Sterk opent Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Foto van auteur

Zwolle – Oud-kamerlid en ambassadeur tegen jeugdwerkeloosheid Mirjam Sterk opent op 22 mei de inspiratiemiddag van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt  IJssel-Vecht. Ondernemers, overheid en onderwijs delen tijdens deze inspiratiemiddag  projecten, ideeën en visies over de regionale arbeidsmarkt met elkaar. Mirjam Sterk zal deze middag  inventariseren waar de problemen zitten en welke oplossingen werkgevers, overheid en onderwijs zien om de groeiende jeugdwerkloosheid aan te pakken. De inspiratiemiddag vindt plaats op het Cibap in Zwolle.

Het kabinet maakte begin maart bekend dat zij in 2013 en 2014, 50 miljoen uittrekken om de jeugdwerkloosheid beter aan te kunnen pakken. Onderdeel van de aanpak is het benoemen van een ambassadeur, die het onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar moet verbinden ten aanzien van werkplekken voor werkloze jongeren. Met de benoeming eind maart 2013 van oud-Kamerlid Mirjam Sterk als ambassadeur jeugdwerkloosheid zet het kabinet een verdere stap om antwoorden te ontwikkelen op de almaar toenemende jeugdwerkloosheid. “Ik ga goed luisteren waar de problemen zitten. Sectoren en regionale arbeidsmarkten weten elkaar niet altijd goed te vinden. Ik ga er naartoe, met mensen praten, ze met elkaar aan tafel zetten. Zo praktisch is het” aldus Mirjam Sterk.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)