Samenwerking ROVA en Area Reiniging

Foto van auteur

ROVA en Area Reiniging gaan samenwerken op het gebied van contractbeheer voor afvalstromen. Dit hebben de directies van beide bedrijven onlangs besloten. Door deze krachten te bundelen verwachten beide bedrijven financiële en organisatorische voordelen uit het contractmanagement te behalen, waar de aangesloten gemeenten van kunnen profiteren.

Door de samenwerking kunnen ROVA en Area Reiniging krachtiger optreden in de afvalmarkt. Gezamenlijk voeren de bedrijven namelijk de regie over 470.000 ton huishoudelijk afval en bedrijfsafval, afkomstig uit 22 gemeenten. De verwerking van dit afval bedraagt een groot deel van de totale kosten van de bedrijven. Door gezamenlijk op te treden wordt het mogelijk om scherper met afvalverwerkers over verwerkingstarieven te onderhandelen.

Wie zijn Area Reiniging en ROVA?
Area Reiniging is werkzaam in de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Ze houdt zich met circa 120 medewerkers bezig met de inzameling en verwerking van afvalstromen en het reinigen van openbare ruimtes, bestrijding van gladheid en plaagdieren in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Het verzorgingsgebied omvat ruim 85.000 huishoudens en een groot aantal bedrijven en instellingen.

ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 19 gemeenten in midden en Oost Nederland. ROVA is verantwoordelijk voor een optimale invulling van de afvalzorgplicht van de bij haar aangesloten gemeenten. Naast de hoofdvestiging in Zwolle heeft de organisatie vestigingen in Amersfoort, Hardenberg, Meppel, Raalte, Steenwijk en Urk. Het verzorgingsgebied omvat ongeveer 340.000 huishoudens en een groot aantal bedrijven en instellingen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)