Zwollenaren ontvangen stempas

Foto van auteur

Op 22 november 2006 worden er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze week valt de stempas bij u in de bus. Met deze pas kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Zwolle.

Om overal in Zwolle te kunnen stemmen krijgt u geen oproepingskaart, maar een stempas. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u liever in een ander stemlokaal in Zwolle stemt dan kan dat. De adressen van de stemlokalen kunt u vinden op de website: www.stemmeninzwolle.nl of op de kandidatenlijst.

Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Daarom is het noodzakelijk dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Neem ook een identiteitsbewijs mee, de voorzitter van het stembureau kan u hierom vragen.

Stempas kwijt?
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, tot maandag 20 november 2006 15.00 uur, persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.
Hiervoor moet u een legitimatiebewijs meenemen.

Volmacht
Misschien bent u op 22 november niet in staat om zelf uw stem uit te brengen. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit is de zogenaamde volmachtstem.

Volmacht onderhands regelen
Op de achterzijde van uw stempas schrijft u achter ‘naam gemachtigde’ in blokletters de naam en het adres van degene die voor u gaat stemmen.
Uzelf zet vervolgens linksonder, onder ‘handtekening volmachtgever’, uw handtekening. Degene, die voor u gaat stemmen, zet zijn of haar handtekening rechtsonder op de kaart, onder ‘handtekening gemachtigde’.
De gemachtigde mag maximaal tweevolmachtstemmen aannemen en moet de eigen stem gelijk met de volmachtstem(men) uitbrengen.
Vervolgens vertelt u aan deze persoon op welke partij hij/zij voor u moet stemmen, en op welke kandidaat. Wanneer deze persoon zelf gaat stemmen, levert hij/zij zowel zijn eigen als uw stempas in. Hij/zij krijgt dan een extra volgnummer. Met dit volgnummer kan uw stem worden uitgebracht.

Schriftelijk aanvragen van een volmacht
Het kan gebeuren dat u iemand wilt machtigen, die niet in Zwolle woont. In dat geval moet u uiterlijk
8 november 2006 een volmachtformulier inleveren bij de gemeente. Dit formulier kunt u afhalen bij de Gemeentelijk Informatie Centrum, het Stadskantoor of telefonisch opvragen bij het Klanten Contact Centrum, telefoonnummer (038) 498 22 00.
Op dit formulier vult u achter ‘gegevens volmachtgever’ uw eigen naam, adres en woonplaats in. Daarnaast vult u achter ‘gegevens gemachtigde’ de naam en het adres van de persoon in die voor u gaat stemmen. Tot slot zet u beiden uw handtekening onder het formulier.
Ook hier geldt weer: de gemachtigde mag maximaal twee volmachtstemmen aannemen en moet de eigen stem gelijk met de volmachtstem(men) uitbrengen.

Stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente aan de verkiezing deelnemen? Dat kan, maar dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen tot en met 17 november 2006, bij de publieksbalie in het Stadskantoor. U moet hiervoor uw stempas meenemen. Een kiezerspas wordt slechts éénmaal uitgereikt. Bij verlies kunt u niet deelnemen aan de stemming!

Kiezerspas schriftelijk aanvragen
Wilt u de kiezerspas schriftelijk aanvragen (bijvoorbeeld vóórdat u de stempas heeft ontvangen) dan kunt u hiervoor bij de gemeente een formulier aanvragen: (038) 498 22 00 of u kunt het afhalen bij de receptie van het stadskantoor. Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk 8 november 2006 ingeleverd zijn bij de receptie van het stadskantoor of binnen zijn bij bureau Verkiezingen, Stadskantoor kamer 3.57, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. U krijgt de kiezerspas uiterlijk in de week voor de verkiezingen thuisgestuurd.

Voor meer informatie kijk op www.stemmeninzwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)