Meer samenwerking Accare en Trias

Foto van auteur

Zwolle – 

Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie en Trias Jeugdhulp ondertekenen 27 juni een intentieovereenkomst die de weg vrijmaakt voor intensievere samenwerking. Beide partijen willen in aanloop naar de transformatie en transitie van de jeugdzorg, gezamenlijk de zorg kwalitatief doorontwikkelen en bovendien tegen minder kosten leveren.

De visie van Accare en Trias Jeugdhulp sluit nauw op elkaar aan. Concreet betreft de samenwerking het delen van kennis en het bieden van gezamenlijke zorgtrajecten voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in West-Overijssel inclusief Salland. Binnen onder meer de pleegzorg willen Accare en Trias Jeugdhulp het bestaande contact versterken, om kinderen met psychiatrische problematiek voor langere tijd een plek te kunnen bieden binnen een pleeggezin. Accare kan ook gebruik maken van de crisis-pleegzorg om een kind uit een moeilijke situatie te halen en uit de psychiatrie te houden.

Voor de 24-uurs zorg en gezinsbehandeling is de uitwisseling van expertise voor onder meer interventiemogelijkheden ook gewenst. 
Met de bundeling van krachten willen de zorgpartners de kwaliteit en doelmatigheid van de trajecten verder vergroten. Innovatie en gezamenlijke opleidingstrajecten vormen een aanvullend speerpunt van de samenwerking.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)