Stadsbreed aanbod voor dagbesteding vanaf 2015

Foto van auteur

Zwolle – De dagbesteding voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of voor mensen met een psychisch/psychosociale problemen wordt vanaf 2015 anders georganiseerd. Het college van burgemeester en wethouders wil geleidelijk toewerken naar een stadsdekkend aanbod aan activiteiten van dagbesteding. Hiervoor heeft het college het concept-uitvoeringsprogramma voor dagbesteding opgesteld.

 

Dagbesteding bestaat uit de activiteiten om participatie van de kwetsbare inwoners te bevorderen of hun mantelzorgers te ontlasten. Beschut werken en kortdurend verblijf worden hierin ook opgenomen. Door dagbesteding wordt zelfredzaamheid van de inwoners behouden of bevorderd. In Zwolle maken nu jaarlijks bijna 1.100 inwoners gebruik maken van dagbesteding.

Om de dagbesteding verder vorm te kunnen geven heeft het college een aantal uitgangspunten bepaald:

 • Veranderopgave

De ondersteuning is dicht bij huis en integraal, waarbij de regie bij de inwoner ligt. Hierdoor is er continuïteit in ondersteuning en diversiteit in aanbod van activiteiten aan kwetsbare inwoners. De activiteiten voor dagbesteding worden zo veel mogelijk georganiseerd in de wijk. Waar dat gewenst is komt er een stadsbreed aanbod en waar dat nodig is ook buiten de stad.  Dit is afhankelijk van het soort dagbesteding. 

 • Sturen op resultaten:

Bij dagbesteding gaat het om het creëren van een plek waar de inwoner zijn bijdrage aan de samenleving kan leveren. Deze plek kan zijn binnen een regulier bedrijf/ instelling of een speciaal daarvoor ingerichte (werk)plek in een beschermde omgeving. Voor arbeidsmatige dagbesteding (en beschut werk) wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op deze plekken wordt passende begeleiding geleverd.

 • Laagdrempelige voorziening

De gemeente realiseert een laagdrempelig toegankelijke voorziening. In overleg met de vrager wordt gekeken welke ondersteuning het beste bij iemand past. Hiervoor hoeft geen indicatie meer gesteld te worden. Daar waar het efficiënter en effectiever blijkt te zijn houden kan een persoonsgebondenbudget verstrekt worden. Bij de aanvraag wordt wat iemand wel kan en wil belangrijker dan de beperking of het ziektebeeld. 

 • Onderdeel van totaal aanbod

Dagbesteding maakt onderdeel van het totaal ondersteuningsaanbod op maat. Dit wordt vanuit de sociale wijkteams geregisseerd. Voor de inwoners die nu al gebruik maken van dagbesteding en die bij de professionals bekend zijn, kan dagbesteding voortgezet worden. Daar waar nodig wordt een (andere) passende plek gezocht.

 

Vervolg

De komende maanden wordt in samenspraak met de partners in de stad de veranderopgave voor dagbesteding verder uitgewerkt. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

8 gedachten over “Stadsbreed aanbod voor dagbesteding vanaf 2015”

 1. Dit wordt nog wat!! De reden is geld, zoals bij meer reorganisaties. Op ambulante begeleiding en dagbesteding moet 25% worden gekort. Weet iedereen dat wel? Er gelden bij instellingen momenteel instroomstops en tijdelijke contracten van personeel wordt niet meer verlengd, zodat ook het aantal professionals op de werkvloer afneemt. Voor veel mensen is het nu al een drama.

 2. Op Alles wordt gekort de komende tijden dus mensen die hier altijd van afhankelijk waren worden de dupe omdat de rijk het nu overheveld naar de gemeente. Als er dan toch zonodig gekort moet worden kort dan ook op de gemeentelijke belasting die de burgers moeten betalen .Want niet het rijk en gemeente hebben minder te besteden de inwoners ook .

 3. Het klinkt prachtig, maar in de praktijk kan dit problemen geven. Laten wij met elkaar hopen dat al die organisaties niet met elkaar in; ingewikkelde wetgeving terecht komen. Waardoor deze doelgroepen straks niet ingesneeuwd raakt over wie de financiën moeten betalen en alsnog thuis komen te zitten!!

 4. Wij als startende dagbesteding (een stichting vanuit particulier initiatief) willen dolgraag mensen op een goede manier begeleiden! Door de veranderingen binnen de gemeente en grote onduidelijkheden en het feit dat de gemeente alleen aan de tafel zit met de grote zorginstellingen, zijn wij bang dat er niet de juiste zorg op de juiste plek komt. Een kleine dagbesteding zal waarschijnlijk ondersneeuwen in de gecreëerde chaos.
  Einstein zei ooit eens eens “Netheid is voor de dommen, het genie beheerst de chaos.⤝ De gemeente lijkt de chaos netjes te denken op te lossen.

 5. @ kunstige streken, maandag is er een hoorzitting in de gemeenteraad. Het gaat dan vooral om de sociale wijkteams en de zorg aan huis, maar misschien kunnen jullie ook de ervaringen delen over waar jullie tegenaan lopen? Aanmelden via de raadsgriffie.

Reacties zijn gesloten.