

  Anastasiades benadrukte opnieuw dat er geen andere keus is. Het alternatief is een bankroet van het financiĂŤle systeem en een vertrek uit de eurozone.

  Lijkt me dan toch een Cypriotische maatregel. Hoewel ik moet toegeven dat de grens wel heel vaag is.

 39. Rijksoverheid

  Goedkeuring steunprogramma voor Cyprus

  De ministers van FinanciĂŤn van de eurolanden hebben in de nacht van 15 op 16 maart politieke overeenstemming bereikt over een steunprogramma voor Cyprus van maximaal ?? 10 miljard. De lening wordt verstrekt door het Europese noodfonds ESM. De trojkapartijen zullen in de komende week de randvoorwaarden van het programma verder uitwerken met de Cypriotische regering.

  Minister van FinanciĂŤn en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem over het programma: “Door de depositohouders mee te laten betalen, komt de rekening niet volledig bij de belastingbetaler te liggen. Cyprus krijgt nu weer kans op economisch herstel en hernieuwde groei.”

  Onderdelen van het programma zijn:
  ****- een eenmalige stabiliteitsheffing op spaartegoeden van 6,75 procent tot 100.000 euro en 9,9 procent boven 100.000 euro.****

  – een verhoging van de bronbelasting op rente van 10 naar 12,5 procent.

  – een herstructurering van de bankensector.

  – privatiseringen en de verkoop van een deel van de Cypriotische goudvoorraad.

  Cyprus heeft in juni 2012 noodsteun aangevraagd bij de eurolanden. De economie en de banken van Cyprus zijn nauw verweven met die van Griekenland. Dit maakt ze kwetsbaar. De financiĂŤle steun is zowel bedoeld voor de overheidsfinanciĂŤn als voor het op orde brengen van de banken.
  Voor de steun zullen dezelfde zware voorwaarden gelden als voor Griekenland, Ierland en Portugal.
  Zo moet Cyprus de economie en begroting op orde brengen, de financiĂŤle sector kleiner maken en het witwassen aanpakken.

 40. IMF: Nederland moet minder bezuinigen

  Kabinet moet focus leggen op gezond maken van economie … Extra bezuinigingen van 4,5 miljard euro ‘onnodig’

  Een extra bezuiniging in Nederland van 4,5 miljard euro is volgens het Internationaal Monetair Fonds, overbodig. Een IMF-missie bekeek de afgelopen weken hoe de Nederlandse economie ervoor staat. De conclusie: het kabinet moet zich richten op het gezond maken van de economie op de middellange termijn.

  Het kabinet wil dat de begroting in 2014 al binnen de Brusselse norm van 3 procent valt. Het IMF meent dat het effect van de extra bezuinigingen die nodig zijn om dat te behalen, niet zo groot is. Volgens het fonds zal het economisch herstel intreden zodra de huizenmarkt van zijn gat komt.

  Subir Lall, het hoofd van de afvaardiging van het IMF:

  “Als je de Brusselse doelen mist door factoren die buiten je macht liggen, is dat niet zo erg. Het belangrijkste is het beleid en de geloofwaardigheid. Daarmee zit het wel goed.”

  Volgens Lall is in Nederland ruimte voor optimisme omdat ‘de fundamenten van de Nederlandse economie’ in orde zijn. Er is veel vertrouwen van de financiĂŤle markten in ons land.

  Het IMF is bij de beoordeling uitgegaan van een groei van ongeveer 1 procent voor volgend jaar. Dit jaar zal de economie volgens het Centraal Planbureau en het IMF nog met een half procent krimpen.

  Onnodig

 41. Shocking!….. Onttakeling van de PvdA baantjesmachine in Amsterdam, de ⤽fantastische⤝ stadsdeelbesturen worden opgeheven. En dat is voor de ⤽betrokken⤝ stadsdeelbestuurders toch al gauw een inkomstenderving van tussen de 8000 en 9500 uero??tjes per maand, en zoals we weten is dat is meer dan dat ⤽onze⤝ volksvertegenwoordigers in de 2e kamer bij elkaar schnabbelen. Maar een paar wijkjes ⤽besturen⤝ brengt natuurlijk ook veel stress met zich mee, en moet derhalve gehonoreerd worden naar ⤽zwaarte⤝ van de functie, nietwaar? Nu hebben voorlopig elf van de dertig ⤽noeste⤝ werkers aangegeven om aan iets anders toe te zijn, en hun brede gezichtsveld te verruimen middels een ander ⤽lucratief⤝ baantje. Niet, dat ze dit baantje al gevonden hebben, maar dat wringt t.n.t niet zo erg, want de heren/dames (Elatik en slipstream) mogen voorlopig nog ⤽genieten⤝ van een wachtgeld van drie jaar en twee maanden, wat het ⤽noodlijdende⤝ Amsterdam het komende jaar en de daaropvolgende jaren het bedragje van circa 1 miljoen per jaar (gemeentelijke belasting) gaat kosten. En nu maar hopen dat de overige negentien ⤽noeste⤝ stadsdeelwerkers snel een andere baan vinden, want anders kan het bedragje van 1 miljoen p/j wel eens razendsnel oplopen. Maar zoals u weet, PvdA Amsterdam en financieel afvoerputje, horen bij elkaar als sterren bij de maan.

 42. De bookmakers hebben het er maar druk mee, waarmee, natuurlijk met de mogelijke val van het kabinet. U kent dat wel, een gokje op het aangeven van de eventuele maand, en welke coalitiepartner de stekker er uit zal trekken,?? en dat bij een kabinet dat er nog maar net vijf maanden zit. Maar dat is iets wat elke bouwvakker je kan vertellen, ⤽revolutiebouw⤝ is nu eenmaal niet iets wat gebaseerd is op degelijkheid, als iets in elkaar ⤽geflanst⤝ wordt komen al gauw de gebreken aan de oppervlakte.

  Zo ook bij het huidige kabinet waar de constructie is gebouwd met inferieure materialen en door verkeerde ⤽vakmensen⤝, dan treed al gauw hout/betonrot op, wat resulteert in een gammel bouwwerk. Dat kan dan nog wel enige tijd doormiddel van ⤽lapwerk⤝ uitgesteld worden, maar zo gauw als de stutten het begeven zakt het gebouw (kabinet) als een kaartenhuis in elkaar.

  Wat er ook toe bijdraagt zijn de actuele peilingen, die als een soort boktor knagen aan het kabinet, daar deze insecten wekelijks zeteltjes van het kabinet afsnoepen, om deze daarna als uitwerpselen neer te leggen bij andere partijen. Zoals een geachte medereageerster (Zwolse) ooit eens suggereerde, is een kabinet met een verval van 40 zetels nog wel capabel om te regeren? Waarmee zij natuurlijk gniffelend het toen regerende kabinet Rutte1 bedoelde.

  Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht, begint het kraken van het bouwwerk van de twee coalitiepartijen steeds luider te klinken, en de summier aanwezige regeerkracht te dalen onder N.A.P, wat kan resulteren in een clash voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  Want onderschat niet het effect van de gemeenteraadsverkiezingen t.o.v. van de landelijke politiek, vooral voor de PvdA zijn de gemeenteraadsverkiezingen van levensbelang, want het kan zich geen ⤽bloedbad⤝ veroorloven te faveure van de SP, want anders dan bij andere partijen is de politieke basis van de PvdA op gemeentelijk niveau met zijn baantjescarrousel nog steeds hoofdzaak.

  Om nog even terug te komen op de bookmakers, ik heb een paar gokjes gewaagd dat dit kabinet medio november/december van dit jaar exit zal zijn, met als extra gokbuffertje achter de hand, januari 2014. Dan heb ik nog wat extra geld ingezet op de politieke zelfmoord van ⤽Messias⤝ Samsom, die zoals gebruikelijk bij de PvdA geslachtofferd zal worden, en opgevolgd zal worden door een nieuwe ⤽Messias⤝ met de naam Asscher.

  Als compensatie op het verbod op ⤽wilde⤝ dieren in het circus, kijk dagelijks naar de Haagse kaasstolp, daar wordt een clowns act opgevoerd.

 43. Vandaag (zondagavond) om en nabij 20.00u een schrijfseltje gepost, die opgegeten werd door de admin. als zijnde ⤽admin.gemaild⤝. Niet prettig als dit tijdens een discussie gebeurd, (wat op dat moment niet het geval was), maar wel de ⤽normale⤝ gang van zaken als het gaat om steekproefsgewijs schrijfseltjes te checken op onwelgevallig taalgebruik. Dus tot dan toe geen probleem, om te wachten op de vrijwillige moderator.

  22.45 nog even gekeken of er een eventuele reactie geplaatst zou zijn, maar wat scherts mijn verbazing, mijn schrijfseltje was na 2u.45min nog steeds niet geplaatst. Foutje bij het verzenden, is dan het eerste wat je bedenkt, dus opnieuw om 22.45u het schrijfseltje geplaatst, en u raadt het al?? ⤽admin.gemaild!⤝

  Inmiddels is het 24.00u maar wat ik zie verschijnen, geen posting. Dus maar eens minutieus het schrijfseltje gecheckt op onvolkomenheden, maar spijtig moderator, ik kan geen onwelgevallig taalgebruik vinden. Maar dan ga je nadenken,??. er zal toch niet een politiek ⤽gearrangeerde⤝ moderator aan de knoppen zitten, die het niet met mijn politieke uitlatingen eens is, en uit ⤽overtuiging⤝ het schrijfseltje blokkeert, nee toch?

  Moderator, u mag zoals u gewend bent, de reden van het niet plaatsen publiekelijk op deze site wereldkundig maken, daar heb ik geen moeite mee. In tegenstelling tot uw radiostilte.

 44. Kijk eens aan, het schrijfseltje van 19.42u is geplaatst om 24.00u, nadat ik een vraag had gesteld aan de admin. Hoe zou dat nu toch komen????

 45. @ex VVD’er

  Het lijkt er sterk op dat de ijzeren wet van de oligarchie voor u alleen van toepassing is op de PvdA. Ik verkeerde toch in de veronderstelling dat wij het eens zijn dat deze van toepassing is op alle politieke partijen? Of is de VVD de witte raaf in de Nederlandse politiek?

 46. @ElRey

  De VVD een witte raaf, zeker niet, eerder een gitzwarte kraai die de ⤽wet⤝ van de oligarchie de afgelopen jaren als één van haar uitgangspunten hanteert. Dat blijkt o.a. wel uit het ⤽slaafs⤝ uitvoeren van het opgelegde technocratisch beleid vanuit Brussel, waar een beperkte groep technocraten de regie in handen heeft over 500 miljoen Europeanen. Als dank, mogen de coalitie partners VVD/PvdA op de achtergrond zachtjes meeneuriën met het Europese volkslied ⤽Ode an die Freude⤝, waarna de Brusselse technocraten met de collectebus rondgaan en een donatie van meerdere miljarden eist.

  Jouw verwijzing naar de PvdA kan ik niet helemaal plaatsen, maar als je uit mijn schrijfseltjes enige vorm of verwijzing naar oligarchie distilleert, moet ik je teleurstellen. Het was gewoon inhaken op enige actuele zaken die de afgelopen periode zoal speelde, en dat de PvdA hierin misschien de boventoon speelde,??.ach, laten we maar zeggen ⤽aard van ??t beestje?⤝ 😉

 47. Crisis in Brussel, ze kunnen niet meer alle rekeningen betalen, de EU komt dit jaar opnieuw miljarden tekort, ze zitten met een gat van 11.2 miljard op de Europese begroting van 2013.

  Wordt het niet eens hoogtijd dat de burgers binnen Europa binnenkort zelf een financiële trojka samenstellen, om de spenderend ⤽hobbyboeren⤝ in Brussel onder curatele te stellen?

  Dan kan o.a. de rem gezet worden op de maandelijkse vier dagen durende plenaire ⤽afterparty⤝ cq volksverhuizing van Brussel naar Straatsburg v.v., met een jaarlijks kostenplaatje van 200 miljoen. Misschien dat er dan ook eens gekeken kan worden naar de exorbitante ⤽plezierreisjes⤝ van de EU commissarissen die ⤽gezellig⤝ de afgelopen vier jaar doormiddel van het ge(ver)bruik van privéjets en exclusieve hotels een bedrag van 8 miljoen spendeerden. Dan kan vast en zeker iets gedaan worden aan het exclusief woongenot van (onze) EU diplomaten, zoals bv. de Nederlandse EU ambassadeur in Hongkong die daar in een stulpje verblijft van ruim 20.000 euro p/m. Maar er is natuurlijk altijd zoals het hoort baas boven baas, zoals o.a. de Spaanse EU ambassadeur in Rusland met een ⤽woonlast⤝ van 30.000 euro p/m. Alleen al in 2011, koste het ⤽woongenot⤝ van het leger EU diplomaten, Brussel het bedragje van 65 miljoen.

  Bovenstaande ⤽feitjes⤝ zijn natuurlijk peanuts op een bedrag van 11.2 miljard. Maar het is misschien een zinnige veronderstelling, om de sinds kort aangestelde EU Financial controller die nu zijn dagen slijt in De Haag om onze begroting te monitoren, met een ⤽zakjapannertje⤝ enkele reis richting Brussel te sturen. Ik ben er van overtuigd dat het ⤽financieel genie⤝ binnen enkele weken een overschot op de EU begroting uit zijn ⤽japannertje⤝ tikt. 😉

 48. Nou, zeker die volksverhuizing van Brussel naar Straatsburg vv. zo snel mogelijk afschaffen. Behalve dat het dik geld bespaard wordt iedereen er ook nog blij van. (Behalve de Fransen dan), maar die Fransen kunnen we compenseren door een paar andere prestigieuze instellingen naar Straatsburg toe te brengen. Dan moet je de Fransen ook over de brug kunnen krijgen. Echt, die volksverhuizing kan echt niet!

 49. Spijtig voor de ⤽gelijkdenkers⤝ maar ik begin er langzamerhand steeds meer van overtuigd te raken, dat ik eind van dit jaar of begin volgend jaar met eurotekentjes in de ogen rondloop, met dank aan mijn bookmaker en het huidige kabinet. 🙂 Zie mijn posting van 24 maart 19:42.

  Na wat gegrom van VDD mastodonten, pleiten nu ook PvdA ⤽prominenten⤝ openlijk voor een tussenformatie. Op het Binnenhof is het woord ⤽tussenformatie⤝ nog steeds besmet omdat dit betekend dat er ministersposten (en het regeerakkoord) ingeleverd moeten worden aan de ⤽gedogers⤝, maar volgens PvdA??ers Han Noten, Jan Pronk en Bram Peper is het ondoenlijk om beleid te voeren met een minderheid in de 1e Kamer. Volgens deze drie heren zou een uitbreiding van de coalitie met extra 3 partijen een must zijn om verder te regeren.

  D66 en de CU staan kwispelend in de startblokken, maar het CDA ziet niets in een eventuele tussenformatie,die voelen zich (na eigen zeggen) zeer senang in de oppositie. En zonder het CDA is een meerderheid in de 1e Kamer niet haalbaar. Dus blijft het gezegde ⤽wheelen en dealen⤝ via andere partijen, tot de voorspelde clash actueel voor het kabinet.

  De kans dat het kabinet de rit uitzit mag dan ook in de fabeltjeskrant, de enigste kans op overleven is door er andere partijen bij te betrekken, lukt dat niet dan is het exit Rutte 2.

 50. Ouderen: verschil tussen arm en rijk te groot geworden

  Bijna 75% die mening toegedaan … bij jongeren is dat 50%
  Veel ouderen vinden dat het verschil tussen arm en rijk in Nederland te groot is geworden. Dat blijkt uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

  Trouw schrijft dat Bijna driekwart van de ouderen vindt dat het verschil tussen arm en rijk in Nederland te groot is geworden. Die mening wordt gedeeld door ongeveer de helft van de mensen tussen de 18 en 34 jaar. Over de hele linie gaven meer geĂŤnquĂŞteerde Nederlanders aan dat het verschil tussen arm en rijk te groot is geworden dan in het vorige kwartaal.

  De ouderen klagen bovendien meer over een oneerlijke verdeling van de bezuinigingen, dat er te veel macht naar Brussel is gegaan en dat ze niet gehoord worden door de politiek

  (Gister nog: Ralph Hamers, de nieuwe topman van ING, moet jaarlijks 1,27 miljoen euro gaan verdienen) trouwens: Nick Jue, directievoorzitter van ING Bank Nederland, deed een wel erg opmerkelijke uitspraak over zijn eigen personeel. “Ik ben een keer uitgescholden door een vrouw die – volgens haar door mij – haar baan verloor toen de postkantoren werden gesloten. Ik zei het natuurlijk niet, maar dacht toen wel: ‘Maar jij hebt wel elke avond met je dikke kont op de bank Goede tijden, Slechte tijden zitten kijken, terwijl ik iedere avond nog aan het werk ging’.”

  Een uitglijder, zegt Jue nu. In een mededeling aan het personeel heeft de directeur inmiddels laten weten de uitspraak te betreuren………lekkere cultuur daar!

 51. 19/3 17:50 was ook van mij, sorry geintje. En een beetje ondeugend om ĂŠĂŠn keer onder een nick te posten. Vind de inhoud “NL moet volgens IMF minder bezuinigen” nog wel erg relevant!

 52. Hoe heeft Blok het met zijn ministerie?
  * Bijna een op de drie directeuren van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de balkenendenorm. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad en de regionale krant De Stentor.
  * Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat Rabobank en ING geen plannen hebben om een Blok-hypotheek aan te bieden. De Blok-hypotheek moest dĂŠ manier worden om de woningmarkt vlot te trekken. Maar er is bijna geen bank die haar wil aanbieden en hypotheekadviseurs weigeren haar te verkopen.
  * Een kwart van de woningcorporaties voert de inkomensafhankelijke huurverhoging deze zomer niet door. (uit De Stentor)
  * Blok praat niet meer met CDA over woningmarkt
  * (maand geleden) Blok naar Kamer om vertrouwenskwestie

  En hoe op slot zit de woningmarkt momenteel; nog “op slotter” dan een jaar geleden toen dit ministerie nog niet bestond?

 53. Ondertussen bij onze neo-Liberale vrienden (bron: NOS.nl)

  Drie oud-VVD-leiders vinden dat het kabinet niet extra moet gaan bezuinigen om aan de regels van Europa te voldoen. De VVD-prominenten Ed Nijpels, Hans Wiegel en Frits Bolkestein zeggen dat vanavond in Nieuwsuur. Van Europa mag het begrotingstekort niet hoger zijn dan 3 procent.

  Hans Wiegel: “Je moet de economie niet kapot bezuinigen.” Bolkestein is onder de indruk van het verhaal van het Centraal Planbureau dat waarschuwt voor de gevolgen van te veel bezuinigingen. “Als het in het kader van het sociaal akkoord nodig is die 3 procent tijdelijk op te rekken, dan zou ik dat heel verstandig vinden van het kabinet,” zegt ook oud-VVD-leider Nijpels.

  In de uitzending komen, naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de partij, vier oud-partijleiders aan het woord. Naast Bolkestein, Wiegel en Nijpels, ook Jozias van Aartsen.

  Stoppen

  Oud-VVD-leider Bolkestein vindt verder dat premier Rutte na deze periode moet stoppen als premier. Bolkestein vreest dat er bij Rutte “metaalmoeheid” zal ontstaan. “Als ik Rutte zou zijn, zou ik deze periode van vier jaar afmaken en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden,” zegt Bolkestein.

  Als het kabinet niet valt, zijn er in maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. Rutte is dan ruim tien jaar partijleider. Bolkestein vindt dat Rutte moet stoppen, al doet hij het goed. “Omdat de metaalmoeheid, zoals dat wordt genoemd, onvermijdelijk is,” zegt Bolkestein. Hij heeft dit ook bij CDA-leider Jan Peter Balkenende en Margaret Thatcher gezien, leider van de Britse conservatieve partij.

 54. Dick, weet je ook hoe de oud-Pvda”promimenten” denken over de bezuinigingen die er aan zitten te komen? Door jouw lidmaatschap van dat partijtje kun je ons er ongetwijfeld meer over vertellen. En zijn er bij dat partijtje al stappen ondernomen om die bezuinigingen oingedaan te maken of willen ze bij de PvdA deze rit gewoon uitzitten?

 55. Lidmaatschap al weer opgezegd. Vind het (voorlopig ?) wel ff prettig om van weinig dingen lid te zijn. Ben ook geen vakbondslid meer. Jij misschien wel; leuk voor je.

  Niemand iets over de economische situatie en de reactie van de 3 VVD-prominenten? Dan heb ik vanmiddag onder 4 ogen (met meerdere ogen) toch nog ff een goed geschrek gehad over bovenstaande. Mooi dat dat onder 4 (of meerdere) ogen, eigenlijk altijd, wel lukt.

 56. Dan hou je verdorie maar gewoon vast *#%^&*

  Het kabinet houdt vast aan zijn plan om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot maximaal 3 procent. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag gezegd.

  Eigenlijk had dit jaar het tekort volgens EU-afspraken al op 3 procent horen uit te komen, maar met toestemming van Brussel is het kabinet daarvan afgeweken. Maar dat kan volgend jaar niet nog een keer, aldus Asscher. ,,Eén keer mag het, twee keer niet.⤝

  Ook de VVD hecht er sterk aan dat volgend jaar wordt voldaan aan de limiet van 3 procent, zei fractievoorzitter Halbe Zijlstra dinsdag. ,,Wij willen geen schulden neerleggen bij toekomstige generaties.⤝

 57. Een op zes huishoudens in de schulden met o.a. reactie van Staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zij vindt de resultaten van het onderzoek schokkend:

  “Iedereen die in de schulden zit is er eigenlijk een te veel. En je ziet dat het nog steeds stijgt. Dus daar ben ik echt bezorgd over.”
  In het regeerakkoord is afgesproken dat er extra geld naar armoedebestrijding gaat, benadrukt de staatssecretaris: ”In 2014 80 miljoen en in 2015 en verder 100 miljoen. Dus het is ook een behoorlijke slok op een borrel. Maar het is ook nodig en dat blijkt.”

 58. Voormalig CDA-Kamerlid Mirjam Sterk wacht de schone taak om meer jongeren aan het werk te krijgen. Ze is door het kabinet aangesteld als ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

  Het zal een flinke kluif voor haar worden; de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is gestegen naar 15,5 procent.

 59. Heb je ons nep-stoertje weer Ivootje, wat heb je tot nu toe gedaan om het beter te maken bij de pliesie Ivo?

  Had het vorige maand met een hoge marechaussee die binnenkort als manager naar de Antillen gaat over dit kleine mannetje met zijn nep-zware stem. Het kon hem allemaal niet meer bommen…hij was toch weg. Liet weinig heel van de plannen (en uitvoering mbt o.a.) C2000 & opgevoerde winkelwagens[/url]

 60. Ra(a)re snuiter?

  Waarom komt het plaatje niet mee?

  Laatste poging anders komt “praat ik raar?-Ivo” weer goed weg

 61. Bezoek Poetin aan Rutte

  Dick, ook de rode handtekening van de PVDA staat onder dit gruwel-regeerakkoord. Ik vind het nogal aanmatigend dat je hier continu de VVD de maat neemt, om niet te zeggen hypocriet. PVDA en VVD zijn samen verantwoordelijk voor de keiharde bezuinigingen. Ik geef dit kabinet de tijd om te kijken of dit de manier is om uit de crisis te komen. Op het eerste gezicht zie ik meer fout dan goed gaan, maar het is aan zowel de PVDA als de VVD om te laten zien dat ze de juiste maatregelen genomen hebben.

 62. Slaat dit op bovenstaande (Marky M.) cartoon S.hagenees of op het feit dat ik vind dat Blok en Opstelten niet functioneren? Ben ook voor samenwerking, in dit politieke klimaat maar vind bovenstaande heren slecht functioneren. Jij niet? Of mag ik mijn Opstelten-ervaring (over De Knip) nog eens vertellen 😉

 63. Een opportunist, dat is toch iemand zonder principes, die voor eigen gewin alleen maar gebruik maakt van het moment? Als we het woord ⤽opportunist⤝ in de Nederlandse taal nu eens zouden veranderen in het woord ⤽Samsom⤝ de naam van de fractieleider van de PvdA, dan zitten we dichter bij de waarheid.

  U zult zich het misschien nog wel herinneren, het programma College Tour van vrijdag 30 maart jl. waarin Samsom (de opportunist) probeerde te schitteren ter overstaand van het studenten publiek. Op zijn bekende branieachtig manier van keep smiling, keep shining probeerde hij het publiek voor zich in te nemen, wat maar matig lukte. Obligate vragen werden beantwoord met evenzo veel obligate antwoorden, dus niets nieuws onder de zon.
  Maar ĂŠĂŠn moment is mij bijgebleven, het met veel aplomb gegeven antwoord van Samsom op de vraag, hoe hij dacht over het ontwijken van de belastingdruk door buitenlandse multinationals via Nederland.

  Samsom: ⤽Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belastingparadijs is; dat we te weinig belasting heffen op bedrijven die hier niks doen, maar alleen maar hun geld langssluizen⤝
  ⤽Ik wil daar hier iets aan veranderen. Stap voor stap gaan we deze misstanden aanpakken⤝
  Tot zover het stereotiepe bla, bla, statement van de opportunist, Samsom.

  Maar ja, men beste Samsom, wie kaast moet de bal verwachten. Zijn linkse tegenstrever de SP had ook gekeken naar College Tour, en diende onmiddellijk een motie in met dezelfde strekking en dezelfde bewoordingen, als geuit door Samsom. Dus zou je denken, de PvdA stemt VOOR! Maar zoals altijd met een keizer zonder kleren, de PvdA stemde TEGEN!
  En het opportunistische keffertje Samsom stond zoals zo vaak weer in zijn hemd. ;D

 64. @Ex-VVD??er

  Het ligt inderdaad genuanceerder dan jij wilt doen voorkomen:

  De Kamer steunde een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver om een actieplan op te stellen om stap voor stap een einde te maken aan Nederland als belastingparadijs voor multinationals.

  Samsom zich niet zeggen verklaarde het stemgedrag van zijn fractie door de stellen dat de GroenLinks-motie ‘ambitieuzer en specifieker’ was dan die van de SP. De motie van GroenLinks bevatte een deadline voor de regering (uiterlijk juni dit jaar) en ‘verwoordde de opdracht beter’, aldus de PvdA-leider.

  Samsom-bashen vind ik jou onwaardig. Juist van jou had ik meer een adressering van het verschil in fiscale behandeling verwacht van het groot- vs het midden- en kleinbedrijf.

 65. @ElRey

  Om te beginnen met je laatste alinea. Waarom vind je mij onwaardig, als ik Samsom een opportunist noem? 99% van ⤽onze⤝ politici zijn min of meer opportunisten, zij gaan allemaal voor de dagkoers. Samsom hoort in mijn beleving bij de ⤽meer⤝ opportunisten, dus van ⤽Samsom-bashen⤝ is geen sprake, ik stelde alleen maar een feit vast.

  Wat mij bevreemde, was het feit dat Samsom een motie (SP) die uitsprak dat Nederland een ⤽belastingparadijs⤝ is, op twitter afdeed als zijnde: ⤽tegen de onzinnige motie die niks verandert. Voor de motie met exact dezelfde woorden die de regering aan het werk zet⤝ Er zal ongetwijfeld nuance verschil gezeten hebben in de ingediende moties van de SP en GroenLinks, maar uit zijn woorden spreekt een duidelijke aversie t.o.v. van de SP.

  V.w.b. het adresseren van het verschil in fiscale behandeling van het groot vs midden en kleinbedrijf, dat was niet de strekking van mijn verhaal, al kan ik dat wel onderstrepen.
  Op dat punt zit er een groot fiscaal hiaat in de wetgeving.

  Ik wil toch wel enige kanttekeningen plaatsen bij de ⤽selectieve?⤝ verontwaardiging die er heerst bij de bevoorrechte fiscale afwikkeling van deze buitenlandse multinationals (trustkantoren), een fiscale wetwetgeving die ironisch genoeg uitgevonden is door ex staatssecretaris Vermeend (PvdA)

  In jou beleving misschien wat ⤽kapitalistische⤝ kanttekeningen, maar toch. Wanneer wij deze trustkantoren doormiddel van een aangepaste fiscale wetgeving het land uitjagen, is dat een inkomstenderving van ruim 1.2 miljard euro aan extra belastinginkomen, plus een verlies van enkele duizenden banen. Dat is in deze tijd een bijzonder zware aanslag op onze economie, zelfs eentje die onherroepelijk gaat leiden tot nog meer lastenverzwaring (nivelleren is een feest) en bezuinigingen voor juist het midden en kleinbedrijf, en zeker niet te vergeten de burger. Misschien moeten we onze morele verontwaardiging voorlopig maar een paar klikken naar beneden bijstellen, en ons niet roomser voordoen dan de Paus, want veel andere landen staan met open armen te wachten op deze trustkantoren.

 66. 20% van de beroepsbevolking is lid van een vakbond? Of is die 20% nu lid van de FNV? Mijn vraag blijft hetzelfde…….. wat is er over van die solidariteit van die “harde kern”van die FNV

  Bedoel, op een sinasappel kistje staan en roepetoeteren dat alles beter kan aan die zijde en vervolgens wel een compact sluiten met de duivel en dan niet de verantwoordelijkheid nemen maar aanschuiven?

  Of heb ik iets gemist? Kan met het niet voorstellen als tijdelijk “beroepsmatig gestrafde crimineel” ( ohja wel gedeco maar geen FNV)
  heb natuurlijk uitgebreid alles gevolgd maare ik zet in dit kabinet tot november of ze gaan polderen met het cda en sgp

  Hoi

 67. Bericht door Derk, op 12 april 2013 om 21:55
  Of heb ik iets gemist? Kan met het niet voorstellen als tijdelijk “beroepsmatig gestrafde crimineel” ( ohja wel gedeco maar geen FNV)

  Leuk beroep heb jij.:P

 68. Welkom terug Derk. Ja, 20% van de beroepsbevolking zegt mij ook niet zo veel. Per beroepsgroep verschilt dat nog al erg. Tot een jaar geleden zat ik in de ICT. Ik geloof dat ik van die beroepsgroep de enige was die lid van een vakbond was en dan was het ook nog het CNV. Ik ben nu nog steeds lid van het CNV, maar ik werk niet meer. Hoe zou zoiets in die cijfers verwerkt worden? En ja dat polderen met SGP en CDA (Vooral CDA) is nu al aan de gang. Maar ik ga er vooralsnog vanuit dat ze de rit gewoon uitzingen.

 69. In 2011 waren 1,3 miljoen mensen lid van een vakbond (FNV, CNV en andere). Ter vergelijking: in 2012 waren iets meer dan 311.000 mensen lid van een politieke partij. De organisatiegraad van de bond is erg afgenomen, maar er zijn niettemin nog een hoop mensen lid.

 70. Hoop mensen iid Dame maar precentage gewijs is het nog al wat geminderd. Hoe komt dat solarideit kwijt? Alles en idereen is op dit moment induvidieel en dat merk je komt niet door de crisis, alhoewel het mensen wel bewust maakt dat zij eerst voor hun eigen moeten doen.

  @Bernard tja dat polderen, ik zie het als problemen oplossen die je zelf veroorzaakt hebt. Was het CDA niet diegen die riep een slimme meid is op dr toekomst voorbereid? Hoop studiekosten en banen en de norm van de maatschapij verleggen naar werken ipv huismoeder/vader te wezen.

 71. Even een voorbeeld de slogan van het CDA een slimme meid is op dr toekomst voorbereid. Moeders hadden een studie en – zou ik ook doen_ willen carriere maken. Gevolg sleutelkinderen ect ect tja even kort door de bocht maar toch

 72. voor de sleutel kinderen hadden we ook een oplossing nl na schoolse opvang en ja van alles werd gedaan en juist die zaken zijn nu de dupe van de bezuinigingen.

 73. Heeft ie toch goed gespeeld

  Komt dat zien! Wees erbij! Hero Brinkman in de zon met uw halve ton! Als het nog lekker weer wordt vandaag, zit Hero op het terras. Lijkt ons. Want net op kosten van Net5 op vakantie geweest naar een luxe villa in Thailand, dus dan heb je wel een alcoholische versnapering verdiend. Beetje in het zonnetje op de Brinkmeter kijken hoeveel wachtgeld de ex-PVV’er al opgestreken heeft. Nou, door de 50k. Halve ton. Zo, hoppa, in het binnenzakje.

  Hero 50K per maand

  Vreemd: terwijl hij toch dit heeft gedaan en deze functies nog heeft…

  Partij

  PvdA (begin jr. 90)
  PVV (2006-2012)
  OBP (2012)
  DPK (2012-heden)

  Politieke functies

  2006-2012
  Lid Tweede Kamer

  2011-heden
  Lid Provinciale Staten Noord-Holland (fractievoorzitter)

  2012
  Politiek leider DPK

 74. Plaatselijke partij-soap uit DeStentor:

  Bestuur Swollwacht treedt af

  ZWOLLE – Het voltalige bestuur van lokale partij Swollwacht legt volgende week zijn functie neer. De zes bestuurders hebben een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven waarin enkel het eigen terugtreden op de agenda staat.

  Over de reden van de rigoureuze stap willen ze niets kwijt. Bestuursvoorzitter William Dogger houdt de kaken op elkaar tot de leden op donderdag 16 mei zijn geĂŻnformeerd. “Maar dat het bestuur unaniem besluit op te stappen, is natuurlijk niet zonder reden”, zegt hij. “Er is wel iets aan de hand.”

  Volgens verschillende leden van de partij zou voorzitter Dogger zichzelf, met steun van de rest van het bestuur, als nieuwe lijsttrekker hebben aangekondigd, terwijl de leden daar eerst over wilden stemmen. Daardoor onstond een vertrouwensbreuk tussen het bestuur en de rest van de partij. Dogger werd ruim een jaar geleden als voorzitter gevraagd om interne kwesties op te lossen.

  Saillant detail is dat Swollwacht-bestuurslid Lammert Lok onlangs in deze krant zich als lid van Plaatselijk Belang Zwolle (PBZ) profileerde. Volgens Lok zou PBZ, dat in 2010 uit de gemeente politiek verdween, druk bezig zijn met een doorstart. “We onderzoeken momenteel of het mogelijk is om terug te keren in de Zwolse gemeenteraad. Ik sluit niet uit dat er binnenkort een ledenvergadering wordt uitgeschreven”, zei hij. Dat het bestuur van Swollwacht over zou willen stappen naar PBZ wordt door voorzitter Dogger echter ontkend. “Dit heeft niets te maken met PBZ.”

  Naast het aftredend bestuur heeft Swollwacht te maken met een dreigende leegloop van raadsleden. Zeker drie van de vier fractieleden zijn niet beschikbaar voor een nieuwe termijn voor Swollwacht.

 75. Wouter deed het natuurlijk goed: Staat verdient zeker 4 miljard aan steun ING (bron WEL.nl)

  De Nederlandse overheid kan zeker 4 tot 4,5 miljard euro verdienen aan de steun die tijdens de financiĂŤle crisis is verleend aan ING. Dat stelde ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen maandag op de aandeelhoudersvergadering van de bank en verzekeraar.

  De winst bestaat onder meer uit 3,5 miljard euro aan rente die ING heeft betaald als de 10 miljard euro aan steun, die eind 2008 werd verleend, volledig is afgelost. Daarnaast betaalde ING al zo??n 375 miljoen euro aan premies op door de Staat gegarandeerde obligaties, die ING net als veel andere banken vooral in het begin van 2009 uitgaf. Verder kan de overheid volgens ING geld verdienen door de verkoop van de portefeuille Amerikaanse rommelhypotheken waarvan de Staat tijdens de financiĂŤle crisis het risico overnam.

