Vliegtuigbommen Zwolle tot ontploffing gebracht

Foto van auteur

Zwolle – Vanwege het project Ruimte voor de Rivier Zwolle zijn woensdagmiddag 31 juli twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog vernietigd in de uiterwaarden langs de IJssel. Voor het tot ontploffing brengen had de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) één dag nodig. De overlast voor omwonenden, scheepvaart en treinverkeer was minimaal.   

31-07-2013_bommentotontploffing1.jpg

Er zijn twee vliegtuigbommen gevonden in het projectgebied in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle Zuid: een 1000-ponder en een 500-ponder. In beide bommen zat nog een ontstekingsmechanisme. Dat betekent dat tijdens de bombardementen van de IJsselbruggen deze bommen niet tot ontploffing zijn gekomen. De vliegtuigbommen zijn tussen 13.00 en 15.30 uur ter plekke tot ontploffing gebracht. In de afgelopen dagen werden al werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de vernietiging. Zo werden voor de veiligheid ‘ontlastsleuven’ om de bommen gegraven van 1,5 meter diep. Deze zorgen ervoor dat trillingen als gevolg van de explosie worden beperkt. Om te voorkomen dat bomscherven zich konden verspreiden, waren de vliegtuigbommen bedekt met een berg zand van ongeveer 4 meter hoog.

bom31juli-5.jpg

bom31juli-1.jpg

bom31juli-6.jpg 

Bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. Wel moesten ze in de middag binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. Tijdens het laten springen van de bommen was de Schellerdijk voor korte tijd afgesloten voor verkeer. Ook was de scheepvaart op dit deel van de IJssel tijdelijk gestremd.  Hoewel de rode spoorbrug (Hanzeboog) buiten de veiligheidszone viel, is het vernietigen uitgevoerd op het moment dat er geen treinen over de brug reden. Dit om onnodige onrust bij treinreizigers te voorkomen. Omdat de betrokken partijen er voor kozen de bommen direct te vernietigen en geen poging te doen de ontstekers te verwijderen, kon met een aanzienlijk kleinere veiligheidszone worden gewerkt. Daarmee werd de overlast voor de omgeving sterk beperkt. De explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen al zo’n 70 jaar in de uiterwaarden.  Het onschadelijk maken is geen routinewerk en wordt altijd gedaan door de EOD. De gemeente Zwolle is betrokken vanwege de openbare orde en veiligheid en het Waterschap Groot Salland, omdat zij het Ruimte voor de Rivierproject uitvoert.

Voor de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle, moet veel grond worden weg gegraven langs de IJssel. Het Waterschap Groot Salland legt hier nevengeulen aan. Dit is nodig omdat er steeds meer water moet worden afgevoerd. Het rivierengebied is dé plek voor de Zwollenaar om te ontspannen. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Met onder meer het aanleggen van extra nevengeulen kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd. Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de grote rivieren in Nederland voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op acht plaatsen meer ruimte. Bij Zwolle worden op twee plekken maatregelen genomen: naast het aanleggen van nevengeulen in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden wordt bij Westenholte ruim twee kilometer dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid creëert Ruimte voor de Rivier ook extra kansen  voor natuur en recreatie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Vliegtuigbommen Zwolle tot ontploffing gebracht”

Reacties zijn gesloten.