Aanhoudingen na handel in inheemse vogelsoorten

Foto van auteur

Dinsdag 3 juli 2007 heeft het Interregionale Milieuteam Noord- en
Oost-Nederland, onder leiding van het Functioneel Parket, in Zwolle drie
mannen uit Urk en een man uit Rijssen aangehouden. Ze worden verdacht
van het vangen en verhandelen van inheemse vogelsoorten, waaronder
roofvogels, in verschillende natuurgebieden in voornamelijk Noord- en
Oost-Nederland.

De vier mannen, van respectievelijk 32, 39, 39 en 44 jaar, hebben op
diverse locaties illegaal eieren geraapt om deze uit te broeden en jonge
vogels uit nesten gehaald om te verhandelen*. Na het uitbroeden of de
vangst werden de vogels voorzien van (valse) pootringen om zo de indruk
te wekken dat de dieren in eigen kweek waren opgegroeid. Verder bleek
uit onderzoek dat de verdachten veel contact hadden met vogelhandelaren
in België en Duitsland. Het rapen van eieren en het vangen van vogels om te verkopen als zelfgekweekte dieren is een overtreding van de Flora en Faunawet. Volgens de Wet op de economische delicten zijn deze gedragingen, misdrijven waarop een maximale gevangenisstraf staat van 6 jaar.

In onder andere natuurgebieden zoals het Kampereiland in Overijssel en
het Dwingelerveld in Drenthe, rond het Vossemeer in Flevoland en in de
omgeving van Amersfoort zijn eieren en vogels weggehaald.

Op 18 juni 2007 werden er op vier locaties doorzoekingen verricht.
Daarbij werden meer dan 110 vogels *, eieren, broedmachines, illegale
vangmiddelen zoals mistnetten, lijm, vangstokken en lokmiddelen
inbeslaggenomen. Er werden ook bijzondere vogelsoorten, waaronder een
Europese bijeneter, aangetroffen voor legale kweek. De in beslag genomen
vogels zijn ondergebracht bij een opvangadres.
baardmannetjes, gele kwikstaarten, boomklevers, ransuilen,
torenvalken, pestvogels, slechtvalken, kluten, buizerds, oehoe’s,
klapeksters, wielewalen, kievieten grutto’s en steenuilen

In de maand april van dit jaar is het Interregionale Milieuteam het
onderzoek gestart in nauwe samenwerking met het regionale milieuteam van
de politieregio Flevoland. De strafbare feiten vanaf 2006 tot heden
worden op het moment onderzocht.

Alle aangehouden verdachten zijn in verzekering gesteld en na verhoor
heengezonden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)