 76. En hoeveel rente betaalde de staat zelf op het bedrag, Dick? Vorige week een item op TV over een tunnel die via een PPS-constructie is gebouwd en die de overheid het dubbele heeft gekost omdat ze jaren nadien de private partijen (o.a. ING) nog betalingen moest doen.
  Bos had niet veel keus: het laten omvallen van die grote banken was riskant. Hij moest wel en heeft destijds daadkrachtig en adequaat gehandeld. Het zal de overheid uiteindelijk niet veel hebben gekost, maar die rekensom die jij geeft, lijkt mij niet het hele verhaal.

 77. Nu gaat het over de fraude met toeslagen. Vorig jaar heb ik al eens gepost over de nieuwe filosofie van de Belastingdienst waarbij uitgegaan wordt van “vertrouwen”. Schijnt dat de belastingafdracht door bedrijven sindsdien met miljoenen is verminderd. Stalin had toch wel een punt: “vertrouwen is goed, controle is beter”.

 78. Wie is met me eens dat Weekers de eer aan zichzelf moet houden? Beschamend hoe weinig hij van de fraude wist, terwijl dit een van zijn speerpunten is.

 79. Dat moet Weekers zelf maar uit maken. Lijkt me geen prettige situatie waarin hij zich nu bevindt. Om die fraude aan te pakken zal hij stevige maatregelen moeten nemen. Er zullen weer vooraf controles moeten komen en dat wou de kamer niet meer. En als je dan nog maar zo weinig krediet bij de kamer hebt…

 80. Vind het niet helemaal een eigen keuze van Weekers. Het zou wel getuigen van politiek fatsoen wanneer hij zelf concludeert dat hij grove fouten heeft gemaakt en dat hij dus moet opstappen. En grove fouten heeft hij wel gemaakt. Wanneer hij het wel wist maar niks of te weinig heeft gedaan, dan heeft hij de TK voorgelogen en dat is een politieke doodzonde. Wanneer hij echt van niets wist (twijfelachtig) dan is de vraag of hij wel ‘in control’ is. Fraude is immers een van de drie speerpunten van Weekers. Dan getuigt het niet van de juiste competenties wanneer je niet weet hoe het met de bestrijdign ervan staat.
  Maar goed, het is ook aan de VVD. Wil die een kennelijk incompetente brekebeen op zo’n plek. Dat schaadt het aanzien van de partij en de politiek. Datzelfde geldt – weliswaar in mindere mate – voor de coalitiegenoot PvdA. Dit kabinet staat er al niet zo goed voor in de publieke opinie. Het beschermen van een staatssecretaris die slecht presteert, helpt niet die opinie om te buigen.

 81. Natuurlijk had Weekers de ⤽eer⤝ aan zichzelf moeten houden, en had hij als ⤽verantwoordelijke⤝ op een gepaste manier afscheid moeten nemen. Maar zou het niet beter zijn geweest als de gehele Haagse politiek haar collectieve falen had toegegeven in deze uitkeringen soap?

  Al bij het opzetten van het toeslagensysteem, ten tijde van Balkenende 2, is gewaarschuwd dat miljoenen transacties voor zorg, huur en kinderopvang misbruik in de hand zou werken. Het was toch juist de Kamer die eiste dat er gezorgd moest worden voor een vlotte uitbetaling, en controle achteraf? Het systeem moest werken op ⤽vertrouwen⤝. Dat is de goden verzoeken, willens en wetens is er een gedrocht opgetuigd, dat uitnodigde tot fraude. Natuurlijk had barbertje (Weekers) moeten hangen, en postuum zijn ambtvoorgangers, maar het zou van courage getuigd hebben als het ⤽controlerende⤝ parlement in deze soap de hand in eigen boezem had gestoken. De ⤽geachte⤝ Kamerleden doen nu voorkomen alsof ze voor de eerste keer met grote toeslagenfraudes worden geconfronteerd, maar zulk toneelspel grenst aan een diepgeworteld vakblindheid.

  Opmerkelijk is de passage in het feitenrelaas van Weekers, dat Asscher reeds in maart op de hoogte was de Bulgarenfraude. Dat leest als medeplichtig zijn aan het dichthouden van een stinkende beerput. Inmiddels gaat het niet meer om de knikkers (euro??s), maar om het politieke spel, want de terugvordering van de toeslagen kan men gevoeglijk als een gotspe beschouwen.

 82. Dus jij staat ook meer achter de lijn-Stalin, ex-VVDer. Een decennium geleden werd er veel geschreven over de calculerende burger. Dat was mss wat overdreven, omdat er ook veel keurige mensen zijn die netjes hun belastingen betalen en niet het onderste uit de kan willen wat douceurtjes betreft. Daarna is het helemaal omgeslagen en was “vertrouwen” het adagium. En dat leidt dan tot fraude op veel terreinen. Simpele regelgeving en een goede controle. Scheelt een hoop geld.

 83. idd Dame, als kamerlid leer je twee zinnen:
  -wij zijn niet geĂŻnformeerd
  -wij zijn zeer geschokt
  en daarna valt men weer collectief in slaap.

  na elke verkiezing krijgt ons land een nieuwe regering, maar wie maakt in dit land eigenlijk de dienst uit…..

 84. Wie maakt in dit land de dienst uit? Ook vaak over nagedacht. Als ik zo dinsdagsmiddags naar het vragenuurtje kijk is het alleen maar gehijg over wat men nĂş weer op tv gehoord of in de krant gelezen heeft. In die commissievergaderingen wordt wel goed werk gedaan, maar ik geloof dat die ook niet de dienst uitmaken. Het zijn toch niet de internationals met hun lobbyisten?

 85. denk ’t wel. Bernard:
  -internationals lobbyen overal (Brussel, den Haag etc.), met wereldwijde vertakkingen in de financiele wereld.
  -hoge ambtenaren (er wordt door de regelmatig wisselende regeringen geen beleid meer gemaakt)
  -Brussel, met eigengereide wetgeving en gaten in de hand
  en vast nog meer

  maar iig niet onze regering; die loopt altijd achter de feiten aan….

 86. Zoals @drama in een bovenstaande reactie al aangaf, zijn schijnbaar het foutloos uitspreken van de twee zinnen ⤽wij zijn niet geïnformeerd⤝ en ⤽wij zijn geschokt⤝ het enige criteria die gesteld wordt aan de ⤽geachte⤝ Kamerleden om deel uit te mogen maken van het selecte gezelschap nitwits dat fraude bingo speelt in de 2e Kamer.

  ⤽Geschokt!⤝, ⤽niet geïnformeerd!⤝ stamelden de dames/heren volksvertegenwoordigers na kennis te hebben genomen van het ⤽nieuwe⤝ woord van de dag: FRAUDE!

  Systeemfraude, zoals huurtoeslagfraude, kinderopvangfraude en zorgtoeslagfraude, beter bekend als Bulgarenfraude, daar waren ze met zijn allen van ⤽geschokt⤝ tijdens het Weekers pijnbankdebat. Het hypocriete zooitje is zeker het ⤽schokkende⤝ nieuws van de afgelopen tijd alweer vergeten. Want hoe zat het ook alweer: Ziekenhuisdeclaratiefraude, Zorginstellingenfraude, Groenestroomfraude, Olieprijzenfraude, Scharreleierenfraude, Subsidiefraude, zal ik nog even doorgaan? Nou vooruit dan, uit de losse pols: PGB-fraude, Acquisitiefraude, SNS-fraude, Reiskostefraude, HBO-fraude, HBO-diplomafraude, Paardenvleesfraude, Bonnetjesfraude, Wetenschapfraude, Bouwfraude, Derivatenfraude, Hooijmaijersfraude, Chipkaartfraude. Nog meerdere suggesties?

  Maar de ⤽geachte⤝ Kamerleden van ⤽Nederland-Fraudeland⤝ waren ⤽verbaasd⤝ en ⤽geschokt⤝ dat ⤽Bulgarenfraude⤝ mogelijk is/was in ons regeltjesland.

 87. Er is nog een punt wat genoemd moet worden, drama. De media. Rapporten blijven in de la liggen tot de media er over beginnen. De partijen zijn meer bezig met hoe ze daar kunnen scoren dan hoe ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.
  De sociale media sporen de schoppers van Turnhout op, mobiliseren mensen voor zoektochten naar verdwenen jongetjes en branden een goed bedoelde liedjes af.
  De landelijke media bepalen de agenda van de Tweede Kamer.
  Of je dat nou goed of fout vindt maakt niet uit. Zo is het gewoon en er zullen ingrijpende veranderingen in het systeem moeten komen wil je dat veranderen.

 88. Impliciet geef ik dus het antwoord op een andere vraag of niemand van die Bulgarenfraude afwist. Ik ben ervan overtuigd dat dat Rapport ook op enig moment bij de Tweede Kamerleden tussen die grote wekelijkse stapel post gezeten heeft.
  Zal ook een probleem zijn. Geen doorkomen aan met die veelheid van informatie. Overstelp de leden met rapporten, dan valt dat ene niet op.

 89. Bovenstaande reacties geven aan waar de huidige politiek tot verworden is, gedegradeerd tot een reallity soap. Geregeerd door media-hypes waarin mannetjes en vrouwtjesmakerij de boventoon voert, onderlinge ruzies en privĂŠschandalen zijn belangrijker dan gedegen politiek.
  ⤽politiek mediapopulisme⤝ als amusement, met politici als televisiesterren waarbij persoonlijke profilering belangrijker is, dan wat ze eigenlijk te vertellen hebben. Aangestuurd door journalisten en presentatoren die de schijnbaar de macht hebben om politieke reputaties te maken en te breken.

 90. eens Bernard, de media spelen ook een rol in het uitmaken van de dienst. (hoewel soms “geholpen” door lobbyisten).

  En, natuurlijk heeft een aantal 2ekamerleden van die B-fraude afgeweten, maar de gesmolten boter maakte de blik wat troebel…

 91. Het moet gezegd worden dat Samsom in dat opzicht een witte raaf is. Hij is niet te beroerd om onaangename boodschappen te verdedigen, daar waar anderen meteen meebuigen met de heersende mening. De opgave voor politici is ook dubbelzinnig: ze moeten wel op TV komen om bekendheid te verwerven, ze moeten ook luisteren naar hun achterban, maar tegelijkertijd moeten ze ook staan voor het algemeen belang en soms keuzes maken die tegen de meerheid van de bevolking ingaat. Goed motiveren en uitleggen is dan heel belangrijk, maar ook dat gebeurt veel en veel te weinig.

 92. @Dame

  Met alle respect, maar Samsom is verworden tot een stroman. Ik had hoge verwachtingen van hem als nieuwe pleitbezorger van de sociaal-democratrische beginselen echter het neo-liberalisme woekert nog steeds voort…

 93. Elrey, ik bedoelde niet een oordeel te geven over de inhoud van de zaken die hij al dan niet verdedigt, maar over zijn houding als politicus. Daar ging de discussie over: achter hypes aanlopen, niet kritisch zijn maar de weg van de minste weerstand volgen, laten leiden door de grootste schreeuwers in de media. Dat doet Samsom in ieder geval niet en hij reist ook stad en land af om zijn standpunt uit te leggen en toe te lichten. Dat is bijzonder en dat waardeer ik erg in hem. Dat staat los van mijn mening over de ambities en prestaties van dit kabinet.

 94. Samsom reist stad en land af om de eigen gestaalde kaders er van te overtuigen om nog niet de stekker uit dit kabinet te trekken (want illegaal is wel een beetje strafbaar, toch?). En zie, ook hier prevaleert macht boven principe; en de achterban is de mond gegund. Plas en was.

 95. @Drama Wat is volgens jou dan een goede politicus? Aan welke eisen moet die voldoen? Zoals ik het nu lees, is het een onmogelijke opgave: meebuigen met hypes en media is verkeerd, maar een eigen stelling betrekken en die met verve verdedigen is ook verkeerd.
  Persoonlijk ben ik voor het laatste, wat houding betreft dan. De kiezers weten wat ze aan iemand hebben en als ze het niet eens zijn met de gekozen stellingname, dan rekenen ze de politicus/partij er bij de volgende verkiezing op af.

 96. @Dame, het functioneren van een politicus is volgens mij deels afhankelijk van de partij(cultuur) namens welke hij/zij mag acteren, dus mede afhankelijk van de pikorde in die partij.

  (En zodra politici ineens veranderen in bestuurders, verandert de situatie nogal, want dan komt plotseling “de verantwoordelijkheid” om de hoek kijken, en staan de media in de rij om je bij het minste of geringste “foutje” de grond in te boren, geholpen door de oppositie.)

 97. Een Youp met politieke lading. Aansprekend bovendien:

  Golfen met een k

  Het komisch duo Fransje Weekers en Fredje Teeven zat aan de bar van een Haags café te zuipen dat het een lieve lust was. Glas na glas dronken ze op de goede afloop. ⤽Jos van Rey belde nog⤝, lachte Frans, ⤽hij wil weer een groot billboard met mijn kop langs de A2 financieren. Met boven mijn hoofd de tekst: Wie slecht presteert blijft zitten! Dat was een regel van zijn oude rector op de middelbare school en die vond hij in dit geval wel geestig. Ik drink op de zachte g van geld! Het grote geld⤝.

  ⤽Mij interesseert het allemaal niks meer. Wat men ook van mij vindt⤝, zuchtte Fred, ⤽vroeger was ik nog nerveus als op zaterdag de NRC kwam, beetje bang wat men daarin over me zou schrijven, maar nu ik weet dat die krant in handen is van de salonterrorist Derk Sauer en Egeria, een woekerfonds dat gefinancierd wordt door types die volgens mij hun geld verdienen door kindslaven hongerlonen in de Derde Wereld te betalen, vind ik het allemaal goed. Meer dan twaalf miljoen lepelden deze aandeelhouders vorig jaar uit het noodlijdende krantje. Moet ik me dan nog druk maken om de mening die op dat besmette papier wordt afgedrukt?⤝

  ⤽Het gerucht gaat dat ze de bonus onmiddellijk als een soort wiedergutmachung hebben overgemaakt aan de hongerige arbeiders in Bangladesh en die Sauer steunt met zijn geld Tsjetsjeense rebellen⤝, giechelde Fransje, ⤽hij levert wapens die hij nog over heeft uit zijn IRA-tijd! Het protestantse bloed kleeft nog aan de lopen!⤝

  ⤽Ik had het geld lekker in Nutricia gestopt⤝, murmelde Fred, ⤽die maken op dit moment ouderwetse graaiwinsten met hun melkpoeder dat ze met tonnen tegelijk aan de Chinezen verkopen. En in de pers doen ze heel verontwaardigd en begrijpen ze maar niet dat de schappen in de supermarkt leeg zijn⤝.

  ⤽En de laatste twee pakken, die nog wel de supermarkt gehaald hebben, worden door het corrupte winkelpersoneel via de achterdeur voor heel veel geld aan de plaatselijke afhaalchinees meegegeven⤝, gierde Weekers, ⤽de hele wereld bestaat uit Josjes van Rey! Gister belde Samsom over wisselgeld. Dat ze jou en mij gered hadden en dat wij hem nu moesten helpen. Of ik met Rutte wil regelen dat illegaliteit niet meer strafbaar is. Ik zei tegen Diederik: Hallo, je hebt een Limbo aan de lijn. Een vazal van Josje van Rey en in onze kringen is illegaliteit nooit strafbaar! Kon ie niet om lachen⤝.

  ⤽Weet je wat het is⤝, zuchtte Fred, ⤽als de melkpoeder op is dan gaan de kinderen weer lekker aan de tiet van hun moeder hangen. Heb je zaterdag Paul de Leeuw gezien? Die had een stuk of wat hele brede Hollandse vrouwen, die op tv gingen kolven!⤝

  ⤽Golfen?⤝

  ⤽Nee, golfen met een k. Kolven. En op een gegeven moment trok Paul de slang van de melkmachine van die vrouwenuier en begon die dikke nicht aan die tieten te lebberen. Dit alles onder luid applaus van het dolenthousiaste klapvee in de studio⤝.

  ⤽Zo goed dat dat allemaal kan⤝, fluisterde Frans, ⤽dat dat het huidige amusement is. Volgende keer moet Paul ook nog in een bak met giftige slangen en hongerige ratten, zoals in Killer Karaoke op RTL5. Hedendaags vermaak. Heerlijk!⤝

  ⤽Paul de Leeuw aan die uier⤝, kraaide Fred, ⤽het is een beeld dat ik niet gauw vergeet. Het schijnt dat die Angelina Jolie het ook gezien heeft. En die heeft uit voorzorg onmiddellijk haar prachtige borsten eraf laten schroeven. Ze is bang dat als ze op een dag dement is er een oude homo aan gaat liggen lebberen. Enkel en alleen voor de kijkcijfers⤝.

  ⤽We gaan sluiten⤝, knikte de barkeeper naar de beide heren. Ze kregen nog een laatste drankje, dronken op de winst van de NRC en beloonden de barkeeper met een vette fooi.

  ⤽Wisselgeld van de PvdA⤝, lachte Fred, die een arm om Fransje sloeg, waarna ze samen naar buiten stommelden. En heel lang echode door de Haagse binnenstad: En we gaan nog niet naar huis. Een geluid dat maar niet weg wilde sterven.

 98. Het gaat niet van harte, maar deze keer heeft Samsom mijn volledige steun. Nadat er in het regeerakkoord was afgesproken om illegaliteit strafbaar te stellen, hebben de VVD en PvdA Kamerfracties hieraan hun fiat gegeven. Daarna is deze illegalenwet goedgekeurd door het partijcongres van de PvdA. Maar als zo vaak als men ⤽dronken⤝ is van geluk over een overwinning, zijn de ogen bezwangerd, en worden de kleine lettertjes niet gelezen. Maar waar is de wet veranderd als het om illegaliteit gaat? Helemaal nergens! Alleen dreigt de wet uitgevoerd te worden, en dat is iets waar de PvdA diehards schijnbaar een gloeiende hekel aan hebben.

  Is de Nederlandse politiek al zover in het moeras gezakt, dat de 2eKamer, 1eKamer en de Raad van State zich moeten conformeren aan de wil van ±200 diehards op een PvdA congresje? Staan voor je handtekening is in onze samenleving nog altijd een groot goed, zelfs in de politiek. Eindelijk is er een PvdA politici (Samsom) met een ⤽tijdelijke?⤝ rechte rug, maar in eigen kring wordt dat niet op prijs gesteld: een aantal PvdA fractieleden dreigt met een veto, hun handtekening staat dan wel onder het akkoord, maar dat is net als hun betrouwbaarheid, zeer vloeibaar.

 99. Het heeft een tijdje geduurd, zoals altijd bij de VVD, maar ze zijn eindelijk wakker geschrokken. ⤝Jos van Rey moet pleitte⤝ Zolang als er een strafrechtelijk onderzoek loopt, mag deze ⤽verdachte in een corruptiezaak⤝ geen VVD-lijstduwer zijn in de gemeente Roermond. Onder druk van andere VVD-afdelingen is de Roermondse afdeling overstag gegaan, en is besloten te wachten met de uiteindelijke beslissing tot na 18 november a.s.

  Je moet als iemand als van Rey toch wel een meter dikke betonnen plaat voor je kop hebben, ⤽en een ego van hier tot Tokio⤝ nadat er een beeldvorming is ontstaan van ⤽corrupte politici⤝ om je daarna op te werpen als lijstduwer van een partij die je kortgeleden in diskrediet hebt gebracht.

 100. Die “rechte rug” steun ik ook. Dat missen we bij veel hedendaagse politici. Met de kwestie zelf ben ik het zeer oneens. Het simpel ergens zijn, moet niet strafbaar zijn. Mensen zonder verblijfsvergunning in de gevangenis naast criminelen.:o

 101. Van Rey is een voorbeeld van de arrogantie die je vaker ziet bij Limburgse politici. Voorheen vaak van KVP/CDA-huize. Ze denken boven de wet te staan. Ik vind Leers daar ook een voorbeeld van. De “Bulgarenkwestie”, maar dan omgekeerd. 😉 Vreemde was dat ide man nog tot het ministersambt geroepen werd.

 102. Als er toch vanuit de losse pols over enige Limburgse exponenten (politici) van arrogantie gesproken moet worden, misstaat de naam Frans Timmermans niet in het rijtje.

 103. Trouw, d.d. 18-5-2013:
  “De PvdA heeft een lijst met acht ‘verbeterpunten’ voor het asielbeleid opgesteld. Zo moeten illegalen die buiten hun schuld niet terug naar het geboorteland kunnen, snel een vergunning krijgen. En het ‘illegalenquotum’, het minimum aantal vreemdelingen dat de politie moet oppakken, dient te sneuvelen. Zeker een handvol PvdA-Kamerleden wil pas akkoord gaan met de strafbaarstelling van illegalen nadat het asielbeleid op al deze acht punten is gewijzigd.”

  -Samsom houdt de rug recht……
  -VVD en PvdA gaan over dit onderwerp praten, maar iig niet over veranderingen….
  -8 verbeterpunten namens de PvdA…..

  wordt vervolgd

 104. Dame, ik zal het simpel houden, en het in ⤽tokkie⤝ taal verwoorden. Je begeeft je op een plek waar het bordje ⤽verboden toegang voor onbevoegden (volgens art. 461 van strafrecht)⤝ duidelijk zicht/leesbaar aanwezig is. Volgens de wet ben je dan in overtreding, nietwaar? Bromsnor constateert dat, en geeft je uit ⤽plichtsbesef⤝ een boete. Jij bent het niet eens met deze boete, en betaald niet. Wat is de sanctie die de rechter je oplegt? Juist, ????daagjes zitten bij (oh, schokkend) criminelen.

  De rest mag je er zelf bij bedenken.

 105. Als dat de taal is die je het best begrijpt, exVVDer, dan zal ik ook maar daarin antwoorden. 😉
  Je begeeft je op een plek waar het bordje ⤽verboden toegang voor onbevoegden (volgens art. 461 van strafrecht)⤝ duidelijk zicht/leesbaar aanwezig is. Volgens de wet ben je dan in overtreding, nietwaar? Je gaat er toch naar binnen. Daar staan keurige mensen waarvan er een aan je vraagt of je een paar klussen voor hem kunt doen. Je krijgt daarvoor per dag meer geld dan je vroeger in een maand kon verdienen. Later ontdek je dat de inkmsten tegenvallen omdat alles ook veel duurder is. Geen nood, iemand anders die ook op die plek was kan je ook werk bieden. Je redt het net met je geld.
  Dan waarschuwt iemand Bromsnor, die constateert dat je niet op die plek had mogen zijn, en geeft je uit ⤽plichtsbesef⤝ een boete. Jij moet weg. Maarruh, je kunt om allerlei redenen nergens naartoe. Je kunt de boete niet betalen, en betaalt dus niet. Wat is de sanctie die de rechter je oplegt? Juist, ????daagjes zitten samen met je zoon van 8 bij (oh, schokkend) criminelen.
  Wat is jouw misdaad? Armoede, angst en wat nog meer?

 106. Dame, ik zal proberen het kort samen te vatten. We hebben in het verleden (en ook nu nog) een wetgeving in elkaar gedraaid, om er voor te zorgen dat we kunnen/mogen leven in een rechtsstaat. Wetgeving/richtlijnen waar iedere Nederlander maar ook iedere gast/buitenlander zich aan dient te houden. In deze wetgeving is ook opgenomen de vreemdelingenwet, dat er voor zorgt dat vreemdelingen die zich om wat voor reden dan ook in Nederland willen vestigen door de IND gescreend wordt op de juiste motivering van deze aanvraag. Wanneer deze motivering door de IND afwijzend wordt beoordeeld, komt de rechtelijke macht in beeld. De rechter bepaald uiteindelijk of de vreemdeling wel/of niet in aanmerking komt voor een tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van een permanente.

  Bij afwijzing van een tijdelijke verblijfsvergunning, sommeert de rechter deze aanvrager doormiddel van een gerechtelijke uitspraak Nederland binnen een bepaalde tijd te verlaten.
  Wanneer de aanvrager de gerechtelijke uitspraak niet opvolgt, pleegt hij/zij volgens de Nederlandse wetgeving een juridisch delict. Op dat moment is hij illegaal in Nederland aanwezig, en kan/moet de Nederlandse gerechtelijke macht in mijn beleving hier tegen optreden, daar er anders een ongelijkheid (klassenjustitie/selectiviteit) ontstaat in de wetgeving.

 107. bron: Volkskrant

  Het Amerikaanse immigratiebeleid is toe aan een totale herziening, zodat illegale immigranten kunnen worden geholpen om ‘aan de juiste kant van de wet’ te belanden. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama vanavond gezegd tijdens een toespraak in Las Vegas.

  Volgens Obama zijn hervormingen in het beleid een ‘logische stap’, waar ook de Amerikaanse economie baat bij zal hebben. Een aantal voorstellen zal volgens de president moeilijk door het congres te loodsen zijn, maar ‘nu is de tijd voor verandering’, aldus Obama.

  In Nederland dus de tegengestelde beweging. De praktijk van landen waar dit ook is ingevoerd, leert dat het niet helpt tegen illegaliteit en mensenhandel. Het is zoals ex-VVDer stelt vooral een principemaatregel. Misschien zou het beter werken wanneer het tewerkstellen van illegalen strafbaar wordt gesteld en wanneer mensenhandel harder wordt aangepakt.

 108. Waarom vindt je strafbaarstelling van illegaliteit een ⤽rare⤝ maatregel, @Bernard? Totnogtoe wordt illegaliteit afgedaan met een boete, die in de meeste gevallen niet voldaan wordt, omdat de illegaal na uitvaardigen van deze sanctie niet traceerbaar blijkt, of omdat hij/zij hier financieel niet tot instaat is. Buiten het voorstaand feit, (boete) blijkt deze administratieve sanctie geen afschrikbare werking met zich mee te brengen, en wordt de wet (uitzetting) door deze gasten/buitenlanders veelal volledig aan de laars gelapt.

  Om te komen tot een stringenter beleid v.w.b. gerechtelijke uitzetting, is nu besloten om over te gaan tot tijdelijke inhechtenisneming, in afwachting van de uitzetting. (strafbaarstelling)
  Zoals ik in een vorige reactie (tokkie taal) al aangaf, wanneer iemand zich onttrekt aan een gerechtelijke uitspraak, moet het mogelijk zijn voor justitie hier passende maatregelen tegen te nemen. Dat is voor de Nederlander in dat geval in hechtenis nemen, waarom zou er voor de gast/buitenlander andere criteria moeten gelden? Ik mag toch aannemen dat wetgelijkheid geldt voor iedereen die zich bevindt binnen Nederland?

 109. @Dame, jou reactie van 16:26 is appels met peren vergelijken, omdat de situatie in elk willekeurig land andere criteria met zich meebrengt. In het Amerikaanse model tamboereert Obama op het economisch belang, maar dat is in Nederland beslist niet aan de orde met 650.000 werklozen. Zoals ik in verleden al eens meerdere malen heb aangegeven, zijn echte politieke vluchtelingen met een levensbedreigende status, van harte welkom. Daar in tegen is het gros van immigranten die bij Nederland aan de deur kloppen economisch vluchteling, veelal niet of laagopgeleide personen, die niets toevoegen aan de Nederlandse economie. Personen, die eventueel nadat ze toegelaten zijn, linĂŠa recta het uitkeringscircuit invliegen, zeker in deze slechte economische tijd met een verplichte toestroom van Oost Europeanen, zijn zij kansloos zijn in het arbeidscircuit.

 110. Wel op je taalgebruik blijven letten, exVVDer.;D Ik vroeg me af in hoeverre je standpunt ook is ingegeven door de wens de gevangenissen die gesloten dreigen te worden, open te houden.
  Maar goed, is vooral een verschil van principes. De uiterste consequentie van de wetging is idd strafbaarstelling. Voor mij is een illegaal verblijf (met vaak een trieste achtergrond) geen reden tot opsluiting.

 111. Sluiting van gevangenissen zou wel een heel hypocriete reden zijn, om mensen op te sluiten. Maar wetgeving moet geen tombola worden, waar de meest voordelige nummertjes (PvdA) uitgehaald kunnen worden. Natuurlijk komen er schrijnende gevallen voor, maar in ons ⤽humane⤝ landje wordt hier vaak (te vaak?) gehoor aan gegeven.

 112. De werkloosheid in Nederland is met 8,2% idd ongekend hoog. Die in de VS is ook niet misselijk: officieel 7,6% maar wanneer de zgn “discouraged workers” (langer dan 1 jaar werkloos) worden meegerekend, 11,6%. Er is daar een gigantische zwarte economie, maar die is er hier ook, alleen is die hier niet goed in kaart gebracht.
  Geschat wordt dat die in Nederland ruim 10% van het BBP bedraagt, ruim 60 milard euro. Hoeveel daarvan op conto van werk van illegalen komt, weet ik niet. Het gebeurt wel, in de land- en tuinbouw, als werkster, prostitutie etc. Voor Obama is die zwarte economie een belangrijke reden om het illegalenprobleem anders te willen aanpakken.
  Maar zoals Bernard zegt, klopt je redenering strikt genomen wel: illegaal = boete en uitgezet worden, niet betalen of niet uitgezet kunnen worden = gevangenis. Ik vind het niet humaan en zou het liever met andere maatregelen oplossen.

 113. Dame, hele volksstammen economische ⤽vluchtelingen⤝ zij het laatste decennia onderweg, om zich via de Westerse wereld een beter bestaan te verwerven. Met de kans om als inhumaan en harteloos persoon neergezet te worden, wil ik het volgende stellen: Volgens mij is het grootste percentage geen ⤽vluchteling⤝, maar zijn het planmatig calculerende personen die door veel geld te betalen aan mensensmokkelaars de gok wagen om opgenomen te worden binnen het vreemdelingenbeleid van de EU. Andere personen stappen in hun geboorteland op het vliegtuig (gratis?) om daarna aan te komen (zonder papieren) in hun land van keuze.

  Wanneer hier geen stringent beleid tegenover gesteld zou worden, zou Nederland binnen 1à2 jaar overstroomd zijn, door wat jij noemt ⤽zielige⤝ personen. Met een volledige chaos v.w.b. levensonderhoud/huisvesting en al de andere bijkomende zaken. Maar ik hoor graag de door jou aangehaalde ⤽andere maatregelen⤝

 114. Bericht door ex-VVD`er, op 19 mei 2013 om 17:11

  Waarom vindt je strafbaarstelling van illegaliteit een ⤽rare⤝ maatregel, @Bernard?

  omdat het op mij overkomt als iets dubbels.

  Totnogtoe wordt illegaliteit afgedaan met een boete, die in de meeste gevallen niet voldaan wordt, omdat de illegaal na uitvaardigen van deze sanctie niet traceerbaar blijkt, of omdat hij/zij hier financieel niet tot instaat is. Buiten het voorstaand feit, (boete) blijkt deze administratieve sanctie geen afschrikbare werking met zich mee te brengen, en wordt de wet (uitzetting) door deze gasten/buitenlanders veelal volledig aan de laars gelapt.

  En dat zal na deze nieuwe wet niet veranderen. Als je een wet niet kunt handhaven helpt het niet om een nieuwe wet te introduceren die precies hetzelfde beoogd.

 115. Een economisch vluchteling is natuurlijk wel een vluchteling: iemand die vlucht voor een bestaan in armoede. Wat si er mis met een gelukszoeker? Zijn we dat eigenlijk niet allemaal?
  Daar zit natuurlijk de eerste maatregel: zorgen voor een eerlijker welvaartsverdeling. Dan vervalt de reden om te vluchten. Want geloof me, een bestaan als emigrant is voor velen een hard bestaan. Dus meer betalen voor producten die leders worden gemaakt. Tweede maatregel is ingeval van oorlog of andere gewelddadigheden: meezorgen voor opvang in buurlanden. Dit soort maatregelen zijn lastig te nemen voor een individueel land en moeten in Europees/mondiaal verband genomen worden. Ontwikkelingshulp iig niet afschaffen, maar de mogelijkheden voor brievenbusfirma’s wel (Afrika loopt daardoor 3x zoveel belastinggeld mis als het wereldwijd aan ontwikkelingshulp ontvangt!).
  Andere, wellicht eenvoudiger te realiseren opties: strenger aan de grens, serieuze opsporing en hogere straffen voor mensenhandel en strafbaar stellen van het in dienst hebben van een illegalen.

 116. De definitie vluchteling slaat niet op economisch, maar op personen die vervolgt worden ten gevolge van hun ras, religie, nationaliteit of politieke overtuiging. Dan kan ik iemand die vlucht voor de overheersende rol van zijn vrouw ook wel vluchteling noemen. 😉 Economisch ⤽vluchteling⤝ moet je toch in zijn context lezen en op de juiste wijze beoordelen.

  De ⤽utopie⤝ van eerlijker welvaartverdeling kan je gevoeglijk in de ijskast zetten, daar alle landen, met wat voor politieke kleur dan ook, altijd eerst kijken naar de eigen economische ⤽welvaart⤝. De opvang in de regio tijdens oorlogssituaties is reeds lang een speerpunt (financieel) voor de Westers wereld, maar de animo van de buurlanden ontbreekt veelal.

  Strengere controle aan de grens? Daar is door de EU paal en perk aan gesteld, doormiddel van ⤽achterlijke⤝ wetgeving. De straffen voor mensenhandel kan niet hoog genoeg zijn, en het in dienst hebben van illegalen is al een economisch delict, maar mag van mij onmiddellijk opgenomen worden binnen het strafrecht. Dus samengevat zijn je suggesties een lappendeken van ⤽wat ik graag aanneem⤝ een humaan gevoel, maar ze lossen geen instroom van economische ⤽vluchtelingen⤝ op.

 117. @Bernard, geef eens aan waarom de Overheid in jou beleving een inhumaan beleid voert.

  *Terugkeer illegale vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers
  Vreemdelingen die niet in Nederland mogen verblijven, moeten het land verlaten. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zorgt ervoor dat zij op een goede manier kunnen vertrekken.
  DT&V regelt vertrek
  *Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen moeten het land verlaten. De DT&V zorgt voor begeleiding bij het vertrek naar het land van herkomst.
  *Terugkeerproces begeleiden
  Het terugkeerproces verloopt in verschillende stappen. De DT&V stimuleert eerst het zelfstandig vertrek. De vreemdeling is hier zelf gekomen en is dus ook zelf verantwoordelijk voor zijn terugkeer. De overheid wil hem wel ondersteunen bij het vertrek, bijvoorbeeld met een financiĂŤle vergoeding voor scholing of om een eigen op te starten. Pas wanneer de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt en geen hulp aanvaardt van de DT&V gaat de DT&V over tot dwang bij vertrek.
  *Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) helpt vreemdelingen die Nederland moeten verlaten.
  *Overheid betaalt terugkeer
  De ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken betalen de terugkeer. Daarbij gebruiken ze Europese fondsen. De IOM voert de regelingen uit. Ook betaalt de overheid projecten om de terugkeer gemakkelijk te maken. Bijvoorbeeld voorlichting over de terugkeer en hulp bij de aanvraag van reisdocumenten in het land van herkomst.
  Opvanglocaties
  *Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen verblijven tijdens het terugkeerproces in verschillende soorten opvanglocaties van het Centraal Oorgaan Opvang Asielzoekers (COA)

 118. Jouw definitie is de juridische definitie van de UNHCR. In het gewone taalgebruik spreekt men ook over economische vluchtelingen. En helaas heb je gelijk. Als ik Elrey was, zou ik nu een exposé over het neoliberalisme geven. 😉 Hoe het ook zij, het egocentrisme van de mens is diepgeworteld. En het besef dat onze welvaart stoelt op de armoede van anderen is gering. Het zal er vorolopig dus wel niet van komen, vrees ik.
  Het is niet helemaal waar dat buurlanden van een land waaruit mensen moeten vluchten, ze niet willen opvangen. Die landen zijn vaak ook niet welvarend en hebben niet veel mogelijkheden. De vluchtelingenkampen zijn overvol en de leefsituatie schrijnend. Zo effectief is onze hulp daar niet. Ben jij ervoor dat Nederland een flink bedrag vastzet voor dat soort en andersoortige hulp? Zeg maar bijvoorbeeld 0,7% van ons BBP?

