SportFestival van OBS Het Festival in Stadshagen

Foto van auteur

Zwolle – Onder de gemeenschappelijke titel ‘Openbare scholen verbinden Stadshagen’ organiseren de drie openbare basisscholen De Schatkamer, De Krullevaar en Het Festival, dit voorjaar activiteiten en projecten in Stadshagen. Maandag 22 april wordt, ter opening van de Nationale Sportweek, door Het Festival op het Sportpark De Verbinding het SportFestival georganiseerd. Het SportFestival is een groots sportevenement waar alle leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van Het Festival, De Krullevaar en De Schatkamer, ruim 550 kinderen in totaal, aan mee zullen doen. 

130415_sportfestival_stadshagen.jpg

Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek start dit jaar op maandag 22 april. Deze week worden in heel Nederland tal van sportactiviteiten georganiseerd om te laten zien en ervaren hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Een bijzonder onderdeel dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 26 april. Het SportFestival is voor de leerlingen van Het Festival, De Krullevaar en De Schatkamer de grote sportieve opening van de Nationale Sportweek.

OBS Het Festival: een feest om te bewegen!

De openbare basisschool Het Festival is een kindcentrum waar het hele team, samen met de ouders ervoor wil zorgen dat kinderen zich prettig voelen, veel dingen kunnen leren maar ook vooral veel dingen kunnen doen. Welbevinden, leren en ervaren zijn de drie kernbegrippen binnen deze Brede School. Daarbij wil Het Festival dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarom organiseert de school een uitgebreid aanbod op het gebied van Sport, Kunst en Cultuur, Techniek en Nieuwe Media en Milieu. Het SportFestival op 22 april is één van de uitwerkingen van het profiel van Het Festival.

Opening SportFestival: Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Het SportFestival kent als goed doel het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt voor deze gezinnen de contributie en benodigde sportattributen. Binnen Openbaar onderwijs Zwolle en Regio zijn scholen die zich extra inzetten voor sport. Onder andere de Thorbecke Scholengemeenschap en OBS Het Festival. Hierin hebben deze twee scholen elkaar gevonden. Op maandag 22 april zal om 8.45 uur, bij de officiële opening van het SportFestival door de Thorbecke Scholengemeenschap een bedrag voor het Jeugdsportfonds worden overhandigd. Alle ouders van de scholen en wijkbewoners van Stadshagen zijn van harte welkom om bij deze opening en de start van Het SportFestival aanwezig te zijn!

Samen sporten
Voor kinderen is sporten een beleving voor zich zelf maar ook samen met anderen. Tijdens het SportFestival sporten kinderen van meerder basisscholen met elkaar. De sportactiviteiten zijn deze dag speciaal gekozen om het belang van samenwerking te benadrukken. 
Zo kent het SportFestival onderdelen als: ‘De Levende Knoop’ en de ‘Skippyslang’. De Levende Knoop is een spel waarbij kinderen elkaar de hand geven en vervolgens met z’n allen één grote cirkel proberen te vormen.  Bij de Skippyslang zit de hele groep op een grote ‘Skippyslang’ en moeten de kinderen door samen te springen een parcours afleggen. Dat vraagt om samenwerking!

SportService Zwolle: Fair Play
Het SportFestival wordt mede georganiseerd door SportService Zwolle. Binnen de activiteiten van SportService Zwolle heeft Fair Play een zichtbare plek en ook op het SportFestival gelden de ‘Fair Play hoofdafspraken’:

  • We hebben Respect voor elkaar, de materialen en de omgeving;
  • We spelen Eerlijk volgens de regels;
  • We spelen Sportief, ook als het even niet zo goed gaat;
  • Iedereen kan en mag Meedoen

Leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap zullen helpen bij de diverse sportonderdelen.

Kortom, het SportFestival Stadshagen wordt op tal van manieren een sportieve dag!

Meer informatie

OBS Het Festival: www.hetfestivalzwolle.nl

Jeugdsportfonds: www.jeugdsportfonds.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)