SP vindt de PvdA hypocriet

Foto van auteur

Het is weer verkiezingstijd! Enerzijds een tijd met (nog meer) op straat staan, verkiezingsborden plakken, actie voeren en vooral veel folderen. Over het algemeen een leuke en gezellige tijd.

Het is ook de tijd waarop partijen zenuwachtig heen en weer draaien om hun standpunt zo goed mogelijk te verkopen aan de kiezer. Zo ook afgelopen maandag in de raadzaal in Zwolle. De PvdA had samen met Groen Links/De Groenen het initiatief genomen om een motie in te dienen, waarin het scheiden van gezinnen van vluchtelingen sterk wordt afgekeurd en het college op te roepen om het uiterste te doen om een dreigende gezinsscheiding in Zwolle te voorkomen. Op lokaal niveau kun je het landelijk gevoerde asielbeleid niet veranderen en dergelijk moties worden daarom ook wel signaalmoties genoemd. Puur om een signaal af te geven.

Lees verder…

 

De SP komt al sinds jaar en dag op voor het lot van asielzoekers in ons land. Nog steeds leven veel asielzoekers in grote onzekerheid en in onmenselijke situaties. De SP heeft daarom altijd het nut ingezien om dergelijke signaalmoties in te dienen. Signaalmoties kunnen namelijk een belangrijk onderdeel zijn van het tot stand brengen van een beter asielbeleid.

Het is jammer dat de PvdA pas in verkiezingstijd het nut van deze moties inziet. Zo diende de SP in juni 2006 een motie met een soortgelijke strekking in over schoolgaande kinderen van asielzoekers. De PvdA wilde deze toen niet steunen omdat zij asielzoekers een stevige strohalm wilden bieden en een signaalmotie daaraan niet bijdraagt, zo vond men.

In ieder geval is de SP blij dat de PvdA tot het inzicht is gekomen dat dergelijke moties een belangrijk onderdeel kunnen zijn voor het tot stand brengen van een beter asielbeleid. En de SP hoopt van harte dat de PvdA ook na verkiezingstijd dit standpunt niet herziet.

Tjitske Siderius

14 gedachten over “SP vindt de PvdA hypocriet”

 1. En w?©?©r worden we geconfronteerd met propaganda voor de SP hier. Ik heb mijn verzadigingspunt bijna bereikt, als ik dit soort berichten nog vaker aantref, kom ik hier niet weer!

 2. Dat is je vrije keuze, maar weerspiegelt tevens je politieke insteek. Gelukkig leven we in een land waarbij we recht hebben op vrije meningsuiting en vrijheid van pers hebben.

  We benadrukken dat wij zo objectief mogelijk het nieuws willen brengen en bij Weblog Zwolle g?©?©n politieke voorkeur naar voren willen brengen.

 3. @ admin: en toch kan ik Niek wel begrijpen. Als je objectief wilt blijven zul je voorzichtiger om moeten gaan met steeds maar info van dezelfde partij te plaatsen. :-

 4. Oplossing van bovenstaande nodeloze discussie:
  geef steeds per twee weken danwel per maand een van de politieke partijen de ruimte om een actueel onderwerp te belichten tbv plaatsing op Weblog Zwolle, zodat we hier met zijn allen over kunnen discussi?«ren.

  Dit voorkomt dat er van 1 partij veel persberichten worden geplaatst, hetgeen enige partijdigheid zou kunnen oproepen. En ja, de SP is veelal wel heel rap met de pen waar andere partijen zaken nogal eens kiezen voor onderlinge gesprekken als instrument.

 5. De SP is gewoon goed in het gebruik van de pers. E?©n van de redenen dat zij het goed doen bij de kiezers in de aanloop naar de verkiezingen.

  Trouwens, in het verlengde van het bericht, zou de SP zichzelf ook wel een staaltje hypocrisie kunnen toedichten als het gaat om de show van afgelopen maandag.

 6. @Admins:
  Misschien is het leuk om (los van de komende TK-verkiezing) elke Zwolse politieke partij een column mogelijkheid te geven? Elke week een andere partij die een stukje mag plaatsen.

 7. Nieuws blijft natuurlijk nieuws, en als we een bericht uit eerste hand weten te krijgen dan schromen we niet om dat de burger dit (zonder het te manipuleren) integraal te tonen.
  De eenzijdigheid valt nogal mee: kijk maar eens naar onze categorie ‘politiek’, dat te vinden is via het ‘Nieuwsoverzicht’.
  In ieder geval bedankt voor alle feedback. We zullen de opmerkingen meenemen in het redactieoverleg.

 8. Natuurlijk moet er aandacht aan de politiek besteed worden, maar de SP weet altijd wel uitspraken te doen die de pers weer halen. Vaak door negatieve aandacht of over de ruggen van anderen. Als je ze op de man/vrouw vraagt wat hun standpunt is dan zijn ze niet thuis of gaan draaien. Ik weet waar ik over praat. In de tijd van het referendum rond de vergunning voor de gokhal werden 2 mensen naar voren geschoven die alleen maar konden zeggen dat ze tegen gokken waren en meer niet. Op de discussie avonden deden zij ook het woord ipv Twisterling. In de buitensoos hebben we er haar op aangesproken op het uitzonderlijke gedrag van de SP in samen werking met PBZ.
  De SP komt weinig in het nieuws met eigen ideetjes, maar meer door het klagen over anderen. Bah

 9. Ik kan me soms niet geheel aan de indruk ontrekken – dat sommige mensen weblogZwolle zien als hun persoonlijke eigendom – waar all?©?©n wereldse zaken op mogen staan – die in zijn of haar straatje te pas komen. Laat de redactie nu gewoon lekker z?©lf bepalen wat voor een nieuws er op de site komt. Als het aangeboden nieuws je ’toevallig’ niet aanstaat – nu – dan fiets je toch gewoon verder? En begin anders z?©lf een eigen website. Daar kun je dan h?©le pagina’s vullen met je ‘eigen gekleurde’ maatschappelijke inzichten. Roep je gewoon net als destijds de dolle mina’s in de jaren zestig van de vorige eeuw deden: “BAAS OP EIGEN SITE”. Klaar toch?
  Redactie – jullie doen het prima. Iedereen kan ?©n mag bij jullie op de site zijn of haar verhaaltje kwijt. Daar kunnen h?©?©l veel kranten en tijdschriften in ons land nog een puntje aan zuigen. Amen

Reacties zijn gesloten.