 119. Bericht door ex-VVD`er, op 19 mei 2013 om 22:09

  @Bernard, geef eens aan waarom de Overheid in jou beleving een inhumaan beleid voert.

  Ik geloof niet dat ik dat ergens geschreven heb. Dus weet ik niet in welke context ik moet antwoorden. Ik geloof niet dat ik het beleid op zich inhumaan vind. Wel zou ik andere keuzes gemaakt hebben. Bij de uitvoering heb ik wel grote vraagtekens. Gisteren in nieuwsuur berichten over mishandelingen van hongerstakers in het detentiecentrum Rotterdam. Een vertrouwensarts constateert bij haar cliĂŤnt blauwe plekken. De woordvoerder van het detentiecentrum meldt dat de interne artsen dit niet geconstateerd hebben. Maar die interne artsen worden komen niet in beeld. Vervolgens wordt die vertrouwensarts de toegang tot haar cliĂŤnt ontzegd. Nu kan het natuurlijk mijn fout zijn om de woorden van een arts te geloven, maar zo ben ik opgevoed.
  De uitzending: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/508332-justitie-werkt-hongerstakers-tegen.html
  Maar volgens Justitie is het niet waar: http://www.krapuul.nl/overig/nieuws/107092/justitie-zegt-iedereen-liegt-mishandelingen

  OkĂŠ en zoals we al eerder vaststelden als er een spraakmakend onderwerp op een actualiteitenrubriek geweest is. De politiek ook weer wakker wordt en vragen CDA, PvdA en D66 opheldering http://nos.nl/artikel/508498-opheldering-asielzoekers-rdam.html

  Nee, inhumaan is onze overheid misschien net niet. Maar het is wel een zootje.

 120. Zoals meerdere logjunkies misschien ook wel eens doen, is het af en toe wel eens leuk om terug te lezen op het Pol.log. Vooral over de periode van Rutte1, (VVD-CDA- PVV) een z.g. centrumrechts kabinet. Een kabinet dat op het log door het merendeel van reageerders met de grond gelijk werd gemaakt. Asociaal, was dan vaak het meest vriendelijke woord wat er gebruikt werd. Kreten, als ze presteren niets, ze hebben nog geen wetje door de 1e kamer gebracht, ze bezuinigen alleen maar, zo brengen ze Nederland aan de afgrond, was schering en inslag. Voor nadere (opbeurende) info: teruglezen!

  Nu zijn we ⤽opgeleukt⤝ met een ander kabinet, (VVD-PvdA) een z.g. centrumlinks kabinet ⤽ook wel paars genoemd⤝ Zitten we inmiddels nog veel dieper in de problemen, worden we financieel uitgewrongen tot op het bot, (nivelleren is een feest) is de werkloosheid opgelopen tot 650.000, zitten we tot onze nek in allerlei soorten financiële fraude, is door het huidige kabinet ook nog deuk (wetgeving) in een pakje boter geschopt, is één coalitiepartner nog steeds niet bezig met regeren, maar met kwartetten (uitruilen).

  Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met negatieve punten op te noemen, maar ik geef graag de mogelijkheid aan de criticasters van Rutte1 om in een reactie de ⤽positieve⤝ daden van het huidige kabinet te benoemen. Ik wacht in spanning af. 😉

 121. Ik wil je wel een plezier doen, exVVDer: ik vind het dom om te blijven bezuinigen terwijl al jaren wordt geroepen dat deze recessie veroorzaakt wordt door het gedaalde consumentenvertrouwen. Wie gaat nog dure aankopen doen wanneer je niet weet wat de dag van morgen brengt. Ontslag, WW-duur sterk ingekort, bijstandsregels aangescherpt etc. Of het nu VVD/CDA,PVV is of VVD/PvdA, dat macht mir kein flaus aus. Ander kritiekpunt is dat ook dit kabinet, net zoals alle voorgaande, aan het veranderen blijft op velerlei terreinen. Het beroemde “op de winkel passen” klinkt mij zo langzamerhand als muziek in de oren.

 122. Dame, het is geen kwestie ⤽van mij een plezier doen⤝, maar ik was benieuwd naar de ⤽positieve⤝ daden van het huidige kabinet. Ik heb ze zelf nog steeds niet kunnen vinden, dus was ik zeer nieuwsgierig naar de serie superlatieven over het huidige kabinet van de dames/heren criticasters van het vorige kabinet.

  In jou reactie klinkt ook geen ⤽positief⤝ geluid door, dus mag ik aannemen dat het huidige kabinet er ook in jou beleving, gelijk z??n voorganger, niets van bakt? Dan kom ik tot de conclusie, dan we van de regen in de drup zijn geraakt. Of beter gezegd, zoals het er nu voorstaat: van de drup in de regen.

  Zo zie je maar weer: het maakt inderdaad ⤽kein flaus aus!⤝ 😉

 123. Nou van de regen in de drup zou ik niet willen zeggen: ik vind het een zegen dat de invloed van de PVV op het regeringsbeleid is geminimaliseerd.

 124. Dame, ⤽van de regen in de drup⤝, dat was niet de laatste toevoeging ik gebruikte, dat was: ⤽van de drup in de regen⤝. Waar ik mee aangaf, dat we na het paringritueel van de huidige twee tegenpolen, nu nog verder in de mis?re zitten.

  Je zal het niet vreemd vinden, ⤽mijn politieke roerselen inmiddels kennende⤝ dat ik het beleid van Rutte1 nog steeds voor ± 90% omarm. In tegenstelling tot het Kunduz rampenakkoord,en de horrorcoalitie waarmee we nu opgescheept zitten. Of het een zegen is, dat de invloed van de PVV is geminimaliseerd is discutabel, al zal het inderdaad voor de ⤽linkse enclave⤝ een zegen zijn ( ook al zijn veel beleidspunten van de PVV, nog linkser dan de SP) Ondanks, of misschien wel dank zij de invloed (gedogen) van de PVV, gaf Rutte1 toch het idee van een rechts beleid, waarin ik mij uiteraard wel kon vinden.

  Om nog even terug te komen op de door jou aangehaalde PVV, inderdaad af en toe confronterend tot op het bot, en meermalen over de schreef. Maar wat schertst mijn verbazing, ⤽gerespecteerde⤝ partijen zoals de SP en het CDA nemen inmiddels items van de PVV over.
  Zoals de PVV in het verleden opriep tot inzetten van het leger in Culemborg en de kreet M??. tuig (administratieve censuur) 😉 introduceerde, komt de SP (Farshad Bashir) met de kreet scooterhufters/tuig. Is dat niet stigmatiserend voor een bepaalde bevolkinggroep, ik mag toch aannemen dat er onder elke voorbijflitsende integraalhelm geen alien zit. En om de plagiaat soap nog lachwekkender te maken, pleit het CDA (Peter Oskam) voor inzet van het leger in Limburg tegen het drugstoerisme.

  Nog even, en de PVV wordt verbaal/ideerijk overvleugeld door deze ⤽gerespecteerde⤝ partijen, en vinden we deze partij terug naast de ⤽stichtelijke⤝ vocabulaire van de SGP. 🙂

 125. Fantastisch! Zoals het log overspoeld wordt met reacties, na mijn vraag hoe de rest van de politiek gearrangeerde reageerders denken over het functioneren van het huidig kabinet. Dat wordt ⤽bikkelen⤝ om alles op de juiste waarde in te schatten. Laat ik nu altijd vanuit mijn naïviteit gedacht hebben dat hier mensen schrijven met een ⤽politieke mening⤝, maar schijnbaar is iedereen zeer tevreden met het huidige beleid. Zwollenaren blijken een gedwee volkje te zijn, die af en toe wat sputteren over plaatselijke bestuurders, maar dat is het dan wel. Brood en spelen, nietwaar? ;D

 126. Ik vind dit kabinet ook niet makkelijk te duiden, exVVDer. Ik zie alleen nog wat ballonnetjes en aanzetten voor beleid.
  Maar gedwee zijn we zeker met ons allen. Nu ladingen kritiek, maar het zou me niets verbazen dat wanneer er verkiezingen zijn, de uitslag toch weer ongeveer dezelfde is.

 127. Opmerkelijk constatering van jouw kant, Dame. Als ik mij toch goed herinner, wist je bij het vorige kabinet vanuit jou optiek toch feilloos de faalpunten van die coalitie onder woorden te brengen. (te duiden) Maar door jouw aangehaalde ⤽ladingen kritiek⤝ op het huidige kabinet heb ik nog niet gehoord, van jou en je ⤽medestrijders⤝. Is het een soort van berusting, of niet willen/durven roeren in jullie eigen brouwseltje.

 128. Bij P&W een discussie tussen een SP- en D66-raadslid over het Trouwartikel dat er in een deel van de Haagse Schilderswijk een behoorlijke sociale druk is op mensen. Vrouwen mogen niet roken en geen korte rokken dragen. Misschien een ideale plek voor ons Koningspaar om een woning te betrekken. Ook zij mogen niet in het openbaar roken, een biertje drinken en zijn aan kledingvoorschriften gebonden. 😉

 129. Lees je geen kranten, exVVDer? Er is veel kritiek – ook uit eigen kring – op PvdA en VVD. Het economisch beleid ligt onder vuur, de ouderwetse uitspraken van Bussenmaker, het zwalkende beleid van Teeven, het sukkelige gedrag van Weekers, de faux pas van champgnon-Asscher, de kritiek op het mislukte woningmarktbeleid, de arrogante wijze waarop Plasterk de bestuurlijke inrichting wil wijzigen, verkorten WW-duur, Decentarlisatie naar gemeenten met grote kortingen en ga zo maar door. Tot nu toe zie ik weinig echt structurele voorstellen die als wetgeving aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd. Ze werpen een idee op en wachten de reacties af, lijkt wel.
  Beide partijen zijn nu tot elkaar veroordeeld: wachten tot het economisch tij beter wordt, dan een paar leuke voorstellen doen voor de mensen en dan zal blijken dat het collectieve geheugen niet sterk is ontwikkeld.

 130. Klap!…klap??Klap??Dame, chapeau dat je uit je coconnetje kruipt, en de terechte kritiek op dit horrorkabinet onderschrijft. En of ik kranten lees, Dame? Reken maar, ik mag toch aannemen dat ik mij de afgelopen 2 jaar redelijk staande heb gehouden onder het ⤽linkse⤝ geweld op het Pol.log.

  We glijden politiek af naar een bestuurlijke chaos als we kijken naar de huidige partijen, ze bestaan niet meer op basis van visie, maar bestaan uit ⤽fracties⤝ met allerlei ideologische achtergronden. Het komt hoogst zelden voor dat een politici (minister, staatssecretaris enz) over inhoudelijke en bestuurlijke ervaring beschikt waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. En als dat wel zo is, fungeert de ideologische achterban vaak als een blok aan het been.

  Het wordt de hoogste tijd dat er politici (bestuurders) komen die een stevig tegenwicht vormen tegen de beleidsinvloeden van de achterban en de beleidsambtenaren. Want t.n.t. heb ik in bestuurlijke functies alleen nog maar potsierlijke politieke klauteraars gezien, die volledig hun oren laten hangen naar hun achterban en ambtenaren, bij gebrek aan enige kennis en/of knowhow.

  Het zal hoogwaarschijnlijk een utopie zijn, maar hoe zou het zijn als we ministers/staatssecretarissen krijgen met echt verstand van zaken over onderwijs, zorg, verkeer, weg en waterbouw, transport, volkshuisvesting, geestelijke gezondheidszorg enz. enz. Dan zouden dergelijke bekwame bestuurders het volk kunnen uitleggen, wat ze bij aantreden aantroffen en hoe de klus zal worden geklaard, zonder dat de burger elke keer de dupe zal worden. Dergelijke fatsoenlijke charismatische bestuurders, zullen het vertrouwen verdienen en kunnen winnen, in tegenstelling tot het zooitje wat er t.n.t zit/zat.

  Zoals ik al eerder aangegeven heb, het Pol.log dooft uit. Onze één op één gesprekken vindt ik best interessant en gezellig, maar voegt aan de opzet van het log weinig toe. Dus ga ik in afwachting van wat meer toeloop maar wat ⤽politiek⤝ bijtanken, om er daarna in toekomst eventueel weer fris tussen te springen. Het is/was mij een genoegen.

 131. Zolang er een stekker uit een kabinet kan worden getrokken op basis van een partijbelang, kun je nog zo charismatisch en fatsoenlijk proberen te besturen, maar dat werkt voor geen meter.

  Dus zal het systeem veranderd moeten worden.

  bijv:
  Goed beleid kan alleen worden gemaakt en uitgevoerd als je daarvoor de tijd krijgt; bijv. een jaar of vijf. Het algemeen belang gaat dan ook voor het partijbelang.
  Kiesdrempel flink omhoog; uitsluitend politieke partijen toestaan waarvan je lid kunt worden; in de aanloop naar verkiezingen kunnen/moeten partijen verbindingen met andere partijen duidelijk maken, plus het beleid wat dan SAMEN zal worden uitgevoerd. Op die verbindingen kun je dan stemmen. Die verbinding met de meeste stemmen gaat dan ook voor vijf jaar regeren, gecontroleerd door de 2ekamer.

 132. Nou, van het testament van exVVDer wordt je niet vrolijk. Beetje somber wereldbeeld. De ene crisis is de andere natuurlijk niet, maar ik heb er wel vertrouwen in dat de recessie niet nog jaren duurt. En dit kabinet maakt fouten, soms ernstige fouten, maar heel veel gaat ook nog gewoon door. Voor mij is de PVV geen normale acceptabele partij maar een verzameling van schreeuwlelijken die er vooral op uit lijken te zijn het gezag op alle fronten te ondermijnen. Niet door terechte kritiek, maar door suggestieve vragen en stellingen. Het zaaien van tweedracht is het belangrijkste doel.

 133. Nou, dan schrijf je het nog beschaafd. Ik las vanmiddag nog een blog waar de schrijver het krachtiger verwoordde:

  … ĂŠlke PVV??er haat moslims, allochtonen en ??linkschmensen??, want dat is waar de PVV voor staat, voor allochtonenhaat en voor de ??totale oorlog?? tegen de multiculturele elite. …

  Feit is in ieder geval dat de PVV voor veel onrust zorgt die ons niet vooruit helpt.

 134. Zit het VVD-congres te kijken op Politiek 24. Nu aan het woord Wineke … over integriteit. Ze noemt het woord integriteit gewoon heel vaak en zei echt op een gegeven moment: “Iedereen heeft een eigen beeld van integriteit” 😀

 135. Politiek…

  Tegenwoordig verworden tot een visieloos, onmachtig, opportunistisch, hopeloos, desillusionerend, technocratisch, individualistisch, corrumperend, schrijnend, reactief gebeuren…

  Ja, het is…

  Toch?

  Of niet dan?

 136. Weer een aansprekende, politiek geladen, mening van Youp:

  Even protesteren misschien?

  Lief h?, die zielige burgemeesters Van der Laan en Wolfsen, die zich telkens in allerhande zweterige bochten moeten wringen om uit te leggen waarom iemand, die een kartonnetje met daarop een amper leesbaar tekstje tegen de monarchie boven zijn hoofd hield, is ingerekend! Aandoenlijke lakeien. Ruis op de portofoon, verkeerde foto??s, arrestatiezenuwen bij de provinciekoddebeiers en meer van dit soort kutsmoezen horen ze zichzelf in de media lispelen. Om daarna heel vlug te blaten dat de vrijheid van meningsuiting in hun stad het hoogste goed is. Ze zijn allebei nog van de PvdA ook. Randdebielen met oranje vlaggetjes, hoedjes en toeters die heel hard juichen naar een voornamelijk Duitse familie, die vooral bekend is van omkoopschandalen, buitenechtelijke kinderen en belastingontwijkende constructies, mogen joelen wat ze willen. En mensen met dat kartonnetje boven hun hoofd worden enkele uren vastgezet. Later volgen de excuses. Had niet mogen gebeuren. We bekennen onze fouten. Dom, dom, dom en dit zal zich niet herhalen. Waarna het onmiddellijk weer gebeurt. Natuurlijk zijn die Oranjeklanten onschuldige lieverds die nog geen fruitvlieg kwaad doen, maar mensen die aan de koning en zijn vrouw willen laten weten dat ze een achterhaald verschijnsel zijn, berokkenen toch ook niemand schade? Waarom mag ik wel in deze krant schrijven dat het Koningshuis iets is voor volwassen mensen die iets te lang in sprookjes geloven en mag een medeburger dat niet op een spandoek kalken en op de openbare weg boven zijn hoofd houden? Ik word er nog voor betaald ook. Zelf ben ik democraat in hart en nieren en respecteer uiteraard dat de meerderheid van het volk het Koningshuis in stand wil houden, maar een van de fundamenten van diezelfde democratie is toch dat je hardop mag zeggen dat die monarchie zouteloze kul is? Waarom wordt iemand die dat via een kartonnetje fluistert dan gearresteerd? Gerard Spong is advocaat en volgens sommige mensen zelfs een topadvocaat. Hij mag in een proces rond een doodgeschopte grensrechter een charlatan opvoeren die als zogenaamde deskundige aantoont dat het arme slachtoffer misschien wel een natuurlijke dood is gestorven. Dit is in mijn ogen het onnodig kwetsen van de toch al zwaar getroffen nabestaanden. Zowel Spong als de deskundige wordt niet gearresteerd. Terecht niet. Maar waarom gaat iemand met een heldere mening over iets middeleeuws als ons koningshuis dan in de boeien? En waarom wordt daar door partijen als de VVD en PVV met het woord vrijheid in hun vaandels niet furieus op gereageerd? Het parlement dient briesend te steigeren. Wat is dit voor geneuzel? Fransen die vinden dat homo??s niet mogen trouwen gaan schreeuwend de straat op, boeren die het hele land met hun mest kapot willen schijten blokkeren de wegen en gevangenisbewaarders worden na een protestactie niet in hun eigen cellen vastgezet? Waarom die laatste twee republikeinen dan wel? En waarom staan Van der Laan en Wolfsen na afloop als zielige draaikonten te stamelen? Bij die Wolfsen snap ik het nog. Dat is geen democraat. Hij haalde ooit een huis-aan-huisblaadje dat hem niet gezind was uit de schappen en zette niet zo lang geleden de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad onder druk om iets negatiefs over hemzelf niet te publiceren. Aleid gaat binnenkort dan ook gewoon weg. Iets wat hij al jaren eerder had moeten doen. Maar het gedrag van die Van der Laan verbaast me oprecht. Ooit was hij een linkse advocaat, solidair met de krakers en let op: voorzitter van het Verzetsmuseum Amsterdam. Ik herhaal: het Verzetsmuseum Amsterdam. De komende weken racen onze koning en de koningin door een aantal uitverkoren dorpen. Even wuiven misschien? Het volk zwaait braaf terug en de NOS legt het koekhappen en vendelzwaaien verre van journalistiek onderdanig vast. Niks mis met die oubollige folklore, maar iemand die dit sneu geneuzel vindt moet dat in ons land toch kunnen zeggen zonder een seconde zijn of haar vrijheid te verliezen? Dus zeg ik het nog maar een keer: Het koningshuis is middeleeuws en achterhaald. En dan vertel ik Trix, Lex en Max niks nieuws. Die weten dat al jaren! Maar ja, het schuift goed!

 137. Bijna helemaal eens met Youp. Alleen dat stukje met die grensrechter had hij beter weg kunnen laten. Daar krijgt de rechter nog een harde dobber aan.

  Natuurlijk wĂ­j weten heus wel dat die Grensrechter door die Marrokanen doodgeschopt is. En dat ze moeten hangen. Maar voor de rechter is dat minder simpel.

  – Vraag 1 is al welke Marrokanen. De getuigenverklaringen spreken elkaar tegen.
  – Het feit dat die Canadese deskundige beweert dat die grensrechter een aderaandoening had en de ader had die ook bij licht geweld kunnen scheuren. Stel dat die man gelijk heeft en het inderdaad hier ook het geval is is dat dan een natuurlijke dood, omdat er misschien alleen maar licht geweld gebruikt is. Of is dat lichte geweld ook aan te rekenen.
  Het specialisme van die Canadese deskundige staat hier in Nederland nog in de kinderschoenen. Moet je het dan wel of niet serieus nemen. En misschien zijn ze in Canada er ook wel verder mee.

  En nog wat tweets van Saskia Belleman vanmiddag.

  OvJ eiste tegen Ibrahim 24 maanden (6 vw). Hij komt in veel getuigenverklaringen voor als 1 v/d schoppers. #Grensrechter

  Volgens advocaat Plantenga stond Ibrahim op het veld “handjes te schudden” toen verderop de boel escaleerde. #Grensrechter

  Volgens Plantenga is er “niet zelden sprake van besmet getuigenbewijs. Getuigen hebben elkaar na het incident beĂŻnvloed.” #Grensrechter

  De getuigenverklaringen zijn volgens Plantenga “zonder uitzondering onbetrouwbaar.” #Grensrechter

  Ik wens de rechter veel succes en ben blij dat hij niet Youp heet.

 138. Ik begrijp het ook niet dat die republikeinen worden opgepakt. Het is ook onderdeel van de folklore rondom het koningshuis.;D
  Het zal wel met de enorme beveiliging en de angst na Apeldoorn te maken hebben, maar ook dan is het vrij dom, want van zo’n republikein hebben ze denk ik weinig te vrezen.

 139. Lijkt een beetje op het eierschaalarrest, Bernard. Een kind werd door twee andere kinderen geslagen en geduwd. Het viel en was dood. Later bleek dat zijn schedel de dikte van een eierschaal had. Dat duwen heeft dus wel de dood veroorzaakt, maar was tegelijkertijd niet zo excessief dat het ook bij iemand met een normale schedel tot dat gevolg zou hebben geleid.
  Deze man is ook nog gewoon naar huis gegaan en ’s middags naar het voetbalveld. Hoewel het aannemelijk lijkt dat het schoppen dit rampzalige gevolg heeft gehad, is ook niet uit te sluiten dat het een toevalligheid van opeenvolgende gebeurtenissen betrof.
  Youp staat bekend om zijn ongezouten en onverzoenijke meningen in dit soort kwesties. In de rechtsgang mag het “gesundes Volksempfinden” geen rol spelen.

 140. Tweet van de dag

  zo 02 juni 2013
  Van Rey blijft lid VVD: ‘Ik ben Jan Pronk niet’ Inderdaad en het verschil heet #integriteit.

  Hans Groen

 141. Ach, Jan Pronk. Ooit bejubeld, maar later als minister van VROM ook verguisd. Toch een beetje het prototype van de arrogante, betweterige, het-morele-gelijk-aan-zijn-kant-hebbende PvdAer.

 142. Wonderlijk, de relatie van onze politici met hun geweten ?? of iets dat daarop lijkt. Meestal gaat het zo: zolang ze actief zijn, plegen ze zonder veel omhaal verraad aan hun idealen en principes, gieten ze dagelijks een scheut water bij de wijn. Eenmaal in de luwte begint het te knagen. Het is alsof achteraf alles goedgemaakt moet worden; op de mestvaalt van herinneringen aan gebroken beloften en politiek opportunisme bloeit dan ineens een zuivere droom op over wat goed en juist is ….

  mooie column van Bas Heijne in het NRC daarover:
  Mastodont[/url]

 143. Enige tijd geleden heb ik voor mezelf besloten om niet meer zoveel energie te steken in politiek(e logs) omdat mijn cirkel van betrokkenheid op dit vlak zo groot is en mijn cirkel van invloed zo klein wat leidt tot een aaneenschakeling van persoonlijke teleurstellingen.

  Toch kruipt het bloed af en toe waar het niet gaan kan. Zo ook bij het lezen van dit artikel:

  ⤽Plasterk: ??Zorg gaat per gemeente verschillen??

  Als gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. ??Iedereen zal dat moeten accepteren.??

  Decentralisatie, geen deconcentratie
  Hij zei dat in zijn toespraak op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Zwolle. Bij de overheveling van taken aan de lokale overheden gaat het volgens de PvdA-bewindsman om decentralisatie, ??niet om deconcentratie??. Bij deconcentratie zou het rijk voorschrijven op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten zouden in dat geval niet meer dan uitvoeringsloketten zijn van rijksbeleid zijn. Bij decentralisaties gaat het volgens Plasterk om gemeentelijk beleid, waarbij gemeenteraden erop toezien dat de goede keuzes worden gemaakt.
  De gemeenteraad is volgens de minister dan straks ook het eerste aanspreekpunt voor een ontevreden burger, niet het rijk. ??De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de eerste bestuurslaag, de gemeente, en niet bij de Tweede Kamer.??

  Soortelijk gewicht lokale democratie
  Een ander gevolg van de decentralisaties is volgens de minister dat het soortelijk gewicht van de lokale democratie toeneemt. Dat betekent werk aan de winkel voor lokale politieke partijen. ??Zij moeten met programma??s komen die aangeven dat er verschil is, zodat de kiezer ook iets te kiezen heeft. Burgers moeten bij verkiezingen het roer kunnen omgooien. Dat kan alleen als er politiek verschil wordt gemaakt in het sociale domein??, aldus Plasterk.

  Lokale bestuurders gaan zich profileren
  Tot nu toe waren die verschillen in de lokale politiek voornamelijk manifest op het meer fysieke gebied van de ruimtelijke ordening. Op dat terrein konden lokale bestuurders zich het best profileren. Na de drie decentralisatie (zorg, jeugd en arbeidsmarkt) verschuift dat: het grootste deel van de gemeentelijke begroting betreft straks immers het sociale domein.
  De gemeentelijke beleidsvrijheid in dat domein zal dus tot verschillen leiden. ??Ik zie de koppen in Elsevier al: daar, in die gemeente is het beter wonen dan in die gemeente. Nogmaals, dat is een gevolg van lokale democratie. Iedereen zal moeten accepteren dat er verschillen komen.⤝

  Hier staat een sociaal-democratisch bestuurder te verkondigen dat de rijksoverheid de solidariteitsgedachte en de Nederlandse grondwet loslaat en dat in geval van onvrede over de toegang tot kwalitatief goede zorg de burgers zich zullen moeten richten tot de gemeentelijke overheid.

  Een sociaal-democraat die glashard verkondigt dat ⤽??Iedereen zal moeten accepteren dat er verschillen komen.⤝

  Die verzwijgt dat het belastinggeld van de burgers van Nederland voor meer dan 90% naar de rijksoverheid gaat. De overheidslaag die zich het snelst terugtrekt en bij decentralisatie van taken slechts 75% van de middelen overdraagt die het zelf eerder nodig had.

  De uitspraken van Plassterk heb ik eens gerelateerd aan de verkiezingsslogans van de coalitiepartijen en de titel van het regeerakkoord:
  – Verkiezingsslogan VVD ?? Niet doorschuiven maar aanpakken
  – Verkiezingsslogan PvdA ?? Nederland sterker en socialer
  – Titel regeerakkoord ?? Bruggen bouwen

  En dan is er ook nog de praktijk van sterk stijgende zorgkosten/premielasten en tegelijkertijd zorgverzekeraars die gigantische winsten maken en een minister Schippers die hoopt(!) dat de burgers daar iets van terug zien.

  Dat alles maakt dat ik dit niet kan en zal accepteren. Bestaat het enige alternatief dan uit lokale verkiezingen?!

  In mijn ogen niet.

  Er ligt een rammelende visie van minister Plassterk over de inrichting van het openbaar bestuur. Kort gezegd komt deze erop neer dat het rijk zich voor de burgers verstopt en er alleen is voor Europa en de Europese solidariteitsgedachte, provincies ook verder op afstand van de burger worden geplaatst en dat de gemeenten als kop van jut kunnen gaan fungeren.

  De burgers van Nederland betalen meer dan 90% van hun belastingen aan het Rijk, voor klachten over de dienstverlening die ze daarvoor terug krijgen, kunnen ze zich tot de gemeente of dienen ze de fout bij zichzelf te zoeken omdat ze simpelweg een verkeerde stemkeuze hebben gemaakt??.

  Het wordt hoog tijd dat er eens een andere (politieke) wind door dit land gaat waaien waardoor er een openbaar bestuur komt waarbij het gros van de belastingcenten ook bij die overheidslaag terecht komt waar het gros van de dienstverlening plaatsvindt.

  Ik ontwaar een dergelijke lijn sterk in de verkiezingsprogramma??s en Kamervragen van met name SP en PVV. Deze partijen zijn op lokaal niveau slecht vertegenwoordigd. Mooie aanleiding om daar volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen eens verandering in aan te brengen!

 144. Ben je tegen de decentralisatie van de sociale taken naar de gemeenten, Elrey? De gemeenten hebben zelf bij monde van de VNG jarenlang gepleit voor meer taken en bevoegdheden op dit vlak. Gemeenten konden dit “efficiĂŤnter” doen. De forse bezuinigingen even daargelaten, is het bij decentralisatie altijd zo dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de wijze van uitvoering. Als je vindt dat de uitvoering uniform moet zijn, dan moet de taak bij het Rijk blijven.
  Zelf vind ik verschillen niet zo erg, zolang er niet getornd wordt aan het basisvoorzieningenniveau voor iedereen.

 145. @Dame

  Waar ik op tegen ben is een rijksoverheid,
  -die 90% van alle belastinginkomsten incasseert;
  -tegelijkertijd zich steeds verder terugtrekt op zelf gedefinieerde ??nationale belangen?? die ver van de directe dienstverlening aan de burger/belastingbetaler staan;
  -die de verantwoordelijkheid van het rijk voor gelijke toegang tot gezondheidszorg zoals verankert in onze Grondwet steeds meer loslaat;
  -100% van bepaalde taken decentraliseert, maar daarvoor slechts 75% van de middelen aanreikt die het zelf nodig had.

  Waar ik een hekel aan heb is waardeloze politiek, waarbij ideologische principes en dus inhoudelijke keuzeopties na verkiezingen plots verdwenen zijn en waardoor het regeringsbeleid onder verschillende kabinetten sinds de jaren ??80 gewoon een opeenvolging zijn van nog meer neoliberalisme.

  Niet doorschuiven maar aanpakken, Nederland sterker en socialer, Bruggen bouwen??zet deze kreten even tegenover de laatste cijfers over de staat van Nederland.

  Ik ben geen tegenstander van decentralisatie van rijkstaken, maar wel van de manier waarop dit nu gebeurt.

  Waar ik voor pleit is een betere balans tussen de taken die op lokaal niveau worden neergelegd en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Kortom een herziening van het belastingregime. Waardoor in termen van ex-VVD??er een duidelijkere ??return on investment?? ontstaat.

  Maar dat verwacht ik niet van logge, vastgeroeste, bureaucratische belangenorganisaties van gelijkgestemden zoals de VNG, de Unie van Waterschappen en het IPO.

  Ik wordt moe van dat gebazel in algemene termen over effectiviteit en efficiĂŤntie. Een dergelijke bedrijfseconomische benadering vertroebelt de maatschappelijke opgaven waarop de focus van onze volksvertegenwoordigers gericht zou moeten zijn.

  Ik voorspel je dat de toegang tot en betaalbaarheid van gezondheidszorg regionaal steeds sterker zullen gaan verschillen en daar komt het Rijk die hier een verplichting in heeft weer lekker makkelijk mee weg. Ondertussen blijft het Rijk 90% van alle belastinginkomsten ontvangen die het onder het mom van een beroep op Europese solidariteit mooi kan overmaken op de rekening van de technocratische, neo-liberale oligarchie die in Brussel gezeteld is.

  Meegekregen wat er in Frankfurt is gebeurt tijdens de Blockuppy-demonstratie?

 146. ElRey

  De door jou geschreven reactie, geeft vrij duidelijk aan hoe exemplarisch de pure houtrot is van het huidige politieke bestel. Een politiek bestel dat ons dagelijks confronteert met desinformatie, lamlendig wegkijkend van wat er werkelijk speelt. Een politiek bestel, dat ons opgescheept heeft met een corrumperende macht, falende parlementariërs, aan het subsidie-infuus liggende ⤽non ??profit⤝ organisaties en punaise poetsende ambtenaren. We worden geregeerd door een piepkleine machtsbubbel, waarin een kleine groep mensen het lot van de onze bevolking bepaalt. Groepjes gehaaide manipulators van de VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en SP., die voor het oog van de buitenwereld hemelsbreed van elkaar verschillen en verschillende standpunten verkondigen, maar na nadere analysering van het gevoerde beleid als een Polderiaanse bananenrepubliek aan elkaar vastklitten. Een geregisseerde Muppet show, waarin wij figuranten zijn. Ons lot staat allang vast, alles is voorgekookt. Verkiezing of geen verkiezing, de agenda zal doorgang vinden.

  Naar welk willekeurig beleidsterrein je ook kijkt, het is kommer en kwel. Het ontbreekt dit kabinet aan een coherente visie op de toekomst van ons land, het ontbreekt hen zelfs aan welke visie dan ook. Het enige wat prevaleert binnen de Nederlandse regering, (het supermarktfiliaal van Brussel) is het dwangmatige: ⤽hoe voldoen wij aan de heilige opgelegde drie procentnorm⤝ De crisisaanpak van vak K is tranentrekkend, in tijden van crisis dient er juist een daadkrachtig plan van aanpak te worden gepresenteerd met daarin een lange termijn visie om het land weer gezond te maken.
  Maar het is nu alleen maar lasten verzwaren en hun eigen topzware moloch (overheid) ongemoeid laten, er worden nu hier en daar met een handschaartje wat blaadjes gesnoeid, maar dat is het dan wel, terwijl de botte bijl tot aan de bodem van het houtrot van deze sector moet. Van publieke omroep tot aan het oerwoud aan dubieuze stichtinkjes die allemaal aan het subsidie-infuus liggen, en alles wat er tussenin zit. Er valt wel degelijk te besparen op de publieke sector, er valt wel degelijk slim te bezuinigen, er valt wel degelijk te hervormen, maar wel in combinatie met regeldruk vermindering en belastingverlaging. Maar daar is politieke moed en toekomstvisie voor nodig, en dat ontbreekt vak K en het parlement in belangrijke mate. Het is werkelijk om je kapot te ergeren.

 147. Deel -tig van het JSF-debacle:

  4 miljard de lucht in: aankoop JSF gaat door

  Update Hennis ontkent definitieve keuze voor JSF … Hoeveel toestellen gemaakt kunnen worden voor 4 miljard is nog onduidelijk
  Minister Hennis van Defensie kiest definitief voor de aankoop van JSF-toestellen. Dat schrijft ze in haar toekomstvisie op de krijgsmacht. De kosten van het project: ruim vier miljard euro.

  Update 18.50
  Minister Hennis van Defensie ontkent dat ze voor de Joint Strike Fighter (JSF) heeft gekozen. Hennis zegt dat ze geen idee heeft waar dit vandaan komt en dat het bericht nergens op is gebaseerd. Dat meldt de NOS.

