Beleid moet leiden tot uniek horeca-aanbod Zwolle

Foto van auteur

Een bovenregionaal topcentrum op horecagebied met een uniek horeca-aanbod dat landelijke aantrekkingskracht heeft, dat is wat Zwolle in 2015 wil zijn. Om dat te bereiken zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld, welke verwoord zijn in het door het college en raad vastgestelde nota Integraal Horecabeleid.

In de nota wordt, naast aspecten als openbare orde en veiligheid, ook gekeken naar de kwaliteit en functie van de horeca voor de stad, in de breedste zin van het woord. Uitgangspunt hierbij is onder andere dat de ontwikkelingen van de horeca in zowel de binnenstad als daarbuiten daar ook ruimtelijk en functioneel passen. Van belang is dat hierin een goede balans wordt gevonden. Om hierin goede afstemming te vinden, wordt de projectgroep Marktinitiatieven opgericht, waarin de verschillende marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Ook wordt in de nota aandacht geschonken aan het toenemende alcoholgebruik onder jongeren. Samen met Koninklijke Horeca Nederland en Politie IJsselland wordt gewerkt aan een alcoholmatigingsbeleid voor jongeren. Dit moet resulteren in concrete Zwolse acties.

Aanbevelingen op het gebied van openbare ruimte zijn onder andere de evaluatie van het terrassenbeleid voor wat betref de opslag van terrasmeubilair en de uitbreiding van het aantal taxistandplaatsen. Verder moet de gemeente bekijken of het ´s nachts open hebben van één of meer bewaakte fietsenstallingen tot de mogelijkheden behoort.

De vaststelling van de nota draagt bij aan een positief ondernemersklimaat. Wezenlijke voorwaarden daarvoor zijn duidelijkheid over bestaande regels en beleid en een goede onderlinge afstemming bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Voor de volledige nota Integraal Horecabeleid, kijk op www.zwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Beleid moet leiden tot uniek horeca-aanbod Zwolle”

Reacties zijn gesloten.