Zwols derde kamerlid vergadert met minister

Foto van auteur

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis uit Zwolle (student aardrijkskunde en oud-voorzitter  SOOZ) zal vrijdag 3 november aanstaande voorstellen ter stemming brengen op de plenaire zitting van De Derde Kamer in Den Haag.  Samen met 149 andere Derde Kamerleden uit zowel Nederland als bijvoorbeeld Colombia, Burkina Faso, Uganda, Bangladesh en Bhutan, zal het Derde Kamerlid vergaderen met minister Van Ardenne. Daarnaast zullen onder andere Tweede Kamerleden Diederik Samsom (PvdA), Jozias van Aartsen (VVD),  Henk de Haan (CDA) en Europarlementariër Erik Meijer (SP) in gesprek gaan met Derde Kamerleden.

Klinkvis heeft een jaar in De Derde Kamer zitting genomen en heeft zich met name gericht op het schrijven van een voorstel over drinkwatergebruik. ‘Ik vind het heel belangrijk dat er binnen ontwikkelingssamenwerking meer aandacht komt voor deze thematiek. Zoet drinkwater wordt wereldwijd een steeds schaarser goed is en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater onnodig verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost burgers veel geld. Voor drinkwater zal in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden. Daarom zal ik op vrijdag 3 november naar Den Haag gaan om deze thematiek onder de aandacht van de minister en Tweede-Kamerleden te brengen.’ aldus Derde-Kamerlid Klinkvis.

 

Europese Unie

Onlangs (17 oktober jl.) was Klinkvis met een delegatie van De Derde Kamer op werkbezoek in Brussel om zijn voorstel met diverse Europarlementariërs in het Europees Parlement en in de Europese Commissie te bespreken.

 

De Derde Kamer

De Derde Kamer is het schaduwparlement voor internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking in Nederland. 120 Nederlanders en 30 leden uit ontwikkelingslanden zijn een jaar actief op het gebied van Internationale Samenwerking en politiek. Doel van De Derde Kamer is om internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking op de politieke en publieke agenda te zetten. Naast het organiseren van activiteiten om de Nederlandse burger te betrekken bij internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking schrijven de Derde-Kamerleden voorstellen aan de politiek in Den Haag en Brussel.

Zo organiseerden zij onder andere een kunstexpositie over sport en ontwikkelingssamenwerking in Nicaragua, organiseerden zij diverse debatten waar diverse politici bij betrokken waren (waaronder minister Van Ardenne) en  organiseerden zij een symposium samen met nobelprijswinnaar Mohammed Yunus over Microfinanciering in Vlissingen.

1 gedachte over “Zwols derde kamerlid vergadert met minister”

Reacties zijn gesloten.