  Eerder
  RTL Nieuws meldt donderdag dat nog niet duidelijk is hoeveel toestellen er precies gekocht gaan worden. Dat hangt af van de prijs per toestel. Meer dan de gereserveerde vier miljard euro wordt er in elk geval niet aan uitgegeven.

  De afgelopen weken is een speciale commissie van het kabinet tot een besluit gekomen. In die commissie zaten onder andere de ministers van Defensie, FinanciĂŤn, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Donderdag bespreekt de ministerraad de conclusies.

  De aanschaf van JSF-toestellen is een lastig punt voor de PvdA. De partij was altijd tegen de komst van de JSF maar stemde er eind vorig jaar toch mee in. Het besluit ligt extra gevoelig omdat er de komende weken gesproken wordt over de extra bezuinigingen. Vorig jaar berekende de Algemene Rekenkamer dat stoppen duurder is dan doorgaan met de JSF.

  GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik reageert:

  “Het zou van de zotte zijn als het kabinet in tijden van enorme bezuinigingen kiest voor de JSF. Het vliegtuig wordt met de dag duurder. Het is veel verstandiger ĂŠn goedkoper om de opvolger van de F-16 van de plank te kopen. De minister ontkent dat er al gekozen is. Dan is het dus nog niet te laat om te stoppen met dit miljarden verslindend project.”

 148. Is dit (zie 9:34) politiek gebral/gebluf of was RTL-Nieuws echt te voorbarig:

  De ministerraad spreekt vrijdag niet over de JSF, het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat wat de Koninklijke Luchtmacht betreft de F-16-toestellen gaat opvolgen.
  Dat zei minister Jeanine Hennis (Defensie) voor aanvang van de vergadering. Het omstreden gevechtstoestel wordt niet besproken ”omdat er van besluitvorming geen sprake is”.
  ”De keuze is nog niet gemaakt”, aldus Hennis, die verder zei dat ze nog bezig is met het opstellen van haar toekomstvisie op Defensie.

  Donderdag meldde RTL Nieuws dat de keuze definitief op de JSF was gevallen, maar Defensie sprak dat tegen. Bronnen rond het kabinet meldden vervolgens dat de JSF vrijdag in de ministerraad aan de orde zou komen

 149. Beetje raar verhalen. RTL is nog steeds heel zeker van zijn zaak. Het zou al in ĂŠĂŠn of ander defensiedocument staan. Maar de ministerraad moet er nog over vergaderen. Zal volgende week wel officieel bekend gemaakt worden.

 150. RTL-Nieuws kwam idd zeker over van zijn zaak. Van hun site

  Beslissing peperdure JSF: hij komt er…
  Minister Hennis van Defensie kiest definitief voor de aankoop van JSF-toestellen. Dat staat in de toekomstvisie op de krijgsmacht van Hennis. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

  Dit komt ook stellig over. Sterker: “Hoe kun je iest overtuigender ontkennen”

  Minister Hennis van Defensie ontkent dat ze voor de Joint Strike Fighter (JSF) heeft gekozen. Hennis zegt dat ze geen idee heeft waar dit vandaan komt en dat het bericht nergens op is gebaseerd.

  Het kan toch niet anders dan dat 1 van de 2 liegt….de stem des volks (journalistiek) of de vertegenwoordiger van het volk (minister). En ze komen er vast nog mee weg ook. Niet vreemd dat het vertrouwen in oprechte journalistiek en in eerlijke politiek daalt en daalt.

  ————

  Moeten wij eens doen, zo liegen, op ons werk.

 151. Ik ben er ook wel van overtuigd dat die JSF er gaat komen. Zullen ze volgende week wel beslissen. Maar dat besluit is er nĂş dus nog niet!

 152. RTL: definitieve keuze voor de aankoop van JSF-toestellen.
  Hennis: geen idee waar dit RTL-verhaal vandaan komt; bericht is nergens op is gebaseerd
  bernard: Ik ben er ook wel van overtuigd dat die JSF er gaat komen
  dick: Vermoed dat vooral het aantal nog wel eens verrassend laag kan zijn.

 153. De topinkomens in Nederland stijgen weer. Dat komt door de stelselmatige verhoging van het vaste salaris van de topbestuurders van de grootste bedrijven, meldt de Volkskrant zaterdag. De krant inventariseerde de inkomens bij 134 grote bedrijven. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de stijging van het basissalaris van topbestuurders met 6 procent veel hoger is dan de 1,8 procent die werknemers er vorig jaar bij kregen.

  Update 16.30
  PvdA-voorzitter Hans Spekman wil dat werknemers via de ondernemingsraad meer te zeggen krijgen over de salarissen van de top in bedrijven. Ook wil hij dat er een discussie op gang komt over de verschillen tussen de topsalarissen bij een bedrijf en die op de werkvloer.

 154. Dus alleen informatie geven als iemand er om vraagt/het nodig heeft?
  Nee, Het is veel meer dan dat. Ook de wijze waarop: taal, techniek, vorm. En veel content en websites -> weg.

 155. @ex-VVD’er

  Gelukkig zijn meer mensen in staat om de werkelijkheid van de politiek te doorzien.

  Slechts 2,5% van de bevolking is heden ten dage lid van een politieke partij. Deze 2,5% is overwegend hoog opgeleid en blank. Oftewel een te smalle basis om een representatieve volksvertegenwoordiging uit te recruteren voor het Nederland anno 2013.

  Het is tijd voor een ommekeer in Nederland. Op het moment dat er zgn. 70 miljoen wordt bespaard door de oprichting van de ‘noordvleugel’, er alsmaar meer mensen een beroep moeten doen op voedselbanken en 780 ouderentehuizenmoeten sluiten en het kabinet doodleuk 4 miljard investeert in de Fyra onder de gevechtstoestellen (1 uur vliegen, 79 uur onderhoud) wordt de ommekeer alleen maar bespoedigt.

  Op 16 juni heeft het kabinet volgens peil.nl nog maar 37 zetels draagvlak, is de PVV de grootste met 29 zetels en de SP met 24 zetels de runner up.

  The times they are a changing…

  Blockuppy heeft recentelijk nog de ware gedaante getoond van het democratische gehalte van de EU, maar aangezien vrind Plassterk zulke hoge verwachtingen heeft van de lokale democratie en het lokale organisatievermogen is alles slechts een kwestie van tijd…

  p.s. Het doet mij deugd om uw reacties te lezen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat wij ons niet moet laten verblinden door de verdeel en heerspolitiek maar slechts de werkelijkheid dienen te delen zoals zovelen die ervaren en beleven.

 156. Dit is toch ook een politieke blunder van jewelste

  HĂŠĂŠl veel geld verdampt

  Een miljard is teveel om zomaar te verdwijnen. Maar in Europa kan het. De Europese Rekenkamer heeft zware kritiek op de besteding van 1 miljard euro EU-steun voor Egypte. Het is volstrekt onduidelijk of het geld efficiĂŤnt en rechtmatig is besteed.

  Dat meldt de Volkskrant dinsdag. Rekenkamerlid Karel Pinxten presenteert dinsdag het rapport. Maar daarin staat niet welk deel van de EU-hulp door mismanagement of corruptie is verspild. ??We weten simpelweg niet hoe het geld is besteed, dus ook niet hoe fout??, aldus Pinxten, die spreekt van een ??zwart gat?? waarin het miljard is terechtgekomen.

  Tussen 2007 en 2013 maakte de Europese Unie ongeveer een miljard euro over naar CaĂŻro. Zeker 600 miljoen euro ging rechtstreeks naar het ministerie van FinanciĂŤn.

  Het geld was bedoeld voor zorg, sociale voorzieningen en transport, maar de Rekenkamer heeft hier nooit enige rekening van gezien.

 157. Daar word je inderdaad verdrietig van. Mijn eerste reactie is hoe kunnen ze dat zomaar een miljard naar zo’n instabiel en corrupt land sturen. Maar dan blijkt dat het dus over een periode van 6 jaar geweest is. Zo’n twee jaar geleden was Egypte wat stabieler. Overigens wel net zo corrupt. Goeie monitoring lijkt me dan het minste. Marietje Schaake sprong er vanmorgen in ieder geval bovenop. En schreef op Twitter:

  Zal vandaag gesprek met @EU_Commission en @eu_eeas aanvragen om rapport Rekenkamer EU steun #Egypte te bespreken, verbeteringen doorvoeren.
  Essentieel dat #EU heldere doelen en benchmarks opstelt voor leningen en geld voor #Egypte en andere landen.
  EU steun #Egypte is voor #D66 conditioneel aan respect v mensenrechten/democratie. Zo niet? Dan geen steun (nov ’12)
  Nieuwe toegezegde #EU hulp aan #Egypte is voor grootste deel afhankelijk van deal Cairo met IMF. Zonder hervormingen komt EU geld niet vrij.
  Werk in EP aan bindende regels Commissie om EU hulp af te meten aan hervormingen in donorland. Duidelijkheid centraal. http://t.co/k0L6VRaFf1

  Op dat laatste kwam nog een interessante reactie:

  Vostweet: @MarietjeSchaake Waarom waren die regels er nog niet en waarom lees ik niets over: “measuring effectiveness”?

  MarietjeSchaake: @Vostweet Ja zag het. Dat die regels er niet waren is een probleem. Daarom werk je er nu aan mbt nieuwe steun. Effectiviteit meten is belangrijk, niet altijd eenvoudig. Brug of snelweg ja, maar persvrijheid of vrouwenrechten moeilijker. Soms lange termijn.

  Vostweet: @MarietjeSchaake Ook voor kwalitatieve programma’s geldt: heldere doelen stellen, plannen, monitoren, verantwoording afleggen #metenisweten

  MarietjeSchaake: @Vostweet Daar zijn we het over eens.

  MarietjeSchaake: We vragen een spoeddebat aan over EU gelden #Egypte, maar ook een geschreven verklaring Commissie met details nav rapport rekenkamer.

  Persvrijheid en vrouwenrechten zijn inderdaad abstracte begrippen. Bij vrouwenrechten kan ik nog aan opvanghuizen denken, maar verder kan ik geen concrete doelen bedenken die geld kosten en dit bevorderen. Is meer een verandering van mentaliteit. Kun je niet kopen.

 158. Kennen we hem nog, ⤽onze⤝ Woutertje? Natuurlijk kennen we hem nog,??.Wouter Bos! ⤽het financieel genie⤝ die door politieke stress meer aandacht aan zijn familie (gezinnetje) ging besteden. Heerlijk bijklussend in zijn woning, en van tijd tot tijd een fotomomentje had achter de lege kinderwagen. Juist, die Wouter Bos! De man die vooraf al een overgang geregeld had naar het prestigieuze KPMG, om daar tegen een jaarsalaris van 400.000 euro??tjes 4 dagen per week als adviseur op te treden. 4 (werk) dagen, want er moet natuurlijk nog wat tijd over blijven voor zijn gezinnetje, nietwaar?

  Nu heb ik mij laten vertellen, dat KPMG partners over het algemeen nogal vrij honkvast zijn (financieel?;)) en het gros over het algemeen 10 jaar en/of langer deel uit maken van het selecte gezelschap. Niet bij ⤽onze⤝ Wouter, die na twee en half jaar de pijp aan Maarten geeft. Zal het zijn opspelende ⤽ideologische⤝ geweten zijn (??400.000), of is hij ordinair als zijnde incompetent door KPMG buiten de deur gezet? Vragen??vragen??.

  Maar zoals het een ⤽beroeps ritselaar⤝ betaamt, is hij op voorspraak van zijn oude linkse vriendjes nu weer gedumpt het linkse walhalla de VU waar hij ⤽slechts⤝ ??188.000 p/j gaat ontvangen voor een contract van 4 jaar. Nu maar afwachten of hij dat contract uitdient, want ??188.000 steekt toch maar wat magertjes af tegenover ??400.000, nietwaar?

 159. Ik vroeg me ook af, ex-VVDer, of de overstap misschien min of meer gedwongen is. Lijkt me bij langer nadenken toch niet waarschijnlijk, want de nieuwe klus is een heel zware. Ze zouden hem daar niet willen wanneer hij net afgebrand zou zijn. Lijkt mij, tenminste.
  Een andere verklaring is dat het werk bij KPMG hem minder lag dan vooraf vermoed. Dat gebeurt meer. Voor sommigen blijft het permanent moeten acquireren een crime.
  Kan ook zijn dat geld hem minder motiveert dan de inhoud van een baan. Hij ging toch ook minder verdienen toen hij de politiek in ging?
  En zg zelf, wanneer je niet buitensporige wensen hebt, dan is er van 188.000 euro per jaar heel goed te leven.:)

 160. Zijn we weer de boot (Drakkar) ingegaan, nu doormiddel van wat ijskonijnen op een eiland in het hoge noorden, ook wel IJslanders genoemd. Slimme uitgekookte IJslandse bankiers toverden een paar jaar geleden met name wat sullige Nederlandse ambtenaren, die zonodig met belastinggeld zakenman wilde spelen een lading euro??s uit de zak. Maar niet getreurd, de redders des vaderlands, Wouter Bos en wat later Jan Kees de Jager zongen in koor, dat zij er voor zouden zorgen dat geld weer keurig terug zou komen. Maar helaas pinda/kaas, laten die goocheme ex Vikingen middels verkiezingen er nu voor gekozen hebben, dat de in 2010 opgestarte onderhandelingen voor toetreding tot de EU zijn stop gezet. En deze toetreding onderhandelingen waren juist de handvaten, die door het duo Wouter en Jan Kees gebruikt werden om de centjes terug te krijgen. Dus hier wederom de zoveelste financiĂŤle zeper, want de centjes zien we nooit meer????terug.!

  Buiten het bovenstaande, hebben die eilandbewoners schijnbaar wat andere ideeën hoe het moet gaan om hoe hun land te besturen. In Griekenland en Cyprus koos men voor een giga openbaar toilet, maar wat deden de IJslanders? Die stuurden hun minister van buitenlandse zaken even langs het politbureau in Brussel om tussen neus en lippen mede te delen dat ze daar de boom in konden met de onderhandelingen. ⤽De IJslandse bevolking had namelijk besloten dat ze geen heil zagen in een EU lidmaatschap, (in tegenstelling tot bij ons!) is democratie in IJsland meer dan een politiek spelletje⤝ aldus de minister. De huidige IJslandse regering is sinds kort bezig, en wil zo snel als mogelijk alle oude lijken uit de kast. Beide partijen die de huidige regering vormen zijn tegen toetreding en daarmee werden de 25% van de IJslanders die voor toetreding zijn op een democratische wijze weggestemd.

  Misschien toch maar eens mijn ⤽Drakkar⤝ optuigen, om te leren wat echte democratie is van die IJslanders?

 161. @ex-VVD’er

  U refereert aan de Ice Save gelden?

  Ik heb altijd geleerd dat als het te mooi is om te waar te lijken, dat ook meestal het geval is.

  Laat onverlet dat de Nederlandse bestuurders meestal ook geloof hechten aan dingen die te mooi om waar te zijn lijken 😉

 162. @Dame

  Helaas is het altijd makkelijker spelen met gemeenschapsgeld dan met eigen geld.

  En dat creĂŤert een heleboel ‘ondernemers’ en ‘bestuurders’ die gezamenlijk leuk op de foto gaan voor hun twitteraccount voor weer een ‘geslaagd’ project.

  Je weet toch?!

 163. Tweet van de dag
  do 27 juni 2013
  #Regeringsbeleid: Mensen ga geld uitgeven, mensen lever salaris in. Vrijwillig! Verder weten wij het ook niet. #visie

  Teun van de Keuken

 164. Zoals gebruikelijk van Geenstijl weer een zeer tendentieus filmpje.
  Het enige punt wat ze hebben is Straatsburg. Onbegrijpelijk dat ze die lokatie nog steeds aanhouden.

  En dan laten ze zich rondleiden door van de Stoep. Vanuit de PVV-fractie is nog nooit ĂŠĂŠn inhoudelijke bijdrage geweest daar in Brussel. Ze stemmen categorisch tegen alles wat daar langs komt. Stel dat er een voorstel zou liggen om Straatsburg op te heffen, dan zouden zij tegen stemmen.

  Ik heb me inderdaad geĂŤrgerd aan dat filmpje. Aan het schijnheilig gepraat van van der Stoep en de ongemanierdheid van de interviewer.

 165. @bernard

  Geenstijl is inderdaad geen mainstream media, maar mijns inziens wel een toegevoegde waarde aan de eenheidsworst.

  Ik heb me ook geĂŤrgerd naar aanleiding van dit filmpje: het laat zien hoe serieus europarlementariĂŤrs bezig zijn met de problemen van degenen die zij vertegenwoordigen en de transparantie van de EU.

  Mijn ergernis vloeit voort uit het feit dat deze mensen even 5 minuten het gebouw binnenlopen om een handtekening te zetten en vervolgens 300 euro rijker -voor niet gemaakte onkosten- aan te schuiven bij een gratis rijkelijk buffet of diner danwel kunstexpositie om zich vol te eten en te drinken.

  En dat in een tijd waarin Nederland maar ook andere lidstaten steeds meer moeten bezuinigen op het sociale vangnet en steeds meer Europeanen een beroep moeten doen op voedselbanken.

  Ik zal niet generaliseren dat alle europarlementariĂŤrs zo hun volksvertegenwoordigerschap invullen, maar het feit dat enkelen daarvan al zo kunnen ‘functioneren’ in deze tijd en context doen bij mij het bloed koken.

  Maar we kunnen ons natuurlijk ook irriteren aan de manier van interviewen en de zender die de boodschap brengt…

 166. Eley, je kunt natuurlijk altijd zulke figuren vinden. Maar ik ken er meerdere die zich het het vuur uit de sloffen lopen voor ons. En die doe je met zo’n filmpje te kort.

 167. @bernard

  Dat gaf ik ook aan. Echter je hebt maar een paar individuen nodig om grote problemen voor het collectief te creĂŤren. Het feit dat dergelijke europarlementariĂŤrs bestaan is mij in de huidige context een doorn in het oog. Tenslotte is de mate van transparantie van de EU en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van gemeenschapsmiddelen in mijn ogen wel degelijk een structureel probleem, althans naar mijn mening. En dat is iets waar ‘witte raven’ niets aan afdoen.

 168. Ik geloof ook dat het een stuk goedkoper kan. Te beginnen bij het afbouwen van dat Straatsburgcircus. Hoe de verhouding ‘witte raven’ / ‘rotte appels’ is weet ik niet. Maar van der Stoep zit bij mij in het tweede vakje.

  Declaratie ontwenningskuur
  Uit KRO Reporter blijkt verder dat toenmalig PVV Europarlementslid DanĂŻel van der Stoep, die een auto-ongeluk veroorzaakte met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, een ontwenningskuur declareerde. Hij diende vorig jaar bij het Europees Parlement een rekening in van 24.500 euro.

  http://reporter.kro.nl/seizoenen/2012/afleveringen/07-09-2012
  Je moet wel lef hebben om dan over verspilling te beginnen.

 169. @bernard

  Dan is het ook duidelijk tot welke categorie Van der Stoep behoort…

  Neemt niet weg dat fraude want zo heet het handelen van de twee getoonde EuroparlementariĂŤrs keihard aangepakt moet worden, wil de EU haar broze draagvlak niet helemaal verspelen. Niet werken en door het zetten van een handtekening 300 euro per dag incasseren is natuurlijk je reinste waanzin in een tijd waarin de levensomstandigheden van het merendeel van de inwoners van de EU verslechteren.

  Bovendien betwijfel ik al langer het nut van de EU. Ten eerste is het niet meer of minder dan een herverdeelstation van subsidiegelden (bijeengebracht door de lidstaten) waarbij 40% gaat naar de landbouw (hoezo vrije markt?). Ten tweede leven we in een netwerksamenleving waarbij het publieke domein groter is geworden en de klassieke rol van overheden kleiner. Ten derde is de EU van origine een intergouvernementeel samenwerkingsverband ter bevordering van met name het economisch verkeer maar ontwikkelt het steeds meer supranationale trekjes. Ten vierde heeft de bevolking van meerdere lidstaten tegen een verruiming van de bevoegdheden van de EU gestemd, maar is deze democratische keuze niet gehonoreerd. Ten vijfde blijkt de EU niet bepaald zorgvuldig om te springen met de belastinggelden uit de lidstaten, zoals ook blijkt uit het filmpje.

  En ik heb zo de indruk dat mijn cher amice ex-VVD’er dit rijtje van argumenten tegen de EU in zijn huidige vorm moeiteloos kan uitbreiden.

  Begrijp me goed: ik ben niet tegen Europese samenwerking, wel tegen de EU in zijn huidige vorm omdat die een aantal ernstige systeemfouten zijn en er mijns inziens meerdere alternatieven zijn voor samenwerking in Europees verband.

 170. @ElRey

  Het rijtje argumenten tegen de huidige vorm van de EU kan ik inderdaad moeiteloos uitbreiden, tot een ellenlange stroom van onnuttige zaken, corruptie, graaigedrag, dictatoriaal gedrag enz, enz. Maar zoals in een bovenstaande reactie naar voren kwam, worden dan toch weer de boodschappers geslachtofferd, en de daders op een voetstuk geplaatst, ter eer en glorie van het groot Europese idee.

  Dus zal ik mij maar beperken tot de grote Europese ⤽solidariteit⤝ gedachte, van de Nederlandse Eurolovers.

  ⤽Onze⤝ regering, met aan het hoofd ⤽onze⤝ vrijgevige vriend Rutte vindt het TERECHT!, dat de EU de komende jaren acht miljard euro steekt in bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Niet dat Nederland hiervoor in aanmerking komt, met een percentage van ± 16%, maar alleen landen waar het percentage boven de 25% dreigt te komen. In Nederland was het percentage werkeloze jeugdigen in mei ongeveer 134.000, wat neer komt op 15.7%. Dus vindt ⤽onze⤝ regering (die t.n.t. niets hebben gedaan aan de Nederlandse jeugdwerkeloosheid) het TERECHT! dat Nederlands belastinggeld doorgesluisd wordt naar de jeugdige stakkers in de Zuid Europese bodemloze putten.

  Het kan natuurlijk mijn gebrek aan de Groot Europese Gedachte zijn, en mijn afkeer van de z.g. Europese Solidariteit, maar ik zie het als een ordinaire nivellering. Onze werkeloze Nederlandse jeugd kan stikken, terwijl de regering het TERECHT! vindt om geld te steken in de nationale beslommeringen van andere landen

  ⤽TERECHT!⤝ dat wij dokken, en zij incasseren, toch?

 171. Ten tweede leven we in een netwerksamenleving waarbij het publieke domein groter is geworden en de klassieke rol van overheden kleiner.

  Dit lijkt me juist een argument voor het bestaansrecht van de EU. Bijvoorbeeld de telecomtarieven. Wil je niet helemaal geregeerd worden door de grote bedrijven is de EU een handig hulpmiddel.

  Ten derde…

  Eens. Ik herinner me de introductie van het Europees Parlement. Volgens de tegenstanders daarvan was dat niet gewenst. De democratische controle zit immers bij de nationale parlementen. Het compromis was een parlement met nauwelijks bevoegdheden. Met de laatste verdragswijziging is dat aangepast en heeft het meer te vertellen en de Commissie heeft ook al ondervonden dat daar gebruik van gemaakt wordt. Maar het oorspronkelijke tegenargument staat nog steeds overeind. We hebben geen EP nodig, maar ik ben blij dat het er is.

  En nog even over die in- en uitcheckers. Ik kan me herinneren dat ik dat ook al eens gezien heb een aantal jaren terug op een actualiteitenrubriek (Brandpunt, Reporter ofzo). Is kennelijk een lastig probleem. Maar (de actieve) EuroparlementariĂŤrs zijn ook op locaties buiten Brussel. (Ik lees bijvoorbeeld regelmatig van Marietje Schaake verslagen waarbij ze zo’n beetje de hele wereld overvliegt. Hoe die dan elke dag afstempelt in Brussel weet ik niet.)

 172. Maar zoals in een bovenstaande reactie naar voren kwam, worden dan toch weer de boodschappers geslachtofferd, en de daders op een voetstuk geplaatst, ter eer en glorie van het groot Europese idee.

  Hoho. Ik plaats helemaal geen dader een voetstuk. Ik spreek alleen maar mijn afkeer uit over die nepverslaggever. Maar in dit geval had ik graag gezien dat hij een echte dreun gekregen had. Had Geenstijl ook weer een mooi stukje gehad. Zulke mensen zijn er niet op uit om de waarheid boven tafel te krijgen. Die zijn alleen maar uit op sensatie!

  Wat je verder schrijft kan ik mee leven. Rutte is een slechte onderhandelaar. En zoals Elrey al schreef, de (her)verdeling van subsidies is nou eenmaal de Europese Core-business.

 173. @Ex-VVD’er

  Ik neem aan dat je weet dat ik het ĂŠn onterecht ĂŠn een schande vind dat wij met Nederlands belastinggeld de jeugdwerkeloosheid in (Zuid-) Europa helpen verminderen en onze eigen jongeren laten stikken.

  Als we het dan toch over de jongeren hebben i.p.v. de ouderen die royaal profiteren van ons profteren http://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ dan merk ik ook graag op dat steeds meer Nederlandse kinderen opgroeien in armoede.

  Mark Rutte heeft het -terwijl hij zelf aan het lachgas lijkt- over zuurstof in de economie pompen en ondertussen onderhandelt hij niet maar geeft hij slechts 6 miljard weg waarmee de Brusselse oligarchie wel weg mee getuige het filmpje van geenstijl. Even 300 euro pinnen via een handtekening na een werkloze dag.

  Wat de groot-Europese gedachte betreft, de eerste die daarvoor viel was een Waffen-SS’er aan het Oostfront…

  Ik denk dat wij elkaar onderhand wel steeds beter gaan verstaan sinds we ons hebben losgeweekt van de partij-dogmatiek en scherper zijn gaan zien….

  @Bernard

  Ik denk dat je niet helemaal begrijpt met een netwerksamenleving en een vergroot publiek domein met een kleinere rol voor de overheid. Ik heb het dan in ieder geval niet over de Telecom-tarieven, maar veeleer over wat maatschappelijk billijk wordt gevonden c.q. geaccepteerd wordt.

  Vertel mij eens de toegevoegde waarde van een Europees Parlement voor onze dagelijkse leefomgeving zolang wij zelf voedselbanken kennen en bezuinigen voor Brussel terwijl je tegelijkertijd erkent dat Brussel ons geld herverdeelt via allerlei subsidies waarvan 40% terecht komt bij een sector waar ‘ondernemerschap’ klaarblijkelijk onvoldoende lijkt te zijn. En vertel mij eens hoe jij rechtvaardigt dat de verdeling van subsidies een core-business van de EU kan zijn terwijl de levensomstandigheden van de inwoners van de lidstaten in toenemende mate verslechteren.

  En ondertussen ziet Marietje Schaken meer van de wereld dan heel veel inwoners van de lidstaten van de EU en heeft zij daarmee …. bereikt???

  Rutte is geen slecht onderhandelaar, hij onderhandelt niet eens, hij geeft alles weg. Onder twee kabinetten Rutte is er inmiddels 58 miljard euro bezuinigd en vraagt de lachende mafkees ons om ‘splash the cash’ terwijl hij ondertussen aan schoolkinderen vertelt dat hij een leuk salaris heeft waarvan hij goed kan rondkomen…

  Zoals ook de salonsocialisten vanuit de PvdA zullen beamen die alle grondbeginselen van de sociaal-democratie hebben verloochend om ff een impuls te geven aan het vervolg van hun loopbaan…

  Kan niet wachten op de volgend verkiezingen, als het dan toch niet meer dan een poppekast dan maar lekker extreem, weten we in ieder geval wat ons te wachten staat, hoeven we ook niet meer te hopen tegen beter weten in!

 174. Tje, daar vraag je allemaal. Ik ben geen goed schrijver, dus ik zal je op vele punten teleur moeten stellen. Maar ik ga een poging doen.

  Nee, wat je bedoelde met die netwerksamenleving ontging mij inderdaad. Daarom reageerde ik daar op in de hoop op meer uitleg.

  Tja, wat hebben items als Swift, Acta, Prism, belastingontwijking etc. voor invloed op het dagelijks leven. Ik ben er van overtuigd dat het leven zonder prettiger is.

  Ik wou dat ik wist hoe we van de voedselbanken af kwamen. Degene die dat weet mag van mij de Nobelprijs krijgen.

  Ik meende dat die landbouwsubsidies al aardig naar beneden zijn gebracht, maar dat heeft in ieder geval te veel variabelen voor mij om daar goed over te kunnen oordelen. Subsidie kan een goed instrument zijn om je eigen handel te beschermen tegen concurrentie van buiten. Het is alleen de vraag of je dat wilt.

  Wat een politicus heeft bereikt is bijna nooit te beantwoorden. Je werkt altijd samen met anderen. Ik hoorde laatst een interview met haar op de radio over het verdwenen miljard in Egypte. Wellicht een mooi voorbeeld (en dat zonder een Commissielid te molesteren.)

 175. Goh Elrey, ik ben verbaasd over het door jou verwoorde standpunt over jeugdwerkloosheid hier en elders. Ik had van jou niet de insteek ‘eigen volk eerst’ verwacht. Ik realiseer me dat die kreet beetje demagogisch is, maar dat valt in het niet bij de opmerking die jij maakt over het ontstaan van Europa. De jeugdwerkloosheid is ernstig en moet met vereende kracht worden aangepakt. Mensen die nu op de arbiedsmarkt komen en niet snel een baan vinden, lopen het grote risico hun hele leven achter te blijven lopen bij degenen die op een goed moment de arbeidsmarkt betreden. Een groot probleem, dat aangepakt moet worden. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. In Nederland is de jeugdwerkloosheid 15%. Niet misselijk. Maar wat denk je van Griekenland? Een kleine 70%!!! Ook die jongeren verdienen kansen. En voor de stabiliteit in het land is het goed dat de EU met vereende krachten het probleem aanpakt. Wat mij betreft, sneller ĂŠn adequater.

 176. @dame

  Een beroep op solidariteit is inderdaad aan mij niet besteed zolang dezelfde solidariteit dichter bij huis niet wordt ingevuld. Ondertussen groeit ook 1 van de 8 Nederlandse kinderen in armoede op, laten we daar eerst maar wat aan doen voordat we over de rest van de wereld beginnen en ondertussen heel hard wegkijken van frauduleuze praktijken in Brussel.

 177. @Elrey Verbazingwekkend hoe snel, effectief en grondig jij je ideologische veren in korte tijd hebt losgelaten. Daar kan Samsom nog een puntje aan zuigen. Voor mij blijft intenationale solidariteit een belangrijke waarde. Ik heb wat gesnuffeld naar relevant materiaal en kwam onderstaande link tegen. In de rechterkolom staat bij documenten een onderzoek van prof. Bradshaw van de Universiteit van York. Hij heeft onderzoek gedaan naar armoede op basis van de consensuele standaard zoals die is ontwikkeld door SCP/NIBUD ipv de EU-indicator (60% van het mediaaninkomen). Die biedt meer inzicht. Onderzoek naar armoede is lastig omdat er grote verschillen tussen landen zijn (bv ruilhandel, mogelijkheden zelfvoorzienend).
  Enfin, uit alle cijfers op basis van welke indicator ook, is er een substantieel armoedeprobleem in Nederland, maar is tegelijkertijd een veel groter en intenser probleem in andere landen. Kijk ook aar een naar Rode Kruisgetallen. Die geven aan dat bv 14% van de huishoudens in Spanje afhankelijk is van door hen uitgedeelde voedselpakketten. Of RoemeniĂŤ en Bulgarije waar de armoede hoog en diep is.
  Misschien kan je dat niets schelen zolang het in Nederland ook (in een andere orde van grootte) voorkomt, maar ik denk dat politici niet hun hoofd kunnen wegdraaien. Buiten het menselijke aspect, kun je stellen dat armoede tot onvrede leidt en onvrede tot politieke instabiliteit en politieke instabiliteit kan de vrede in Europa bedreigen.

  ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=982&furtherNews=yes

 178. @Dame

  Ach, ik vul liever het principe van solidariteit dichter bij huis daadwerkelijk in dan dit met de mond internationaal te belijden.

  En ja mijn dagelijkse leefomgeving ligt mij nader aan het hart dan de situatie in Verweggistan.

  Ik kan ook niet zoveel met de argumentatie dat problemen elders ter wereld groter zijn. Dat is geen reden om de problemen in Nederland maar te laten liggen.

  En wat zijn die problemen dan?

  1. Iedere maand duizenden werklozen er bij
  2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
  3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
  4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie
  5. Gepensioneerden minder pensioen.
  6. Geflipt controle-apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW?ers.
  7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, maar ziektekostenverzekeraars maken meer winst
  8. Laagste inkomens er op achter uit.
  9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%!
  10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.
  11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 hongerigen bij voedselbanken.
  12. Armoede neemt toe, meer dan 1,1 miljoen mensen onder armoedegrens.
  13. Rutte 2 laan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
  14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
  15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
  16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
  17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.

  http://delangemars.nl/

 179. Elrey Om kennelijke misverstanden te voorkomen: je kunt het een doen (hulp nabij geven) zonder het andere te laten (steun aan interationale politiek). Ga je ook in je omgeving op vakantie of dan wel naar Verwegistan? Zo ver liggen Spanje, Griekenland en oostblok trouwens niet.
  En wie heeft het erover om de problemen hier te laten liggen? Zie eerste opmerking.

 180. Nadat Mark Rutte met een wielbreedte verschil (actueel tijdens de Tour de France) Diederik Samsom tijdens de verkiezingen op de meet verslagen had, werd hem een herstart gegund om samen met Diederik het 2e kabinet Rutte in elkaar te fröbelen. En dat zullen we weten ook, het desastreuze wanbeleid van dit kabinet is dagelijks zicht/voelbaar. Vergeten zijn de ⤽mooie⤝ beloftes van het duo ⤽Babbel & Knabbel⤝ nadat er op hen gestemd was. Als koopjesjagende Nederlander tuinden we weer met open ogen in de mooi pratende verkiezingsretoriek van deze notoire leugenaars.

  De beste leugenaar (Mark Rutte) won, maar het had met enkele krachtige pedaaltrappen ook de grootste schreeuwer (Diederik Samsom) of een andere politieke kneus kunnen zijn. Maar wat iedereen, met een beetje ⤽gezond⤝ verstand inmiddels wel heeft begrepen ⤽ons land is nog nooit ⤽bestuurd⤝ door een vak K met zoveel onbekwame, stupide en slechts vanwege vriendjespolitiek op het pluche gekomen mannen/vrouwen als in dit horrorkabinet.

  Niets!, maar dan ook helemaal niets is er t.n.t. door dit kabinet klaar gespeeld, behalve lastenverzwaring. Alles breekt onder hun handen af, men mag het aanvankelijk beschouwen als de grootste politieke nationale ramp van het laatste decennia, wat deze politieke kneuzen binnen een jaar voor elkaar gekregen hebben. Er is jammerlijk genoeg slechts één zaak die deze puinzooi op de been houdt, ze bezitten saampjes in de 2e kamer namelijk de meerderheid. Dus een motie van wantrouwen, om deze faalhazen naar huis te sturen lukt alleen als er binnen de VVD/PvdA enige dissidenten opstaan die genoeg hebben van al het gekonkel. Maar dat lukt door eigen belang niet, want dat zou een eind maken aan het lucratieve 2e kamer baantje van deze ⤽dwarsliggers⤝

  Voorlopig zien we Mark nog triomfantelijk wuiven op het ⤽ereschavot⤝ getooid in de gele trui, geflankeerd door groene trui drager Diederik. Maar niet lang meer, want de ⤽frisse⤝ kleuren geel/groen vervagen met de dag, en daar helpt zelfs geen ⤽kleurhersteller⤝ Robijn tegen.
  Nadat Mark Rutte met een wielbreedte verschil (actueel tijdens de Tour de France) Diederik Samsom tijdens de verkiezingen op de meet verslagen had, werd hem een herstart gegund om samen met Diederik het 2e kabinet Rutte in elkaar te fröbelen. En dat zullen we weten ook, het desastreuze wanbeleid van dit kabinet is dagelijks zicht/voelbaar. Vergeten zijn de ⤽mooie⤝ beloftes van het duo ⤽Babbel & Knabbel⤝ nadat er op hen gestemd was. Als koopjesjagende Nederlander tuinden we weer met open ogen in de mooi pratende verkiezingsretoriek van deze notoire leugenaars.

