VOS-project genomineerd voor Veiligheidsprijs

Foto van auteur

Het Zwolse Veiligheid op Straat-project (VOS-project) is genomineerd voor The European Crime Prevention Award. In het VOS-project werken horeca, politie, gemeente, openbaar ministerie en andere partners samen om veilig uitgaan in de Zwolse binnenstad te stimuleren.

De Zwolse aanpak is genomineerd als enige Nederlandse inzending door het Ministerie van Justitie. Een internationale jury beoordeelt de ingezonden projecten aan de hand van de volgende criteria:

·         het project moet zich richten op het voorkomen van criminaliteit;

·         er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband; met het project moeten concrete resultaten worden geboekt;

·         het project moet elders toepasbaar zijn, innovatief en er moet sprake zijn van een nieuwe aanpak.

  

De European Crime Prevention Award is in 1997 ingesteld om in Europees verband beproefde methodes uit te wisselen, gericht op het verminderen van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een ceremonie in Finland, eind november.


VOS-project

In 1992 is het VOS-project gestart. In deze periode was er veel overlast tijdens de horeca-uren in de binnenstad van Zwolle. Deze overlast uitte zich door ruzies, vechtpartijen, openbare dronkenschap en geluidsoverlast. Het VOS-project was in die tijd vernieuwend in Nederland en sloeg direct aan. Het aanstellen van VOS-agenten was een aanpak die meteen effect had. Raddraaiers kregen in de gaten dat met de politie niet te spotten viel en ook de horecaondernemers inclusief portiers werden actief in het tegengaan van overlast. Onder VOS werden diverse projecten succesvol ingezet, zoals het horecaconvenant, wapendetectie in de horeca, alcoholvoorlichting door het CAD, huisregels en plaatsing van de camera’s.

Begin 2006 is het project overgegaan in een vervolgaanpak, VOS2. Daarmee wordt aangesloten bij de nieuwe omstandigheden. De komende jaren worden in ieder geval de volgende thema’s opgepakt en voorzien van een (nieuwe of aangepaste) aanpak: overlast, informatievoorziening, wapendetectie, verkeer, alcohol- en drugsgebruik, de openbare ruimte en handhaving. De gemeente speelt hierin een coördinerende en beleidsbepalende rol. De prioriteiten worden wekelijks in het politieoverleg en maandelijks in de lokale driehoek besproken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)