Fysieke Leefomgeving zet in op veilig en leefbaar

Foto van auteur

Zwolle – Dagelijks zijn de medewerkers van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle bezig om de stad leefbaar en veilig te houden.  In het handhavingsverslag 2012 wordt teruggeblikt op de werkzaamheden van het team. Fysieke Leefomgeving houdt zich bezig met uiteenlopende thema’s zoals bouw, milieu, openbare orde en evenementen. Daarbij worden steeds bewuste keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. De capaciteit wordt ingezet waar dat het meest nodig is en het meest effect heeft.

 

bfo_2013_2-244.jpg 

 

Op het gebied van Bouw wordt onder andere getoetst of bouwconstructies veilig zijn. Controles vinden zowel voor als tijdens de bouw plaats. Ook gaat Fysieke Leefomgeving na of bouwvergunningen worden nageleefd. Zo hebben alle Zwolse zwembaden kunnen aantonen dat de hang- en draagconstructies voldoen aan de eisen. Als evenementstad telt Zwolle diverse festiviteiten. Fysieke Leefomgeving controleert  daarbij op zaken als geluidsproductie en terreinindeling. Door intensieve samenwerking met de organisatoren kon zorg gedragen worden voor soepel verlopen evenementen. Hiermee is geprobeerd om (de ervaren) overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Aan overtredingen van de openbare orde die geconstateerd zijn door de politie, geeft Fysieke Leefomgeving bestuursrechterlijk een vervolg.

Brandveiligheid

Voortgang is gegeven aan de in 2010 planmatig begonnen reguliere controles van het brandveilig gebruik van gebouwen. De frequentie is daarbij afgestemd op het praktische gebruik van een pand. Zo worden bijvoorbeeld kinderdagverblijven vaker gecontroleerd dan kantoorgebouwen. Bij geconstateerde overtredingen wordt een hercontrole gedaan: dit gebeurt in 20 procent van de gevallen.

Gebruik openbare ruimte

Tijdens controle van losse reclameobjecten in de binnenstad is regelmatig handhavend opgetreden, aanvullend op het duidelijk communiceren van de regels hierover. Ook is er een actie geweest waarbij hondenbezitters die zich aan de (uitlaat)regels hielden beloond zijn met een kluif voor hun viervoeter. Wie zijn hond niet aangelijnd had op een locatie waar dat wel moest, is beboet 

Jaarverslag online

Het complete Handhavingsjaarverslag 2012 is binnenkort te raadplegen via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)