  De beste leugenaar (Mark Rutte) won, maar het had met enkele krachtige pedaaltrappen ook de grootste schreeuwer (Diederik Samsom) of een andere politieke kneus kunnen zijn. Maar wat iedereen, met een beetje ⤽gezond⤝ verstand inmiddels wel heeft begrepen ⤽ons land is nog nooit ⤽bestuurd⤝ door een vak K met zoveel onbekwame, stupide en slechts vanwege vriendjespolitiek op het pluche gekomen mannen/vrouwen als in dit horrorkabinet.

  Niets!, maar dan ook helemaal niets is er t.n.t. door dit kabinet klaar gespeeld, behalve lastenverzwaring. Alles breekt onder hun handen af, men mag het aanvankelijk beschouwen als de grootste politieke nationale ramp van het laatste decennia, wat deze politieke kneuzen binnen een jaar voor elkaar gekregen hebben. Er is jammerlijk genoeg slechts één zaak die deze puinzooi op de been houdt, ze bezitten saampjes in de 2e kamer namelijk de meerderheid. Dus een motie van wantrouwen, om deze faalhazen naar huis te sturen lukt alleen als er binnen de VVD/PvdA enige dissidenten opstaan die genoeg hebben van al het gekonkel. Maar dat lukt door eigen belang niet, want dat zou een eind maken aan het lucratieve 2e kamer baantje van deze ⤽dwarsliggers⤝

  Voorlopig zien we Mark nog triomfantelijk wuiven op het ⤽ereschavot⤝ getooid in de gele trui, geflankeerd door groene trui drager Diederik. Maar niet lang meer, want de ⤽frisse⤝ kleuren geel/groen vervagen met de dag, en daar helpt zelfs geen ⤽kleurhersteller⤝ Robijn tegen.

 181. Herhaling is de moeder der wetenschap! Er zijn overigens ook lieden die overbodige herhalingen onnodig en nutteloos[/url] vinden.

 182. Inderdaad Benard, ⤽herhaling is de moeder der wetenschap⤝. Of misschien beter omschreven ⤽de moeder van alle bekwaamheden en veranderingen⤝ Dat geldt niet voor ⤽onze⤝ politici en een groot deel van de bevolking, die beide z.g. ⤽ideologisch/solidair⤝ geïndoctrineerd zijn. Te vaak hoor je deze zeggen ⤽dat weet ik allemaal al⤝, om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Het z.g. ⤽brood en spelen⤝ principe, aangewakkerd door politici en media die de ⤽argeloze⤝ burger het liefst dom en monddood houden.

  Daarom is herhaling van feiten van het politieke falen zo belangrijk, om de bevolking enig zicht te bieden in het schimmige wereldje van de politiek. Dus laat ze niet denken en zeggen ⤽dat heb ik al gehoord⤝, want misschien moeten ze het nog wel vijftig/honderd/duizend keer zien en horen voordat ze er iets mee kunnen/willen doen.

 183. Wanneer je het met een beetje afstand bekijkt, ex-VVDer, dan realiseer je je dat dit kabinet er geen enkel belang bij heeft om op te breken. Ze zullen de komende periode nooit meer die meerderheid behalen die ze nu hebben. PvdA en VVD houden elkaar daarom gevangen in dit kabinet in de hoop dat het economisch tij keert en zij daar de credits voor kunnen claimen. Gebeurt dat, dan is er geen criticaster meer te vinden die ze het succes misgunt. Niet alleen de politiek leidt aan een falend kortetermijn geheugen, ook de kiezer heeft daar last van. Dat is de fagelopen jaren steeds weer gebleken. Voorlopig zitten we er dus nog aan vast.

 184. Moeten dit rariteitenkabinet van een afstandje blijven bekijken, Dame? We zitten inmiddels vuistdiep in de financiële smurrie die dit VVD/PvdA kabinet over ons heen heeft gestort, en dit allemaal ter faveure van de door jou aanbeden ⤽onderknuppels⤝ in Brussel. Het wordt langzamerhand tijd dat op voorspraak van de bevolking dit rariteitenkabinet met pek en veren over de schutting getrapt wordt. Het enige wat deze kongsi onder hun kaasstolp in Den Haag bekokstoven, is om het Byzantijnse hof in Brussel, vol met vorstelijk betaalde ambtenaren en ongekroonde koninkjes en stadhouders die zich overal mee bemoeien, van zoveel mogelijk geld te voorzien.

  Natuurlijk klitten deze tegenpolen als Siamese tweelingen aan elkaar, ingegeven door de angst van een volledig politiek verkiezingdebacle. Of denk jij in je naĂŻviteit dat de dames/heren de belangen van de Nederlandse bevolking voor ogen hebben?

 185. Het is niet helemaal eerlijk om dit kabinet de schuld van de financiĂŤle problemen te geven. We leefden al lang op de pof. We lieten ons verleiden door mooie praatjes. “Een huis kopen is altijd goed, want die prijzen stijgen alleen maar.” Terwijl elke belegger weet dat je je risico’s moet spreiden en niet al je (geleende) geld in ĂŠĂŠn sector moet steken. Bij hoge koerswinsten horen eenmaal grote risico’s. Nou daar zijn we nu weer eens achter gekomen en dat moeten we even incasseren.

 186. Dank je ex-VVDer, nu begrijp ik eindeijk de achtergrond van het lied “Hier zijn we weer, Zwolse malloten”.;D Bernard heeft gelijk. Wanneer je naar de oorzaak van de crisis zoekt kom je eerder uit bij de kabinetten Balkenende dan bij dit kabinet, hoezeer ik het ook oneens ben met het blijven beuinigen in crisistijd. Ben daarvoor teveel Keynesiaan.
  Je kunt je helemaal verliezen in het bekritiseren van elke maatregel – en ik geef toe, dat kan leuk zijn en ook echt gemeend – maar je kunt ook proberen een politieke analyse te maken van de toekomst van dit kabinet. Dat laatste was het doel van mijn eerdere bijdrage: aangeven waarom ik denk dat ze de rit gaan uitzitten. Ze hebben geen van beide belang bij verkiezingen nu. Die gaan ze namelijk dik verliezen ten gunste van PVV en SP of een andere nieuwe partij. Een formatie zal daarna niet eenvoudig zijn. En of het dan lukt om de crisis te bezweren, betwijfel ik met die 2 partijen.

 187. Bernard/Dame, hypocriet vanuit jullie tenen, tijdens Rutte1 wisten jullie steeds opnieuw als orakels het falen van dat kabinet te verkondigen. Er werd bezuinigd op de VERKEERDE dingen, zoals cultuur, milieu, ontwikkelingssamenwerking, en de ⤽linkse⤝ stokpaardjes zoals subsidie enz. Maar m??n beste orakels dat waren BEZUINIGINGEN, en geen LASTENVEZWAARINGEN, zoals nu tijdens dit rariteitenkabinet. Lastenverzwaringen die alleen de burger en het bedrijfsleven treffen, maar het publieke moloch ⤽het staatsbestel⤝ buiten schot laat. Wijzen naar vorige kabinetten als oorzaak van de crisis is te gemakkelijk, en is een teken van wegkijken van het falen van het huidige kabinet. Hemd en rok?

  Maar ik heb nogmaals een suggestie: Rutte2 houd de eer aan jezelf, en stap samen je incompetente geldverspillende VVD/PvdA ministers op! Dat is wel het minste wat je aan ons land verplicht bent, al het andere is een nagel aan onze doodskist. Rutte2 loop met die incompetente geldverspillende zooi over die zelf bedachte brug, en als jullie daar dan doorzakken, sleep dan het volk niet mee. Mochten jullie onverhoopt aankomen aan de overkant van die brug die nergens naar toe leidt, kom dan eindelijk één belofte na: ⤽KOM NOOIT MEER TERUG!⤝

 188. @ex-VVDer, je hebt wel erg de neiging om andere mensen opvattingen toe te dichten zonder dat zij ergens over uitgesproken hebben. Zijn mijn postings van vanavond in een taal geschreven die je niet beheerst? Lijkt me nogal helder dat ik een politieke analyse geef over de stabiliteit van dit kabinet. Bottom line is dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Voor de rest heb ik me niet uitgesproken over maatregelen, behalve dat ik niet voor de 3% en zeker niet voor nieuwe bezuinigingen ben.
  En wat me sowieso mateloos ergert aan Nederlandse politici is de neiging om elk jaar van alles overhoop te gooien in onderwijs, zorgstelsel enz. Geldt ook en zeker voor dit kabinet.

 189. Noem het beestje dan bij zijn naam: ⤽LASTENVERZWARING!⤝ en niet bezuinigingen. Het woord ??bezuinigingen⤝ dekt de lading niet. Het is ordinair uitwringen van de burger doormiddel van: ⤽LASTENVERZWARING en NIVELEREN!⤝

 190. Werd er maar genivelleerd. Iig wat de topinkomens betreft. Schandalig dat die zo sterk zijn gestegen waar werknemers onstlagen worden, op de nullijn zitten of zelfs inkomen moeten inleveren. Niet ui te leggen.

 191. Dit al gelezen?

  “Rutte: werkloze jongeren naar Nederland halen

  BERLIJN –
  Het kabinet wil Europese werkloze jongeren met specifieke kwaliteiten naar Nederland halen voor werk in de energiesector in Noord-Groningen of als technicus in Zuidoost-Brabant. Premier Mark Rutte zei dat woensdag na afloop van een Europese top over jeugdwerkloosheid in Berlijn.

  Het gaat wat hem betreft om ,,hoogwaardige arbeidskrachten” uit bijvoorbeeld ItaliĂŤ, met een aantal jaar werkervaring. Die zijn welkom op plekken waar Nederlandse bedrijven moeite hebben goed personeel te vinden. De schaal waarop Rutte jongeren naar Nederland ziet komen, zal een stuk kleiner zijn dan wat Duitsland doet. Het gaat ook niet om ‘gastarbeiders’, zei hij.

  Hij benadrukte dat het kabinet tegelijkertijd ook hard bezig is om Nederlandse jongeren op te leiden voor technische beroepen en in de energiesector, bijvoorbeeld in Groningen en Eindhoven. Totdat die jongeren klaar zijn voor de arbeidsmarkt, kunnen goed opgeleide jongeren uit het buitenland de gaten prima vullen.

  EU-leiders bespraken in Berlijn de mogelijkheden om elkaar te helpen de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Vorige week stelden de EU-landen 8 miljard euro beschikbaar voor landen waar de jeugdwerkloosheid hoger is dan 25 procent.

  Vooral in Zuid-Europese landen is de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar enorm hoog. In Spanje en Griekenland ligt die tussen de 55 en 60 procent, in Portugal en ItaliĂŤ rond de 40 procent. In KroatiĂŤ, sinds maandag lid van de EU, bedraagt de jeugdwerkloosheid 52 procent. In Nederland ligt die op ruim 10 procent. Alleen Duitsland en Oostenrijk scoren in de EU beter.

  Rutte zei na de top, die een initiatief was van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, dat Nederland van Duitsland op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid op zich niet veel te leren heeft. Meer in algemene economische zin is er wel een les te trekken. Duitsland begon al in de jaren 90, in tijden van voorspoed, met een gematigde stijging van de lonen. Daardoor kunnen Duitse bedrijven nu goed concurreren met bedrijven in andere landen.

  Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, die samen met Rutte deelnam aan de top in Berlijn, wees erop dat de verschillen in de EU gigantisch zijn. Volgens hem moeten Zuid-Europese landen hun arbeidsmarkt sneller hervormen en flexibeler maken. In Spanje bijvoorbeeld is het voor werkgevers vaak een te groot risico om een jongere een baan te geven.”

  Toch fijn die groot-Europese gedachte? >:(

 192. De meeste jongeren van buitenlandse afkomst in dit land werken niet en hebben daar ook geen zin in,dus zo”n gek idee is het niet.

 193. Ik vind het wel een gek idee van jou om bij de Nederlandse (jeugd)werkloosheid iemands etnische afkomst te betrekken. Dan kunnen we net zo goed iemands sekse of haarkleur erbij trekken als rechtvaardiging waarom het logisch is dat onze minister-president schaarse banen wil opvullen met jongeren uit andere EU-landen. Uiteindelijk lijkt het mij dat de minister-president eerst en vooral aan de lat staat om werkloze (jeugdige) Nederlanders weer aan het werk te krijgen.

 194. Maar daar zit nou juist het probleem de Nederlander wil wel aan het werk,maar de allochtone Nederlander niet.Gewoon het beestje bij de naam noemen.

 195. ‘We hebben het grote dieptepunt achter de rug’
  Minister Dijsselbloem is voorzichtig optimistisch in interview Vrij Nederland
  Er moet nog veel gebeuren en we zijn nog behoorlijk kwetsbaar, maar het grote dieptepunt van de economische crisis ligt achter ons. Dat heeft PvdA-minister Dijsselbloem gezegd in een Interview met Vrij Nederland.

  Gevraagd naar zijn visie op de uitspraak van de Franse premier Hollande, die stelt dat de eurocrisis voorbij is, zegt Dijsselbloem:

  “Ik vind het nog een beetje vroeg om dat te zeggen. We hebben het grote dieptepunt achter de rug, dat is duidelijk. De financiĂŤle markten zijn veel stabieler. De werkloosheid in Spanje begint terug te lopen. En de concurrentiepositie van landen als Portugal en Griekenland is een beetje verbeterd. Maar er moet nog veel gebeuren. Het is nog heel kwetsbaar.”

  In het interview reageert Dijsselbloem ook op de beschuldiging dat het kabinet de economie kapot zou bezuinigen:

  “Het wordt door economen nog niet erg opgepikt, maar de uitgaven van de Nederlandse overheid zijn sinds het begin van de crisis nog nauwelijks gedaald. We bezuinigen wel, maar de uitgaven aan bijvoorbeeld de zorg stijgen nog steeds. Dus de stelling dat de overheid de economie kapot bezuinigt is niet te onderbouwen. Het pakket van 45 miljard bezuinigingen ?? de optelsom van Rutte I, het Lenteakkoord en Rutte II ?? zijn vooral hervormingen die pas neerslaan vanaf 2015. Het beeld van mensen is: de overheid zit enorm veel geld uit de economie te trekken en daardoor krimpt de economie nog verder. Dat klopt dus niet.”

  Volgens Dijsselbloem zit het probleem in de stijgende werkeloosheid en de dalende huizenprijzen. Mensen wiens huis ‘onder water staat’ doen er dan ook verstandig aan om hun hypotheek af te lossen en te sparen. De oproepen van Rutte en Samson om meer geld uit te geven, zouden volgens Dijsselbloem ook niet gericht zijn aan starters met een dure hypotheek of nieuwkomers op de arbeidsmarkt, maar aan de oudere generaties:

  “Met name de oudere generaties hebben in de afgelopen twintig, dertig jaar een groot vermogen kunnen opbouwen, onder andere in hun huis. Die vermogens zou je willen mobiliseren. Geef het uit, ga het investeren, geef het aan je kinderen.”

  Het hele interview met Dijsselbloem lees je
  hier.

 196. Zorgbestuurders vangen ruim 3 miljoen aan vertrekpremies

  Nieuwe wet beloningen nog geen rem op vertrekbonussen
  Zorgbestuurders hebben dit jaar weer forse vertrekpremies ontvangen. Dit terwijl er in de sector moet worden bezuinigd en er een wet is ingesteld die afkoopsommen bij publieke instellingen op maximaal 75 duizend euro zet. Het vakblad Medisch Contact publiceert deze week zijn jaarlijkse ranglijst. De gemiddelde vertrekpremie uit de top tien steeg met 29 procent tot 3 ton.

  Medisch Contact stelt de ranglijst elk jaar samen op basis van de jaarverslagen van alle 89 ziekenhuizen en ziekenhuiscombinaties in Nederland. Uit het overzicht blijkt dat minstens twaalf ziekenhuisbestuurders vorig jaar een vertrekpremie ontvingen. Samen toucheerden zij ruim 3 miljoen euro.

  De lijst wordt aangevoerd door voormalig bestuursvoorzitter Emile Lohman van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. Hij kreeg in ruim 660.000 euro mee. Op de plaatsen twee en drie staan ex-topmannen Elmer Mulder van het VU medisch centrum in Amsterdam en Bert Bruggeman van het Universitair Medisch Centrum Groningen, met bedragen tussen de 4 en 5 ton.

  Volgens Medisch Contact werpen ziekenhuizen een verscheidenheid aan “rookgordijnen” op, waarmee de vertrekregelingen bij de ziekenhuizen met meer of minder succes aan het zicht van de buitenwereld worden onttrokken. Klassiek is het doorbetalen van salaris, waardoor een deel van de vertrekregeling niet onder het kopje “ontslagvergoeding” in de jaarrekening terechtkomt.

  Het vakblad verwacht dat de nieuwe beloningswet ook de komende jaren geen eind zal maken aan het fenomeen van forse vertrekpremies aan ziekenhuisbestuurders. Minister Edith Schippers liet de Tweede Kamer in april weten dat zij geen stappen tegen hogere uitkeringen kan ondernemen, zolang de afspraken in een arbeidscontract dateren van vóór het in werking treden van de nieuwe wet.

  Medisch Contact:Ruim 3 miljoen aan exitpremies zorgbestuurders

 197. @Rogiert

  Ik vind deze wel toepasselijk:

  Ja die is wel geinig :D:D:D
  Wethouder Assen gepakt voor diefstal
  Een wethouder in de Drentse hoofdstad Assen is opgepakt voor diefstal. Locoburgemeester Jaap Kuin (PvdA) zou in een bouwmarkt twee boortjes in zijn jaszak hebben gestopt en daarmee naar buiten zijn gelopen.Ja ja we zakken steeds verder weg bij de partij van de aftreders.Wat zouden de pvda fanaten op dit weblog hier van vinden?

 198. Goh je meent het,ik krijg vaak de indruk dat het hier vaak over 1 dezelfde partij gaat.En dat hier veel mensen op dit weblog zitten die mekaar de hand boven het hoofd houden.Ook vaak als er hier een wat rechtse mening wordt verkondigd dan zijn de rapen gaar op dit weblog.

 199. @Rogiert

  Bedoel je met ‘een wat rechtse mening’ die kan leiden tot gare rapen jouw generaliserende reacties onder andere artikelen op dit log die een zekere spanning opleveren met artikel 1 van onze Grondwet?

  Of bedoel je met ‘een wat rechtse mening’ links bashen en rechts je kop in het zand steken?

  ‘Een wat rechtse mening’ is naar mijn mening meer op het eigen individu gericht dan op het collectief, maar vooralsnog ben jij meer met het collectief bezig. Op zich is het tonen van betrokkenheid bij de samenleving overigens hartstikke goed.

 200. Nu het Haagse dependance van Brussel is uitgevlogen, om 9 weken te genieten van een ⤽welverdiende⤝ vakantie (reces) zou je denken dat de plannetjes om ons nog meer geld uit de zak te kloppen eventjes op een laag pitje was gezet. Maar niets is minder waar, want het hoofdkantoor in Brussel heeft in haar ongekende ⤽wijsheid⤝ besloten om het (belasting) geld dat wij gedwongen doorsluizen naar de hoofdstad van ⤽groot Europa⤝, weer eens met kwistige hand uit te strooien in Griekenland. De Griekse regering heeft ondanks het feit dat ze zich overduidelijk niet houden aan de gemaakte besparingen, het weer voor elkaar. ?? 6.8 miljard wordt er weer bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de Griekse Min. van Financiën.

  Wat is het geval, Griekenland moet in augustus namelijk een deel van haar (verplichte?) schuld (6.6 miljard) terug betalen, maar dat is moeilijk als de bodem van de ⤽schatkist⤝ al jaren zichtbaar is. Dus wat doen de ⤽financiële bollebozen⤝ in Brussel, ze geven groen licht voor de zoveelste lening, zodat Griekenland met deze lening een deel van zijn uitstaande schuld terug kan betalen. Hoe zullen we deze geniale deal noemen, ⤽perpetuum mobile principe?⤝ Leen ons geld, want dan kunnen wij daarvan de gemaakte schulden terugbetalen! Je mag je toch afvragen: ⤽moeten we huilen van het lachen of van verdriet⤝ over zoveel financieel onbenul?

  Inmiddels heeft het ⤽hoofdkantoor⤝ in Brussel na de betaling van de aangekondigde 6.8 miljard 240 miljard in deze bodemloze put geschoven, een gigantisch bedrag waarvan niet één van de eurolanden of het IMF en het ECB ook maar iets van terug zien, ( ondanks de mooie praatjes van Dijsselbloem) ook is er via een z.g. ⤽haircut⤝ al gedeelte verdampt. Wij als burgers van het wingewest Nederland worden ongevraagd verplicht, om via de dependance in Den Haag, het hoofdkantoor in Brussel van voldoende geld te voorzien, om aan deze waanzin bij te dragen.

  Maar de eurolovers zingen in koor: ⤽het is beter te geven als te nemen⤝, niet waar?
  Ik kan maar één ⤽drie letterig woord⤝ verzinnen voor deze corrupte zooi.

 201. Goh ik wist niet dat jij zo goed was in artikel 1 van de grondwet.Je zult het wel uit je hoofd hebben geleerd.Erg onsamenhangend wat jij hier neerzet of te wel geen eigen mening hebben zoiets van tussen wal en schip.

 202. Lodewijk Asscher, we leggen het nog een keer uit

  Aschermetsnorrrrrr.jpg Oh God spaghettimonster. Lodewijk Asscher, adjunct executie-uitverkoper van dit mooie landje, vindt het zorgelijk dat de islam door veel Nederlanders als bedreigend wordt ervaren. Het is oubollig alsook clichĂŠ, maar dat is dus een loepzuivere Weg Met Ons van de PvdA’er. Luister Lodewijk. We leggen het nog ĂŠĂŠn keer uit. Een religie die mannen in jurken laat lopen en vrouwelijk schoon verstopt in tenten en pinguinpakken, dien je als gezonde Hollandse jongen te wantrouwen. Een religie binnen wiens cultuur het normaal is dat kinderen van 12 jaar ’s nachts op inbrekerspad zijn en/of door het halve Goudse politiekorps naar bed getrapt moeten worden, daar mag je als christelijke hoeksteen best je neus voor ophalen. Een religie waarbinnen zestienjarige dochters worden doodgestoken wanneer ze een Nederlands vriendje hebben, dien je als fatsoenlijke D66-rechter met gefronste wenkbrauwen te bejegenen. Een religie die gescheiden man/vrouw-demonstraties houdt op een openbaar plein, daar mag je als feminist, socialist of om het even wat voor gelijkheidsdenker best wat ongemakkelijks van vinden. Een religie waarbinnen het normaal is geworden dat de linkerhand opgehouden wordt voor sociale steun & lalalageld terwijl er met de boze wijsvinger van de rechterhand vermanend en vernietigend naar je liberale vrijheden wordt gewapperd, mag je best beschimpen om een dubbele moraal. Dat jĂ­j dat niet durft, maakt gezond Hollands boerenverstand nog niet ‘zorgelijk’. Zorgelijk is dat je met twee maten blijft meten als het op een geretardeerde religie met grootheidswaan aan komt. En dan nog eens wat. Teken een hakenkruis op een moskee en je hebt maandenlange PVV-Godwins aan alle VARA-tafels, maar prik een koranvers in iemands Amsterdamse borst of detoneer een paar snelkookpannen op een drukke straat in Boston en het heeft plotseling niets meer met de islam te maken. Weg met ons? Weg met jou, Abu Asscher. Slappe zak.
  Is dit ook spanning veroorzaken ivm artikel 1?
  Mooi stukje op Geen Stijl.

 203. @Rogiert

  Ja, ik hecht aan de klassieke grondrechten.

  Artikel 1 betreft een voor Nederland fundamenteel beginsel, het luidt:

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  De eerste zin geeft het gelijkheidsbeginsel aan of beginsel van gelijke behandeling; de tweede zin het verbod van discriminatie. Het artikel somt een aantal gronden op waarop geen onderscheid mag worden gemaakt: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht en eindigt met een open formule: ‘op welke grond dan ook’.

  Begrijp ik goed dat jij liever een ongelijkheidsbeginsel in onze Grondwet opgenomen ziet dat beperkingen oplegt aan de vrijheden van Nederlanders zoals godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting?

  Jouw reacties roepen bij mij een beeld op van iemand die met name veel moeite heeft met Nederlandse moslims en die graag excessen tot de algemene norm verheft voor deze groep Nederlanders.

  Is dat met Joodse Nederlanders in het recente verleden ook niet gebeurt of verder terug met Protestantse Nederlanders?!

  GeenStijl heeft als motto: tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend en niet de ambitie om pure journalistiek te bedrijven; het is vooral beeldvorming. Een beeldvorming die ik om zijn cynische insteek in bepaalde gevallen wel kan waarderen, maar die ik niet klakkeloos voor waar over neem.

  Ik geef de voorkeur aan een meer individuele insteek waarbij elke Nederlander op zijn eigen merites (of het gebrek daaraan) wordt gewogen dan een insteek waarbij hele bevolkingsgroepen worden neergezet als kwaadaardig. Maar goed de ĂŠĂŠn is nu eenmaal gevoeliger voor framing en propaganda dan de ander en laat daarmee de individuele afweging door een ander maken.

 204. Ja ja gooi gelijk maar weer met de term discriminatie en racisme,haal de tweede wereldoorlog er ook nog even lekker bij en het plaatje is weer compleet.Zwaar overtrokken reactie die jij aangeeft en daarbij zie ik dat jij nu alles ook in het uiterste trekt.Dus hou die spiegel zelf ook eens voor.

 205. @Rogiert

  Tja, het is voor mij onmogelijk om jouw reacties op dit weblog als ’tolerant’ te kwalificeren.

  In vergelijking daarmee valt het mij makkelijker om jouw reactie van 11 juli 2013 om 18:17 te typeren als ‘hypocriet’.

 206. Zo zo hypocriet,je gooit er nogal wat termen en uitspraken uit.
  Ik zou haast denken dat iedereen met een andere mening door jou constant worden afgekaart op dit weblog.Hypocriet?

 207. @ElRey

  Ik vind je reacties ook overtrokken. Rogiert geeft aan dat hij niet zoveel opheeft met een bepaalde bevolkingsgroep, dat is zijn goede recht. Ik kan uit zijn reacties geen discriminerende en/of racistische geluiden distilleren, en je vergelijking met Joden en Protestanten raakt kant nog wal.

  Ik mag aannemen dat jij in je dagelijkse besognes ook met mensen geconfronteerd wordt, die jij niet voetstoots tot je ⤽vrienden⤝ kring rekent. Misschien wel hele bevolkingsgroepen. Wordt dat ook discriminatie en/of racistisch genoemd? Jij bent een PEC fan, en heb uit reacties van jou begrepen dat je een gloeiende hekel hebt aan die koekhappers uit Deventer, moet ik dat onder de noemer racisme/discriminatie plaatsen? Een ⤽hekel⤝ aan een bepaalde groep impliceert geen discriminatie/racisme, maar je niet kunnen inleven in hun bepaalde levensstijl, daar mag toch iedereen vrij in zijn? Andersom wordt er op dezelfde manier over ons gedacht en gepraat, niets nieuws onder de zon.

  Mensen zoeken gelijkgestemden, die in geloof/politiek/sociale levensstijl ect. zoveel mogelijk met elkaar overeenstemmen, een normaal verschijnsel, die jou ook niet vreemd zal zijn. Dus trek met een voor jou ⤽afwijkende⤝ mening niet direct de discriminatie/racisme kaart, maar gun iedereen zijn mening. Een zinnige discussie zou hier beter op zijn plaats zijn, maar op deze manier wordt de discussie doodgeslagen, met onzinnige teksten en verwijzingen naar Joden en Protestanten.

 208. @ex VVD??er

  Wellicht komen mijn reacties op Rogiert op dit politiek log ??overtrokken?? over. Als je de reacties van Rogiert leest op nieuwsberichten buiten het politiek en algemeen log zal je echter constateren dat bij berichtgeving over criminaliteit Rogiert vaak als eerste refereert aan de huidskleur als verklarende variabele indien er sprake is van een ??getint?? daderprofiel. Indien de dader echter niet getint is, blijven dergelijke reacties uit.

  Onder dergelijke nieuwsberichten ontspint zich regulier een discussie waarbij Rogiert en enkele anderen doen voorkomen dat de huidskleur de verklarende variabele is voor het crimineel gedrag waarmee hele groepen Nederlanders worden weggezet als criminelen. Ik noem dat generaliserend, stigmatiserend en racistisch.

  Daderprofielen verschillen per vorm van criminaliteit. Zo heb ik aangevoerd dat bij witteboordencriminaliteit het daderprofiel over het algemeen wat witter is.

  Ik veroordeel de criminaliteit en daarbij maakt het mij geen biet uit of de dader blank, geel, zwart of paars is.

  Crimineel gedrag verklaren vanuit huidskleur noem ik racistisch. Ik heb aangevoerd dat onze samenleving al eeuwenlang multicultureel is waarbij ik als voorbeeld nieuwe Nederlanders heb genoemd zoals Bataven, Franse Hugenoten, Portugese Joden en Duitse Joden die elk een nieuw laagje hebben toegevoegd aan de ??multiculturaliteit??.

  Ik neem aan dat de ex voor VVD slaat op teleurstelling in de politieke partij, maar niet op de politieke stroming van het liberalisme die de klassieke grondrechten als godsdienstvrijheid en vrijheid van vereniging hoog in het vaandel voert?!

  Natuurlijk reken ik niet ieder mens onmiddellijk tot mijn ⤽vriendenkring⤝. Tegelijkertijd reken ik ook niet ieder mens direct tot mijn ⤽vijandenkring⤝. Individueel gedrag in woord en daad is voor mij het onderscheidend criterium voor een ??indeling?? tot de ene of de andere ??kring??. Iemands politieke gezindte, godsdienst, ras, geslacht, laat staan iemands favoriete club etc. zijn geen criteria die ik hanteer. Degenen die dergelijke criteria wel hanteren noem ik mensen die discrimineren of racisten.

  Het staat iedereen vrij om zich wel of niet in te leven in de levensstijl van een ander, maar laat de ander dan ook vrij in zijn eigen godsdienst, politieke voorkeur en laat iemands gegevenheden als ras en geslacht alsjeblieft buiten beschouwing.

  Opmerkingen als de ⤽dader is natuurlijk weer niet roomblank⤝ vind ik niet ter zake doende. Die dader is een individu. En natuurlijk is het zo dat bij elke vorm van criminaliteit een bepaalde daderprofiel overheerst, maar om dan gelijk te gaan generaliseren dat bijvoorbeeld alle inbrekers Marrokkanen zijn en dat alle bonusgraaiers leden van een old boys network zijn vind ik pertinent onjuist.

  Mijn ⤽vriendenkring⤝ bestaat niet uit ??gelijkgestemden?? maar is zeer divers: christenen, moslims, joden, hare krishna??s, new age-aanhangers, blank tot pikzwart met alle tussenliggende gradaties in tinten, van minder bemiddeld tot meer dan boven bemiddeld, van PVV tot Partij voor de Dieren, mannen en vrouwen, van laag tot hoog opgeleid. Kortom, mijn vriendenkring is net zo divers als Nederland en veel van mijn vrienden en vriendinnen hebben afwijkende meningen, maar ook gedeelde meningen.

  Maar goed het is mijn mening dat mensen die hele groepen Nederlanders over ĂŠĂŠn kam scheren in reacties op nieuwsberichten over crimineel gedrag door ??getinte?? daders racisten zijn. Als dat hun mening is, moeten ze daar gewoon voor uitkomen en staan voor die mening. Ik gun ieder zijn eigen mening, zelfs als die stupide is.

  Check mijn reacties en die van Rogiert en vel je eigen oordeel. Ik pas mijn oordeel in ieder geval niet aan.

 209. @ElRey

  Hoe jou ervaringen zijn met Rogiert buiten het politiek/algemeen log is voor mij uiteraard onbekend, ik ben in mijn reactie uitgegaan van het summiere ongenoegen van deze reageerder, en dat gaf mij niet direct het idee van discriminatoir/racistisch gedrag. Zodoende mijn tegenreactie, als zijnde ⤽overtrokken⤝

  Vooropgesteld, dat ik elke vorm van echte discriminatie/racisme veroordeel, moet ik toch constateren dat deze kaart in veel gevallen te snel/onterecht getrokken wordt. Benoemen van feiten kan/mag niet voetstoots telkens maar weer onder deze politiek correcte noemer gezet worden. Criminaliteit is een gegeven dat voorkomt in alle lagen van onze bevolking, zoals bij onze roomwitte bovenlaag, in de meeste gevallen zonder fysiek geweld (financiĂŤle manipulatie), afdalend naar beneden met toenemend fysiek geweld. Daar steeds meer mensen (als doelgroep) betrokken raken bij kleurrijk (politiek correct ;)) crimineel fysiek geweld, ontstaat er een aversie naar deze uitvoerende groep. Deze aversie uit zich dan in het benoemen van deze groep, maar of dat onder de noemer discriminatoir/racistisch gezet kan worden, meen ik te betwijfelen.

  Een vaststaand feit is dat deze kleurrijke groep zeer hoog scoort in de criminaliteit monitor, en zich daarmee niet al te geliefd heeft gemaakt bij de doorsnee burger. Deze burger begrijpt ook wel dat daarmee niet een gehele bevolkingsgroep over één kam geschoren kan/mag worden, maar heeft inmiddels terecht het criminele gezwel binnen deze groep uitgekotst. Wat zich dan weer vaak uit in het benoemen, van een ⤽drieletterig woord⤝ Marokkanen. Maar je zal je verbazen over de denigrerende benamingen/woordgebruik die er de ronde doen binnen deze kleurrijke groep over ons als ⤽medelanders⤝

  Over religie/geloofsovertuiging is er al ontelbare decennia gehakketak, over katholieken/gereformeerden/joodse/jehova en het hele scala aan ander geloofrichtingen wordt of met voorkeur of met verachting gesproken/geschreven, blijkbaar een hot item voor opiniemakers/cabaretiers/scribenten en/of ander aandachttrekkers, maar komt de islam in beeld (benoemd) wordt er onmiddellijk de discriminatie kaart getrokken door een bepaalde roomblanke groepering binnen onze samenleving, dat noem ik nu juist hypocriet!

  Dat we inmiddels leven in een ⤽multiculturele⤝ samenleving is een niet meer weg te denken proces, daar is op zich niets mis mee, maar dat de ⤽multiculturele⤝ samenleving problemen met zich mee brengt is niet te ontkennen. Dat deze ⤽nieuwe⤝ samenleving met horten en stoten gaat was te voorzien, maar laten we niet de kop in het zand steken, maar de misstanden durven/blijven benoemen, en niet voor elke afwijkende mening de discriminatie/godwin kaart trekken.

