Geen subsidie meer voor 37-jarig Langhuis

Foto van auteur

Zwolle – Afgelopen maandagavond in de raadsvergadering van de gemeente Zwolle heeft het Langhuis bezwaar gemaakt tegen het voorstel om haar subsidie stop te zetten. In de aankomende Perspectief Nota 2014-18 geeft de Gemeente Zwolle aan per 2015 de jaarlijkse subsidie voor het Langhuis stop te willen zetten. Het bestuur en de organisatie van het Langhuis maakt bezwaar tegen dit besluit.

 

Stichting Galerie het Langhuis bestaat al 37 jaar in haar huidige vorm: een ruimte die jonge kunstenaars een podium biedt om experimentele werken te maken en tentoon te stellen. "Als organisatie staan wij steevast achter een beleid dat ruimte biedt voor experiment: dit is onmisbaar voor jonge makers, die direct na de academie niet altijd over ruimte of een netwerk beschikken om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hiermee onderscheidt het Langhuis zich van andere expositieruimtes in deze stad."

He tLanghuis: "In de afgelopen jaren zijn tal van kleinschalige tentoonstellingsruimtes in Zwolle verdwenen, terwijl de gemeente Zwolle jong talent op het gebied van kunst en cultuur graag stimuleert. Een divers, gezond stadsbeleid kent en waardeert grote- én kleinschalige instanties. Niet alles gaat om vermaak: kunst is er ook om mensen te prikkelen, te doen nadenken. Dat manifesteert zich op vele manieren."

 

Per 2013 is een nieuwe visie ingevoerd bij het Langhuis. De belangrijkste verandering heeft bij de expositieprogrammering plaatsgevonden: een gevarieerder programma waarbij de exposities worden afgewisseld met projecten en manifestaties van kortere duur. Op deze manier trachten we in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en stromingen. We kunnen makkelijker plek bieden aan bijvoorbeeld ArtEZ projecten, andere onderwijsinstellingen of festivals die vaak voor kortlopende presentaties of projecten met het Langhuis willen samenwerken, omdat we het programma niet ver van tevoren helemaal vastleggen. Het discipline-overschrijdend element van dit soort samenwerkingen vinden we erg belangrijk. Het Langhuis draait niet alleen op subsidie. De organisatie functioneert volledig op de inzet van vrijwilligers, al 37 jaar. Hiernaast kent het Langhuis een groot lokaal netwerk dat het Langhuis ondersteunt met diensten in natura.

 

Om je artistiek te kunnen ontwikkelen is ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Een stad die daar geen ruimte aan biedt stagneert. Er wordt voorgesteld in de Perspectief Nota om dit geld in te zetten voor onderhoudswerkzaamheden bij kunstwerken in de openbare ruimte: belangrijk, maar geen vervanging voor het actief stimuleren en ondersteunen van nieuw talent. Het Langhuis faciliteert het proces dat hier naartoe leidt.

 

Het Langhuis hoopt dat de raad tegen dit besluit stemt, en daarmee voorkomt dat het Langhuis  na 37 jaar uit Zwolle verdwijnt.   

"De voorgestelde maatregel levert relatief gezien weinig op, maar hiermee wordt een begrip in cultureel Zwolle wegbezuinigd dat Zwolle simpelweg niet kan missen".

 

Onderteken de online petitie op: http://petities.nl/petitie/voorkom-dat-het-langhuis-verdwijnt

Voor meer informatie: www.langhuis.nl


Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “Geen subsidie meer voor 37-jarig Langhuis”

  1. Als inwoner van Zwolle en in mijn hoedanigheid als producent van hedendaagse kunst is het voor mij stimulerend te merken dat er in deze tijd mensen zijn in Zwolle die het voor het wezen van de kunsten opnemen. Het wezen van de kunsten is namelijk de beeldende opbrengst van een geëngageerde intellectuele reactie op de tijd waarin we leven. Op de openingsdag van het Langhuis zal ik daarom in de geest die nog immer over het Langhuis vaardig is een beeldend kritisch-humoristische actie ondernemen die die openingsdag extra onder de aandacht zal brengen van de plaatselijke media.
    Mocht uw stichtingsbestuur vrezen voor negatieve publiciteit waarbij haar naam zou kunnen worden betrokken, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. We kunnen dan bezien of mijn actie geheel op persoonlijke titel gedaan moet worden, of dat het bestuur zich juist achter mijn ludiek bedoelde beeldende kunstvorm kan opstellen.
    Mijn tel: 06 1010 79 84

  2. Ik las deze week hier op Weblog Zwolle dat er nieuwe activiteiten in het Langhuis zijn, dus het valt allemaal wel mee met de ‘cultuurslag’.

Reacties zijn gesloten.