 210. @ex VVD’er

  Ik denk dat we het wel eens zijn dat misdaden en misstanden geadresseerd moeten worden en dat er geen stereotypieĂŤn van moeten worden gemaakt.

  Ik merk dat onze dialoog sterk verbeterd is sinds we beiden ‘gescheiden’ zijn van de partijen waarop we gestemd hebben bij de laatste verkiezingen.

 211. @ex VVD’er

  Sinds we beiden zijn ‘gescheiden’ van onze voorkeurspartij kan ons in ieder geval niet meer politieke correctheid worden verweten 😉

 212. Jullie hebben elkaar gevonden in de wanhopige zoektocht die volgt op een scheiding, Elrey? Al een afspraak bij Ikea gemaakt.;D

 213. @Dame

  Het is nog pril en het is maar afwachten of het voldoende basis is voor de toekomst. Maar wees gerust wij kopen niet alleen ‘eigen waar’ 😉

 214. Hallo koppelaarster, jij aast dus op een (wild?) feest? Ik moet je teleurstellen, zoals je weet, als je de politieke kleur rood mengt met de politieke kleur blauw, krijg je paars. En laat ik nu voor die kleur ⤽sinds de paringsdans van het komisch duo ⤽babbel & knabbel⤝
  vreselijk allergisch zijn geworden. Dus zal het wel bij een latrelatie blijven. 😉

 215. Ojee, heb ik het pril geluk nu verstoord door te ver vooruit te kijken?:o Een verzeiningspoging: wanneer je de neutrale kleur wit toevoegt, ex-VVDer, en de boel niet mengt (je mag toch best jezelf blijven?) dan krijg je een mooie vlag. En nu niet gaan ruzieĂŤn wie de bovenste baan heeft.:)

 216. Gelachen en genoten om de ‘lichtheid’ van bovenstaande reacties. Ik wens jullie allen een fijn weekend dat inmiddels al onderweg is. 🙂

 217. Minder werk, minder vertrouwen

  Werkloosheid stijgt fors … Consumentenvertrouwen daalt … Investeringen nemen af
  [/url]

  En Ruding’s reactie daarop:

  De overheid is medeverantwoordelijk voor het lage consumentenvertrouwen in Nederland. Dat zegt oud-minister van FinanciĂŤn Onno Ruding in een vrijdag gepubliceerd interview met Trouw. De overheid maakt ons door het zigzagbeleid onzeker en daardoor besteden we minder.

  Ruding hekelt in het gesprek de onzekerheid in de samenleving, die volgens de oud-bewindsman wordt veroorzaakt door ⤸onduidelijk overheidsbeleid⤝. Volgens de CDA??er krijgen Nederlanders steeds ⤸tegenstrijdige verhalen⤽ te horen van de overheid, waardoor ze de hand op de knip houden.
  ⤸Eerst had je het regeerakkoord, maar daar is maar een klein deel van uitgevoerd. Toen kreeg je dat sociaal akkoord, maar dat was veel te weinig⤝, klaagt de 73-jarige Ruding. Het ontbreekt volgens de oud-minister aan echte hervormingen. ⤸Dat ziet de consument. Die is ook niet op zijn achterhoofd gevallen.⤝

 218. Nu ben ik wel nieuwsgierig waar Elrey en ex-VVDer op vakantie naartoe zijn: de VS of Zweden. Het antwoord kan een aardige voorspeller zijn van de verhoudingen in dit kabinet…;D

 219. Klopt, Elrey, jullie zijn een intrigerend koppel. Maar die vraag heeft ook een politieke lading: lijkt me een goede indicator voor hoe het nu echt zit in dit kabinet. Misschien moeten we dan het tegendeel nemen, omdat jullie beiden ‘exen’ zijn. Dus als het Zweden wordt, is de VVD de grootste bepaler, en de VS de PvdA.:)
  Dus, New York of Stockholm?

 220. @Dame

  Vorig jaar was ik in Wientjes aanwezig bij de campagne van Diederik Samsom om tot lijsttrekker van de PvdA te worden gekozen. Ik was oprecht geraakt door zijn ??nieuwe energie??.

  Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en als ik dan kijk naar zijn 7-puntenplan dan ben ik teleurgesteld over de huidige stand van zaken.

  1. De arbeidsmarkt: de werkloosheid loopt op en de onzekerheid groeit.
  2. De zorg: zorgverzekeraars maken winst.
  3. Het onderwijs: interen op kwaliteit en kwantiteit.
  4. Wonen: steeds meer bouwbedrijven gaan failliet en dus geen nieuwbouw = geen doorstroming.
  5. Veiligheid: niet verbeterd, dankbare voedingsbodem voor racisten.
  6. Onze energievoorziening: meer dan 50% van de energiekosten zijn geen verbruikskosten en schaliegaswinning opleggen?
  7. De financiĂŤle sector: en alles blijft bij het oude.

  Ik weet dat ik een hoog verwachtingspatroon had, dat hieruit mijn teleurstelling voortvloeit maar tegelijkertijd heb ik niet meer het idee dat de PvdA of een andere politieke partij mijn verwachtingen kan of gaat inlossen.

  Wat gebleven is zijn mijn eigen principes en idealen, maar die heb ik nooit ontleend aan een politieke partij.

  Anno 2013 zijn we aanbeland in een volstrekt apolitiek politiek landschap waar alleen nog sprake is van ‘processen’, die in goede banen geleid moeten worden. Dat wil zeggen: met een minimum aan ongelukken.

  In zo’n landschap doet het er niet meer toe welke ideeĂŤn je hebt of welke partij de politieke macht uitoefent. Zeker niet als de overheid, ongeacht de politieke kleur, zich steeds meer terugtrekt ten gunste van de markt.

  Feitelijk moet je er zelf voor zorgen dat het ‘voor elkaar’ komt, niet ĂŠĂŠn keer, maar elke dag weer.

  En het wordt Amsterdam.

 221. Je deelt je teleurstelling met veel Nederlanders, Elrey. Mijn verwachtingen waren minder hooggespannen. Dat scheelt in teleurstelling.;) Ik zag en zie – gegeven de verkiezingsuitslag – ook geen andere optie dan deze coalitie. Het ‘wat dan’ blijft door mij dus onbeantwoord. Dit kabinet zit wel met de erfenis van jaren Balkenende die op veel terreinen de boel heeft laten sloffen (bv hypotheekrente-aftrek).
  Ben met veel maatregelen niet blij; zeker niet de maatregelen waarbij weer van alles overhoop wordt gehaald zonder perspectief dat het beter wordt. Maak me ook zorgen om de sluiting van de verzorgingstehuizen. Wat ik wel als positief punt zie, is dat de ellende wel dwingt tot een nieuwe koers op een aantal terreinen. Ik las bijvoorbeeld dat het kabinet zeer geĂŻnteresseerd is in de plannen van Jos de Blok over de ouderenzorg: besparen van geld zonder in te leveren op de kwaliteit, net zoals hij met de buurtzorg heeft bewerkstelligd. En uiteraard de fraudebestrijding in de zorg.
  En je een na laatste zin, is een van de uitgangspunten van dit regeerakkoord: stimuleren van de zelfredzaamheid. Ik zie daar ook veel beren op de weg, maar sta er wel achter. Er is een sfeer ontstaan waarin er als vanzelfsprekend een beroep op gemeenschapsgeld wordt gedaan voor allerlei zaken, waarbij je vanuit een kritische blik vraagtekens kunt plaatsen.
  Amsterdam: leuke bestemming. Ik ga binnenkort het verbouwde Rijksmuseum bezoeken. Ik ben zeer benieuwd.

 222. De rijken worden rijker…

  NOS: meer miljonairs in Nederland

  Het aantal Nederlandse huishoudens dat meer dan omgerekend 1 miljoen Amerikaanse dollar bezit, is vorig jaar toegenomen met 12,9 procent. In 2012 waren er 191.000 huishoudens miljonair, in 2011 waren dit er nog 170.000, meldt de NOS.

  Volgens de Boston Consultancy Group bezitten de Nederlandse miljonairshuishoudens gezamenlijk 396 miljard Amerikaanse dollar. Ruim 60 procent van het private vermogen in Nederland zit in pensioenfondsen en levensverzekeringen. Wanneer dat niet wordt meegeteld, dan zijn er 99 duizend miljonairshuishoudens in Nederland, aldus de NOS:

  Wereldwijd bezitten 13,8 miljoen huishoudens minstens 1 miljoen dollar. Daarvan wonen er 5,9 miljoen in de Verenigde Staten. Qatar heeft de hoogste miljonairsdichtheid. Daar hebben 14,9 procent van de huishoudens een vermogen van meer dan 1 miljoen dollar. Nederland staat op de ranglijst van miljonairsdichtheid met 2,6 procent op de 15e plaats.

  NOS: Meer miljonairs in Nederland

 223. Kwalijke zaak zeg, nu is er politiek zoveel discussie over geweest. Minister Schippers werd nog verdacht van nauwe banden met de rooklobby. Nu dit:

  VNO-NCW lobbyt voor tabaksindustrie

  Werkgeversorganisatie noemt zich ‘vriend van de tabaksindustrie’ en gebruikt politieke connecties om rookbeleid te beĂŻnvloeden

  VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland, blijkt actief, op het hoogste niveau te lobbyen voor de belangen van de tabaksindustrie. Dat schrijft Vrij Nederland in een onderzoeksverhaal over het netwerk van de tabakslobby, dat woensdag gepubliceerd wordt. Leden van de Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd.

  De directeur van VNO-NCW, Niek Jan van Kesteren, geeft toe het onderwerp mee te nemen als hij staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn, die het tabaksdossier in zijn portefeuille heeft, spreekt. Daarnaast noemt hij het ministerie van FinanciĂŤn ‘een belangrijke bondgenoot’. Documenten die middels een Wob-procedure in handen van Vrij Nederland zijn gekomen, laten zien dat het ministerie van FinanciĂŤn op verzoek van de industrie zelfs wetsteksten aanpast.

  Kompanen
  Ook internationaal zou VNO-NCW haar invloed namens de tabakslobby laten gelden. Zo zou de organisatie haar ‘kompanen’ in Oost-Europa mobiliseren om gezamenlijk anti-rookbeleid in Brussel te kunnen dwarsbomen.

  De lobby van VNO-NCW is extra problematisch omdat Nederland in 2005 een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie ondertekend heeft waarin staat dat de Nederlandse overheid bij het maken van rookbeleid, commerciĂŤle partijen die een ander belang dan de volksgezondheid hebben, buiten de deur zal houden.

  Geschokt
  Woordvoerders in de Tweede Kamer met zorg in de portefeuille hebben geschokt gereageerd. Myrthe Hilkens van regeringspartij PvdA noemt de opstelling van het ministerie onwenselijk:

  “Het kan niet de bedoeling zijn dat het ene ministerie wel en het andere in het geheel niet rekening houdt met een internationale afspraak.”

  De woordvoerders van de politieke partijen die in het artikel reageren blijken niet op de hoogte te zijn van VNO-NCW’s voortrekkersrol voor tabak in Europa en zijn verbaasd en geschokt. Zo zegt Pia Dijkstra van D66:

  “Ik word hier niet blij van. Roken is erg slecht voor de gezondheid en het lijkt me niet het eerste waarvoor je als werkgeversorganisatie op de bres springt. Als grote werkgeversorganisatie mag je je best wel wat bescheidener opstellen en dus niet voorop lopen om de antitabaksmaatregelen tegen te gaan die Brussel neemt.”

  Henk van Gerven van de SP noemt de voortrekkersrol van VNO-NCW in de Europese Unie tegen de antitabaksmaatregelen ‘een dodelijke actie’.

  “Tabak is immers een dodelijk product. Het is moreel en ethisch niet verantwoord. Ik vind dat de werkgeversorganisatie hiermee moedwillig verslaving stimuleert.”

 224. Tweet van de dag

  wo 24 juli 2013

  Cordaid gaat armoede in NL bestrijden. Gister hadden we een nieuw recordaantal miljonairs. Volgens mij is er iets mis. #TijdVoorSolidariteit

  Wouter GrootKoerkamp

 225. Europa twijfelt aan Nederlandse integriteit

  Nederlandse parlementariĂŤrs slordig met belangenverstrengeling, nevenfuncties en giften … Alleen pers onderzoekt integriteit

  Nederland is hard op de vingers getikt door de Raad van Europa. ParlementariĂŤrs zouden nauwelijks weten hoe met zaken als belangenverstrengeling om te gaan, regels omtrent nevenfuncties, giften en zakelijke belangen worden ontoereikend genoemd, en bovendien zou het onderzoek naar de integriteit van parlementariĂŤrs geheel aan de pers worden overgelaten. Dat schrijft de Raad in een rapport, waarvan de conclusies door Nieuwsuur werden onderzocht.

  Nieuwsuur schrijft:

  “De integriteit van de openbare sector, waaronder het parlement, is essentieel voor het goed functioneren van de democratie. De integriteit van een Kamerlid ligt in eerste instantie bij de persoon zelf. Maar ook politieke partijen zijn verantwoordelijk voor hun Kamerleden. Maar meer dan vragen stellen kan een partij niet doen.”

  Dit jaar leidden integriteitskwesties vooral binnen de VVD tot discussie. Een aantal VVD-bestuurders kwam in opspraak: Jos van Rey trad in oktober af als senator en wethouder van Roermond. Hij wordt verdacht van corruptie en schending van zijn geheimhoudingsplicht. Oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Ton Hooijmaijers wordt vervolgd voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. VVD-Kamerlid Johan Houwers stapte afgelopen maandag op als Kamerlid. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting.

  Nieuwsuur

 226. De verschillen worden groter verdere krimp

  Duitse economie groeit wel

  Of dit bijdraagt aan een potentiĂŤle Nederlandse groei?

  ‘Kabinet snijdt niet 6 maar 8 miljard extra’
  Financieele Dagblad: extra bezuinigingen bovenop eis Olli Rehn om geld vrij te maken voor investeringen
  Het kabinet zou volgend jaar ruim 6 miljard euro extra aan bezuinigingen doorvoeren, om aan de begrotingseis van eurocommissaris Olli Rehn te kunnen voldoen. Dat blijkt inmiddels achterhaald. Het plan nu is om 8 miljard euro extra te snijden in de overheidsuitgaven, om zodoende geld vrij te maken dat weer geĂŻnvesteerd kan worden in de noodlijdende economie. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van Haagse bronnen.

 227. De neurotische drang van het ⤽beste kabinet ooit⤝ om aan het einde van 2014 het door de EU dwangmatig opgelegde begrotingstekort van minimaal 2.8% te halen wil zoals het er na uit gaat zien ten koste van de toch al uitgeknepen burger geen 6 miljard maar 8 miljard ⤽bezuinigen⤝ cq lasten verzwaren. Het kabinet ⤽Knabbel & Grabbel⤝ wil namelijk meer investeren in de noodleidende economie. Ach, zo denken ze in Den Haag, die 2 miljard moet er ook nog wel bij kunnen, wie het breed heeft laat het breed hangen, nietwaar? Natuurlijk zal het wat gemor veroorzaken bij de murw geslagen burger, en zullen er bij de virtuele peilingen wat ⤽ontevreden⤝ kiezers uitwijken naar de flanken, maar dat wordt glimlachend bekeken door de plucheplakkers van het ⤽beste kabinet ooit⤝. Tegen de tijd van nieuwe verkiezingen, hangen ze samen gewoon wat nieuwe financiële worstjes voor de gretig toehappend burger, (die na de verkiezingen, weer in de vrieskast gaan ) en al het leed is weer vergeten.

  Want hoe men het wendt of keert, het adagio ⤽brood en spelen⤝ is nog net zo actueel als 200 jaar geleden. En na de zoveelste vingeroefening kan ⤽onze⤝ schatbewaarder Dijselbloem tevreden achterover leunen, en aan zijn mede kompanen melden: ⤽Zo daar zijn we weer zonder kleerscheuren vanaf gekomen, het heeft de overheid niets gekost, wij hoeven geen cent te bezuinigen⤝. Alles op de diverse ministeries, en alle andere onrendabele speeltjes van de overheid blijven gewoon intact, en het ⤽beste kabinet ooit⤝ kan doorgaan met het enige waar ze goed in zijn: ⤽het verkeerd omgaan met het afgeperste (gestolen) geld⤝

  Wat is de teneur van het boven aangehaalde verhaal? Dit rampenkabinetje moet opstappen, al dan niet gedwongen. Wil ons land uit de slop raken, dient er een kabinet te komen van mannen en vrouwen die om te beginnen geen enkele politieke binding hebben, en in feite wat betreft carri?re onafhankelijk zijn van een politieke loopbaan. Met vooral een ruime ervaring in de maatschappij en het bedrijfsleven op welk niveau dan ook, waarbij ambtenaren bij voorbaat afvallen. Ambtenaren zijn niet in staat om onder druk te functioneren, al denken ze zelf van wel, ze kunnen niet bedrijfsmatig denken, en weten niet wat het nemen van verantwoording en risico inhoudt.

  Het rampenkabinet die er nu zit, geeft hiervan de juiste signalen af.

 228. Ja, dan komt het goed met ons land… De CEO’s van grote bedrijven moeten de zaak maar overnemen. Het land runnen alsof het een bedrijf is waar je de onrendabele delen afstoot ten faveure van de winstgevende onderdelen. En die krachtpatsers gaan ook nooit failliet of laten hun bedrijf in deplorabele toestand achter. Zij kunnen imers bedrijfsmatig denken en durven risico’s te nemen.
  Het zou dit politieke log misschien oppeppen, maar dat is dan ook alles, vrees ik.;)

 229. De door jou aangehaalde zin: ⤽Het land runnen alsof het een bedrijf is waar je onrendabele delen afstoot ten faveure van winstgevende onderdelen⤝ heb ik met vreugde gelezen. Blijkbaar is er toch nog één ambtenaar met een gezond verstand. 🙂 De lijst van onrendabele onderdelen (politieke speeltjes) die de burger handenvol met geld kost, zonder dat hier enige effectiviteit (winstgevendheid) tegenover staat zal ik je besparen, daar je deze ondanks je gekleurde bril, moeiteloos kan invullen.

  Als zijdelinks voorbeeld aan het scala van onrendabel ambtelijk denken wil ik hier graag het mismanagement van de huidige minister van Soc.Zaken (Asscher) aanstippen.

  In reactie op de schokkende cijfers van het CBS en CPB wil deze ondeskundige economische nitwit extra gaan ⤽investeren⤝ in de economie, om hiermee het consumentenvertrouwen op te krikken. Wat een gotspe, duidelijk een idee dat ontsproten is uit een economisch onkundige ambtelijke hersencel, want een slechter idee is niet denkbaar. Het is totale lariekoek, want iedere cent die de overheid zogenaamd wil investeren, moet eerst uit de toch al lege zakken van de werkende burger getoverd (gestolen) worden. Hoezo, boost voor het consumentenvertrouwen?

  Het ⤽investeringpakket⤝ dat door deze goochelaar aangekondigd wordt betekent niets anders dan: ⤽hogere belastingen voor de werkende en hogere kosten voor bedrijven⤝.

  Dat is juist de denkfout van (ambtelijke) politici, die denken dat ze de economie doormiddel van wat kunstgrepen (lastenverzwaring) gezond kunnen krijgen. Daarom mijn pleidooi voor ter zake kundige politici (gepokt en gemazeld) op de (vooral) economische posten binnen een kabinet. Ter zake kundig economisch onderlegde personen, die zonder politieke besmetting begrijpen dat de overheidsuitgaven en dat van werkende mensen en het bedrijfsleven verlaagt moeten worden, dan kan Jan Publiek eindelijk weer opgelucht adem halen, en hun geld weer een beetje normaal besteden. Dan gaan de vastgeroeste zaken weer lopen, durven bedrijven weer te investeren en nieuw personeel aan te nemen??..en loopt de werkloosheid terug.

  De overheid heeft simpelweg geen verstand (ambtelijk) van investeren, alleen de burger kan dat door zijn geld te besteden aan zaken die voor hem van waarde zijn. De overheid kan enkel stelen, (voor onrendabele investeringen) maar de vrije markt kan creĂŤren.

  Maar het valt te betwijfelen, of (gekleurde) politieke ambtenaren dit ooit zullen begrijpen.

 230. Volgens mij kan dat “ex” er wel weer af… Wat een lofzang op de vrijemarkteconomie. De overheid is er niet voor om de economie te stimuleren, maar in een stagnerende economie kunnen overheidsuitgaven de economie wel op gang houden. Daar zijn de meeste economen het wel over eens. Ons kabinet doet dat niet, want is erg gericht op het begrotingstekort. De overheid zal altijd (in geld uitgedrukt) “onrendabele” zaken financieren. Simpelweg omdat dat de rol is van de overheid: zorgen voor die zaken van algemeen nut of algemeen belang die niet door de vrije markt worden opgepakt.
  Ik begrijp dat jij veel vertrouwen hebt in types als Herman Heinsbroek 😮 Ik niet, tenminste niet aan het roer van het land. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn niet dezelfde als die van het leiden van een groot bedrijf (geen georganiseerde oppositie, geen publieke debatten over keuzes en een enorme complexiteit aan gerelateerde kwesties).

 231. Nee, hoor dat ex kan gewoon voor blijven staan, zelfs vet gedrukt. Het door mij in het verleden gesympathiseerde clubje heeft alle geloofwaardigheid verloren, door haar liberale roots te verloochenen en zich volledig te conformeren aan het sociaaldemocratische gedachtegoed.

  En natuurlijk is de overheid niet de instantie die de economie moet stimuleren, (prettig dat jij dat begrijpt) in tegenstelling met wat Asscher nu van plan is. De overheid moet juist de vrije markt stimuleren en de burger ademruimte geven, en dat kan alleen doormiddel van belasting/lasten verlaging, dan komt er weer ruimte om te investeren binnen het bedrijfsleven en krijgt de burger weer de mogelijkheid om zijn ⤽koopwoede?⤝ bot te vieren. In een stagnerende economie moet de overheid ademruimte geven, en niet achter de verstikkende doctrine van bepaalde economen aanlopen, dan begint het teveel op het vals zingende ⤽Melkert verhaal⤝ te lijken.

  Zoals ik in mijn vorige reactie al aangaf, wanneer de overheid extra investeert in ⤽nieuwe⤝ plannetjes, moet het geld ergens vandaan komen. en waar dat geld vandaan moet komen, heb ik daar al uitgelegd.

  De naam Herman Heinsbroek laat ik maar voor jou rekening, daar er in ons landje volgens mijn mening wel capabeler figuren rondlopen, die wel over vaardigheden beschikken, zonder de ambtelijke dooddoeners als: ⤽trends gebruiken, netwerken verbinden, co-creëren met vertrouwen, leren in allianties, ruimte maken, erbij blijven, de spelregels aanpassen, kansen pakken op meerder niveaus⤝ Mensen die ons kunnen verlossen van dit rampenclubje, en op een eerlijke en integere maar vooral zakelijke manier (zonder politieke fratsen) ons land uit de mis?re kunnen trekken.

 232. Je bent wel een heel ouderwetse liberaal, ex-VVDer. Dat de vrije markt imperfect werkt is inmidels toch wel genoegzaam onderkend. De vrije markt kan niet zonder regulerende overheid. Dat is een van de onderdelen van de analyse van Marx die klopt: de vrije markt leidt tot monopolievorming en dat staat gelijk aan een niet-vrije markt.
  Het zal je misschien (in je zwart-wit-denken) verbazen, maar ik ben niet tegen de vrije markt-economie. Een door de overheid geleide planeconomie heeft zijn falen wel bewezen. Wel zal er regulatie moeten zijn om monopolievorming en bijvoorbeeld uitbuiting te voorkomen. Simpel gezegd gaat het bij een bedrijf alleen en puur om winstmaken, ook als dat voor het geheel niet optimaal is. Er zijn voldoende studies die laten zien dat samenwerking tussen de hvens van Antwerpen en Rotterdam voor beide voordelig is en dat het vergroten van de welvaart elders uiteindelijk voor iedereen profijtelijker is dan grote welvaartsverschillen. Dat lukt alleen wanneer je doelstelling is om meerwaarde voor het geheel te creĂŤren en niet om alleen voor jezlef tot de beste uitkomst te komen.
  Noem maar eens een paar namen die jij geschikt vindt. Mij valt altijd op dat de ‘zakenman/vrouw van jaar x’ een tijdje erna zwaar onder vuur komt te liggen vanwege mismanagement oid.

 233. Het is ditmaal wel erg met het verboden woord. Mijn antwoord aan Bernard waarbij ik met een * had geschreven, hangt nu ook. Nog meer gemystificeerd: het ging om de persoon HH. Die staat op de zwarte lijst bij Admin.;D

 234. Waarom het woord ⤽ouderwetse liberaal⤝? In de eerste plaats voel ik mij zeker niet ⤽ouderwets⤝ als ik een voorstander ben van een vrije markt, zonder de verstikkende regeltjes die mij oplegt worden door bepaalde mensen die nog steeds geloven in de prehistorische communistische analyse van een zekere Marx, één van de grondleggers van de planeconomie.

  Maar mijn ⤽verhaaltjes⤝ gingen ook niet over een gereguleerde-vrijemarkt of over een eventuele planeconomie, maar over het mismanagement van een zekere economische nitwit (Asscher), die in zijn (onderbewustzijn?) de idealen van Marx schijnbaar nog zeer aanbevelenswaardig vindt, getuige zijn toch weer staatsinmenging.

  En zo het altijd is met staatsinmenging (sociaaldemocratisch stokpaardje) wordt het kostenplaatje bij de werkende burger en het bedrijfsleven gelegd.

 235. Over Asscher kan ik kort zijn: ik ben niet kapot van hem. Ik vind hem – zacht uitgedrukt – niet inspirerend. “Ouderwets”, niet bedoeld als belediging, maar omdat je ideeĂŤn zo in een discussie van 40-100 jar geleden kunnen. Inmiddels is de verzorgingsstaat een feit. Je kunt niet terug naar de tijd waarin de markt het hoogste goed was. Net zo goed als de communistische planeconomie is mislukt, is de zuivere vrije marktideologie dat ook. En die planeconomie was geen idee van Marx, mocht je dat denken. Hij beschreef in goed Hegeliaanse dialectische traditie het mislukken van het kapitalisme en voorspelde (via these-antithese-synthese) dat er een andere (communistische) samenleving zou ontstaan, zonder deze en detail te beschrijven. Je hoeft geen marxist te zijn, om delen van zijn analyse te kunnen waarderen.

 236. Sorry, maar ik begin langzamerhand te twijfelen aan je objectieve leesvaardigheid, je distilleert ⤽ideeën⤝ uit mijn reacties die er niet instaan. Nergens komen in mijn reacties ⤽ideeën⤝ voor dat ik terug wil het ⤽dictatoriale bedrijfssysteem⤝ van voor de 2e wereldoorlog, en wat de door jou aangehaalde hedendaagse verzorgingstaat met onze discussie te maken heeft, ontgaat mij volkomen.

  Nergens geef ik aan dat de (vrije) markt het hoogste goed is, wat ik aangeef is dat overregulering, voorschriftenvlooien, en de lastenverzwaringen vanuit de overheid het voor het bedrijfsleven praktisch onmogelijk maakt om te ondernemen. Ongebreidelde lastenverzwaringen die zowel voor de burger als voor het bedrijfsleven een rem zet op consumeren/produceren, maar vanuit het sociaaldemocratische ideaal (in samenwerking met nepliberalen) schijnbaar de remedie is om uit deze crisis te geraken.

 237. Ik schreef niet voro niets 40 tot 100 jaar, ex-VVDer. Het is namelijk net of ik Wiegel hoor praten. Afstoten van “onrendabele” onderdelen leidt al gauw tot het uitkleden van de verzorgingsstaat. Dat levert dan meteen de door jou zo vurig gewenste lastenverlichting voor het bedrijfsleven op. Om die reden legde ik die relatie.

 238. Het is net of ik Den Uyl hoor praten, Dame. Afstoten van ⤽onrendabele⤝ onderdelen, is niet gebaseerd op mensen, maar op materiële zaken. Materiële zaken, die in de loop van onze politieke geschiedenis als vanzelfsprekend (eisend) zijn gaan gelden, en die er voor gezorgd hebben dat de verzorgingstaat bijkans onbetaalbaar is geworden. Met dank aan het sociaaldemocratische idealistisch wirtschaftwunder ⤽na ons de zondvloed⤝ die ons door middel van ongebreideld lenen en vooruitschuiven van urgente ECHTE bezuinigingen, mede schuldig zijn aan een stagnerende economie.

  Zakelijk ECHTE bezuinigingen, geen lastenverzwaring ten koste van de burger en het bedrijfsleven hebben we nodig, om uit deze mis?re te geraken. Elke van de door jou zo aanbeden economen en/of saneerders met een beetje gezond verstand, zullen beginnen om onrendabele materiĂŤle zaken (en politieke speeltjes) weg te snijden om een economie weer gezond te maken, maar niet het paarse gilde dat op dit moment de dienst uitmaakt. Deze verpolitiekte baantjesjagers denken alleen aan zich zelf, en voeren alleen opdrachten uit die hen opgedragen worden vanuit de hoofdstad van Europa. Ter eer en glorie, van hun verdere politieke carri?re.

  De ECHTE BEZUINIGINGEN die doormiddel van het wegsaneren van onrendabele materiële zaken (en politieke speeltjes) gerealiseerd worden, kunnen dan (zoals het hoort) ingezet worden als lastenverlichting voor de burger,en het door mij zo vurig ⤽aanbeden⤝ bedrijfsleven.

 239. Nu jij hier de spreekbuis bent van het bedrijfsleven, van het gezonde verstand en wakker Nederland ;), wil ik je uitdagen om 3 onrendabele zaken te noemen die passen in jouw criteria, die afgeschaft kunnen worden en die voldoende geld opleveren. Ik ben benieuwd.

 240. Aardige column:

  ‘PvdA, laat kabinet en Rutte zo snel mogelijk vallen’
  OPINIE – Thomas von der Dunk ? 18/08/13, 14:14

  Columnist Thomas von der Dunk vindt dat een deel van de VVD-achterban het contact met de realiteit kwijt is. De liberalen zijn de laatste twee verkiezingen op rij de grootste partij van het land, maar rechtse VVD-ers morren om het beleid. Tegelijk is geen partij al jaren beleidsmatig zo buitenproportioneel verwend als de VVD. .

  Afgelopen donderdag verscheen in De Volkskrant een curieus stuk van Ed Sinke (ook besproken op tv, dick), ondernemer, lid van de VVD en – wat de krant niet vermeldde – ooit een groot fan van Rita Verdonk, tot hij met haar en haar TONnies brak omdat zij hem ervan beschuldigde met een deel van de partijkas vandoor te zijn gegaan.

  De kop boven Sinkes stuk: ‘VVD, laat kabinet ĂŠn Rutte zo snel mogelijk vallen’. Het bevat een litanie van klachten over de VVD, het kabinet en Rutte, met als rode draad dat er een te links beleid wordt gevoerd, teveel concessies aan de PvdA worden gedaan en Rutte een visieloze windvaan is.

  Dat laatste zal ik niet ontkennen, maar op de rest valt het nodige af te dingen, ook al staat Sinke niet geheel alleen. Gisteren liet Joshua Livestro, ooit medewerker van Bolkestein en later voor­stander van de ontspoor­de gedoogcoalitie met Wilders, in de NRC eveneens weten dat hij zwaar teleurgesteld is en overweegt zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen.

  Sinke: Rutte heeft tijdens de verkiezingscampagnes veel te veel beloftes gedaan die hij nu niet waarmaakt – inderdaad: die waren dan ook groten­deels behoorlijk onzinnig, van ‘geen cent meer naar de Grieken’ tot ‘dui­zend Euro naar iedere Nederlander’ – en kiest niet voor lastenverlichting en een kleinere overheid. ‘En dan is er nog de onbegrijpelijk slecht getimede beperking van de hypotheekrenteaftrek.’

  Contact met realiteit verloren
  De VVD, ofschoon nu al twee keer achtereen bij verkiezingen (net) de grootste partij geworden, geeft alles weg. ‘Dit kabinet voert een beleid dat voortdurend ingaat tegen het liberale gedachtegoed. De VVD moet zo snel mogelijk en nieuwe leider op economisch rechts krijgen, als serieus tegen­wicht voor links, zodat er weer een alternatief is voor mensen die niet geloven in de socialistische maakbaarheidsmaatschappij’.

  Even terzijde latend dat het momenteel vooral de VVD is die met Teevens Big-Brother-controlestaat en Schippers’ EPD in een maakbaar­heids­maatschappij gelooft: deze zinnen illustreren vooral hoezeer een deel van de VVD-achterban het contact met de realiteit verloren heeft.

  Dat bleek al op de verkiezingsavond van 2012: tien zetels winst werden als een soort absolute meerderheid voor het VVD-denken geĂŻnter­preteerd. De VVD heeft echter nooit meer dan een kwart van de kiezers achter zich gekre­gen – dus driekwart van de Nederlanders stemt gĂŠĂŠn VVD, hoe onvoorstel­baar dat misschien ook voor inwoners van Wassenaar is – en desalniettemin de afgelopen drie decennia juist een bovenproportionele invloed op het beleid uitgeoe­fend.

  Dat kwam mede doordat de twee klassieke volkspartijen PvdA en CDA veel teveel in het neoli­berale denken van vermarkting, flexibilisering en denivelle­ring zijn meege­gaan, waardoor het geenszins vanzelfsprekende intussen vanzelfsprekend is geworden, en door de stelsel­matige afbraak van de staat aan het huidige ultrakapitalisme (dat tot de kredietcrisis heeft geleid) nauwe­lijks meer tegen­wicht kan worden geboden.

  VVD is buitenproportioneel verwend
  Geen partij is al jaren beleids­matig zo buiten­proportioneel verwend als de VVD. Het getuigt van ver­gaand egocen­trisme ĂŠn zelfoverschat­ting om nu een klaagzang op te hangen. Kennelijk kan het voor rechtse VVD-ers nooit rechts genoeg zijn. De achterban van PvdA en CDA is die afgelopen decennia aanmerke­lijk slechter bediend – vandaar dat die ook massaal is weggelopen, en die van de VVD is ge­groeid.

  Ook wat het huidige kabinetsbeleid betreft, heeft de PvdA-kiezer heel wat meer reden om een streep te trekken dan de VVD – vandaar de kop boven deze column: ‘PvdA, laat kabinet ĂŠn Rutte zo snel mogelijk val­len’. De vermarkting en privatisering gaat namelijk op veel terreinen gewoon door. Schippers blijft hardnekkig vasthouden aan nog meer concur­rentie in de zorg, Schultz wil op basis van hetzelfde marktgeloof opnieuw allerlei spoorlijnen aanbe­steden. Wat dat aangaat is het opmerkelijk dat Sinke als een van de kerntaken van de over­heid de spoorwe­gen noemt: de ontspo­ring van de NS – van de creatie van ProRail tot de Fyra – heeft alles te maken met de VVD-dogma­tiek dat openbaar vervoer gewone koopwaar zou zijn.

  Veiligheidsfetisjisme
  Ik zie dan nog af van de aantasting van de rechtsstaat door het koppel Opstelten-Teeven, die de verlammende angst van de VVD voor het PVV-veiligheidsfetisjisme belichamen, en ook oprechte liberalen aan het hart zou moeten gaan. Wat de hypotheekrenteaftrek betreft: hier moet vooral VVD-puin geruimd worden, omdat de VVD de afschaffing altijd heeft geblok­keerd en we daardoor nu met de zeepbel van de huizenmarkt zitten.

  Maar de voornaamste reden dat het rechtse beleid van voorgaande kabi­netten nu maar een heel klein beetje kan worden omgebogen, wordt gevormd door de heilig ver­klaarde drieprocentnorm. Omdat Rutte zonodig verkiezingen moest winnen, heeft hij daarvan in de vorige kabinetsperio­de een heel spektakel­stuk gemaakt: streng zijn voor de Grieken.

  Dus geldt die tot fetisj uitgegroeide drieprocentnorm nu ook voor ons, ook al is er geen econoom meer die dat verstan­dig vindt. Rutte kan nu ten koste van nog meer gezichtsverlies nauwelijks nog anders, en gijzelt daarmee heel Nederland. Zonder hem zou het inderdaad makkelijker worden een hoogstnoodzakelijke koerswijziging tot stand te brengen.

  Een nieuwe baan als taxichauffeur, om eens dichter bij het niet-VVD-gedeelte van het volk te komen, zou dat niet iets zijn? Marks Noorse collega Stol­tenberg kan hem nu alles over de ins en outs daarvan vertellen.

  Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en columnist van Volkskrant.nl .

 241. Is er wat vreemds aan dat ik pleit voor ⤽eigen parochie⤝, dat is altijd nog beter dan een apathisch snurkende azijnbode lezer die alles voor zoete koek slikt.

  En wat de ⤽uitdaging⤝ betreft, dat is niet zo moeilijk in te vullen, maar als je de moeite had genomen had je bepaalde zaken terug kunnen vinden in eerdere reacties van mijn hand. Maar om je nieuwsgierigheid te bevredigen, hieronder alsnog enige zaken die volgens mijn mening afgeschaft/gereduceerd kunnen worden. Het ene wat uitgebreider belicht als het ander.

  Tientallen jaren mislukt beleid op het gebied van ontwikkelingsamenwerking. Schaf de portefeuille ontwikkelingssamenwerking af, tout court,?? met uitzondering van noodhulp. Als we willen leren, kijk dan naar de Chinezen met hun ⤽Trade no Aid⤝. We zijn toch zo`n bedrijvig volkje, doe het dan bedrijfsmatig, zoals onze befaamde baggeraars infrastructurele voorzieningen financieren met onmiddellijk rendement, o.a. door exploitatie van hulpbronnen. Opkomende landen kunnen (indien nodig) als rolmodel staan voor ontwikkelingslanden.
  Schaf de hobby van gemengd zendelingenschap af, en zet de zich aan zieligheid verrijkende NOG bij het grofvuil. Dan kan het opgeheven vingertje in de broekzak blijven, niemand buiten Nederland die daar nog behoefte aan heeft, we hebben de ontwikkelingswereld te lang gebagatelliseerd en op een kinderlijke wijze dom gehouden. Met als tranentrekkend bewijs, dat het meeste geld in verkeerde handen terecht komt.

  Trek de bijdragen aan de EU in belangrijke mate in. De extra kosten die de
  huidige moloch en het z.g. presidentschap vergen, maar vooral die (duizenden?) diplomaten dienen door Nederland niet gefinancierd te worden.

  Trek de jaarlijkse bijdragen in voor de VN organisaties, zoals Unesco, Unicef, ILO e.d. het zijn vooral de overheadkosten, die pijn doen, daar deze organisaties onproductief zijn, daar ze allen maar als praatgroepen functioneren.

  Back to (more) basic. De opeenvolgende overheden hebben de verwachting gewekt bij iedere individu dat vadertje staat overal voor zorgt. (vraagje: welke politieke richting als aanjager?) Wie dat gaat betalen is onderbelicht. Het product van dit beleid is enerzijds graaiende managers en anderzijds parasiterende burgers. Immers de kosten van dit beleid worden legaal, afgewenteld op de anonieme samenleving. Dit gaat goed, zolang er door de anonieme samenleving geproduceerd wordt. Echter produceren is niet altijd vanzelfsprekend. Mensen kiezen ⤽voor zichzelf⤝, en leggen de rekening bij de samenleving. (lees: de wel producerende burger)
  De overheid heeft daarmee een prikkel ingebouwd om van producerend naar niet producerend/louter consumerend te gaan, dat is het echte probleem. Bezuinigen (lastenverzwaring) en populaire voorstellen om het geld te halen waar het aanwezig is, negeren de benodigde productie capaciteit en de wil om te produceren. Hoe meer financiĂŤle druk op de producerende, hoe groter hun drang om ook maar niet meer producerend te zijn. Alle concentratie is gericht op verdeling van de welvaart (managers/ambtenaren) maar er is geen aandacht voor creatie van welvaart (werkende)
  Zolang dat zo blijft is het (financieel) dweilen met de kraan open.

  Bovenstaande 4 items brengen natuurlijk niet het geld op om ons uit de financiĂŤle problemen te halen, (al kan ik met voorbeelden moeiteloos een boek vullen, maar daar heb ik geen zin in) maar zie het maar als een indicatie van verspilling.

  Niet dat ik enige hoop heb dat jij vanuit je starre sociaaldemocratische visie hier enige liberale pluspunten uithaalt, maar je zult het er mee moeten doen. 😉

 242. De begroting van Buitenlandse zaken wordt dus geminimaliseerd, ex-VVDer. Je hebt gelijk wanneer je stelt dat je hiermee niet de bezuinigingsdoelstelling haalt (maar wel grote schade toebrengt). Snijden of afschaffen van ontwikkelingssamenwerking is een heilig huisje van de VVD. Dat doet “ons” geen pijn, althans zo lijkt het. Het levert ‘slechts’ 0,7% van het BNP op. Over ontwikkelingshulp is veel te zeggen. Persoonlijk zou ik ook liever geen hulp (charitas) zien, maar een eerlijke verhouding, waarbij het rijke deel van de wereld een faire prijs betaalt voor de producten die ze koopt. Helaas gebeurt dat niet.
  Het Nederlandse beleid is al meet dan een decennium gericht op armoedebestrijding. Dit kabinet zet in op het meer verweven van de hulp met onze handel. Hoewel dat niet het eerste doel is, levert de hulp ons land contacten op die nuttig kunnen zijn als de economie van betreffend land aantrekt. En dat laaste gebeurt (BraziliĂŤ bv). Over de EU kan ik kort zijn, daarover heb ik hier al veel geschreven. Iedereen met kennis van zaken weet dat de samenwerking Nederland nog steeds meer oplevert dan het kost. Relatief gezien heeft de EU overigens een bescheiden aantal ambtenaren (ca 50.000).
  Eigen verantwoordelijkheid is toevallig ook een van mijn stokpaardjes, maar zorg voor de zwakkere ook. Wie de verzorgingsstaat heeft aangezwengeld? Hier in Nederland vonden de christelijk en sociaal-democratische/socialistische partijen elkaar. Internationaal gezien kan Bismarck als vader van de verzorgingsstaat worden gezien. En vanaf het begin van de industriĂŤle revolutie zijn er bedrijfseigenaren geweest die voor hun werknemers hebben gezorgd (Heveadorp, Batadorp bv). Vanaf WOII hebben CDA en VVD elk meer dagen geregeerd dan de PvdA. Beide partijen hebben hun aandeel geleverd in de uitbouw van de verzorgingsstaat. En ja, dat mag best wat minder.

 243. Duitsland verdient 40 miljard euro aan crisis

  * Kosten? Nog geen 600 miljoen euro

  Duitsland spaart tientallen miljarden uit door de crisis die andere landen hard treft. Tussen 2010 en 2014 betalen de oosterburen 41 miljard euro minder aan rente omdat het land als gevolg van de crisis goedkoper leningen kan afsluiten. Tegelijkertijd heeft de internationale crisis de Duitserr tot nu toe maar 599 miljoen euro gekost.

  Het Duitse ministerie van FinanciĂŤn maakte de opmerkelijke resultaten bekend naar aanleiding van een onderzoek door de sociaaldemocraat Joachim Poss.

  Der Spiegel schrijft:

  Het ministerie van FinanciĂŤn probeert zoveel mogelijk voordeel te halen uit de lage rente-stand door meer lange termijn leningen aan te gaan tegen voordelige tarieven. Tussen 2009 en 2012 liep het aandeel kort-lopende leningen terug van 71 naar 51 procent.

 244. Economische signalen:

  Grootste koopkrachtdaling sinds 1985

  De koopkracht van de Nederlandse bevolking is vorig jaar met een procent afgenomen. Dat is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985.
  Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Ook in 2010 en 2011 daalde de koopkracht, maar de daling bleef toen beperkt tot respectievelijk 0,5 en 0,8 procent.

  Bij werknemers bleef het koopkrachtverlies beperkt tot 0,4 procent. Zelfstandigen gingen er echter met een koopkrachtdaling van 2,7 procent fors op achteruit.

  De verschillen lopen onder zelfstandigen wel ver uiteen. Zo zag een tiende van de zelfstandigen in 2012 zijn koopkracht dalen met ten minste 29 procent, terwijl bij een net zo grote groep juist een stijging van 28 procent of meer zag.

  Uitkering

  Ook uitkeringsontvangers konden minder goederen kopen met hun besteedbaar inkomen. De gepensioneerden onder hen zagen hun koopkracht in 2012 voor de derde keer op rij dalen, met 1,2 procent. De bijstandsontvangers gingen er 1,5 procent op achteruit.

  Net als voorgaande jaren hadden uitkeringsontvangers met een aandeel van 65 procent het vaakst te maken met een verlies aan koopkracht.
  In totaal kromp de koopkracht bij 57 procent van de bevolking, blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau.

  In de periode 1985 tot en met 2009 nam de koopkracht vrijwel onafgebroken toe. Alleen in 2005 was er een geringe daling en in 1994 bleef de koopkracht ongewijzigd. De sterkste stijging vond plaats in 2001 met vijf procent.

  (Bron:Nu)

  AD: Het zwakke consumentenvertrouwen in Nederland ondermijnt de economische groei en werpt een schaduw over de vooruitzichten. Dat stelt kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport dat zaterdagavond verscheen.

  Moody’s verwijst naar de ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen woensdag naar buiten bracht en stelt dat het consumentenvertrouwen onder druk staat door een aantal specifieke ontwikkelingen in Nederland. Het gaat met name om een flinke daling van de huizenprijzen, gekorte pensioenen en onzekerheid over het
  overheidsbeleid ten aanzien van met name de hypotheekrenteaftrek.

  Al deze zaken hebben volgens Moody’s de negatieve effecten van de mondiale financiĂŤle crisis versterkt. In de eurozone was het consumentenvertrouwen sinds begin 2008 alleen in Griekenland en Cyprus lager dan in Nederland.

  Huizenprijzen
  Volgens de kredietbeoordelaar is de gemiddelde huizenprijs momenteel 19,3 procent lager dan tijdens de piek die in het derde kwartaal van 2008 werd bereikt. Daarnaast hebben 66 van de 415 pensioenfondsen besloten om te korten. Op die manier houden de fondsen geld op zak dat ze kunnen gebruiken om aan de wettelijke dekkingsgraad te voldoen.

  ‘Dit raakt 2 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen deelnemers die van baan veranderd zijn maar nog niet hun pensioenrechten hebben overgeheveld naar het fonds van hun nieuwe werkgever’, aldus Moody’s. Dat komt neer op meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking ouder dan 20 jaar.

  Krimp
  De Nederlandse economie slonk in het tweede kwartaal met 1,8 procent op jaarbasis en de consumentenbestedingen daalden met 2,4 procent. Het CPB verwacht dat de bestedingen dit jaar met 2,25 procent dalen en met 0,75 procent in 2014. De overheid geeft dit jaar naar verwachting 1,25 procent minder uit. Het CPB voorspelt een economische krimp van 1,25 procent dit jaar, gevolgd door een groei van 0,75 procent volgend jaar. Moody’s houdt het op een terugval van 1,3 procent dit jaar en een plus van 0,6 procent in 2014.

 245. Dame,

  Het is altijd vrij gemakkelijk om je ergens vanaf te maken, om dan te verwijzen naar ⤽kennis van zaken⤝ Dat klinkt ongeveer hetzelfde als: ⤽ik spreek de waarheid, niets dan de waarheid!⤝. Of: het stond in de krant, en dan is het waar!

  Ik ben nog maar eens even in het pamflet gedoken, (je krijgt als ondernemer nog wel eens wat strooigoed⤝ dat het ⤽ gerenommeerde⤝ VNO-NCV, MKB Nederland en LTO Nederland vlak voor de verkiezingen in 2012 met een waar ⤽wetenschappelijke⤝ pretentie rondstrooide??.. ⤽Nederland verdient 180 miljard aan EU⤝
  Een pamflet waarin de Europese Unie, interne markt, euro, bedragen en percentages op een meer dan creatieve wijze door elkaar gehutseld worden. Met de uiteindelijke conclusie (wat hadden we anders verwacht) dat steun aan de euro Nederland dus meer oplevert dan het kost.

  Dame, pak je zakjapannertje er maar bij??. Nederland exporteert jaarlijks voor 120 miljard naar andere EU landen. Bij een rendement van 4% verdienen we op onze beleggingen en investeringen van 1.400 miljard in die landen ook nog eens ⤽50 à 60 miljard euro⤝. Conclusie: in totaal verdienen we aan de EU 180 miljard euro, of 30 procent van bbp.

  Nu wil niet gaan driestikken over het kostenplaatje van de steunoperaties, en of (export) omzet hetzelfde is als ⤽verdienen aan⤝, dus dat laten we zweven. Maar nu vraag ik mij af??.waar verdienen we aan, aan de EU? Of was het de euro, of gewoon de Europese landen?

  De rekenaars van ⤽gerenommeerde⤝ kwartet stelden een eventuele wedervraag zelf maar vast: ⤽Stel nu eens dat de interne markt en de euro er niet zouden zijn geweest?⤝

  Antwoord: ⤽Globale berekeningen wijzen uit dat we dan al alleen al met export veel minder zouden verdienen. Waarschijnlijk zou het 15% van ons bbp schelen, of 90 miljard euro per jaar⤝. Met andere woorden, de helft van wat we nu aan de EU verdienen zou verdampen.
  De helft?… Maar het waren toch ⤽globale berekeningen?⤝

  Even verder in het pamflet komt de ING (als danspartner?) ook met ⤽nieuwe globale cijfers⤝ Volgens deze rekenaars: ⤽Bij uiteenvallen van de eurozone krimpt onze export mogelijk ⤽met een kwart⤝ Juist ja??. maar het was de helft, toch?

  Je weet inmiddels dat ik Europese samenwerking omarm (EEG), maar dat ik al deze ⤽globaal⤝ gegoochelde cijfers met een flinke korrel zout neem. Het zijn allemaal veronderstellingen, aannames en grote stappen snel thuis doelstellingen.

  Nog zo??n ⤽uitsmijter⤝ die het goed doet in de media: ⤽Wist u trouwens dat de export van Nederland naar de EU in 2012 maar liefst 4 keer zo groot was als in 1990?⤝ Fantastisch, maar zonder context en cijfers, zegt dat niets. Op dezelfde manier dat China zou gaan beweren dat Nederland in de euro zou moeten blijven, omdat het alleen in Nederland al 31 miljard euro aan die munt verdient? Inderdaad ja, dat was de Chinese export naar Nederland in 2011.

  Dame, met cijfers kan men ⤽globaal⤝ goochelen, dat kan je wel over laten aan de aanhangers van het ⤽globale⤝ cijferfetjisme van de EU goed weer show. Maar ⤽kennis van zaken⤝ is weer een ander verhaal.

 246. Het is voor veel zaken niet eenvoudig om cijfers te vinden, laat staan juiste cijfers. Sommige zaken zijn erg ingewikkeld om te berekenen. Bijvoorbeeld wat ontwikkelingshulp betreft. Het zou naast de kosten ook interessant zijn om de baten op een rij te zetten. Zijn er meer orders geweest voro ons bedrijfsleven e.d. Buiten de raag of je alles in geld moet uitdrukken of ?berhaupt moet zien te kwantificeren, is het ook lastig om met zekerheid oorzaak en gevolg vast te stellen.
  Zo ook voor Europa. De berekeningen die voorliggen hebben allen andere premissen en variabelen. Je kunt dus alleen met schattingen en aannamen werken. Dat de ĂŠĂŠn Euopa zonder grenzen economisch lucratief is, is vrij onbetwist (of niet?). Dat je van het een in het ander komt is ook wel logisch. Er komt op steeds meer gebieden de behoefte om beleid af te stemmen of een beleid te ontwikkelen. Als elk land een eigen milieubeleid heeft, dan geeft dat oneerlijke concurrentie, omdat de landen met de strengste normen in het nadeel zijn. Is maar een voorbeeld. De stap daarna is de politieke unie: hoe meer zegegnschap in Europa, hoe groter de behoefte om dat goed democratisch te organiseren. En die ene munt hoort daar ook bij: een hoop gemak voor het bedrijfsleven (en voor de vakantieganger :)).
  Er valt genoeg aan te merken op Europa, en nog genoeg te verbeteren, maar at wij een aanmerkelijk deel van onze welvaart aan Europa te danken hebben, staat wel vast.

 247. Natuurlijk, juist in tijden als nu met economische tegenwind in de EU, is het voor de beleidsmakers van het grootste belang om met ⤽goudgekleurde⤝ economische cijfers naar buiten te komen.

  Een zekere Tatu Westling, onderzoeker aan de universiteit van Helsinki, voegde daar nog een pareltje aan toe, door met een doorwrocht paper te komen getiteld Male Organ and Economic Growth: Dos Size Matter?

  Ik zal je niet langer in spanning houden: 🙂 ja, size matters. Er bestaat een vrij sterke inverse U-vormige relatie tussen de gemiddelde omvang van het mannelijke geslachtsdeel en de economische groei. Met andere woorden : wie in een land woont met een gemiddelde penis leeft in een land met een hogere economnie.

  Grote geslachtsdelen duiden juist op een lagere economische groei en dat klopt gevoelsmatig matig met het stereotype beeld van de Afrikaanse mannen en de al decennia achterblijvende economische groei op dit continent. Westling baseerde zijn studie op een enorme bak aan data uit diverse bronnen en analyseerde de resultaten over de periode van 1960 tot 1985.

  De conclusie liegt er niet om: ⤽Economic growth between 1960 and 1985 is negatively associated with the size of male organ, and it alone explains 20% of the variation in GDP growth. With due reservations it is also found to be more important determinant of GDP growth than country??s political regime type⤝.

  Tijdens het Leidse Symposium van de Veerstichting kwam Westling de resultaten toelichten, met slechts ĂŠĂŠn doel: duidelijk maken dat zijn onderzoek een vingerwijzing is naar de enorme hoeveelheid zinloze economische onderzoeken. Ook al daeugen de economische onderzoeksmodellen en zijn de conclusies formeel valide, dan wil dat nog niet zeggen dat het gezonde verstand uitgeschakeld moet worden.

  Een hilarische grap dus, maar wel een serieuze boodschap.

 248. Vervolg op

  Bericht door bernard, op 27 februari 2013 om 13:56
  Gisteren 80 doden in SyriĂŤ. Betrap mezelf erop dat ik dit een lichtpuntje vind. Niet vaak zit het aantal beneden de 100.

  In deze tijd dat alle ogen op Egypte gericht zijn:

  Door een aanval met zenuwgas zouden in SyriĂŤ honderden doden zijn gevallen. Onder hen zouden vrouwen en kinderen zijn, zo claimen Syrische rebellen.

  Volgens de rebellen heeft het leger van president Assad raketten met het gas afgevuurd. Het dodental zou boven de 200 liggen, zo meldt het ANP. De Volkskrant spreekt zelfs over ‘zeker 500 doden’. Al Arabiya meldt minstens 635 dodelijke slachtoffers.

  Zondag zijn VN-inspecteurs in SyriĂŤ aangekomen om eerdere claims over gasaanvallen te onderzoeken. Beide partijen in het conflict beschuldigen elkaar van het gebruik van chemische wapens.

 249. Nou inderdaad. wat een drama daar in SyriĂŤ!
  Egypte er nog bij in de regio en
  IsraĂŤl gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. Men verwacht dat er de komende dagen wordt ingestemd met de bouw van nog eens 2700 huizen in een andere wijk.
  De bouwplannen zijn omstreden en hebben al geleid tot een diplomatiek conflict met de Verenigde Staten. Amerika wil pas weer verder praten over vrede als er een bouwstop komt. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.
  Binnenkort komen kennissen weer uit Iran, eens vragen hoe het daar is.
  Begreep dat veel SyriĂŤrs naar Irak vluchtten. Is het daar wel redelijk veilig dan?

 250. VVD-er interpreteert verkeerd:

  Raad van State: Dekker in de fout bij bekostiging van zes scholen

  Het ministerie van Onderwijs heeft ten onrechte de bekostiging geweigerd van zes middelbare scholen die meerdere levensbeschouwelijke richtingen combineerden. Dat oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, vandaag. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) moet een nieuw besluit nemen, maar nu met een juiste interpretatie van de wet.

  bron: NRC

 251. Waarom moet dit naar de admin?

  Over een verkeerd interpreterende VVD-er uit NRC:

  Raad van State: Dekker in de fout bij bekostiging van zes scholen

  Het ministerie van Onderwijs heeft ten onrechte de bekostiging geweigerd van zes middelbare scholen die meerdere levensbeschouwelijke richtingen combineerden. Dat oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, vandaag. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) moet een nieuw besluit nemen, maar nu met een juiste interpretatie van de wet.

 252. Waarom moet dit naar de admin?

  Over een verkeerd interpreterende VVD-er uit NRC:

  Raad van State: Dekker in de fout bij bekostiging van zes scholen

  Het ministerie van Onderwijs heeft ten onrechte de bekostiging geweigerd van zes middelbare scholen die meerdere levensbeschouwelijke richtingen combineerden. Dat oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, vandaag. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VeeVeeDee) moet een nieuw besluit nemen, maar nu met een juiste interpretatie van de wet.

 253. Ongelooflijk dat dit:
  Over een verkeerd interpreterende VVD-er uit NRC:

  Raad van State: Dekker in de fout bij bekostiging van zes scholen

  Eerst naar de admin moet?

 254. ‘Gemeente mag burger bespieden met drones’

  Wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht in de maak … Minister Opstelten wil inzet drones mogelijk maken
  In de toekomst wordt het, als het aan minister Ivo Opstelten ligt, voor gemeenten mogelijk om onbemande vliegtuigjes, de zogenoemde drones, in te zetten. Met de drones kunnen bewoners en bezoekers van gemeenten in de gaten gehouden worden, zonder dat er direct mankracht aanwezig hoeft te zijn. Het plan maakt onderdeel uit van een wetsvoorstel van de minister om de mogelijkheden van cameratoezicht uit te breiden. Dat meldt Metro.

 255. Dat noemen ze vulgair empirisch oonderzoek, ex-VVDer. Gewoon data verzamelen en vandaaruit conclusies trekken. Zo hebben ze in Zweden ook ooit aangetoond dat er ten tijde van een geboortegolf een piek was waar te nemen aan ooievaars. ;D

 256. Boeiende uitzending, had helaas soms nog wat ruis van kirrende dames. Maar het was goed te volgen. Mag Wouter altijd graag horen praten. Inlevende interviewer ook. Vreemd dat ie niet wou zeggen of ie nog gelovig was. Maar dat is zijn “tot hier en niet verder-privĂŠ- streep” altijd geweest begreep ik. Wil het laatste half uur nog ff terug zien.

 257. Mocht een internationale coalitie ten strijde trekken tegen SyriĂŤ, dan helpt Turkije graag een handje mee. Of de VN-Veiligheidsraad zo??n actie ziet zitten boeit het land niet.
  —-
  Aan de (geen)stijl (boeit) kun je merken dat dit bericht van Pownieuws komt.

 258. Het allereerste fragment dat Wouter Bos gisteravond liet draaien was een gedicht van Robert Frost. Over hoe je je leven kunt inrichten.

  De niet genomen weg

  Twee wegen scheidden in een geel woud,
  En spijtig was ik een eenzame reiziger
  Die niet beide volgen kon, lang stond ik
  En bekeek er ĂŠĂŠn zo ver als ik kon
  Tot waar hij afboog in het kreupelhout;

  Dan nam ik de andere, die niet beter leek,
  En misschien deed ik de beste keuze,
  Want zijn gras wou platgetreden worden;
  In zoverre dat ze belopen werden
  Waren ze allebei evenveel omgewoeld.

  En beide lagen die morgen gelijk bedekt
  Met blaren die niet zwart getreden waren.
  O, ik bewaarde de eerste voor een andere dag!
  Maar wetend hoe een weg ergens heenleidt,
  Twijfelde ik of ik ooit terug zou komen.

  Ik zal dit vertellen met een zucht
  Ergens eeuwen en eeuwen later;
  Twee wegen scheidden in een woud, en ik-
  Ik nam de weg die het minst bewandeld werd,
  En dat maakte een wereld van verschil.

 259. Tweet van de dag (gisteren eigenlijk):

  Lilian Janse SGP (9:26 PM): Ik ben lijsttrekker voor de SGP in Vlissingen. Dank u allen voor de steun!

  OkĂŠ de wereld zal niet op zijn kop staan, maar ik vind het toch wel een heel bijzonder moment.

 260. Suggestie waar wel eens een vreemd resultaat uit zou kunnen komen

  Een VVD-er en een ex-VVD-er. De laatste wil 21 september nog een demonstratie tegen Rutte-2 organiseren. Ook lanceert de PVV een app tegen Rutte-2.

  PVV-leider Geert Wilders zegt dat premier Mark Rutte zich steeds meer isoleert. De steun voor zijn kabinet is tot een minimum gedaald. Wilders reageert hiermee op de analyse van Rutte afgelopen vrijdag, waarin hij zei dat de partijen op de flanken, zoals de SP en de PVV, niet meer meedoen in Den Haag. Dat meldt de NOS.

  Wilders meent dat er niemand meer in Nederland is die Rutte steunt. Hij vindt dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten komen.

  Rutte betoogde dat regeringspartijen en oppositiepartijen steeds vaker samen zaken moeten doen, als gevolg van de grillige verkiezingsuitslagen en het versplinterde politieke landschap ⤸Ik zal hem achter op de fiets naar de koning rijden om daar zijn ontslag in te dienen. Daar wil ik hem nog bij helpen, maar verder helemaal niet⤝, reageert Wilders.

  Wat ik nu weer in de media lees: ⤽Diederik Samsom krijgt ⤽stalinistische trekjes⤝ Zoals gebruikelijk wordt er tijdens fractievergaderingen geen notulist meer aangesteld, maar opnames gemaakt van wat er zoal besproken wordt. Op zich natuurlijk niets mis mee, zelfs de PvdA heeft de geneugten van de techniek ontdekt. Maar oh!…schokkend! de opnames worden door ⤽onze⤝ autoritaire Didi tegen zijn eigen fractieleden gebruikt.

  Meneer Samsom, pikt het niet dat ⤽zijn⤝ fractieleden er een andere mening op nahouden dan hij, ⤽de grote leider⤝, dus worden de ⤽Samsom tapes⤝ gebruikt tegen dissidente fractieleden die het in hun ⤽bolle⤝ hoofd halen om ook maar ietsje buiten het potje te pissen. Als je bijvoorbeeld bij de ene fractievergadering geen commentaar had op een voorstel, dan mag je bij de andere vergadering geen andere mening naar voren brengen, oftewel je wordt monddood gemaakt met de ⤽Samsom tapes⤝

  Is ⤽onze⤝ Didi, een tikje autoritair, stalinistisch en/of dictatoriaal? Een feit is, dat meerdere fractieleden van de Doema, ⤽sorry, PvdA⤝ het zat zijn, dat de partij steeds meer op de LPF gaat lijken, een partijtje vol intriges, geruzie en geklaag via Whatsapp en de media over Samsom. Het wordt zo langzamerhand een explosief kruiwagentje vol met kikkers, waarin Samsom alleen nog op een stalinistische manier kan afdwingen dat iedereen ja en amen zegt tegen wat hij ⤽de grote leider⤝ wil. Hoelang gaat dat nog goed?

  LPF toestanden! Mag ik ff besmuikt grinniken? ;D ;D

 261. Er moet toch een overtreffend gevoel van welbehagen opborrelen bij de Haagse ⤽bovengestelden⤝ als ze na een dag van noeste arbeid, fris gedoucht en gesoigneerd, en onder het genot van enige versnaperingen de ⤽werkzame⤝ dag overdenken. Ook deze dag is er weer kwistig gestrooid met de geldbuidel, subsidietje hier, douceurtje daar, en doormiddel van ⤽hand opsteken⤝ is er via de tombola weer gezorgd dat het geld ⤽eerlijk⤝ verdeeld werd.

  Of toch niet?…….nee zeker niet! De waanzin van onze onrendabelen heeft afgelopen vrijdag zijn hoogtepunt bereikt, doormiddel van het besluit om onze oudjes die door een ongelukje het in de broek hebben gedaan niet meer gelijk te verschonen. De fris gedouchte en gesoigneerde ministers en Kamerleden maken zich zorgen over de onhygiĂŤnische toestanden van bevolkingsgroepen in de hele wereld, maar kijken gemakshalve even de andere kant op als het gaat om de eigen oudere burgers. De oudjes, die er voor gezorgd hebben dat deze non valeurs zich kunnen wentelen in hun pompeuze en hygiĂŤnische badkamers, worden als oud vuil (al meurend) in de hoek gezet.

  Er is geen geld,??er komt minder zorg,??. stellen de onrendabele ⤽bovengestelden⤝ vast met een uitgestreken gezicht, daarmee vergeten te vertellen dat de grootste schuld bij hen zelf ligt.
  Zorginstellingen, d.w.z. een management dat ongehinderd door welke sanctie dan ook een eigen cultuur met bijkomende kosten opbouwt, gefaciliteerd door overheidstoezicht dat op alle fronten faalt. Het is verworden tot een speelplaats van graaiers, met een nauwelijks meer beheersbaar kostenplaatje, zonder enige vorm van structuur en efficiency.

  Maar dat zal de bedenker en uitvoerder van het plan (PvdA staatssecretaris van Rijn) een rotzorg zijn, die overdenkt fris gedoucht en gesoigneerd liever alle ⤽goede⤝ dingen van de dag. Oudjes?….welke oudjes? Oh, die onwelriekende mensjes in de verzorging,??dan hadden ze maar niet incontinent moeten worden.

  Ik heb er maar één woord, voor dat volk in Den Haag: ⤽??????..⤝ (censuur)

 262. Misschien is Samsom toch te jong voor het leiderschap of zijn successen zijn hem naar het hoofd gestegen en duldt hij geen tegenspraak meer. Maar misschien eerst afwachten tot er wat meer naar buiten komt dan wat vaag geroddel. Het loopt niet lekker, zoveel is duidelijk, maar dat verbaast me niets gezien de samenwerking met de VVD en de polls.
  Overigens ontkent Van Rijn het verhaal van de dagelijkse zorg voor ouderen.

 263. Om maar wat suggesties uit je reactie te halen: om te beginnen met de samenwerking tussen de PvdA/VVD.

  Ik heb in verleden nog nooit partijen met een dergelijk tegengestelde politieke overtuiging zo innig verstrengeld gezien als deze Paarse coalitie. Volgens mij hebben ze hun politieke overtuiging in een shaker gegoten, en net zolang geshaket totdat er geen tegenstellingen meer over waren. Het lijkt wel een geloofsovertuiging.

  Of Samsom te jong is om zich tijdens het leiderschap van de PvdA op een juiste manier te profileren, hangt veelal af van zijn karakter. Maar uit het zoals jij het noemt ⤽vage geroddel⤝ blijkt hij vrij autoritair te zijn, (misschien een vlekje uit zijn activistische verleden) en dat is uiteraard geen goede uitgangspositie om met mensen om te gaan.

  Natuurlijk ⤽ontkent⤝ van Rijn het verhaal over de dagelijkse zorg voor ouderen. Dat zou ik ook doen, nadat er een bak stront (van de oudjes?) over mij gekieperd was. Nu komt het z.g. weer in een ander soort wetsvoorstel, zoals altijd glibberen ze zich er wel weer uit.

  Om maar wat suggesties uit je reactie te halen: om te beginnen met de samenwerking tussen de PvdA/VVD.

  Ik heb in verleden nog nooit partijen met een dergelijk tegengestelde politieke overtuiging zo innig verstrengeld gezien als deze Paarse coalitie. Volgens mij hebben ze hun politieke overtuiging in een shaker gegoten, en net zolang geshaket totdat er geen tegenstellingen meer over waren. Het lijkt wel een geloofsovertuiging.

  Of Samsom te jong is om zich tijdens het leiderschap van de PvdA op een juiste manier te profileren, hangt veelal af van zijn karakter. Maar uit het zoals jij het noemt ⤽vage geroddel⤝ blijkt hij vrij autoritair te zijn, (misschien een vlekje uit zijn activistische verleden) en dat is uiteraard geen goede uitgangspositie om met mensen om te gaan.

  Natuurlijk ⤽ontkent⤝ van Rijn het verhaal over de dagelijkse zorg voor ouderen. Dat zou ik ook doen, nadat er een bak stront (van de oudjes?) over mij gekieperd was. Nu komt het z.g. weer in een ander soort wetsvoorstel, zoals altijd glibberen ze zich er wel weer uit.

 264. Vooropgesteld dat er nauwelijks een andere coalitie mogelijk was, behalve een met vele partijen. Voor beide niet de eerste keus en in de praktijk lastig. Zoals ik hier wel eerder heb betoogd, zijn ze echter – vanuit politiek oogpunt – tot elkaar veroordeeld. Ze staan er zo slecht voor in de polls dat ze geen belang hebben bij breken nu. Mijn inschatting is dat ze hopen dat het economisch tij keert. Dan een paar leuke maatregelen voor de mensen en dan zul je zien dat de meningen over de prestatie van dit kabinet heel wat milder zijn dan nu. Wellicht een cynische kijk, maar wel realistisch.

 265. Allemaal wel eens gehoord van het woord ⤽Teambuilding⤝ neem ik aan, dat is het woord als je elkaar lekker klef gaat bepotelen als het onderling niet meer zo lekker loopt. Zo ook bij de PvdA fractie die de afgelopen week in het Friese Sneek elkaar 2 dagen bepotelden onder de bezielende leiding van Spekman/Samsom. Je raadt het al, alles is weer koek en ei in de fractie en ze zijn er als een homogeen team uitgekomen.

  Volgens Spekman: ⤽Het was een kwestie van miscommunicatie tussen de leden van de fractie, en de inmiddels als de 12e ⤽verlosser⤝geziene Samsom⤝ Allemaal ⤽vage roddels⤝ al zou er bij de PvdA sprake zijn van LPF toestanden, en elkaar naar de strot vliegende fractie leden. Opnames op geluidsband die door Samsom gebruikt werden tegen dissidente fractieleden, allemaal verzinsels, Samsom is zo Atechnisch dat hij zelfs niet weet hoe een dergelijk apparaat werkt. Dat er inmiddels 3 fractieleden zijn opgestapt, dat is allemaal terug te koppelen naar externe factoren, en heeft niets te maken met de ⤽flower/power⤝ omgang van Samsom. bla..bla..bla..blaaaaa.

  Maar pas op! Code rood, de alarmbellen gaan rinkelen, want Spekman is nu bezig via de media de fractie in bedwang te houden, en het vertrouwen in Samsom te herstellen, want binnenskamers is dat schijnbaar niet gelukt. Ieder fractielid dat nu nog opstapt zal worden gezien als een geloofsafvallige, en zoals het gaat binnen een geloof, publiekelijk worden geslachtofferd. Zwaai??zwaai??.lucratief vervolgbaantje.

  Samsom mag ook wel oppassen voor zijn baantje, waar heb ik dat eerder gehoord van een voorzitter: ⤽Ik heb alle vertrouwen in hem, en sta expliciet achter????????.. ( in deze dan Samsom) 🙂

 266. Het Pol.log ligt er smetteloos bij, geen rimpeling te ontdekken. Iedereen natuurlijk nog in vakantiestemming, misschien heeft u zich wel heerlijk laten uitwaaien tijdens een strandwandeling aan zee, net als Samsom en Pechtold. Ik zie het zo voor mij, Samsom en Pechtold samen hand in hand, keuvelend over de crisis waarin Nederland verkeert.

  Maar waar over spraken zij die twee daar op het strand, op die mooie zomerdag in ⤽september?⤝

  Ze voerden samen een SGP??tje op, u weet nog wel die move die volgens de oppositiepartijen ⤽met de PvdA voorop⤝ tijdens Rutte1 zo zeer verwerpelijk was. Samsom probeerde Pechtold al keuvelend over te halen, om toe te treden tot de coalitie. Zoals iedereen weet, heeft Pechtold een ontembaar verlangen naar het pluche maar is hij ook een ⤽slim⤝ baasje, die daarvoor wel enig wisselgeld terug wou hebben. Dus eiste hij, dat het sociaalakkoord opengebroken zou worden, wat bij Samsom de weinige haren van schrik rechtop deed staan.

  Einde strandwandeling van Samsom en Pechtold. Hoelang zal het nog duren voor dit kabinet valt?

 267. Het lijkt me niet in het belang van de PvdA om D66 erbij te halen. Sociaal-economisch gezien wordt het liberale machtsblok dan alleen maar groter. En op de ethische punten of de parels van D66 staat de PvdA misschen wel dichter bij de VVD dan bij D66.
  De val van dit kabinet? Nooit met deze peilingen. Het moet eerst economisch beter gaan, dan het succes daarvan claimen plus een paar sympathieke maatregelen, zodat de peilingen weer een rooskleuriger beeld geven en dan kunnen ze de val van dit kabinet voorbereiden. Beide partijen kunnen dan met opgestreken ideologische veren de volgende verkiezingen in.

 268. Het is toch wel komisch (zo niet ergerlijk) hoe we moeten aanzien hoe spastisch dit kabinet zich in allerlei bochten wringt om maar aan de macht te blijven. We zijn opgescheept met een kabinet, zelfs niet op de meest oppervlakkige manier, die zich baseert op een gezamenlijke insteek. Het is niet meer en minder dan een pragmatische deal tussen twee tegenpolen die groot zijn geworden omdat ze tegen elkaar campagne voerden, om vervolgens tot de meest idiote compromissen te komen, die onverkoopbaar zijn voor beider achterban. Met als gevolg dat beide partijen zijn weggezakt tot een all time low record in de virtuele peilingen.

  Dit kabinet is zelfs niet in staat om de taak uit te voeren waarvoor ze zijn aangesteld ⤽REGEREN!⤝, omdat de idioot zware lastenverzwaringen die zij door willen voeren, in opdracht van Brussel, terecht worden getorpedeerd door de oppositiemeerderheid in de 1e Kamer. Het is een hopeloze manier van werken, en ze komen er dan ook geen stap verder mee. Dat weten ze in het Torentje ook wel, maar schijnbaar regeert bij dit kabinet alleen de angst, maar niet het beleid. Verkiezingen voor de 1e Kamer staan voorlopig niet op de rol, dus de samenstelling van deze Kamer verandert niet. Integendeel, het wordt alleen maar erger voor dit kabinet. De ANGST voor een electoraal debacle, overheerst het gezonde verstand als het gaat om stekkeren, dus zullen we nog wel even opgescheept zitten met een watertrappelende coalitie. Van mij hadden ze gisteren al mogen verzuipen.

 269. Als de meest vederlichte windvaan die ik ken:

  Ex-PVV’er Arnoud van Doorn wil met een islamitische partij de Tweede Kamer in.

  * Met welk argument heb je dan ooit PVV gestemd? Wat was je overtuiging toen je actief werd voor de PVV (dĂŠ anti-Islampartij, zoals iedereen weet).

 270. Misschien zijn er nog mensen onder u, die zich kunnen herinneren dat het in het verleden ⤽goed⤝ ging met Nederland, toen was er een partij (de naam was mij bijna ontschoten) genaamd CDA. Een partij die vergelijkbaar is met een aan de waslijn gehangen gebreide onderbroek, die met alle windrichtingen mee waaide. Een partij met een samengeraapt kluitje politici met diverse (geloof) achtergronden, die door de Schepper voordat men zich ten ruste legde de juiste weg ingefluisterd werd. En steeds maar weer als zich een nieuw kabinet aandiende, schurkte het CDA zich meestal vergenoegd in het pluche. Ze ⤽geloofden⤝ zelfs dat door hun tomeloze inzet en ijver en de door Lubbers bedachte reparatiewetjes (het plunderen van het ABP voor 30 miljard) Nederland voor eeuwig aan de voeten van het CDA zou liggen.

  Inmiddels leven wij in 2013, en is het CDA belandt in de krochten van de politiek scene, waar het marge partijtje een kil en koud bestaan lijdt. Maar door de tranen van Buma gloort er hoop, hij mag komen praten in het nieuwe programma van ⤽Jinek⤝. Als dolende fractievoorzitter van het CDA, mocht hij tussen wat bijeengescharrelde ⤽belangrijke⤝ BN??ers, op de niet te versmaden schoot van Eva Jinek.

  En wat was de ⤽binnenkomer/uitsmijter⤝ van ons ⤽Buummetje⤝: NEDERLAND IS DE ZIEKE MAN VAN EUROPA⤝. Natuurlijk ligt de ziekte van de huidige patiënt niet aan het CDA, maar aan het rommelkabinet wat er nu zit. Maar wat is er altijd weer opvallend aan de kreten van onze geachte politici: ⤽het lange termijngeheugen⤝. Nooit??..maar dan ook nooit, kunnen zij zich herinneren dat ze vrolijk aan deze ziekte hebben meegewerkt, of was het CDA de afgelopen jaren in winterslaap? Ter herinnering beste Buma, Jan Peter zelfs vier keer in acht jaar, maar nog niet één maal een rampzalige kabinetsperiode afgemaakt.

  Korte termijn retoriek, beste Buma, daar win je geen (gelovige) zieltjes mee.

 271. Eens, ex-VVDer. Als over een aantal jaren (wanneer de resultaten van de diverse kabinetten meer gefundeerd kunnen worden toegerekend aan hun beleid) de rekening wordt opgemaakt, dan ben ik ervan overtuigd dat een groot deel van de sores waar we nu inzitten word toegeschreven aan de kabinetten Balkenende. Die heeft veel structurele problemen (woningmarkt, pensioenstelsel, zorg) op zijn beloop gelaten in een tijd waarin al duidelijk werd dat het niet meer houdbaar was. Uiteraard was niet alleen het CDA hiervoor verantwoordelijk, maar ook resp, VVD, D66 en PvdA. Het is echter zeker niet aan het CDA om de eerste steen te werpen.

 272. Maandagavond met stijgende afkeer gekeken naar de leugenachtige kop van Hans van Baalen (VVD) bij Nieuwsuur. Meneer de EU parlementariër presenteerde daar het conceptverkiezingsprogramma van de VVD voor het volgende jaar voor het Europese Parlement, met de wervende tekst ⤽Europa waar nodig⤝. Nu is het bij iedereen wel bekend dat ik de EU helemaal niet nodig vind, maar de tekst doet vermoeden dat van Baalen de handrem wil zetten op de EU.

  Ik krijg altijd kromme tenen als ik een huidige VVD??er hoor zwetsen over de EU, want ze zitten langzamerhand met gigantisch geloofwaardigheidprobleem als het over Europa gaat. Het was nu ook weer het ingestudeerde/voorgekauwde/nietszeggende riedeltje wat deze zwetser te gehore bracht. ⤽Europa waar nodig⤝, maar geen woord over een lager EU budget / minder opgelegde wetgeving / opgelegde inkrimping van soevereiniteit, om over de rest van het wurg ⤽contract⤝ maar te zwijgen.

  Nee, meneer van Balen verschuilt zich liever achter de Belgische ⤽gifkikker⤝ Verhofstadt, en werkt innig samen met het super eurofiele D66 in de glibberige ALDE-fractie. ⤽Veel beloven maar weinig geven doet de zot in vreugde leven⤝ is zeker van toepassing als de VVD pleit voor een kritische opstelling t.o.v. Europa. Het Rotterdamse Feyenoord heeft hiervoor een passend clublied ⤽geen woorden maar daden⤝, maar tussen woord en daad gaapt bij de VVD een kloof, zo groot als de Grand Canyon.

  Zoals ⤽bladeblibla⤝ Rutte met niet waargemaakte ⤽beloften⤝ veel kiezers naar de VVD gelokt heeft, zo staan er in het conceptprogramma van de VVD voor Europa ook nu weer veel ⤽aansprekende⤝ vingeraflikkende Eurokritische lokkertjes, waar u een gigantisch winst mee kunt behalen bij een wedkantoor, als u er voor kiest dat ze niet uitgevoerd zullen worden.

  De politieke kneuzen van al de eurofiele partijen in de 2e kamer weten dat al de foutieve beslissingen die er in het verleden genomen zijn alleen maar terug te draaien zijn met een ruime meerderheid van de aangesloten landen, maar aangezien alle aangesloten landen tegengestelde belangen vertegenwoordigen, mag je dat als een utopie beschouwen. Kort samen gevat:???? de wervende/eurokritische/veel belovende/ programma??s van de pseudo eurokritische partijen die er de komende tijd over u uitgestrooid worden, zijn allen maar bruikbaar als de toiletrol leeg is.

 273. Nog zo’n lekker jonk:

  OM eist 20 maanden cel tegen VVD-politicus

  Drentse politicus Berthold Ziengs verdacht van fraude Ă  7 ton … OM eist ook vier maanden voorwaardelijk vanwege reĂŤle kans op recidive … ‘VVD tolereert verdachte op sleutelpositie’

  Dinsdag hoorde de Drentse VVD-politicus Berthold Ziengs 20 maanden cel tegen zich geĂŤist worden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Ziengs zich schuldig gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Omdat er volgens het OM ‘een reĂŤel geval op recidive is’ eist het OM ook vier maanden voorwaardelijke straf. Dat meldt het Financieele Dagblad.

  Ziengs was tot twee jaar geleden lid van de Provinciale Staten namens de VVD. In totaal leidde hij drie verkiezingscampagnes voor de partij in Drenthe. Tot twee jaar geleden de Fiod een inval deed in zijn vastgoedbedrijf Tecumseh. Bronnen rond Ziengs melden dat hij bij de vermeende fraude gebruik zou hebben gemaakt van tientallen valse facturen. “De buit zou ????661.774 bedragen. Ziengs wordt ook beschuldigd van witwassen via zijn andere privĂŠbedrijven”, aldus het FD.

  VVD-leider Mark Rutte verzekerde onlangs nog dat zijn partij een verscherpt integriteitsbeleid zou voeren, nadat meerdere VVD-politici in opspraak zijn gekomen. Toch is dat geen reden voor Ziengs om niet langer aan te blijven bij de aan de VVD gelieerde ‘Club van 100’, zo achterhaalde het FD. Deze lobby werft fondsen voor de VVD en Ziengs doet de ledenwerving. Zelf zei hij hierover:

  “Hetgeen ten laste is gelegd, wordt door mij betwist [??] De liberale Club van 100 is een zelfstandige stichting en zie ik, alsmede het bestuur, niet als een politieke functie.”

  Voorzitter van de Club van 100 is de broer van Berthold, Erik Ziengs. Alle e-mails aan de Club van 100 worden automatisch naar Berthold geforward, aldus het FD.

  Lees ook op Joop: Bart Schut: Vieze Vuile Dieven
  Financieele Dagblad: VVD tolereert verdachte op sleutelpositie
  Financieele Dagblad: Twintig maanden cel geĂŤist tegen VVD-politicus
  =======

  Ben overigens wel benieuwd naar de antwoorden vandaag (volgens mij) in het “3e Griekenland noodhulp pakket-debat”.

 274. Hans VON Baalen heet ie toch sinds de Glimmerveen-brief

  Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1998 werd Van Baalen gekozen in de Tweede Kamer. Publicaties over rechts-extremistische en racistische sympathieĂŤn in zijn jeugd en zijn studententijd leidden er echter toe dat hij afzag van zijn zetel in het parlement. De druppel was de publicatie van een brief in het weekblad Vrij Nederland, die Van Baalen als 16-jarige jongen zou hebben geschreven aan Joop Glimmerveen, de leider van de Nederlandse Volks-Unie. Een commissie van de Raad van State, bestaande uit Jimmy Polak (VVD), Jan Vis (D66) en Aad Kosto (PvdA), concludeerde in november 1998 na onderzoek dat verschillende verhalen over de studententijd van Van Baalen op vage roddels waren gebaseerd. De authenticiteit van de zogenaamde Glimmerveen-brief was niet vast te stellen. Deskundigen waren het er niet over eens of de brief aan Van Baalen kon worden toegeschreven. VVD-partijvoorzitter Willem Hoekzema besloot hierop om hem eerherstel te geven. Op 28 september 1999 werd Van Baalen alsnog beĂŤdigd tot Kamerlid, als opvolger van Frits Bolkestein die Europees Commissaris werd.
  ————-
  In Europa zet ie zich een beetje af tegen Wilders, omdat ie bang is dat de PVV (geboren uit de VVD) stemmen steelt van de VVD. Logische reactie. Ok wel een beetje huichelachtig.

 275. Dat is kicken voor een PvdA figuur, een ex VVD??er die afgeeft op de VVD. Daar wordt onmiddellijk op ingehaakt, doormiddel van het in de spotlight zetten van een provinciaal VVD??er die gefraudeerd heeft, en worden van Baalen zijn ⤽jeugdzonden⤝ nog even extra onderstreept.

  Nu kan ik hier wel 5 A viertjes voltypen met uitglijders vanuit het verleden en heden van de frauderende PvdA??ers, de strapatsen van een greenpeace activist die een ⤽Jack de Vries (je)⤝ uitgehaald heeft, of een bekende h*erenlopende PvdA??er, en niet te vergeten een fietsenhok acrobaat, die een ⤽zondige⤝ paringdans voor de camera uitvoerde met een vrouwelijke VVD??er, ect??.. ect??.., maar dat zal ik maar niet doen.

  Verdulleme, kan ik me weer niet inhouden, heb ik het toch gedaan.:o

 276. De actualiteit is juist de kracht van berichtgeving omtrent Von Baalen en schoenenpooier Zings. In Limboland spookt het trouwens ook nogsteeds rond Van Rey. Tevens zijn veel VVD-ers momenteel op z’n zachts gezegd not-amused met hun partij. Natuulijk vanuit eigen belang. Het aan een zijden draadje hangen van Fredje Teeven was gister in Pownews nog actueel. Zo ligt Fransje Weekers’ (ook uit Limboland en aldaar in verkiezingstijd groot met zijn verwende kop op de door van Rey gesponsorde verkiezingsposters) “narrow escape” ook nog vers in het geheugen.
  Ook is er veel ongenoegen bij PvdA-aanhangers. Maar gezien de afgelopen verkiezingsperiodes kan dat heel goed een momentopname zijn. Zeg maar zoals Ajax de afgelopen 3 seizoenen, bij het begin van de competitie, weinig kans op het landskampioenschap werd gegeven.

 277. Plannetje: Accijnzen benzine en diesel NOG HOGER!

  Het kabinet gaat de accijns op brandstoffen als benzine en diesel niet meer verhogen dan eerder gepland. Staatssecretaris Frans Weekers (FinanciĂŤn) beloofde dat woensdag in de Tweede Kamer.
  —–
  Met eerder gepland, wordt dit bedoeld:

  Wel speelt de inflatiecorrectie die al sinds jaar en dag in de wet staat, maar het kabinet heeft daarnaast geen verhoging in petto die te maken heeft met biobrandstoffen, aldus Weekers. ĂŠn: VVD en PvdA hebben overigens in het regeerakkoord al wel afgesproken dat per 1 januari aanstaande de accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en die op lpg met 7 cent per liter.

  Die twee verhogingen moeten de schatkist 280 miljoen euro opleveren.

 278. Dat opeenvolgende regeringen en bestuurders er een puinzooi van maken wordt voor iedereen steeds duidelijker. Welke ⤽democratisch gekozen⤝ politici het op een willekeurig moment ook voor het zeggen heeft, de ene stommiteit wordt op de andere gestapeld en de ene na de andere zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een frauderende zakkenvuller, corrupter dan een willekeurige politieagent in Verweggistan. Geen wonder dat steeds meer mensen hiervan over hun nek gaan. In de loop van de tijd is er een scala aan systemen en ideologieën uitgedacht, en op de argeloze burger toegepast. Het socialisme, het communisme, het kapitalisme (en nog een emmer vol andere ismes) en natuurlijk de onvolprezen democratie waarin we nu verzeild zijn geraakt. Allemaal modellen die de bedoeling hebben/hadden om een werkzame hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Met als resultaat: gefaald!

  Het is inmiddels wel duidelijk dat lieden met een psychopathische inslag juist evenredig vaak boven komen drijven in bestuurlijke functies. De politieke geschiedenis (en het heden) staan bol van politici en bestuurders die vooral gekenmerkt worden door niets ontziend egoĂŻsme.
  Zijn/haar gezag wordt veelal aangewend voor eigen macht cq rijkdom, ten koste van de bevolking. Het zijn juist diegenen die het handigste zijn in liegen, bedriegen en manipuleren, en er geen bezwaar tegen hebben als dat ten koste van wie dan ook (behalve zijzelf), die de meest invloedrijke posities weten te bemachtigen. Hoe zegt men dat ook alweer?…. oefening baart kunst?

  Wat zijn we toch een stel argeloze idioten, om ons te laten besturen door een stel r?cksichtsloze egoĂŻsten. Het is eigenlijk net zoiets als je huis laten bewaken door een inbrekersgilde, of dat je een oppas rekruteert bij een pedofielenclub. Niet slim dus.

 279. Blijf hopen/verwachten dat er nog genoeg integere bestuurders die “ter goeder trouw handelen” overblijven. Wat is anders het alternatief voor

  Wat zijn we toch een stel argeloze idioten, om ons te laten besturen door een stel r?cksichtsloze egoĂŻsten.

 280. “Actueel VVD-insite nieuws” van de Stijllozen. Volgens mij zijn (ook) niet alle VVD-ers het met elkaar eens.

  VVD Junior-leden willen met elkaar vechten

  Grote Mensen Politiek gaat meestal nergens over en is de voortzetting van schoolpleinruzies met andere middelen. De jeugdafdelingen zitten er natuurlijk helemaal voor spek en bonen. Neem de JOVD. Beslissen nergens over en worden minder serieus genomen door de VVD-top dan een vrouw in een moskee, maar toch krijgt de VVD J?gend het voor elkaar om een gigantische rel in gelederen te krijgen. Over schaliegas, nota bene. De Brabantse tak van de JOVD wil geen schaliegasboringen in Brabant en daarom wil de Groningse tak Brabant afsluiten van het aardgasnetwerk. Of zoiets. Escalleert nu volledig. Jelle van Nuland, van de Sesamstraat-VVD in Eindhoven, wil Paul Kuyer van de VVD Plopsaland in Groningen op zijn bek stompen. En wij maar denken dat de PvdA zich van binnenuit aan het opblazen is… Zo gaat dat, wat betreft volwassen beschaving binnen een totaal irrelevante jongerenorganisatie van een partij die zichzelf in een jaar tijd landelijk de nek heeft omgedraaid. De JOVD is zo irrelevant, dat het gebeuren al van vorige week is, maar nu pas doorsijpelt in het Grote Mensen Nieuws. Jezelf zo serieus nemen dat je over wilt gaan tot fysiek geweld, terwijl je uiteindelijk nul zeggenschap, invloed of beslissingsrecht hebt over datgene waar je zo hoogdravend tegen fulmineert. Het lijkt Twitter wel. Kijk, politiek moeten we nooit en te nimmer bloedserieus nemen, en zeker de Bob de Bouwer-variant niet. Maar in geval van gigantische rel om niks altijd vol in de spotlight zetten en keihard uitlachen is puur entertainment. Ons kan dat hele Spongebob SquareVVD gestolen worden. Echter, twee mini-Ruttes die elkaar op de bek slaan, dat willen we zien. Uiteindelijk is de kans op een goede knokpartij de enige goede reden om politiek te kijken, net zoals een stevige crash de enige goede reden is om Nascar te loeren. Dus als het dan bijna zo ver is: camera er op, wedkantoor open en popcorn in de magnetron. TopTV. Politici Jr. Death Match. Op wie zet u uw geld in een eerlijk vuistgevecht? Brabander Jelle of Groninger Paul? Als dit de toekomst is van de VVD, willen wij graag voorstellen om boksbeugels, ploertendoders en hellebaarden toe te staan in de Tweede Kamer. Zodat we kunnen wennen aan de veldslagen als de jonkies eenmaal de echte politiek ingaan. Bloed, batsen en een stevige beuk, maken zelfs politiek weer leuk.

 281. Niet klikbaar, dan maar een kopietje:

  ‘Kabinetsbeleid doet helft creatieve zzp’ers de das om
  CBS: Zelfstandigen hebben van alle werkenden meeste koopkracht ingeleverd … Door bezuinigingen nog eens honderden euro’s per maand minder inkomen
  In de creatieve sector wordt de helft van de kleine zelfstandigen gedwongen te stoppen als de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Voor kunstenaars, fotografen en acteurs zijn weinig banen in loondienst, dus deze mensen zullen in de bijstand eindigen, zo schrijft de Volkskrant woensdag. Dit blijkt uit een onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Creatief Ondernemerschap Arjen van den Born in opdracht van vakbond FNV Kiem.

  Van den Born ondervroeg ruim 2.100 creatieve zzp’ers. Het onderzoek bevestigt de vrees van veel van zzp-organisaties.

  Het kabinet wil vanaf 2015 500 miljoen euro bezuinigen op de kleine zelfstandigen, zo schrijft de Volkskrant (betaalde toegang). Naast de zelfstandigenaftrek verdwijnt ook de startersaftrek. Het wegvallen van de aftrekposten heeft daarnaast negatieve gevolgen voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rekende eerder al uit dat zelfstandigen van alle werkenden het meest aan koopkracht hebben ingeleverd. Als de nieuwe bezuinigingen doorgaan, gaan zzp’ers er nog eens 200 tot 300 euro extra per maand op achteruit. De gemiddelde creatieve zzp’er heeft een jaarlijks bruto-inkomen van 23.500 euro.

  Hoogleraar Creatief Ondernemerschap Van den Born noemt de timing van de kabinetsplannen “op zijn minst ongelukkig” en de gevolgen “sociaal onacceptabel”.

  De samenwerkende zzp-organisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen hebben in korte tijd meer dan 55 duizend handtekeningen ingezameld op de website Zzp-protest.nl.

  Volkskrant: Zzp’er dupe kabinetsplannen (betaalde toegang)

 282. Het is opvallend, in tijden van voorspoed leven mensen makkelijker, minder kritisch. Sinds de vermaledijde eurocrisis knallen we alles wat met de EU en de euro te maken heeft ondersteboven, en (te) vaak terecht. Brussel bepaalt en wij hebben dat maar te accepteren. Wetten en achterlijke regeltjes waar we nooit om gevraagd hebben worden ons door de strot geduwd.

  Laten we eens terug gaan naar 2004, uitbreiding met tien landen, alles voor een vrediger Europa, werd ons voorgehouden als reden. Een van idealisme druipende gedachte, maar ook realistisch? Bekijk het bedrukte gezicht van ⤽onze⤝ mimister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Na dagen oefenen, is het hem gelukt om krokodillentranen te huilen over de komst van goedkope arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije. Niet dat hij hieraan ook maar iets kan veranderen, maar het is een leuk toneelstukje waarmee hij als clinic clown misschien nog enige kinderen aan het lachen kan krijgen. Nederlanders worden van de arbeidsmarkt gedrukt en mogen verder duimen draaiend (werkloos) thuis op de bank toezien hoe hun werk wordt overgenomen door mensen uit het Oostblok, die hier 4 tot 5 keer meer kunnen verdienen dan thuis.

  De Oostblokkers leven in een goedkope pensions en sturen al hun geld terecht naar huis. Het geld uitgeven waar het verdiend wordt is er niet bij. Dag, economische groei. De nog werkende Nederlandse gemeenschap mag de uitkeringen betalen van de uit de arbeidsmarkt gedrukte Nederlandse werklozen en het door de buitenlanders verdiende geld wordt ontrokken aan onze economie. We betalen dus een dubbele prijs. De transportsector, de bouw en de tuinbouw zijn de sectoren die het hardste getroffen worden door de door Brussel opgelegde waanidee, dat gepaard gaat met corrupte schijnconstructies.

  Moet ik het de individuele Pool, Roemeen of Bulgaar kwalijk nemen, zeker niet. Het staat ieder mens vrij om elders zijn geluk te beproeven, en zeker als hem daartoe wettelijk de mogelijkheid wordt geboden. In de jaren zestig en zeventig wipten hele volksstammen bouwvakkers over de grens met Duitsland om er een loon te verdienen die anderhalf tot twee keer zo hoog lag dan in Nederland, dus niets nieuws onder de zon.

  Dat door middel van een ongelimiteerde toevloed van buitenlanders de economie ontwricht wordt mag niet neergelegd worden op het bordje van de buitenlanders, maar het moet uitgestort worden op de smetteloos glanzende bureaus van onze politici. Deze nitwits hebben van ons een mandaat gekregen (als ze wakker zijn) om op macroniveau de gevolgen van bepaalde beslissingen te onderkennen en daar naar te handelen. Als zo??n nitwit meeleest, in simpele bewoordingen: ⤽de politiek had deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen voorzien toen de beslissing werd genomen om de EU met tien ontwikkelingslanden uit te breiden. Maar de geluiden van een honderd tal economen die waarschuwden dat de arbeidsmarkten in de ⤽oude⤝ EU landen zou worden ontwricht, was zoals altijd aan politiek idealistische dovemansoren gericht⤝

  Vandaag is in Den Haag de eerste hoorzitting over een eventueel referendum, maar dat zal na het stereotiepe oeverloze wollige taalgebruik uit angst voor Brussel wel als niet ontvankelijk verklaard worden. De dictatoriale bende in Brussel zou zich geloofwaardiger maken als ze voor belangrijke beslissingen zoals het invoeren van een nieuwe munt, de uitbreiding van de EU, het redden van banken enz. een Europees volksreferendum uit zouden schrijven. Maar helaas, u en mij wordt niets gevraagd.

 283. Bericht door dick, op 11 september 2013 om 14:11
  ****Ex-VVDer, nu je “ex” bent laat je toch verdorie geen verkiezing (gemeentelijk, landelijk en Europees zĂŠker) lopen?***

  Nee, zeker niet. als je commentaar (kritiek) hebt op bepaalde politieke vertoningen, moet niet aan zijkant blijven staan.

  Daar komt ie:
  1.gemeente: een gemeentelijke politieke belangenclub
  2.landelijk: nog geen idee
  3.Europees: hou je vast aan de stoelleuning. PVV

  Motivatie voor 3. zoals je weet ben ik een zeer eurosceptisch persoon. In het politieke kippenhok in Den Haag zijn er 3 eurosceptisch partijen PVV, PvdD en in minder mate de SGP. Ik ben een dierenliefhebber, maar om daar een politiek idee aan te hangen ga me toch enige stappen te ver. Dan de SGP, een zeer integere club, maar ik vind principieel dat politiek en geloof gescheiden moeten blijven.

  Dus blijft de PVV over, een club die met af en toe rare ideeën maar Europees volledig in mijn straatje. Mag ik zeggen: ⤽AT your service?⤝

  ***De lap tekst hoef je niet lezen m’n waarde Dick, dat is er neer getypt voor mensen die het wel kunnen behappen/begrijpen. Mag ik opmerken dat je plak/knip werk vandaag ook aangemerkt kunnen worden lappen tekst, maar copie “van jou hand ;D” rolt er zo uit, nietwaar Dick?***

 284. :o:o:o Ex-VVDer een Europese stem op de PVV. Wel een duidelijke motivatie. “Kunnen begrijpen” laat ik ff voor jouw rekening. Heb de tijd niet voor die lappen en gun me er ook de tijd niet voor. Als ik ze op een passender tijdstip namelijk toch eens lees, vraag ik me vaak af of ik dat niet eerder heb gelezen. Welliswaar in iets andere bewoording. Hoe het ook zei, maak er een mooie en vooral gezellige woensdagavond van.

 285. Dick 16:21

  *** heb de tijd niet voor die lappen en gun me er ook de tijd niet voor***

  Een beetje kromme redenatie, terwijl je ons hier op het log met de regelmaat van de klok vergast met overbodige gekopieerde lange lappen tekst van Joop.nl en Geenstijl ect. Ik mag toch aannemen dat je zoiets doet met de hoop dat iemand dat leest, of het moet zijn dat je orgasme krijgt van de door jou gekopieerde tekstlappen, maar met de door jou aangeleverde overvloed neem ik aan dat je dan na 5 keer droog komt te staan.;D

  ***als ik ze op een passender tijdstip namelijk toch eens lees, vraag ik me vaak af of ik dat niet eerder heb gelezen. Weliswaar in iets andere bewoording***

  Natuurlijk wordt er na aanleiding van een nieuwsitem geput uit het origineel, documenteren, heet dat. (wij zijn geen van allen onderzoekjournalist) Daarna draai je een reactie in elkaar met eigen woorden en een eigen interpretatie, dus dat daar kenmerken van het gedocumenteerde origineel in terug te vinden zijn, is niet zo vreemd.
  Altijd nog origineler dan klakkeloos overgenomen teksten van beroeps columnisten, die moeiteloos gelezen kunnen worden op de sites waar ze vandaan komen.

  Waarde kopieerder, ook op de door jou ⤽gewaardeerde⤝ sites schrijven columnisten opinie stukken die vaak letterlijk overeenkomen met schrijfseltjes van collega columnisten in andere media, je kan namelijk niet schrijven dat het rood is als het blauw is, nietwaar?

  Dank, voor het blijk van begrip v.w.b. de motivatie. :-*

 286. @Ex-VVD-er. stukjes van internet skan ik. In het vertrouwen dat dat goed geschreven is. Copy/pasten kost haast geen tijd. Dat “orgasme-dingetje” vind ik te onbenullig om op in te gaan. Ook hier is trouwens weer geen letter gekopieerd. Dat krijg je met veelzijdige mensen, de ene keer een copy/paste, de andere keer een spontane reactie. Maar altijd kort en toegankelijk. Met begripvolle “toetsaanslagen” groet ik, In de overtuiging hier niet eerder weer te zijn dan donderdag 12/9.

 287. @ex-VVDer Weegt je anti-EU opvatting zo zwaar dat je overweegt PVV te stemmen bij de verkiezingen voor het Europarlement?:o Voor mij is de essentie van de PVV juist reden om pro-EU te zijn. In de standpunten van elke partij vind ik elementen waarmee ik het eens ben. Voor mij is een enkele gedeelde opvatting geen reden om voor die partij te kiezen. Het gaat mij om het geheel ĂŠn dat de partij geen opvattingen heeft die ik verfoei. De PVV valt daarmee af.

 288. Die PVV’ers daar gedragen zich als boeren. En volgens mij voeren ze niks anders uit dan overal tegen te stemmen. Zelfs als het iets is waar zij voor zijn.

 289. *Dame, ik overweeg het niet, ik heb het al besloten. De essentie ( anti EU) van de door jou zo verafschuwde PVV, is juist voor mij een doorslaggevende argument om tijdens de EU verkiezingen daar mijn stem aan te geven. Ik ben geen xenofoob, nazi, en al de andere (vleiende) benamingen die er door jou bloedgroep aan stemmers op de PVV gehangen worden, en die spastische kreten interesseren mij ook niet in enige mate. De motivatie dat ik uitkwam met mijn euroscepsis bij de PVV, heb ik al in een vorige reactie aangeven. Niet dat deze motivatie een verontschuldiging is, want beslissingen neem ik altijd na eigen inzicht.8)

  *Bernard, dat gevoel heb ik nu altijd bij D66. Ze gedragen zich als jaknikkers/ kuddedieren. En volgens mij voeren ze niks anders uit dan overal voor te stemmen. Zelfs als het iets is waar ze tegen zijn.:o

 290. Ik herinner me een eerdere discussie hierover, ex-VVDer. Voor mij maken de standpunten en acties van de PVV over de islam c.q. oost-Europeanen, de PVV tot een partij waar ik nooit of alleen met een pistool tegen mijn hoofd op zou stemmen. Ongeacht alle andere opvattingen van de PVV, waar voor iedereen wel iets in te graaien valt waar ie mee instemt.
  En Bernard heeft wel een punt: de PVV stukt niet veel uit in de EU. Is ook nergens bij aangesloten en er zijn zelfs vragen over aanwezigheid en declaratiegedrag. Dat laatste zou je niet verwachten, aangezien dat iets is waar Wilders overal in den lande (terecht) een groot punt van maakt. De geest is willig, maar het vlees zwak, zullen we maar denken.

 291. Ter adstructie (uit The postonline):

  Aan het eind van het boek wordt ook de inmiddels vertrokken PVV-delegatieleider Barry Madlener geĂŻnterviewd. Het interview laat zien dat CDA-er De Lange gelijk heeft: de PVV heeft een eigen visie en werkwijze. Eigenlijk doen ze helemaal niet mee aan het Europese onderhandelingsproces en dat geeft Madlener ook ruiterlijk toe.

  Hij wil niet dat het Europees Parlement bestaat en dus is zijn bijdrage beperkt tot het spreken van Nederlands in de vergaderzaal, het tonen van de Nederlandse vlag en het vergaderen over typische PVV-thema??s zoals de toetreding van Turkije.

  Maar er is hoop voor de PVV-stemmer. Wilders heeft een eerste stap gezet tot samenwerking met andere eurosceptici door Marine le Pen uit te nodigen naar Nederland te komen om over samenwerking te praten met PVV en Vlaams Belang. De Britse eurosceptische partij UKIP heeft hiervoor bedankt, vanwege het islamstandpunt.

 292. Je hebt geluk, ex-VVDer. De uitnodiging van Wilders wordt aangenomen, zodat je stem straks naar een krachtige eurosceptische EU-fractie gaat.
  Van: Nu.nl

  De leider van het uiterst rechtse Front National in Frankrijk Marine Le Pen wil bij de Europese verkiezingen van volgend jaar samen optrekken met PVV-leider Geert Wilders.

  “Het is belangrijk dat de kiezer ziet dat we niet alleen staan, dat in alle EU-landen vergelijkbare patriottische bewegingen actief zijn”, zegt Marine Le Pen zaterdag in een interview in NRC Handelsblad.

  De voormalige Franse presidentskandidaat oppert dat het Front National en de PVV misschien samen campagne kunnen voeren. Zij wil na de verkiezingen van juni 2014 in het Europees Parlement met gelijkgestemde eurosceptische en anti-immigratiepartijen ĂŠĂŠn politieke fractie vormen.

  Volgens Wilders hoeven we ons geen zorgen te maken want:

  “Haar koers wordt zelfs door rabbijnen gesteund.”.